Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Mateja Colarič: Vsebnost izbranih metabolitov v listih in plodovih hruške (Pyrus communis L.) sort 'Williams' and 'Conference' glede na arhitektonsko zgradbo rodne veje
 2. Primož Oražem: Vpliv različnih podlag na kakovost plodov breskve sort 'Royal Glory' in 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh

MSc theses (13)

 1. Klara Otoničar: Pridelek jagode (Fragaria x ananassa Duch.) sort 'Elsanta', 'Antea' in 'Clery', gojenih v eno- in dvovrstnem sistemu na grebenu
 2. Lidija Turk: Vpliv nekaterih podlag na pridelek in kakovost plodov breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh
 3. Špela Pečarič: Vpliv različnih podlag za breskev (Prunus persica L.) na vsebnost fenolnih snovi in njihova vpletenost v neskladnost med podlago in sorto
 4. Nejc Kovačič: Vpliv rezi korenin na rast in pridelek žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold'
 5. Slavica Bojić: Vpliv protitočne mreže na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel'
 6. Marjan Cuderman: Vpliv strojne rezi korenin na rast in pridelek hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 7. Dea Zavadlav: Vpliv avksinov na diferenciacijo cvetov pri navadni hruški (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel'
 8. Marina Šekoranja: Pridelek in pomološke lastnosti nekaterih novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 9. Franja Štravs: Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na utrujenih in deviških tleh
 10. Vesna Kunst: Vpliv fenolnih spojin na inkompatibilnost pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 11. Janja Klemenčič: Vpliv različnih podlag na pridelek hruške (Pyrus communis L.) sort 'Conference', 'Abate Fetel' in 'Viljamovka'
 12. Jan Reščič: Stopnja samooploditve pri nekaterih sortah oljk (Olea europaea L.)
 13. Tanja Kodelja: Količina in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference' po redčenju cvetov z amonijevim tiosulfatom

BSc theses (89)

 1. Anita Črnologar: Pomološke lastnosti nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.)
 2. Branka Škvarč: Pomen čebel pri opraševanju hruške (Pyrus communis L.)
 3. Ana Zornik: Pomen čebel pri opraševanju jablane (Malus domestica Borkh.)
 4. Tatjana Krašna: Pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' pri različnih gostotah sajenja
 5. Milan Rojnić: Perspektivne nove sorte hrušk
 6. Urška Lovšin: Pomološke lastnosti nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.) v letu 2005
 7. Katja Jemec: Redčenje plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet'
 8. Špela Artelj: Vpliv redčenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 9. Tomaž Kobal: Vpliv gostote sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 10. Danijela Volk: Integrirana in ekološka pridelava sadja v Brkinih
 11. Irena Fabjančič: Pomološke lastnosti novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 12. Katarina Krapež: Vpliv prekrivanja plodov s papirnatimi vrečkami na kakovost jabolk (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 13. Maja Rakušček: Sadjarstvo v občini Tolmin
 14. Silva Alič: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v različnih organih hruške (Pyrus communis L.)
 15. Goran Kranjc: Kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' po prekrivanju plodov s papirnatimi vrečkami
 16. Barbara Cvelbar: Vpliv redčenja na pridelek in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 17. Katarina Učakar: Hruška v medicini
 18. Mateja Podgoršek: Vpliv različnih obremenitev dreves na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 19. Jernej Prelec: Stare sorte sadnih vrst na območju Brkinov
 20. Miha Pavkovič: Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet'
 21. Lidija Perko: Hruške v očeh dolenjskih kupcev
 22. Jožica Kuhar: Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 23. Mojca Mlakar: Perspektivne nove sorte breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 24. Andreja Murn: Hruška v očeh kupcev na Koprskem
 25. Tanja Gorenčič: Potrošnja sadja na območju Dolenjske
 26. Miha Vidic: Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' glede na različne obremenitve drevesa
 27. Klara Otoničar: Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 28. Barbara Okorn: Kakovost plodov nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.)
 29. Jure Bostele: Vpliv tehnoloških ukrepov na količino in kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 30. Katarina Demšar: Ponudba sadja v gorenjskih hotelih
 31. Mojca Bercko: Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 32. Marjana Ferlin: Pomološke lastnosti novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 33. Maja Vilfan: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v različnih organih breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 34. Mateja Hočevar: Vpliv razdalje sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 35. Vida Andrejčič: Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh
 36. Maja Gršič: Shranjevanje sadja v gospodinjstvih
 37. Katja Jarc: Pridelek pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold de Costa' glede na različne obremenitve drevesa
 38. Tanja Kodelja: Organske kisline in sladkorji pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 39. Doris Kramberger: Pridelek in kakovost nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 40. Marina Desnica: Uporaba sadja v gospodinjstvih Bele krajine
 41. Tomaž Čretnik: Uporaba sadja v gospodinjstvih Zgornje Savinjske doline
 42. Petra Jeršin: Pridelek pri različno obremenjenih drevesih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 43. Boštjan Kunavar: Vpliv redčenja z ATS na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 44. Franja Štravs: Stanje in perspektive travniških nasadov na območju Senovega
 45. Janja Klemenčič: Hruške za zdravje - pomen sekundarnih metabolitov
 46. Vesna Kunst: Vzroki inkompatibilnosti pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 47. Branka Škvarč: Vpliv podlag za breskev (Prunus persica L.) na pridelek sorte 'Redhaven' na deviških tleh
 48. Marina Šekoranja: Poraba sadja na območju Brežic
 49. Anita Zemljič: Rezultati preizkušanja breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory', cepljenea nekaterih podlagah na deviških tleh
 50. Anja Lekan: Rast in rodnost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka', cepljenih na dveh podlagah
 51. Miha Komel: Vpliv različnih podlag na pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na deviških tleh
 52. Romana Fir: Preizkušanje nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica)
 53. Mojca Božič: Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared' pri različno obremenjenih drevesih
 54. Mateja Gams: Seznanjenost prebivalcev z ekološko pridelavo sadja na območju Gorenjske
 55. Sonja Žagar: Pomološke lastnosti hruške v očeh kupcev na območju Dolenjske
 56. Teja Vrhovnik: Kulinarična in druga raba hruške (Pyrus communis L.)
 57. Nevenka Grm: Vpliv redčenja navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' z ATS na pridelek
 58. Mateja Čalušič: Pridelek oljke (Olea europaea L.) sorte 'Istrska belica' na cepljenih sadikah in na lastnih koreninah
 59. Mateja Alič: Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory', cepljene na nekaterih podlagah na utrujenih tleh
 60. Ana Čebin: Pridelek žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) sorte 'Dely' pri različnih sadilnih razdaljah
 61. Bernarda Železnik: Kako povečati ovesek plodov navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 62. Katja Lukšič: Količina in kakovost plodov nekaterih sort kitajskih ploščatih breskev in nektarin (Prunus persica var. platicarpa [i. e. platycarpa] (Decne.) L. H. Bailey)
 63. Aleš Volčič: Opraševanje navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Abate fetel' in 'Viljamovka'
 64. Anja Blažič: Poznavanje zdravilnih učinkov jabolka
 65. Mateja Štremfelj: Vpliv izbranih podlag na pridelek breskve sorte 'Royal Glory' v letu 2013
 66. Urška Bračun: Redčenje navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' s pripravkom Agro N Fluid
 67. Aleksandra Blatnik: Možnost gojenja breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh
 68. Joža Tomšič: Pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel' na različnih podlagah
 69. Ida Selak: Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 70. Marjan Cuderman: Pridelek nekaterih novih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.) na Gorenjskem
 71. Nejc Kovačič: Razvoj ploda navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference'
 72. Ines Fartelj: Vpliv podlage na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel'
 73. David Župevc: Vpliv različnih podlag na gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na utrujenih tleh
 74. Polona Bogataj: Vpliv redčenja s pripravkom Agro N Fluid na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Concorde'
 75. Irena Merc: Svečinsko sadjarstvo na razpotju
 76. Marija Rotvajn: Ekološka pridelava sadja v Zgornjih Slovenskih goricah
 77. Branka Kac: Možnost prehoda integrirane pridelave sadja v ekološko na območju občine Pesnica
 78. Tadeja Rovtar: Raba in poraba sadja na območju Selške doline
 79. Rok Čekada: Sedanjost in prihodnost brkinskega sadjarstva
 80. Sabina Tomažič: Lastnosti nekaterih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 81. Bojan Troha: Stanje in perpektive travniških sadovnjakov na Cerkljanskem
 82. Natalija Kovačič: Kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold de Costa' pri različnih obremenitvah
 83. Tadej Heric: Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven', cepljene na različnih podlagah
 84. Barbara Repovž: Primernost različnih podlag za gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških tleh
 85. Luka Hribar: Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 86. Denis Belec: Stanje in perspektive sadjarstva v občini Litija
 87. Jože Očko: Stanje in možnosti razvoja sadjarstva v občini Slovenske Konjice
 88. Jure Cerar: Stanje in razvoj sadjarstva v občini Lukovica
 89. Anja Godnič: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v cvetovih hrušk (Pyrus communis L.)

Other documents (87)

 1. Nina Kacjan-Maršić, Petra Štolfa, Dominik Vodnik, Katarina Košmelj, Maja Mikulič Petkovšek, Bojka Kump, Rajko Vidrih, Doris Kokalj, Saša Piskernik, Blaž Ferjančič, Maja Dragutinović, Robert Veberič, Metka Hudina, Helena Šircelj: Physiological and biochemical responses of ungrafted and grafted bell pepper plants (Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendtn.) grown under moderate salt stress
 2. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič: Identification and quantification of naphthoquinones and other phenolic compounds in leaves, petioles, bark, roots, and buds of Juglans regia L., using HPLC-MS/MS
 3. Razstava sadja
 4. Tina Smrke, Nika Cvelbar Weber, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Modified atmospheric CO$_2$ levels for maintenance of fruit weight and nutritional quality upon long-term storage in blueberry (Vaccinium corymbosum L.) 'Liberty'
 5. Tilen Zamljen, Robert Veberič, Metka Hudina, Ana Slatnar: The brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) influences pungent and non-pungent Capsicum cultivars' pre- and post-harvest quality
 6. Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Biostimulative effect of amino acids and green algae extract on capsaicinoid and other metabolite contents in fruits of Capsicum spp.
 7. Mariana Cecilia Grohar, Barbara Gačnik, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Robert Veberič: Exploring secondary metabolites in coffee and tea food wastes
 8. Anka Čebulj, Maja Mikulič Petkovšek, Calin Rares Lucaciu, Robert Veberič, Silvija Marinovic, Martina Kolarek, Olly Sanny Hutabarat, Shabad Faramarzi, Thomas Rattei, Christian Molitor, Metka Hudina, Christian Haselmair-Gosch, Heidi Halbwirth, Ana Slatnar: Alteration of the phenylpropanoid pathway by watercore disorder in apple (Malus x domestica)
 9. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Identification and quantification of the major phenolic constituents in Juglans regia L. peeled kernels and pellicles, using HPLC-MS/MS
 10. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič, Ana Slatnar: Metabolic variation among fruits of different chili cultivars (Capsicum spp.) using HPLC/MS
 11. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Darinka Koron, Maja Mikulič Petkovšek: Salicylate treatment affects fruit quality and also alters the composition of metabolites in strawberries
 12. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Silvija Marinovic, Heidi Halbwirth, Maja Mikulič Petkovšek: Salicylic and methyl salicylic acid affect quality and phenolic profile of apple fruits three weeks before the harvest
 13. Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Metka Hudina, Eva Mišič: HPLC-DAD-MS identification and quantification of phenolic components in japanese knotweed and american pokeweed extracts and their phytotoxic effect on seed germination
 14. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Variability in ‘Capri’ everbearing strawberry quality during a harvest season
 15. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Identification and quantification of major phenolic constituents in Juglans regia L. leaves
 16. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič: Time-dependent degradation of naphthoquinones and phenolic compounds in walnut husks
 17. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič: Is juglone the only naphthoquinone in Juglans regia L. with allelopathic effects?
 18. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar, Ana Slatnar: Apple fruit (Malus domestica Borkh.) metabolic response to infestation by invasive brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stal.)
 19. Aljaž Medič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič: Phenolic response to walnut anthracnose (Ophiognomonia leptostyla) infection in different parts of Juglans regia husks, using HPLC-MS/MS
 20. Tilen Zamljen, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Influence of intra and inter species variation in chilies (Capsicum spp.) on metabolite composition of three fruit segments
 21. Matej Vošnjak, Helena Šircelj, Metka Hudina, Valentina Usenik: Response of chloroplast pigments, sugars and phenolics of sweet cherry leaves to chilling
 22. Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič: The effect of cane vigour on the kiwifruit (Actinidia chinensis) and kiwiberry (Actinidia arguta) quality
 23. Nina Kacjan-Maršić, Ksenija Sinkovič Može, Rok Mihelič, Marijan Nečemer, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Nitrogen and sulphur fertilisation for marketable yields of cabbage (Brassica oleracea L. var. Capitata), leaf nitrate and glucosinolates and nitrogen losses studied in a field experiment in Central Slovenia
 24. Metka Hudina, Franci Štampar: The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. `Williams` yield quality to the foliar nutrition and water regime
 25. Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Metka Hudina, Zala Zorenč, Darinka Koron, Mateja Šenica: Fruit quality characteristics and biochemical composition of fully ripe blackberries harvested at different times
 26. Jan Juhart, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar: Using HPLC-MS/MS to determine the loss of primary and secondary metabolites in the dehydration process of apple slices
 27. Jakub Brozdowski, Bogusława Waliszewska, Jakub Loffler, Metka Hudina, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: Composition of phenolic compounds, cyanogenic glycosides, organic acids and sugars in fruits of black cherry (Prunus serotina Ehrh.)
 28. Đorđe Boškov, Dragan Milatović, Vera Rakonjac, Gordan Zec, Metka Hudina, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: The phenolic profile of sweet cherry fruits influenced by cultivar/rootstock combination
 29. Nina Kunc, Metka Hudina, Jože Bavcon, Branko Vreš, Zlata Luthar, Kristina Gostinčar, Maja Mikulič Petkovšek, Gregor Osterc, Blanka Ravnjak: Characterization of the Slovene autochthonous rose hybrid Rosa pendulina × spinosissima (Rosa reversa Waldst. and Kit) using biochemical patterns of the plant blossoms
 30. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Nika Cvelbar Weber, Tina Smrke, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Distribution of important aroma markers within the strawberry fruit, influence of fruit size and seasonal changes in content in the everbearing strawberry cultivar 'Capri'
 31. Anita Solar, Aljaž Medič, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Roberto Botta, Merce Rovira, Jean-Paul Sarraquigne, Ana Paula Silva, Robert Veberič, Franci Štampar, Metka Hudina, Loretta Bacchetta: The effects of the cultivar and environment on the phenolic contents of hazelnut kernels
 32. Nika Cvelbar Weber, Jaka Razinger, Jerneja Jakopič, Valentina Schmitzer, Metka Hudina, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Tilen Zamljen: Brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) attack induces a metabolic response in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit
 33. Študij na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 34. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Domen Štamic, Jerneja Jakopič: Comparison of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) under ridge and pot production
 35. Primož Oražem, Franci Štampar, Metka Hudina: Quality analysis of 'Redhaven' peach fruit grafted on 11 rootstocks of different genetic origin in a replant soil
 36. Primož Oražem, Franci Štampar, Metka Hudina: Fruit quality of Redhaven and Royal Glory peach cultivars on seven different rootstocks
 37. Pakeza Drkenda, Asmira Ćulah, Nermina Spaho, Asima Akagić, Metka Hudina: How do consumers perceive sensory attributes of apple?
 38. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Vid Žitko, Mitja Ferlan, Jerneja Jakopič: Fruit quality and yield of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars grown in two planting systems under different protected environments
 39. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Biostimulatory effects of amino acids on phenylalanine ammonia lyase, capsaicin synthase, and peroxidase activities in Capsicum baccatum L.
 40. Maja Mikulič Petkovšek, Anton Ivančič, Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Silvija Marinovic, Christian Molitor, Heidi Halbwirth: Biochemical characterization of black and green mutant elderberry during fruit ripening
 41. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Pot and ridge production of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars under high tunnels
 42. Asima Akagić, Amila Oras, Sanja Oručević Žuljević, Nermina Spaho, Pakeza Drkenda, Amna Bijedić, Senad Memić, Metka Hudina: Geographic variability of sugars and organic acids in selected wild fruit species
 43. Mateja Colarič, Franci Štampar, Metka Hudina: Contents of sugars and organic acids in the cultivars of peach (Prunus persica L.) and nectarine (Prunus persica var. nucipersica Schneid.)
 44. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Salt stress differentially affects the primary and secondary metabolism of peppers (Capsicum annuum L.) according to the genotype, fruit part, and salinity level
 45. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič: Walnut (J. regia) agro-residues as a rich source of phenolic compounds
 46. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Seasonal variations of naphthoquinone contents (juglone and hydrojuglone glycosides) in Juglans regia L.
 47. Matej Vošnjak, Davor Mrzlić, Metka Hudina, Valentina Usenik: The effect of water supply on sweet cherry phytochemicals in bud, leaf and fruit
 48. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Mariana Cecilia Grohar, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič: Using HPLC–MS/MS to assess the quality of beet, mizuna, lettuce and corn salad after juglone and walnut leaf extract treatments
 49. Nika Cvelbar Weber, Darinka Koron, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Helena Baša Česnik: Influence of nitrogen, calcium and nano-fertilizer on strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit inner and outer quality
 50. Ivana Šola, Danijela Poljuha, Maja Mikulič Petkovšek, Dino Davosir, Marija Pinterić, Josipa Bilić, Robert Veberič, Metka Hudina, Gordana Rusak: Biopotential of underutilized Rosaceae inflorescences
 51. Danijela Poljuha, Barbara Sladonja, Ivana Šola, Mateja Šenica, Mirela Uzelac, Robert Veberič, Metka Hudina, Ibukun Michael Famuyide, Jacobus N. Eloff, Maja Mikulič Petkovšek: LC–DAD–MS phenolic characterisation of six invasive plant species in Croatia and determination of their antimicrobial and cytotoxic activity
 52. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 53. Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič, Aljaž Medič: Characterization and quantification of capsaicinoids and phenolic compounds in two types of chili olive oils, using HPLC/MS
 54. Nina Kunc, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Jože Bavcon, Branko Vreš, Gregor Osterc, Blanka Ravnjak: Autochthonous rose hybrid Rosa pendulina X spinosissima overshines main genotype Rosa pendulina in the biochemical characteristics of their hips
 55. Jan Juhart, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič, Franci Štampar: Phytochemical composition of red-fleshed apple cultivar ‘Baya Marisa’ compared to traditional, white-fleshed apple cultivar ‘Golden Delicious’
 56. Tea Ivančič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Viljanka Vesel, Metka Hudina: Effect of ripening on the phenolic and sugar contents in the meso- and epicarp of olive fruits (Olea europaea L.) cultivar ‘Leccino’
 57. Tea Ivančič, Mariana Cecilia Grohar, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina: Effect of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) infestation on the phenolic response and quality of olive fruits (Olea europaea L.)
 58. Asima Akagić, Amila Oras, Fuad Gaši, Mekjell Meland, Pakeza Drkenda, Senad Memić, Nermina Spaho, Sanja Oručević Žuljević, Igor Jerkovič, Osman Musić, Metka Hudina: A comparative study of ten pear (Pyrus communis L.) cultivars in relation to the content of sugars, organic acids, and polyphenol compounds
 59. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Robert Veberič: Effect of juglone and other allelochemicals in walnut leaves on yield, quality and metabolites of snack cucumber (Cucumis sativus L.)
 60. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Nika Cvelbar Weber, Tina Smrke, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Massimiliano Pelacci, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič: Quantification and distribution of primary and secondary metabolites in the inner and outer parts of strawberry fruit
 61. Tina Smrke, Nataša Štajner, Tjaša Cesar, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Correlation between destructive and non-destructive measurements of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruit during maturation
 62. Nina Kunc, Metka Hudina, Gregor Osterc, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Maja Mikulič Petkovšek: Phenolic compounds of rose hips of some Rosa species and their hybrids native grown in the south-west of Slovenia during a two-year period (2020–2021)
 63. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Ana Slatnar: Influence of hydrolyzed animal protein-based biostimulant on primary, soluble and volatile secondary metabolism of Genovese and Greek-type basil grown under salt stress
 64. Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Anže Turk, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Robert Veberič, Tina Smrke: Before or after planting? Mycorrhizal and bacterial biostimulants and extracts in intense strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) production
 65. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Berry size and weight as factors influencing the chemical composition of strawberry fruit
 66. Aljaž Medič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič, Tilen Zamljen: Effect of different walnut and hazelnut leaf compost treatments on yield and phenolic composition of Lactuca sativa L.
 67. Saša Gačnik, Alenka Munda, Robert Veberič, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek: Preventive and curative effects of salicylic and methyl salicylic acid having antifungal potential against Monilinia laxa and the development of phenolic response in apple peel
 68. Jan Juhart, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar: Use of HPLC-MS to determine the loss of metabolites in apple juices under different storage conditions
 69. Žaklina Karaklajić Stajić, Jelena Tomić, Marijana Pešaković, Svetlana M. Paunović, Franci Štampar, Maja Mikulič Petkovšek, Mariana Cecilia Grohar, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Black queens of fruits
 70. Valentina Schmitzer, Aljaž Medič, Aleks Bordon, Metka Hudina, Robert Veberič, Jerneja Jakopič, Franci Štampar: Metabolite diversity in pulp segments, peel, leaves, and bark of a red-fleshed ‘Baya Marisa’ apple cultivar
 71. Nina Kunc, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Gregor Osterc: Detailed metabolic characterization of flowers and hips of Rosa gallica L. grown in open nature
 72. Aljaž Medič, Tina Smrke, Metka Hudina, Robert Veberič, Tilen Zamljen: HPLC-Mass spectrometry analysis of phenolics comparing traditional bilberry and blueberry liqueurs
 73. Aljaž Medič, Petra Kunc, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič, Anita Solar: Identification and quantification of the major phenolic constituents in Castanea sativa and commercial interspecific hybrids (C. sativa x C. crenata) chestnuts using HPLC–MS/MS
 74. Maja Mikulič Petkovšek, Katja Jakljevič, Robert Veberič, Metka Hudina, Denis Rusjan: Changes in the fruit quality parameters of medlar fruit (Mespilus germanica L.) after heat treatment, storage, freezing or hoarfrost
 75. Nina Kunc, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek, Gregor Osterc: Breeding of modern rose cultivars decreases the content of important biochemical compounds in rose hips
 76. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Massimiliano Pelacci, Tina Smrke, Tea Ivančič, Nika Cvelbar Weber, Jerneja Jakopič: Non-destructive and destructive physical measurements as indicators of sugar and organic acid contents in strawberry fruit during ripening
 77. Nina Kunc, Metka Hudina, Gregor Osterc, Mariana Cecilia Grohar: Determination of volatile compounds in blossoms of Rosa spinosissima, Rosa pendulina, Rosa gallica, and their cultivars
 78. Tilen Zamljen, Helena Šircelj, Robert Veberič, Metka Hudina, Ana Slatnar: Impact of two brown seaweed (Ascophyllum nodosum L.) biostimulants on the quantity and quality of yield in cucumber (Cucumis sativus L.)
 79. Nina Kunc, Metka Hudina, Gregor Osterc, Mariana Cecilia Grohar: Determination of volatile compounds in blossoms of Rosa spinosissima, Rosa pendulina, Rosa gallica, and their cultivars
 80. Tina Smrke, Nika Cvelbar Weber, Jaka Razinger, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Short-term storage in a modified atmosphere affects the chemical profile of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruit
 81. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek: Changes in chemical composition of red and black currant fruits and leaves during berry ripening
 82. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Variability in ‘Capri’ everbearing strawberry quality during a harvest season
 83. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Berry size and weight as factors influencing the chemical composition of strawberry fruit
 84. Jelena Tomić, Žaklina Karaklajić Stajić, Marijana Pešaković, Svetlana M. Paunović, Franci Štampar, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Robert Veberič, Jerneja Jakopič: Utilizing vermicompost extract as a promising biofertilizer to enhance the phytochemical composition of berry fruits
 85. Kristyna Šimkova, Mariana Cecilia Grohar, Massimiliano Pelacci, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: The effect of freezing, frozen storage and thawing on the strawberry fruit composition
 86. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Massimiliano Pelacci, Tina Smrke, Tea Ivančič, Nika Cvelbar Weber, Jerneja Jakopič: Non-destructive and destructive physical measurements as indicators of sugar and organic acid contents in strawberry fruit during ripening
 87. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Massimiliano Pelacci, Tina Smrke, Tea Ivančič, Nika Cvelbar Weber, Jerneja Jakopič: Non-destructive and destructive physical measurements as indicators of sugar and organic acid contents in strawberry fruit during ripening