Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Aleš Straže: Vpliv notranjega in zunanjega snovnega upora na kinetiko konvekcijskega sušenja lesa

MSc theses (3)

 1. Uroš Firšt: Vpliv procesnih parametrov sušenja na razvoj deformacij in napetosti v bukovini
 2. Peter Jereb: Vpliv obremenitve lesa na spremembe njegovih akustičnih lastnosti
 3. Vanja Turičnik: Zveza med vsebnostjo ekstraktivov in sorpcijskimi lastnostmi rdečega bora (Pinus sylvestris)

Bsc theses (75)

 1. Rok Lesjak: Staranje toplotno obdelanih lesenih talnih oblog
 2. Marko Debevc: Vpliv iveri na toplotno izolativnost iverne plošče
 3. Andrej Romšak: Vpliv ostrine sušenja na generiranje notranjih napetosti
 4. Beno Ifko: Vpliv staranja na fizikalno-mehanske lastnosti lesa stropne konstrukcije
 5. Gregor Smonkar: Vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti jelovine
 6. Andrej Protić: Vpliv umetnega pospešenega staranja na izbrane lastnosti domačih lesnih vrst
 7. Viljem Barič: Vpliv vrste lesa na dimenzijsko stabilnost ivernih plošč
 8. Jernej Smrekar: Zveza med absorpcijo udarnega zvoka in trdoto lesenih talnih oblog
 9. Mihael Gabrovšek: Analiza tehnoloških in konstrukcijskih parametrov za izdelavo rezkalnega orodja
 10. Dominik Srebot: Dejavniki valovitosti rezanega furnirja
 11. Jana Jakič: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
 12. Marko Trop: Vpliv velikosti preizkušencev na določanje mehanskih lastnosti lesa
 13. Aleš Rudnik: Zgradba in lastnosti lesa balze izbranega slovenskega trgovca
 14. Marko Lušin: Vpliv vlažnosti na toplotno prevodnost opažnih plošč
 15. Matic Mavsar: Vpliv oscilacije klime na kinetiko in kakovost sušenja smrekovine
 16. Andreja Dovč: Vpliv klimatskih pogojev na delovanje lesa
 17. Bogdan Mitkovski: Strukturne in akustične lastnosti lesa za tolkala
 18. Denis Plavčak: Načela odločanja o tehničnem sušenju v manjših podjetjih
 19. Simon Tomazin: Ustreznost kondenzacijskega sušenja lesa v manjših lesnih obratih
 20. Žiga Dežman: Vpliv deleža zunanjega sloja trislojne iverne plošče na akustične lastnosti
 21. Rok Zidar: Kakovost in kinetika sušenja bukovine in hrastovine v kondenzacijskih sušilnih komorah
 22. Anja Podbrežnik: Reološke lastnosti toplotno obdelanega lesa
 23. Jera Burdych: Zgradba, lastnosti in možnosti uporabe lesa octovca
 24. Tilen Jelovčan: Vpliv temperature sušenja na zaskorjenje in kakovost osušene bukovine
 25. Rok Posavec: Uvajanje kontinuiranega spremljanja vlažnosti impregniranega lesa v zunanjih pogojih
 26. Marko Pirman: Korelacije med udarno žilavostjo in nedestruktivno določenimi mehanskimi lastnostmi smrekovine
 27. Matjaž Pajk: Mehanske in sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z etanolaminom
 28. Matjaž Strnad: Poraba energije pri izdelavi lesnih sekancev
 29. Jure Bence: Vpliv premaznih sistemov na trdoto lesenih talnih oblog
 30. Nejc Jan: Vpliv gostote posameznega sloja trislojne iverne plošče na njeno toplotno izolativnost
 31. Primož Žagar: Vpliv variabilne zgradbe macesnovine na njene dimenzijske in oblikovne spremembe
 32. Janez Petkovšek: Vpliv izpolnjevanja direktiv o gradbenih proizvodih na kakovost lesnih izdelkov v zaključnih gradbenih delih
 33. Tomaž Černe: Možnost solarnega sušenja v Sloveniji
 34. Tadej Grahovac: Lesne plošče kot toplotno izolativni material
 35. Primož Tomec: Optimalno kombiniranje kondenzacijskega in konvekcijskega sušilnega postopka
 36. Dalibor Mršić: CAE analiza kinetike in porabe energije v konvencionalnem postopku sušenja lesa
 37. Tomaž Cerar: Sublimacijsko sušenje lesa
 38. Andrej Martinčič: Variabilnost gostote lesa debla, vej in korenin jelk s snežniškega območja
 39. Andrej Gorup: Kinetika sušenja bukovine na prostem v odvisnosti od letnih klimatskih nihanj
 40. Klemen Merhar: Lastnosti lesa bršljana
 41. Dražen Jurčević: Uporaba plošč iz lesenih vlaken v izolacijske namene v gradbeništvu
 42. Franc Obronek: Energijska učinkovitost sušilnega postopka v različnih tehnologijah predelave žaganega lesa
 43. Janko Mazi: Vpliv sušilnih pogojev na konvekcijsko sušenje bukovine
 44. Jure Bozovičar: Vpliv vrste lepila na sorpcijske lastnosti iverne plošče
 45. Marko Tratar: Primerjava površinskih lastnosti različnih talnih oblog
 46. Tomaž Grof: Sorpcijske lastnosti smrekovine impregnirane z vodnimi emulzijami polietilenskega voska
 47. Miladin Jokić: Anatomske posebnosti alepskega bora in pinije zaradi klimatskih anomalij
 48. Boris Hafner: Vpliv klimatskih pogojev na vlažnost lesa impregniranega z vodnimi emulzijami polietilenskih in montanskih voskov
 49. Žiga Melanšek: Sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z vodno emulzijo montanskega voska in borove kisline
 50. Dejan Kaker: Tehnološke značilnosti izdelave lesnih kuriv
 51. Mitja Penšek: Vpliv vlažnosti iverja na porabo energije pri sušenju
 52. Marjan Zupančič: Vpliv rdečega srca na kakovost in izkoristek bukovega furnirja
 53. Uroš Šifrar: Vpliv transpiracijskega sušenja na spremembe barve bukovine med komorskim sušenjem
 54. Uroš Bižal: Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola
 55. Mateja Hribar: Površinska obdelava naravne in termično modificirane resonančne smrekovine
 56. Tomo Strle: Sušilne lastnosti kompresijskega lesa
 57. Miha Kastelic: Sorpcijske in difuzijske karakteristike tenzijskega lesa
 58. Marjan Gosar: Vpliv kakovosti smrekovine na izkoristek osušenega žaganega lesa
 59. Tone Vertačnik: Določitev debeline zdravega lesa v živem drevesu z Resistographom F500
 60. Miha Kogovšek: Sušilne karakteristike beljave, jedrovine in mokrovine pri jelovini
 61. Jaka Soršak: Sorpcijske in nabrekovalne značilnosti ivernih plošč
 62. Luka Pollak: Preučevanje fizikalnih, mehanskih in sušilnih karakteristik ksilita
 63. Jurij Kunaj: Tradicionalna pravila za določanje časa poseka lesa
 64. Igor Lapajne: Vpliv sušilnega postopka na kakovost sušenja bukovine
 65. Janez Benedičič: Vpliv gostotnega profila in sorpcijskih karakteristik na krivljenje MDF plošč
 66. Martin Bukovec: Vpliv načina stiskanja furnirnih plošč na njihove sorpcijske lastnosti
 67. Andrej Grahor: Strukturne značilnosti in fizikalno-mehanske lastnosti juvenilnega, adultnega in poranitvenega lesa črnega bora (Pinus nigra Arn.)
 68. Marko Vavkman: Sorpcijske lastnosti lesa zaščitenega z bakrovimi pripravki ali termično modifikacijo v vakuumu
 69. Boštjan Šalamon: Vpliv vlažnosti furnirja in temperature stiskanja na napake furniranih ivernih plošč
 70. Peter Sinkovič: Primernost uporabe kostanjevine za lesene talne obloge
 71. Peter Mihič: Kvaliteta bukove hlodovine in izkoristek pri luščenju furnirja
 72. Marjan Jerala: Razvoj lesene obloge za zimske vrtove
 73. Marjan Kren: Preprečevanje obarvanja bukovine pri postopku sušenja
 74. Matija Čepon: Nedestruktivne metode določanja relevantnih gradacijskih lastnosti žaganega lesa
 75. Dejan Lapanja: Vpliv vlažnosti na postopek krivljenja in kakovost krivljenih elementov

Other documents (25)

 1. Željko Gorišek, Aleš Straže, Igor Lapajne: Primerjava hitrosti in kakovosti različnih tehnik sušenja bukovine (Fagus sylvatica L.)
 2. Aleš Straže, Željko Gorišek: Vpliv hitrosti gibanja zraka na kinetiko konvekcijskega sušenja bukovine (Fagus sylvatica L.)
 3. Aleš Straže, Denis Plavčak, Ervin Žveplan, Željko Gorišek: Linking visual and stress wave grading of beech wood from the log to the sawmill product
 4. Katarina Čufar, Željko Gorišek, Maks Merela, Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar, Aleš Straže: Lastnosti bukovine in njena raba
 5. Aleš Straže, Maks Merela, Katarina Čufar, Bogdan Šega, Dominika Gornik Bučar, Željko Gorišek: Vpliv sušilnega postopka na kakovost in izkoristek bukovega žaganega lesa
 6. Željko Gorišek, Denis Plavčak, Aleš Straže, Maks Merela: Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena
 7. Stjepan Pervan, Aleš Straže, Željko Gorišek: Impact of various conventional drying conditions on drying rate and on moisture content gradient during early stage of beechwood drying
 8. Aleš Straže, Bogdan Mitkovski, Jan Tippner, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Structural and acoustic properties of African padouk (Pterocarpus soyauxii) wood for xylophones
 9. Aleš Straže, Maks Merela, Luka Krže, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
 10. Željko Gorišek, Goran Milić, Branko Kolin, Nebojša Todorović: Energy consumption of beech timber drying in oscillation climates
 11. Željko Gorišek, Milan Klinc: Krčenje in nabrekanje ter dimenzijska stabilnost juvenilnega in adultnega lesa smreke in jelke
 12. Željko Gorišek: Vakuumsko sušenje lesa v praksi
 13. Željko Gorišek, M ... Novak: Perspektive uporabe sončne energije za sušenje lesa v Sloveniji
 14. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič: Mikrofibrilni kot v juvenilni in zreli jelovini (Abies alba Mill.)
 15. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič, T... Logar: Juvenilni les pri jelki (Abies alba Mill.) in smreki (Picea abies Karst.)
 16. Željko Gorišek: Vzroki in preprečevanje letvične obarvanosti
 17. Katarina Čufar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial
 18. Željko Gorišek, Aleš Straže, Robert Jene: Vpliv toplotne obdelave na sorpcijske lastnosti lesa
 19. Niko Torelli, Željko Gorišek, Primož Oven, Maks Merela: Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.)
 20. Ajda Ulčnik, Željko Gorišek: Genski inženiring lignina
 21. W. F. Gard, Željko Gorišek, Aleš Straže, Stjepan Pervan: Discolouration of timber in connection with drying
 22. Aleš Straže, Željko Gorišek: Reduction of discolouration during beech wood (Fagus sylvatica L.) conventional drying by use of leaves transpirational pre-drying
 23. Aleš Straže, Sandi Torkar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Changes of ashwood pH-value during conventional drying
 24. Željko Gorišek, Aleš Straže: Optimization of energy consumption and costs of wood drying with use of different drying techniques
 25. Željko Gorišek, Katarina Čufar, Aleš Straže: Karakterizacija anatomske zgradbe in osnovnih fizikalnih lastnosti velenjskega ksilita