Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Nejc Škoberne: A functional and performance-oriented comparison of transition mechanisms for internet transition from IPv4 to IPv6 protocol
 2. Mojca Ciglarič: Usmerjanje ponavljajočih se poizvedb v vsebinskih omrežjih

Magistrska dela (23)

 1. Matevž Lenič: Uporaba vsebnikov v navideznih učnih okoljih
 2. Štefan Klemenčič: Uporaba dronov v odložljivih omrežjih za prenos podatkov interneta stvari
 3. DOMEN PETRIČ: Uporaba verige blokov v avtomobilski industriji
 4. Vesna Glavač: Identifikacija uporabnikov omrežja Tor
 5. Jan Kos: Algoritmi soglasja v porazdeljenih krmilnikih programsko določenih omrežij
 6. JAN VARLJEN: Skalabilnost in visoka razpoložljivost oblačnih storitev v realnem času
 7. Blaž Kostanjšek: Uporaba verige blokov za zagotavljanje zaupnosti in integritete podatkov v obstoječih sistemih
 8. Saša Saftić: Prototip sistema za zajem in klasifikacijo dojenčkovega joka
 9. AMIR HUSKIĆ: Možnosti zagotavljanja povezljivosti navideznih in resničnih računalnikov
 10. Miha Pleško: Poenostavljen postopek za poganjanje aplikacije v okolju unikernel na oblačni platformi OpenStack
 11. BARBARA KRAŠOVEC: Porazdeljeno računalništvo kot storitev z uporabo vmesne programske opreme ARC
 12. Manca Bizjak: Ovrednotenje praktične uporabnosti eksperimentalnih pristopov za zagotavljanje zasebnosti v oblaku
 13. DAVOR MUNDA: Asinhroni Ethernet v realnem času
 14. DEJAN GOLJA: Orkestracija in razporejanje vsebnikov v visoko razpoložljivih sistemih
 15. JERNEJ PORENTA: Učenje iz besedilnih podatkovnih tokov za zaznavanje neželene elektronske pošte
 16. ANDREJ KREVL: Modeliranje aplikacij Interneta stvari
 17. MARKO ĐUKIĆ: Primerjava zmogljivosti virtualizacijskih tehnologij in tehnologij vsebnikov
 18. Nejc Saje: Razširljiv nadzor velikih oblačnih sistemov
 19. SIMON IVANŠEK: Obremenitveno testiranje spletnih aplikacij v javnih oblakih
 20. Simon Ivanšek: Obremenitveno testiranje spletnih aplikacij v javnih oblakih
 21. MIHA NEDELJKO: Programsko določena omrežja v oblaku (SDN)
 22. NEJC ŽUPEC: Klasifikacija Wi-Fi signalov in merjenje obiska po regijah
 23. Samo Maček: Fizični napadi in neželeno odtekanje podatkov po stranskih kanalih

Diplomska dela (144)

 1. MIHA MITIČ: Skaliranje igre Minecraft z uporabo Kubernetes
 2. Jure Tič: Anonimnost v protokolih za sledenje stikov
 3. MIHAEL TRAJBARIČ: Razvoj Ansible zbirke za podporo Kubernetes
 4. NINO BREZAC: Uporaba protokola MQTT v avtomobilih
 5. URBAN SUHADOLNIK: Implementacija programsko določljivega roba omrežja s tuneli WireGuard
 6. JAKOB HOSTNIK: Povezovanje gruč Kubernetes
 7. JAKOB REŽUN: Oddaljeni nadzor strežniških infrastruktur
 8. ALJAŽ MUR ERŽEN: Porazdeljeni odprti protokol za spletne ponudbe
 9. LENAR RAHMATULLIN: Napredna protivirusna zaščita in nadzor omrežja
 10. ANŽE LUZAR: Pregled razmestitvenih možnosti za funkcije kot storitve v oblaku
 11. Matej Bolko: Povezovanje dveh sistemov za upravljanje z zahtevki
 12. ENEJ RAVBAR: Vzpostavitev varnega poslovnega omrežja
 13. GREGOR SINTIČ: Stalna dostava razvojnih okolij
 14. ŽAN SCHAFFER: Agregacija storitev upravljanja poslovnih procesov
 15. KLEMEN STANIČ: Varnostna razširitev vtičnika za ogrodje Ionic
 16. GREGOR ROBERT KRMELJ: Dinamično dodeljevanje dostopa do omrežnih naprav
 17. LUKA KAVČIČ: Sistem za spremljanje varnostnih dogodkov z uporabo odprtokodnih orodij
 18. KLEMEN ŠKODA: Spremljanje fizičnega stanja oseb v domačem okolju
 19. Matic Bizjak: Integracija upravljanja poslovnih procesov z okoljem za razvoj aplikacij
 20. MATEJ MOHAR: Varnost v internetu stvari
 21. VALTER DELGIUSTO: Varovanje omrežij pred sodobnimi grožnjami s požarnimi zidovi naslednje generacije
 22. ANŽE BERGANT: Simulacija molekulske dinamike na visokozmogljivih infrastrukturah
 23. NEJC ANČIMER: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 24. MARKO JENKO: Varnost brezžičnih omrežij
 25. ALEKSANDRA BERSAN: Okostje za testiranje PHP aplikacij z oblačnimi storitvami
 26. SAŠO FRANČEŠKIN: Sistem za nadzor in upravljanje procesa vrenja v vinski cisterni
 27. GREGOR STOPAR: Gradbeni stroji kot senzorji v internetu stvari
 28. JERNEJ KOŽELJ: Aplikacija za protinaletni sistem v avtomobilu
 29. KLEMEN PERNUŠ: Uporaba odsluženih pametnih telefonov za video nadzor hiše
 30. FLORJAN PERKO: Uvedba davčnih blagajn v aplikacijo s podedovanimi tehnologijami
 31. ANŽE ROŽMAN: Primerjava razvojnih modelov .NET MVC in .NET Web Forms
 32. GORAZD ŠTAMCAR: Razvoj sistema za nadzor doma
 33. BOŠTJAN MERČUN: Povečanje zanesljivosti in zmogljivosti sistema za prodajo vstopnic
 34. TILEN RONDAIJ: Posodobitev spletne trgovine in povezava z Microsoft Dynamics NAV
 35. Peter Korošec: Varnost in anonimnost pri plačevanju s spletno valuto Bitcoin
 36. NEJC ŠILC: Orodje za analizo in testiranje komunikacijskih protokolov
 37. Nejc Ančimer: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 38. Nejc Šilc: Orodje za analizo in testiranje komunikacijskih protokolov
 39. DAVOR MARKOVIĆ: Varnost v pametnem avtomobilu
 40. Davor marković: Varnost v pametnem avtomobilu
 41. MARTINA GABOR: Možnosti avtentikacije brez gesla z uporabo sistema Bitcoin
 42. Grega Štravs: Grožnje zasebnosti uporabnika pametne televizije
 43. Grega Štravs: Grožnje zasebnosti uporabnika pametne televizije
 44. Martina Gabor: Možnosti avtentikacije brez gesla z uporabo sistema Bitcoin
 45. Boštjan Borič: Integracija virtualnega računalniškega laboratorija NCSU z oblačno platformo OpenStack
 46. Andrej Krota: Upravljanje porabe električne energije v virtualnem laboratoriju
 47. Dominik Lebar: Avtentikacija s pomočjo ponudnikov družabnih omrežij
 48. Andraž Sraka: Smernice za varen prehod v zasebni oblak
 49. Tadej Markun: Razvoj vaj za učenje uporabe stikala naslednje generacije
 50. Nejc Fornazarič: Protokoli za omrežno virtualizacijo
 51. Tadej Žarn: Primerjava zasebnega in javnega oblaka
 52. Tomislav Slijepčević: Primerjava orodij za upravljanje konfiguracij
 53. Tine Musek: Prepoznavanje profila uporabnika na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib.si
 54. Klemen Hribar: Novi tipi omrežnih napadov in njihovo preprečevanje
 55. Blaž Kostanjšek: Nadzor in krmiljenje zelenih sten
 56. Damjan Zajc: Vpliv usmerjanja in filtriranja prometa na hitrost prenosa v krajevnih omrežjih
 57. MAJA ZEZULA: Simulacija izmenjave sporočil v omrežjih VANET
 58. BOŠTJAN BORIČ: Integracija virtualnega računalniškega laboratorija NCSU z oblačno platformo OpenStack
 59. DOMINIK LEBAR: Avtentikacija s pomočjo ponudnikov družabnih omrežij
 60. NEJC FORNAZARIČ: Protokoli za omrežno virtualizacijo
 61. TADEJ MARKUN: Razvoj vaj za učenje uporabe stikala naslednje generacije
 62. TADEJ ŽARN: Primerjava zasebnega in javnega oblaka
 63. Tomislav Slijepčević: Primerjava orodij za upravljanje konfiguracij
 64. TINE MUSEK: Prepoznavanje profila uporabnika na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib.si
 65. Tadej Razboršek: Vizualizacija aktivnosti v oblaku na platformi OpenStack
 66. Matija Vižintin: Varnost v spletni aplikaciji Dnevniki odjema odjemalca
 67. Damjan Cvetan: Samodejno zaznavanje naprav in storitev v omrežju mobilnih naprav
 68. Mirjam Kotnik: Odločitev za elektronsko arhiviranje dokumentov v podjetju
 69. Miha Pavlin: Uporaba platforme WebRTC za učinkovitejšo komunikacijo
 70. Matic Kašnik: Uporaba agilnih metod pri razvoju programske opreme v slovenskih start-up podjetjih
 71. Marko Dolničar: Dinamično razvrščanje uporabnikov brezžičnega omrežja Eduroam v ločena omrežja VLAN
 72. Aleš Simjanovski: Izvedba prehoda na pisarno v oblaku
 73. Nejc Potrebuješ: Težave pri prehodu interneta s protokola IPv4 na IPv6
 74. Matic Lesjak: Uporabniški portal za upravljanje virov v oblaku
 75. Andraž Pajtler: Določanje položaja v zaprtih prostorih s pomočjo brezžičnih tehnologij
 76. Gregor Cimerman: Orodja za napreden nadzor gruče Hadoop
 77. Matej Terdič: Uporaba tehnologije XNA v razvoju iger za sistem Windows Phone
 78. Adrijan Bradaschia: Dinamično dodeljevanje navideznih krajevnih omrežij v brezžičnih omrežjih
 79. Boris Savić: Enoten programski vmesnik za dostop do različnih oblakov
 80. Andrej Šušmelj: Implementacija in simulacija usmerjevalnega protokola RIVER v NS-2
 81. Sašo Kavčič: Orkestracija postavljanja virtualnih infrastruktur v oblaku
 82. Andrej Špilak: Upravljanje z naročili in integracija z zalednimi sistemi v telekomunikacijskem podjetju
 83. Mario Mišić: Sistemi za upravljanje incidentov in varnostnih informacij
 84. Dean Črnigoj: Izdelava odjemalca NFS za Windows
 85. Klemen Sladič: Tehnologije mobilnega omrežja LTE
 86. Uroš Grilc: Zasnova varnostne politike na področju zdravstva
 87. Matej Konobelj: Možnosti sinhronizacije v heterogenem poslovnem okolju
 88. Vesna Glavač: Možnosti zagotavljanja anonimnosti
 89. Matej Kocmur: Primerjava metod in orodij za avtentikacijo
 90. Blaž Divjak: Vključitev lahkih dostopovnih točk v omrežje Eduroam
 91. Damjan Pipan: Vaje za učenje OpenNebule v oblaku
 92. Nik Adžič: Razvoj mobilne aplikacije CarbonTracker
 93. Kristian Zupan: Mehanizmi prehoda na IPv6
 94. Dejan Lukan: Negativno testiranje
 95. Andrej Mohar: Nadzor zamašitev v hitrih omrežjih
 96. Erik Hribar: Zajem in obdelava podatkov medprocesne kontrole na delovni operaciji tabletiranje
 97. Marko Košmerl: Merjenje pasovne širine
 98. Lovro Košmerl: Optimizacija sistema za upravljanje z izdajami na primeru aplikacije za zavarovalništvo
 99. Tomaž Sečnik: Načrtovanje in izvedba podpore poslovnim procesom z orodji BPM
 100. Jure Ribič: Medsebojno povezovanje vsebin v različnih družabnih omrežjih
 101. Matej Poklukar: Analiza značilnosti uporabe ogrodja GoogleWebToolkit za izdelavo uporabniških vmesnikov
 102. Žiga Slavec: Povezovanje medicinskih naprav s podpornim medicinskim informacijskim sistemom
 103. Benjamin Hüll: Primerjava razvoja mobilnih aplikacij za platformi Android in iOS
 104. Nejc Trnjanin: Integracija vmesnika Libvirt v okolje virtualnega laboratorija LRK VCL
 105. Miha Grohar: Integracija hibridnega oblaka z virtualnim laboratorijem
 106. Jernej Kos: UNISPHERE
 107. Jure Kranjc: Sistemska administracija gostovanih spletnih strežnikov na platformi Linux
 108. Milenko Subotić: Razvoj sinhrone digitalne hierarhije in njena vloga v sodobnem telekomunikacijskem omrežju
 109. Rok Koren: Možnosti izvedbe oddaljenega nadzora temperature
 110. Dušan Kozic: Varnost v sistemu DNS in DNSSEC
 111. Darko Gliha: Aplikacijska varnost v omrežjih vozil
 112. Blaž Gvajc: Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike
 113. Roman Thaler: Načrtovanje upravljanja procesov v sistemu za obdelavo dokumentov
 114. Matic Jeran: Katalog storitev in orodja za njegovo upravljanje
 115. Aleš Ucman: Dobre prakse upravljanja sprememb v podjetju Krka
 116. Miloš Marjanović: Analiza področja in predstavitev rešitve za SMS portal
 117. Mitja Krebelj: Zasnova in izvedba ogrodja za razvoj spletnih aplikacij
 118. Žarko Višekruna: Migracija podatkov Microsoft SharePoint v velikem sistemu
 119. Matjaž Drča: Varnost v omrežjih s protokolom IPv6
 120. Marko Tišler: Integracija sistemov VoIP z računalniškimi aplikacijami
 121. Janez Pirc: Primer razvoja in vpeljave varnostne politike
 122. Mateja Baša: Integracijsko testiranje v sistemih SOA
 123. Jure Jereb: Vpeljava oddaljenega dostopa do namizij in aplikacij v podjetju
 124. Gregor Šemrl: Integracija Ciscovega kontaktnega centra z Microsoftovim sistemom za upravljanje odnosov s strankami
 125. Irina Juhnov: Vključitev načrtovanja varnosti v načrtovanje informacijskih sistemov
 126. Marko Kuhar: Sistemi za upravljanje z digitalnimi identitetami
 127. Matjaž Cör: Načrtovanje in strategija sistema za upravljanje z digitalnimi identitetami
 128. Damjan Zajc: Vpliv usmerjanja in filtriranja prometa na hitrost prenosa v krajevnih omrežjih
 129. Aljaž Vajda: Protokol multicast v navideznem zasebnem omrežju z vidika internetnega ponudnika
 130. Tine Lesjak: Razvoj naprednih storitev za GIS
 131. Janez Golob: Možnosti porazdeljene izvedbe kontrolnega sistema
 132. Saša Nebojša Potežica: Razvoj aplikacij za pametne telefone
 133. Simon Mavsar: Prototip raziskovalnega muholovca
 134. Jure Grom: Arhitekture integracije podedovanih aplikacij
 135. Aleksander Pahor: Analiza in prenova sistema upravljanja z dokumentacijo v podjetju
 136. Kristina Jelnikar: Avtomatsko funkcionalno testiranje programske opreme
 137. Dejan Strmljan: Preusmeritev klicev v IP-telefoniji s pomočjo SOAP HTTP tehnologije
 138. Matjaž Auflič: Varne spletne storitve na mobilni platformi
 139. Primož Marn: Primerjava klasičnega in hitrega razvoja spletnih aplikacij
 140. Jure Flander: Zasnova in izvedba prototipa za omrežni inteligentni hladilnik
 141. Borut Pirnat: Integracija aplikacij z uporabo Microsoft Biztalk-a
 142. Jernej Kržič: Uvedba programskega modela Windows Workflow foundation v obstoječe aplikacije
 143. Siniša Jančić: Uporaba Googlovih storitev v majhnih podjetjih
 144. Nenad Ljuboja: Spletne storitve XML v sistemu SAP R/3

Druga dela (4)

 1. Veljko Pejović, Tilen Matkovič, Mojca Ciglarič: Wireless ranging for contactless cognitive load inference in ubiquitous computing
 2. Petar Kochovski, Uroš Paščinski, Vlado Stankovski, Mojca Ciglarič: Pareto-optimised Fog Storage Services with novel Service-Level Agreement specification
 3. Samo Maček, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve š1tevila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 4. Jože Rugelj, Mojca Ciglarič, Andrej Krevl, Matjaž Pančur, Andrej Brodnik: Constructivist learning environment in a cloud