Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (13)

 1. NIKA KOPRIVNIKAR: Izzivi učiteljic v času šolanja na daljavo
 2. Tara Jurjaševič: Moški in moškosti v socialnopedagoškem poklicu
 3. Kristina Kolbezen: Prepoznavanje, preprečevanje in reševanje odnosnega nasilja med deklicami
 4. Anamarija Tušar: Spolne razlike pri likovni nalogi avtoportret
 5. Filip Vurnik: Uporaba stop-motion animacije za naslavljanje tematik LGBTIAQ+
 6. Špela Strmec: Spodbujanje razvoja vrednot prek književnosti v 3. razredu osnovne šole
 7. Lora Kočan, Petra Zore: Položaj in vloga žensk v verskih skupnostih na Slovenskem
 8. Sanja Zgonec: Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji
 9. Ajda Oven Brecelj: Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi
 10. Ivana Milič: Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu
 11. Erika Sitar: Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 12. Ana Peterka: Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli
 13. Nina Perger: Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru

Bsc theses (7)

 1. Sara Poje: Pogledi vzgojiteljic na istospolno starševstvo
 2. Ota Trajković Haziri: Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov
 3. Klara Otorepec: Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks
 4. Tina Velišček: Materinstvo - nuja ali izbira?
 5. Tjaša Gale: Otrok iz istospolne družine v šoli
 6. Ajda Hudoklin: Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji
 7. Edi Ceferin: Državljanska vzgoja v Sloveniji in državah Evropske unije

Other documents (18)

 1. Veronika Tašner, Slavko Gaber: Is it time for a new meritocracy?
 2. Katja Koren Ošljak, Nika Šušterič, Veronika Tašner: Formiranje medijske pismenosti mladih na presečišču družine, šole in vrstniških skupin
 3. Dejan Jontes, Veronika Tašner: Uvodnik
 4. Mitja Sardoč, Veronika Tašner, Slavko Gaber: Editorial
 5. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Strukturna naddoločitev izobraževalnih reform in delovanje
 6. Živa Kos, Veronika Tašner: Demanding relations: sociological imagination, education, the usefulness of concepts and the world around us
 7. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Robotisation, automatisation, the end of work and the future of education
 8. Veronika Tašner, Slavko Gaber: The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education
 9. Veronika Tašner, Milica Antić Gaber: Gender and education
 10. Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič, Metka Mencin Čeplak: Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ovna učiteljski poklic
 11. Anja Lukančič, Marjeta Por: Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev
 12. Živa Kos, Ljubica Marjanovič Umek, Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize
 13. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality
 14. Marjan Šimenc, Andrej Fištravec, Roman Globokar, Branimir Štrukelj, Veronika Tašner: Zasebne šole in vrtci
 15. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu
 16. Veronika Tašner, Metka Mencin Čeplak: Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov
 17. Slavko Gaber, Veronika Tašner, Ljubica Marjanovič Umek: Družba, šola, delo, lenoba
 18. Slavko Gaber, Veronika Tašner: Segmentation in HE - a frequently overlooked form of the reproduction of inequality