Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Primož Oražem: Vpliv različnih podlag na kakovost plodov breskve sort 'Royal Glory' in 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh
 2. Mateja Colarič: Vsebnost izbranih metabolitov v listih in plodovih hruške (Pyrus communis L.) sort 'Williams' and 'Conference' glede na arhitektonsko zgradbo rodne veje
 3. Metka Hudina: Vpliv vodnega režima, prehrane, listne površine in rastne dobe na vsebnost sladkorjev in organskih kislin v hruškah (Pyrus communis L.) cv. 'Viljamovka'

MSc theses (13)

 1. Tanja Kodelja: Količina in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference' po redčenju cvetov z amonijevim tiosulfatom
 2. Jan Reščič: Stopnja samooploditve pri nekaterih sortah oljk (Olea europaea L.)
 3. Janja Klemenčič: Vpliv različnih podlag na pridelek hruške (Pyrus communis L.) sort 'Conference', 'Abate Fetel' in 'Viljamovka'
 4. Vesna Kunst: Vpliv fenolnih spojin na inkompatibilnost pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 5. Franja Štravs: Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na utrujenih in deviških tleh
 6. Marina Šekoranja: Pridelek in pomološke lastnosti nekaterih novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 7. Dea Zavadlav: Vpliv avksinov na diferenciacijo cvetov pri navadni hruški (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel'
 8. Marjan Cuderman: Vpliv strojne rezi korenin na rast in pridelek hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 9. Slavica Bojić: Vpliv protitočne mreže na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Abate Fetel'
 10. Nejc Kovačič: Vpliv rezi korenin na rast in pridelek žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold'
 11. Špela Pečarič: Vpliv različnih podlag za breskev (Prunus persica L.) na vsebnost fenolnih snovi in njihova vpletenost v neskladnost med podlago in sorto
 12. Lidija Turk: Vpliv nekaterih podlag na pridelek in kakovost plodov breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških in utrujenih tleh
 13. Klara Otoničar: Pridelek jagode (Fragaria x ananassa Duch.) sort 'Elsanta', 'Antea' in 'Clery', gojenih v eno- in dvovrstnem sistemu na grebenu

Bsc theses (89)

 1. Anja Godnič: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v cvetovih hrušk (Pyrus communis L.)
 2. Jure Cerar: Stanje in razvoj sadjarstva v občini Lukovica
 3. Jože Očko: Stanje in možnosti razvoja sadjarstva v občini Slovenske Konjice
 4. Denis Belec: Stanje in perspektive sadjarstva v občini Litija
 5. Luka Hribar: Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 6. Barbara Repovž: Primernost različnih podlag za gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na deviških tleh
 7. Tadej Heric: Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven', cepljene na različnih podlagah
 8. Natalija Kovačič: Kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold de Costa' pri različnih obremenitvah
 9. Bojan Troha: Stanje in perpektive travniških sadovnjakov na Cerkljanskem
 10. Sabina Tomažič: Lastnosti nekaterih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 11. Rok Čekada: Sedanjost in prihodnost brkinskega sadjarstva
 12. Tadeja Rovtar: Raba in poraba sadja na območju Selške doline
 13. Branka Kac: Možnost prehoda integrirane pridelave sadja v ekološko na območju občine Pesnica
 14. Marija Rotvajn: Ekološka pridelava sadja v Zgornjih Slovenskih goricah
 15. Irena Merc: Svečinsko sadjarstvo na razpotju
 16. Polona Bogataj: Vpliv redčenja s pripravkom Agro N Fluid na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Concorde'
 17. David Župevc: Vpliv različnih podlag na gojenje breskve (Prunus persica L.) sorte 'Redhaven' na utrujenih tleh
 18. Ines Fartelj: Vpliv podlage na pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel'
 19. Nejc Kovačič: Razvoj ploda navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka' in 'Conference'
 20. Marjan Cuderman: Pridelek nekaterih novih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.) na Gorenjskem
 21. Ida Selak: Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 22. Joža Tomšič: Pridelek navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Viljamovka', 'Conference' in 'Abate Fetel' na različnih podlagah
 23. Aleksandra Blatnik: Možnost gojenja breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh
 24. Urška Bračun: Redčenje navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' s pripravkom Agro N Fluid
 25. Mateja Štremfelj: Vpliv izbranih podlag na pridelek breskve sorte 'Royal Glory' v letu 2013
 26. Anja Blažič: Poznavanje zdravilnih učinkov jabolka
 27. Aleš Volčič: Opraševanje navadne hruške (Pyrus communis L.) sort 'Abate fetel' in 'Viljamovka'
 28. Katja Lukšič: Količina in kakovost plodov nekaterih sort kitajskih ploščatih breskev in nektarin (Prunus persica var. platicarpa [i. e. platycarpa] (Decne.) L. H. Bailey)
 29. Bernarda Železnik: Kako povečati ovesek plodov navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 30. Ana Čebin: Pridelek žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) sorte 'Dely' pri različnih sadilnih razdaljah
 31. Mateja Alič: Pridelek breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory', cepljene na nekaterih podlagah na utrujenih tleh
 32. Mateja Čalušič: Pridelek oljke (Olea europaea L.) sorte 'Istrska belica' na cepljenih sadikah in na lastnih koreninah
 33. Nevenka Grm: Vpliv redčenja navadne hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' z ATS na pridelek
 34. Teja Vrhovnik: Kulinarična in druga raba hruške (Pyrus communis L.)
 35. Mateja Gams: Seznanjenost prebivalcev z ekološko pridelavo sadja na območju Gorenjske
 36. Sonja Žagar: Pomološke lastnosti hruške v očeh kupcev na območju Dolenjske
 37. Mojca Božič: Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared' pri različno obremenjenih drevesih
 38. Romana Fir: Preizkušanje nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica)
 39. Anja Lekan: Rast in rodnost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka', cepljenih na dveh podlagah
 40. Miha Komel: Vpliv različnih podlag na pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Royal Glory' na deviških tleh
 41. Anita Zemljič: Rezultati preizkušanja breskve (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory', cepljenea nekaterih podlagah na deviških tleh
 42. Marina Šekoranja: Poraba sadja na območju Brežic
 43. Vesna Kunst: Vzroki inkompatibilnosti pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 44. Branka Škvarč: Vpliv podlag za breskev (Prunus persica L.) na pridelek sorte 'Redhaven' na deviških tleh
 45. Franja Štravs: Stanje in perspektive travniških nasadov na območju Senovega
 46. Janja Klemenčič: Hruške za zdravje - pomen sekundarnih metabolitov
 47. Boštjan Kunavar: Vpliv redčenja z ATS na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 48. Marina Desnica: Uporaba sadja v gospodinjstvih Bele krajine
 49. Tomaž Čretnik: Uporaba sadja v gospodinjstvih Zgornje Savinjske doline
 50. Petra Jeršin: Pridelek pri različno obremenjenih drevesih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 51. Doris Kramberger: Pridelek in kakovost nekaterih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 52. Tanja Kodelja: Organske kisline in sladkorji pri navadni hruški (Pyrus communis L.)
 53. Katja Jarc: Pridelek pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonagold de Costa' glede na različne obremenitve drevesa
 54. Vida Andrejčič: Pridelek breskev (Prunus persica L.) sorte 'Royal glory' na različnih podlagah na utrujenih tleh
 55. Maja Gršič: Shranjevanje sadja v gospodinjstvih
 56. Mateja Hočevar: Vpliv razdalje sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 57. Maja Vilfan: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v različnih organih breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 58. Marjana Ferlin: Pomološke lastnosti novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 59. Mojca Bercko: Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 60. Katarina Demšar: Ponudba sadja v gorenjskih hotelih
 61. Barbara Okorn: Kakovost plodov nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.)
 62. Jure Bostele: Vpliv tehnoloških ukrepov na količino in kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 63. Klara Otoničar: Pomološke lastnosti izbranih sort jagod (Fragaria x ananassa Duch.)
 64. Tanja Gorenčič: Potrošnja sadja na območju Dolenjske
 65. Miha Vidic: Pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' glede na različne obremenitve drevesa
 66. Andreja Murn: Hruška v očeh kupcev na Koprskem
 67. Mojca Mlakar: Perspektivne nove sorte breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 68. Jožica Kuhar: Količina in kakovost plodov nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 69. Lidija Perko: Hruške v očeh dolenjskih kupcev
 70. Miha Pavkovič: Vpliv redčenja na kakovost plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet'
 71. Jernej Prelec: Stare sorte sadnih vrst na območju Brkinov
 72. Katarina Učakar: Hruška v medicini
 73. Mateja Podgoršek: Vpliv različnih obremenitev dreves na pridelek jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 74. Barbara Cvelbar: Vpliv redčenja na pridelek in kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 75. Goran Kranjc: Kakovost hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference' po prekrivanju plodov s papirnatimi vrečkami
 76. Silva Alič: Vsebnost sladkorjev in organskih kislin v različnih organih hruške (Pyrus communis L.)
 77. Maja Rakušček: Sadjarstvo v občini Tolmin
 78. Katarina Krapež: Vpliv prekrivanja plodov s papirnatimi vrečkami na kakovost jabolk (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
 79. Irena Fabjančič: Pomološke lastnosti novih sort breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus persica var. nucipersica L.)
 80. Tomaž Kobal: Vpliv gostote sajenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 81. Danijela Volk: Integrirana in ekološka pridelava sadja v Brkinih
 82. Špela Artelj: Vpliv redčenja na pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Conference'
 83. Katja Jemec: Redčenje plodov hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Harrow sweet'
 84. Urška Lovšin: Pomološke lastnosti nekaterih novih sort hrušk (Pyrus communis L.) v letu 2005
 85. Milan Rojnić: Perspektivne nove sorte hrušk
 86. Tatjana Krašna: Pridelek hrušk (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' pri različnih gostotah sajenja
 87. Ana Zornik: Pomen čebel pri opraševanju jablane (Malus domestica Borkh.)
 88. Anita Črnologar: Pomološke lastnosti nekaterih sort kakija (Diospyros kaki L.)
 89. Branka Škvarč: Pomen čebel pri opraševanju hruške (Pyrus communis L.)

Other documents (5)

 1. Mateja Colarič, Franci Štampar, Metka Hudina: Contents of sugars and organic acids in the cultivars of peach (Prunus persica L.) and nectarine (Prunus persica var. nucipersica Schneid.)
 2. Metka Hudina, Franci Štampar: The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. `Williams` yield quality to the foliar nutrition and water regime
 3. Primož Oražem, Franci Štampar, Metka Hudina: Fruit quality of Redhaven and Royal Glory peach cultivars on seven different rootstocks
 4. Primož Oražem, Franci Štampar, Metka Hudina: Quality analysis of 'Redhaven' peach fruit grafted on 11 rootstocks of different genetic origin in a replant soil
 5. Razstava sadja