Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Nejc Škoberne: A functional and performance-oriented comparison of transition mechanisms for internet transition from IPv4 to IPv6 protocol
 2. Mojca Ciglarič: Usmerjanje ponavljajočih se poizvedb v vsebinskih omrežjih

Magistrska dela (23)

 1. Matevž Lenič: Uporaba vsebnikov v navideznih učnih okoljih
 2. Štefan Klemenčič: Uporaba dronov v odložljivih omrežjih za prenos podatkov interneta stvari
 3. DOMEN PETRIČ: Uporaba verige blokov v avtomobilski industriji
 4. Vesna Glavač: Identifikacija uporabnikov omrežja Tor
 5. Jan Kos: Algoritmi soglasja v porazdeljenih krmilnikih programsko določenih omrežij
 6. JAN VARLJEN: Skalabilnost in visoka razpoložljivost oblačnih storitev v realnem času
 7. Blaž Kostanjšek: Uporaba verige blokov za zagotavljanje zaupnosti in integritete podatkov v obstoječih sistemih
 8. Saša Saftić: Prototip sistema za zajem in klasifikacijo dojenčkovega joka
 9. AMIR HUSKIĆ: Možnosti zagotavljanja povezljivosti navideznih in resničnih računalnikov
 10. Miha Pleško: Poenostavljen postopek za poganjanje aplikacije v okolju unikernel na oblačni platformi OpenStack
 11. BARBARA KRAŠOVEC: Porazdeljeno računalništvo kot storitev z uporabo vmesne programske opreme ARC
 12. Manca Bizjak: Ovrednotenje praktične uporabnosti eksperimentalnih pristopov za zagotavljanje zasebnosti v oblaku
 13. DAVOR MUNDA: Asinhroni Ethernet v realnem času
 14. DEJAN GOLJA: Orkestracija in razporejanje vsebnikov v visoko razpoložljivih sistemih
 15. JERNEJ PORENTA: Učenje iz besedilnih podatkovnih tokov za zaznavanje neželene elektronske pošte
 16. ANDREJ KREVL: Modeliranje aplikacij Interneta stvari
 17. MARKO ĐUKIĆ: Primerjava zmogljivosti virtualizacijskih tehnologij in tehnologij vsebnikov
 18. Nejc Saje: Razširljiv nadzor velikih oblačnih sistemov
 19. SIMON IVANŠEK: Obremenitveno testiranje spletnih aplikacij v javnih oblakih
 20. Simon Ivanšek: Obremenitveno testiranje spletnih aplikacij v javnih oblakih
 21. MIHA NEDELJKO: Programsko določena omrežja v oblaku (SDN)
 22. NEJC ŽUPEC: Klasifikacija Wi-Fi signalov in merjenje obiska po regijah
 23. Samo Maček: Fizični napadi in neželeno odtekanje podatkov po stranskih kanalih

Diplomska dela (143)

 1. Jure Tič: Anonimnost v protokolih za sledenje stikov
 2. MIHAEL TRAJBARIČ: Razvoj Ansible zbirke za podporo Kubernetes
 3. NINO BREZAC: Uporaba protokola MQTT v avtomobilih
 4. URBAN SUHADOLNIK: Implementacija programsko določljivega roba omrežja s tuneli WireGuard
 5. JAKOB HOSTNIK: Povezovanje gruč Kubernetes
 6. JAKOB REŽUN: Oddaljeni nadzor strežniških infrastruktur
 7. ALJAŽ MUR ERŽEN: Porazdeljeni odprti protokol za spletne ponudbe
 8. LENAR RAHMATULLIN: Napredna protivirusna zaščita in nadzor omrežja
 9. ANŽE LUZAR: Pregled razmestitvenih možnosti za funkcije kot storitve v oblaku
 10. Matej Bolko: Povezovanje dveh sistemov za upravljanje z zahtevki
 11. ENEJ RAVBAR: Vzpostavitev varnega poslovnega omrežja
 12. GREGOR SINTIČ: Stalna dostava razvojnih okolij
 13. ŽAN SCHAFFER: Agregacija storitev upravljanja poslovnih procesov
 14. KLEMEN STANIČ: Varnostna razširitev vtičnika za ogrodje Ionic
 15. GREGOR ROBERT KRMELJ: Dinamično dodeljevanje dostopa do omrežnih naprav
 16. LUKA KAVČIČ: Sistem za spremljanje varnostnih dogodkov z uporabo odprtokodnih orodij
 17. KLEMEN ŠKODA: Spremljanje fizičnega stanja oseb v domačem okolju
 18. Matic Bizjak: Integracija upravljanja poslovnih procesov z okoljem za razvoj aplikacij
 19. MATEJ MOHAR: Varnost v internetu stvari
 20. VALTER DELGIUSTO: Varovanje omrežij pred sodobnimi grožnjami s požarnimi zidovi naslednje generacije
 21. ANŽE BERGANT: Simulacija molekulske dinamike na visokozmogljivih infrastrukturah
 22. NEJC ANČIMER: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 23. MARKO JENKO: Varnost brezžičnih omrežij
 24. ALEKSANDRA BERSAN: Okostje za testiranje PHP aplikacij z oblačnimi storitvami
 25. SAŠO FRANČEŠKIN: Sistem za nadzor in upravljanje procesa vrenja v vinski cisterni
 26. GREGOR STOPAR: Gradbeni stroji kot senzorji v internetu stvari
 27. JERNEJ KOŽELJ: Aplikacija za protinaletni sistem v avtomobilu
 28. KLEMEN PERNUŠ: Uporaba odsluženih pametnih telefonov za video nadzor hiše
 29. FLORJAN PERKO: Uvedba davčnih blagajn v aplikacijo s podedovanimi tehnologijami
 30. ANŽE ROŽMAN: Primerjava razvojnih modelov .NET MVC in .NET Web Forms
 31. GORAZD ŠTAMCAR: Razvoj sistema za nadzor doma
 32. BOŠTJAN MERČUN: Povečanje zanesljivosti in zmogljivosti sistema za prodajo vstopnic
 33. TILEN RONDAIJ: Posodobitev spletne trgovine in povezava z Microsoft Dynamics NAV
 34. Peter Korošec: Varnost in anonimnost pri plačevanju s spletno valuto Bitcoin
 35. NEJC ŠILC: Orodje za analizo in testiranje komunikacijskih protokolov
 36. Nejc Ančimer: Uporaba okolju prijaznih tehnologij v velikih računalniških sistemih
 37. Nejc Šilc: Orodje za analizo in testiranje komunikacijskih protokolov
 38. DAVOR MARKOVIĆ: Varnost v pametnem avtomobilu
 39. Davor marković: Varnost v pametnem avtomobilu
 40. MARTINA GABOR: Možnosti avtentikacije brez gesla z uporabo sistema Bitcoin
 41. Grega Štravs: Grožnje zasebnosti uporabnika pametne televizije
 42. Grega Štravs: Grožnje zasebnosti uporabnika pametne televizije
 43. Martina Gabor: Možnosti avtentikacije brez gesla z uporabo sistema Bitcoin
 44. Boštjan Borič: Integracija virtualnega računalniškega laboratorija NCSU z oblačno platformo OpenStack
 45. Andrej Krota: Upravljanje porabe električne energije v virtualnem laboratoriju
 46. Dominik Lebar: Avtentikacija s pomočjo ponudnikov družabnih omrežij
 47. Andraž Sraka: Smernice za varen prehod v zasebni oblak
 48. Tadej Markun: Razvoj vaj za učenje uporabe stikala naslednje generacije
 49. Nejc Fornazarič: Protokoli za omrežno virtualizacijo
 50. Tadej Žarn: Primerjava zasebnega in javnega oblaka
 51. Tomislav Slijepčević: Primerjava orodij za upravljanje konfiguracij
 52. Tine Musek: Prepoznavanje profila uporabnika na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib.si
 53. Klemen Hribar: Novi tipi omrežnih napadov in njihovo preprečevanje
 54. Blaž Kostanjšek: Nadzor in krmiljenje zelenih sten
 55. Damjan Zajc: Vpliv usmerjanja in filtriranja prometa na hitrost prenosa v krajevnih omrežjih
 56. MAJA ZEZULA: Simulacija izmenjave sporočil v omrežjih VANET
 57. BOŠTJAN BORIČ: Integracija virtualnega računalniškega laboratorija NCSU z oblačno platformo OpenStack
 58. DOMINIK LEBAR: Avtentikacija s pomočjo ponudnikov družabnih omrežij
 59. NEJC FORNAZARIČ: Protokoli za omrežno virtualizacijo
 60. TADEJ MARKUN: Razvoj vaj za učenje uporabe stikala naslednje generacije
 61. TADEJ ŽARN: Primerjava zasebnega in javnega oblaka
 62. Tomislav Slijepčević: Primerjava orodij za upravljanje konfiguracij
 63. TINE MUSEK: Prepoznavanje profila uporabnika na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib.si
 64. Tadej Razboršek: Vizualizacija aktivnosti v oblaku na platformi OpenStack
 65. Matija Vižintin: Varnost v spletni aplikaciji Dnevniki odjema odjemalca
 66. Damjan Cvetan: Samodejno zaznavanje naprav in storitev v omrežju mobilnih naprav
 67. Mirjam Kotnik: Odločitev za elektronsko arhiviranje dokumentov v podjetju
 68. Miha Pavlin: Uporaba platforme WebRTC za učinkovitejšo komunikacijo
 69. Matic Kašnik: Uporaba agilnih metod pri razvoju programske opreme v slovenskih start-up podjetjih
 70. Marko Dolničar: Dinamično razvrščanje uporabnikov brezžičnega omrežja Eduroam v ločena omrežja VLAN
 71. Aleš Simjanovski: Izvedba prehoda na pisarno v oblaku
 72. Nejc Potrebuješ: Težave pri prehodu interneta s protokola IPv4 na IPv6
 73. Matic Lesjak: Uporabniški portal za upravljanje virov v oblaku
 74. Andraž Pajtler: Določanje položaja v zaprtih prostorih s pomočjo brezžičnih tehnologij
 75. Gregor Cimerman: Orodja za napreden nadzor gruče Hadoop
 76. Matej Terdič: Uporaba tehnologije XNA v razvoju iger za sistem Windows Phone
 77. Adrijan Bradaschia: Dinamično dodeljevanje navideznih krajevnih omrežij v brezžičnih omrežjih
 78. Boris Savić: Enoten programski vmesnik za dostop do različnih oblakov
 79. Andrej Šušmelj: Implementacija in simulacija usmerjevalnega protokola RIVER v NS-2
 80. Sašo Kavčič: Orkestracija postavljanja virtualnih infrastruktur v oblaku
 81. Andrej Špilak: Upravljanje z naročili in integracija z zalednimi sistemi v telekomunikacijskem podjetju
 82. Mario Mišić: Sistemi za upravljanje incidentov in varnostnih informacij
 83. Dean Črnigoj: Izdelava odjemalca NFS za Windows
 84. Klemen Sladič: Tehnologije mobilnega omrežja LTE
 85. Matej Konobelj: Možnosti sinhronizacije v heterogenem poslovnem okolju
 86. Uroš Grilc: Zasnova varnostne politike na področju zdravstva
 87. Vesna Glavač: Možnosti zagotavljanja anonimnosti
 88. Blaž Divjak: Vključitev lahkih dostopovnih točk v omrežje Eduroam
 89. Matej Kocmur: Primerjava metod in orodij za avtentikacijo
 90. Damjan Pipan: Vaje za učenje OpenNebule v oblaku
 91. Nik Adžič: Razvoj mobilne aplikacije CarbonTracker
 92. Kristian Zupan: Mehanizmi prehoda na IPv6
 93. Dejan Lukan: Negativno testiranje
 94. Andrej Mohar: Nadzor zamašitev v hitrih omrežjih
 95. Erik Hribar: Zajem in obdelava podatkov medprocesne kontrole na delovni operaciji tabletiranje
 96. Tomaž Sečnik: Načrtovanje in izvedba podpore poslovnim procesom z orodji BPM
 97. Marko Košmerl: Merjenje pasovne širine
 98. Lovro Košmerl: Optimizacija sistema za upravljanje z izdajami na primeru aplikacije za zavarovalništvo
 99. Jure Ribič: Medsebojno povezovanje vsebin v različnih družabnih omrežjih
 100. Matej Poklukar: Analiza značilnosti uporabe ogrodja GoogleWebToolkit za izdelavo uporabniških vmesnikov
 101. Žiga Slavec: Povezovanje medicinskih naprav s podpornim medicinskim informacijskim sistemom
 102. Benjamin Hüll: Primerjava razvoja mobilnih aplikacij za platformi Android in iOS
 103. Nejc Trnjanin: Integracija vmesnika Libvirt v okolje virtualnega laboratorija LRK VCL
 104. Miha Grohar: Integracija hibridnega oblaka z virtualnim laboratorijem
 105. Jernej Kos: UNISPHERE
 106. Jure Kranjc: Sistemska administracija gostovanih spletnih strežnikov na platformi Linux
 107. Milenko Subotić: Razvoj sinhrone digitalne hierarhije in njena vloga v sodobnem telekomunikacijskem omrežju
 108. Rok Koren: Možnosti izvedbe oddaljenega nadzora temperature
 109. Dušan Kozic: Varnost v sistemu DNS in DNSSEC
 110. Darko Gliha: Aplikacijska varnost v omrežjih vozil
 111. Blaž Gvajc: Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike
 112. Roman Thaler: Načrtovanje upravljanja procesov v sistemu za obdelavo dokumentov
 113. Matic Jeran: Katalog storitev in orodja za njegovo upravljanje
 114. Aleš Ucman: Dobre prakse upravljanja sprememb v podjetju Krka
 115. Miloš Marjanović: Analiza področja in predstavitev rešitve za SMS portal
 116. Mitja Krebelj: Zasnova in izvedba ogrodja za razvoj spletnih aplikacij
 117. Žarko Višekruna: Migracija podatkov Microsoft SharePoint v velikem sistemu
 118. Matjaž Drča: Varnost v omrežjih s protokolom IPv6
 119. Marko Tišler: Integracija sistemov VoIP z računalniškimi aplikacijami
 120. Janez Pirc: Primer razvoja in vpeljave varnostne politike
 121. Mateja Baša: Integracijsko testiranje v sistemih SOA
 122. Gregor Šemrl: Integracija Ciscovega kontaktnega centra z Microsoftovim sistemom za upravljanje odnosov s strankami
 123. Jure Jereb: Vpeljava oddaljenega dostopa do namizij in aplikacij v podjetju
 124. Irina Juhnov: Vključitev načrtovanja varnosti v načrtovanje informacijskih sistemov
 125. Marko Kuhar: Sistemi za upravljanje z digitalnimi identitetami
 126. Matjaž Cör: Načrtovanje in strategija sistema za upravljanje z digitalnimi identitetami
 127. Damjan Zajc: Vpliv usmerjanja in filtriranja prometa na hitrost prenosa v krajevnih omrežjih
 128. Aljaž Vajda: Protokol multicast v navideznem zasebnem omrežju z vidika internetnega ponudnika
 129. Tine Lesjak: Razvoj naprednih storitev za GIS
 130. Janez Golob: Možnosti porazdeljene izvedbe kontrolnega sistema
 131. Saša Nebojša Potežica: Razvoj aplikacij za pametne telefone
 132. Simon Mavsar: Prototip raziskovalnega muholovca
 133. Jure Grom: Arhitekture integracije podedovanih aplikacij
 134. Aleksander Pahor: Analiza in prenova sistema upravljanja z dokumentacijo v podjetju
 135. Kristina Jelnikar: Avtomatsko funkcionalno testiranje programske opreme
 136. Dejan Strmljan: Preusmeritev klicev v IP-telefoniji s pomočjo SOAP HTTP tehnologije
 137. Matjaž Auflič: Varne spletne storitve na mobilni platformi
 138. Primož Marn: Primerjava klasičnega in hitrega razvoja spletnih aplikacij
 139. Jure Flander: Zasnova in izvedba prototipa za omrežni inteligentni hladilnik
 140. Borut Pirnat: Integracija aplikacij z uporabo Microsoft Biztalk-a
 141. Jernej Kržič: Uvedba programskega modela Windows Workflow foundation v obstoječe aplikacije
 142. Siniša Jančić: Uporaba Googlovih storitev v majhnih podjetjih
 143. Nenad Ljuboja: Spletne storitve XML v sistemu SAP R/3

Druga dela (2)

 1. Samo Maček, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve š1tevila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 2. Jože Rugelj, Mojca Ciglarič, Andrej Krevl, Matjaž Pančur, Andrej Brodnik: Constructivist learning environment in a cloud