Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Irena Nančovska Šerbec: Kratkoročno napovedovanje časovnih vrst na primeru enosmernih napetostnih virov

Magistrska dela (19)

 1. Anja Koron: Razvoj računalniškega mišljenja skozi Scratch projekte
 2. Julija Barle, Katja Hudolin, Katja Žlebir: Analiza digitalnih spretnosti učencev 6. razredov in uvajanje računalniško podprtega preverjanja znanja angleščine v osnovne šole
 3. Maja Hladnik: Učenje računalništva z ustvarjanjem in povezovanjem
 4. Žan Ternik: Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja
 5. Peter Križman: Prvi koraki v programiranje skozi LEGO Mindstorm aktivnosti
 6. Teja Franko: Programiranje robota Sphero v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 7. Maja Ropret: Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr
 8. Anja Knežević, Matija Čufer: Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo
 9. Vanessa Pipan: Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor
 10. Sabina Perenič: Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole
 11. Anja Luštek: Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini
 12. Klaudija Habjan: Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja
 13. Petra Novak Trobentar: Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli
 14. Andreja Filipič: Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole
 15. Ida Štimec: Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole
 16. Natalija Juvan: Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju
 17. Barbara Stopar: Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole
 18. Manca Zaviršek: Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika
 19. Teja Šavs: Igre iz sestavljanja računskih komponent

Diplomska dela (41)

 1. Tine Koron: Fizično računalništvo v Scratchu
 2. Maruša Bukovec: Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah
 3. Anja Koron: Labirint v Scratchu
 4. Maja Hladnik: Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje
 5. Žan Ternik: Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah
 6. Anja Jeglič: Računanje v Scratchu
 7. Maja Ropret: Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior
 8. Matija Čufer, Anja Knežević: Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči
 9. Monika Jensterle: Modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje uvodnih konceptov iz programiranja
 10. Vanessa Pipan: Uporaba aplikacij za zgodnje učenje osnovnih konceptov iz programiranja
 11. Mateja Struna: Vključitev otroka v osebno zgodbo v Scratchu
 12. Zsolt Prošić: Programsko orodje za simulacijo Kardanske rešetke
 13. Sara Ferlin: Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog
 14. Tatjana Per: Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole
 15. Špela Zavrl: Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah
 16. Tina Blatnik: Digitalno pripovedovanje zgodb
 17. Mate Božinović: Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija
 18. Erika Smrekar: Pripovedovanje zgodb z izobraževalnim programskim orodjem Mama v osnovni šoli
 19. Nataša Taleski Gržinič: Računalniške didaktične igre za predšolske otroke
 20. Gregor Spačal: Spoznavanje delovanja računalnika s pomočjo Raspberry Pi
 21. Mariza Močnik: Učenje programiranja
 22. Anja Luštek: Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju
 23. Klaudija Humar: Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju
 24. Aleša Žandar: Izdelava učnih priprav za poučevanje programiranja s Scratchem
 25. Robertina Dugar: Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah
 26. Natalija Juvan: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju
 27. Klemen Sušec: Spletna aplikacija PEFtube
 28. Manca Zaviršek: Analiza aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika
 29. Barbara Stopar: Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci
 30. Edina Hodžić: Učiteljev pogled na uporabo informacijske tehnologije v slovenskih šolah
 31. Robert Osolnik: E-kompetence učiteljev v slovenskih osnovnih šolah
 32. Mojca Poljanec: Internetna varnost med osnovnošolci
 33. Urška Glastovec: Kodu kot prvi programski jezik v osnovni šoli
 34. Špela Šporar: Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli
 35. Tina Tajner: Optimizacija spletnih strani v centrih za izobraževanje odraslih
 36. Anja Friškovec: Izobrževalna računalniška igra za učenje osnov programiranja v osnovni šoli "Svet spremenljivk"
 37. Nataša Kermc: Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. triadi osnovne šole
 38. Špela Glavač: Glasovalni sistemi pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli
 39. Lea Frice: Didaktična aplikacija za preverjanje znanja z Excelom
 40. Tanja Rezar: Socialna omrežja in storitve spleta v osnovni šoli
 41. Tjaša Lavtar: Uporaba spletnega preverjanja znanja na primeru visokošolskega predmeta

Druga dela (11)

 1. Irena Nančovska Šerbec, Špela Cerar, Alenka Žerovnik: Developing computational thinking through games in scratch
 2. Mojca Borin, Irena Nančovska Šerbec: Analiza dejavnikov vpliva na digitalne kompetence učiteljev
 3. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik: Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu
 4. Barbara Stopar, Špela Cerar, Irena Nančovska Šerbec: Računalniški dan
 5. Uroš Ocepek, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj: Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju
 6. Lea Frice, Irena Nančovska Šerbec, Boris Zgrablić: ADEA za hitro in objektivno preverjanje znanja
 7. Matej Zapušek, Anja Friškovec, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj: Svet spremenljivk - izobraževalna računalniška igra
 8. Irena Nančovska Šerbec, Branko Kaučič: Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja
 9. Mateja Strnad, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj: Aktivne oblike študija in vrstniško ocenjevanje v visokem šolstvu
 10. Barbara Stopar, Špela Cerar, Irena Nančovska Šerbec: Računalniški dan
 11. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik: Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu