Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Biljana Hacin: Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora
 2. Anja Mavrič: Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 in njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro
 3. Helena Šeme: Odziv izbranih sevov Lactobacillus plantarum na kislo okolje in stacionarno fazo rasti
 4. Manuela Čitar: Proučevanje in vitro probiotičnega delovanja izolatov Lactobacillus z vidika vzdrževanja zaščitne funkcije črevesne stene

Magistrska dela (4)

 1. Mojca Magnay: Primerjava mikrobiote v blatu otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo in funkcionalnimi motnjami prebavil
 2. Tamara Srdarev: Protimikrobna aktivnost mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij iz humanega kolostruma in mleka proti povzročiteljem mastitisa
 3. Klavdija Žerdoner: Mikrobiota humanega mleka
 4. Arijana Filipić: Vpliv mirovanja na mikrobioto prebavnega trakta ljudi

Diplomska dela (15)

 1. Aleksandra Zajc: Preživetje probiotičnih bakterij med fermentacijo in skladiščenjem fermentiranega mleka
 2. Katarina Krajnik: Proučevanje populacij bifidobakterij in laktobacilov v materinem mleku in blatu dojenčka
 3. Vesna Kuhar: Dokazovanje prisotnosti bakterij E. coli O157:H7 in Lactobacillus gasseri K7 v blatu in organih miši
 4. Urška Jelenko: Preživetje sevov vrst Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus v simuliranih pogojih prebavil
 5. Saša Rot: Ugotavljanje prisotnosti probiotičnih bakterij Lactobacillus acidophilus in Bifidobacterium animalis ssp. lactis v blatu odraslih
 6. Tjaša Sernel: Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih na slovenskem trgu
 7. Maja Primožič: Vpliv uživanja antibiotikov v kombinaciji s probiotičnim pripravkom na mikrobiološko sestavo blata odraslih
 8. Leon Kejžar: Dinamika porabe glukoze ter produkcija mlečne kisline in bakteriocinov med gojenjem Lactobacillus gasseri K7
 9. Polona Zanoškar: Opis fizioloških lastnosti seva Bifidobacterium breve IM 386
 10. Jana Križanec: Ocenjevanje čistosti delovnih površin v šolski kuhinji z merjenjem ATP-bioluminiscence in mikrobiološkimi preiskavami
 11. Nada Kuk: Opis in ugotavljanje ustreznosti probiotičnih mlečnih izdelkov na slovenskem trgu
 12. Janja Zorko: Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih pripravkov za ljudi
 13. Mateja Škedelj: Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku
 14. Simona Čampa: Ex vivo vezava probiotikov na črevesno sluznico tankega črevesa prašičev in tekmovanje z E. coli O8:K88
 15. Lara Milošević: Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih krmnih dodatkov

Druga dela (23)

 1. Bojana Bogovič Matijašić, Tanja Obermajer, Irena Rogelj: Quantification of Lactobacillus gasseri, Enterococcus faecium and Bifidobacterium infantis in a probiotic OTC drug by Real-time PCR
 2. Rok Novak, Bojana Bogovič Matijašić, Dušan Terčič, Matjaž Červek, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Alenka Levart, Irena Rogelj: Effects of two probiotic additives containing Bacillus spores on carcass characteristics, blood lipids and cecal volatile fatty acids in meat type chickens
 3. Tanja Obermajer, Bojana Bogovič Matijašić, T. Trachtova, A. Španova, Irena Rogelj: Evaluation of four methods of DNA extraction from mouse faeces using Lactobacillus gasseri K7 specific real-time PCR
 4. Zorica T. Radulović, Nemanja Mirković, Bojana Bogovič Matijašić, Milica M. Petrušić, Tanja S. Petrović, Verica Manojlović, Viktor Nedović: Quantification of viable spray-dried potential probiotic lactobacilli using real-time PCR
 5. Vita Rozman, Bojana Bogovič Matijašić, Sonja Smole Možina: Antimicrobial resistance of common zoonotic bacteria in the food chain
 6. Bojana Bogovič Matijašić, Jernej Oberčkal, Petra Mohar Lorbeg, Diana Paveljšek, Nina Skale, Borut Kolenc, Špela Gruden, Nataša Poklar Ulrih, Marko Kete, Maja Zupančič Justin: Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange chromatography
 7. Vita Rozman, Petra Mohar Lorbeg, Primož Treven, Tomaž Accetto, Sandra Janežič, Maja Rupnik, Bojana Bogovič Matijašić: Genomic insights into antibiotic resistance and mobilome of lactic acid bacteria and bifidobacteria
 8. Bojana Bogovič Matijašić, Metoda Zorič Peternel, Irena Rogelj: Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu
 9. Rok Novak, Bojana Bogovič Matijašić, Irena Rogelj: Ugotavljanje števila probiotičnih mikroorganizmov v krmnih mešanicah
 10. Vita Rozman, Petra Mohar Lorbeg, Nina Chanishvili, Tomaž Accetto, Elene Kakabadze, Nino Grdzelishvili, Maja Rupnik, Bojana Bogovič Matijašić: Genomic insights into the safety and bacteriocinogenic potential of isolates from artisanal fermented milk Matsoni
 11. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Tigran Neresyan, Yuliana Gatina, Vid Kolmanič Bučar, Mihaela Skrt, Iztok Dogša, Bojana Bogovič Matijašić, Irina Kulikova, Aleksei Lodygin, Nataša Poklar Ulrih: Polysaccharide hydrogels for the protection of dairy-related microorganisms in adverse environmental conditions
 12. Manuela Čitar, Biljana Hacin, Mateja Štempelj, Jernej Dolinšek, Irena Rogelj, Bojana Bogovič Matijašić, Mojca Narat, Gorazd Tompa: Human intestinal mucosa-associated Lactobacillus and Bifidobacterium strains with probiotic properties modulate IL-10, IL-6 and IL-12 gene expression in THP-1 cells
 13. Nemanja Mirković, Bojana Bogovič Matijašić, Viktor Nedović, Klemen Oketič, Tanja Obermajer, Z. Radulović, Steva Lević: Evaluation of propidium monoazide real-time PCR for enumeration of probiotic lactobacilli microencapsulated in calcium alginate beads
 14. Helena Šeme, Gregor Kosec, Mateja Štempelj, Hrvoje Petković, Štefan Fujs, Krešimir Gjuračić, Bojana Bogovič Matijašić, Blaženka Kos, Jagoda Šušković: Acid resistance and response to pH-induced stress in two Lactobacillus plantarum strains with probiotic potential
 15. Petra Mohar Lorbeg, Tanja Obermajer, Irena Rogelj, Gorazd Tompa, Bojana Bogovič Matijašić, Primož Treven, Luka Lipoglavšek: Colostrum of healthy Slovenian mothers: microbiota composition and bacteriocin gene prevalence
 16. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 17. Petra Mohar Lorbeg, Majda Golob, Mateja Kramer, Primož Treven, Bojana Bogovič Matijašić: Evaluation of dietary supplements containing viable bacteria by cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry and PCR identification
 18. Irena Rogelj, Bojana Bogovič Matijašić: Functional dairy products - from traditional to modern biotechnology
 19. Manuela Čitar, Biljana Hacin, Mateja Štempelj, Jernej Dolinšek, Bojana Bogovič Matijašić: Isolation and identification of predominant Lactobacillus strains from human intestinal biopt samples
 20. Vita Rozman, Petra Mohar Lorbeg, Tomaž Accetto, Bojana Bogovič Matijašić: Characterization of antimicrobial resistance in lactobacilli and bifidobacteria used as probiotics or starter cultures based on integration of phenotypic and in silico data
 21. Primož Treven, Aleksander Mahnič, Maja Rupnik, Majda Golob, Tina Pirš, Bojana Bogovič Matijašić, Petra Mohar Lorbeg: Evaluation of human milk microbiota by 16S rRNA gene next-generation sequencing (NGS) and cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry identification
 22. Vita Rozman, Petra Mohar Lorbeg, Primož Treven, Tomaž Accetto, Majda Golob, Irena Zdovc, Bojana Bogovič Matijašić: Lactic acid bacteria and bifidobacteria deliberately introduced into the agro-food chain do not significantly increase the antimicrobial resistance gene pool
 23. Jasna Đorđević, Tijana Ledina, Majda Golob, Petra Mohar Lorbeg, Andreja Čanžek Majhenič, Bojana Bogovič Matijašić, Snežana Bulajić: Safety evaluation of enterococci isolated from raw milk and artisanal cheeses made in Slovenia and Serbia