Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nika Bratuž: Uporaba enovitega modela barvnega zaznavanja pri upodabljanju barv v statični tridimenzionalni računalniški grafiki

Magistrska dela (18)

 1. Jan Novak: Načrtovanje in prototipiranje spletne aplikacije za vodenje projektov
 2. Miha Koželj: Načrtovanje in prototipiranje mobilne aplikacije z vgrajenimi mehanizmi za varovanje zasebnosti uporabnika
 3. Katja Šuler: Načrtovanje uporabniškega vmesnika domoznanske zbirke Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
 4. Lea Erzar: Testiranje uporabnosti in uporabniške izkušnje pri interaktivni vsebini
 5. Eva Oven: Načrtovanje, izdelava ter testiranje uporabniške izkušnje intraneta podjetja MESI d. o. o.
 6. Sergeja Primožič: Prenova spletnega mesta podjetja Andi d.o.o.
 7. Anja Saje: Načrtovanje in oglaševanje spletne trgovine Gru Design
 8. Sandra Kramer: Vpliv optičnih lastnosti različnih papirjev na barvne odtise
 9. Janja Močnik: Primerjalna analiza vloge oblikovanja oglasnih pasic v spletnem oglaševanju
 10. Ajda Žagar: Načrtovanje mobilne aplikacije za izposojo fotografske opreme
 11. Tevž Zrinski: Izdelava interaktivne table namenjene učenju tipografije
 12. Nina Jesenšek: Analiza novičarskih spletnih mest
 13. Ajda Cehner: Analitična priprava podatkov za zajem promocijskega videa
 14. Melana Bogdan: Analiza in razvoj uporabniškega vmesnika digitalnega arhiva slovenske ljudske glasbe
 15. Barbara Rumpret: Analiza uporabniških vmesnikov za spletno prodajo
 16. Eva Ravnikar: Kakovost in obstojnost odtisa narejenega s transfernim tiskom
 17. Drago Graf: Načrtovanje in oblikovanje spletne platforme za video kot način komunikacije
 18. Doris Veselić: Uporaba barvnega upravljanja za dosego ujemanja odtisov na papirju in bombažni tkanini

Diplomska dela (21)

 1. Veronika Rožmanc: Priprava oglasov za starostno različno ciljno skupino
 2. Sergej Radosavac: Vpliv ambienta v produktni fotografiji
 3. Zala Zalar: Analiza spletnih mest namenjenih lepotnim storitvam
 4. Nina Zvizdalo: Pomen primarnih aditivnih barv na spletu
 5. Tjaša Žgur: Prenova zaslona igralnega mesta elektronske rulete
 6. Alma Jaketič: Analiza spletnih konfiguratorjev pri izbiri avtomobilov pri treh slovenskih ponudnikih
 7. Jerca Završnik: Vpliv optičnih lastnosti papirja v odvisnosti od gramature na upodobitev barv pri tisku
 8. Grega Hrovat: Skeniranje besedil označenih z označevalciI
 9. Jaka Jejčič: Analiza in predlogi rešitev za spletno mesto ponudnika WordPress tem
 10. Lina Bevc: Prenova spletnega mesta podjetja Ugoda
 11. David Pihler: Spreminjanje sporočilnosti videa z barvno korekcijo v postprodukciji
 12. Jan Pirnovar: Testiranje uporabniške izkušnje pri prenovi aplikacije Chipolo za platformo Android
 13. Mark Leskovšek: Prilagoditev barv za grafične oblikovalce z motnjo barvnega vida
 14. Jaša Kofol: Analiza vpliva socialnih omrežij na spletno oglaševanje
 15. Eva Oven: Testiranje uporabniške izkušnje pri uporabi tablice MESI mTABLET
 16. Pavel Remškar: Tiskanje temnega tiskovnega materiala s pokrivno belo barvo v sitotisku
 17. Peter Hajdu: Primerjava svetlobne obstojnosti odtisov z različnimi črnili v kapljičnem tisku
 18. Urša Cerar: Geslovnik za barvno upravljanje
 19. Ana Mendizza: Primerjava spektrofotometrov i1Pro in i1Pro 2 na podlagi izdelave bravnih profilov za tiskalnik Canon W8400
 20. Elizabeta Jevnikar: Analiza vpliva različnih dejavnikov pri merjenju barve kože
 21. Sandra Kramer: Merjenje beline na različnih papirjih s spektrofotometrom eye-one pro2