Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (10)

 1. Tjaša Debelak: Vrednotenje citotoksičnosti izbranih zaviralcev topoizomeraz na celicah HEP G2
 2. Sara Tratnik: Vrednotenje antiproliferativne aktivnosti zaviralcev Hsp90 in topoizomeraze II [alfa] na celični liniji raka dojke (MCF-7)
 3. Ana Matko: Vrednotenje izbranih antagonistov PXR na androgenih, glukokortikoidnih in tiroidnih receptorjih
 4. Eva Skobe: Analiza evropske zakonodaje in testnih metod za vrednotenje kemičnih povzročiteljev endokrinih motenj
 5. Anja Ferlič: Vrednotenje estrogene aktivnosti izbranih izoflavonov na celicah hER[alfa]-HeLa-9903
 6. Nina Vrankar: Zastrupitve s posameznimi zdravili z delovanjem na osrednje živčevje
 7. Tina Antolič: Pregled in vrednotenje zastrupitev odraslih bolnikov s paracetamolom v letih 1990-2014 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 8. Janja Plut: Preučevanje reaktivnih metabolitov in estrogene aktivnosti bisfenola A diglicidiletra
 9. Vesna Žerovnik: Preučevanje izražanja genov RUNX2, ID1, ID3, LRP5, COL1A2 in TNFRSF11B v človeških osteosarkomskih celicah, izpostavljenih bisfenolom A, S in AF
 10. Polona Humar: Določanje učinka novejših zaviralcev gorenja TBB in TBPH ter njunih metabolitov na androgenske in glukokortikoidne receptorje

Diplomska dela (15)

 1. Blažka Slatinšek: Pregled in vrednotenje zastrupitev z zdravili v letu 2011 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 2. Petra Kranjec: Pregled zastrupitev z zdravili in drugimi snovmi, obravnavanih v urgentnih ambulantah Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v letu 2012
 3. Katja Zalokar: Določanje estrogene aktivnosti bisfenolov A, AF in S in vitro
 4. Iva Hari: Optimizacija strukturno odvisnih parametrov pri sklopljeni masni spektrometriji za izbrane sintezne kanabinoide ter njihova modulacija ionskih kanalov
 5. Teja Brajnik: Preučevanje izražanja genov COL5A1, COL11A1, GREM1 in MAOA v človeških osteosarkomskih celicah, izpostavljenih bisfenoloma A, S in AF
 6. Nina Vrhovnik: Preučevanje kliničnih primerov hipoglikemije kot posledice zastrupitev z venlafaksinom
 7. Anja Vlah: Pregled in vrednotenje zastrupitev s prepovedanimi drogami v letu 2011 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 8. Jasmina Horvat: Sinteza tiopirano[2,3-d]tiazolov in uporaba virtualnega rešetanja pri odkrivanju novih zaviralcev ligaze MurD
 9. Mateja Kavčič: In vitro preučevanje citotoksičnosti, estrogenosti in tvorbe reaktivnih metabolitov bisfenol A-glicidil metakrilata
 10. Gina Jarc: Evaluacija rezultatov računalniške aplikacije za napovedovanje mest metabolizma v molekulah
 11. Danijela Veselinović: Sinteza in in vitro vrednotenje kinetike metabolizma bazedoksifena
 12. Borut Bratuž: Optimizacija strukture 2,4-tiazolidindionskih inhibitorjev ligaze MurD
 13. Karmen Robnik: Sinteza in vrednotenje reduciranih analogov 5-benzilidentiazolidin-4-onov kot potencialnih inhibitorjev ligaze MurD
 14. Kristina Vrtačnik: Sinteza novih inhibitorjev ligaz Mur s tiazolidin-4-onskim in 1,3,5-triazinskim ogrodjem
 15. Nataša Lesar: Vrednotenje učinkovitosti potencialnih inhibitorjev Mur ligaz na standardnih bakterijskih sevih

Druga dela (3)

 1. Nace Zidar, Sofia Montalvão, Žiga Hodnik, Dorota A. Nawrot, Aleš Žula, Janez Ilaš, Danijel Kikelj, Päivi Tammela, Lucija Peterlin-Mašič: Antimicrobial activity of the marine alkaloids, clathrodin and oroidin, and their synthetic analogues
 2. Marina Gjorgjieva, Tihomir Tomašič, Michaela Barančokova, Sotirios Katsamakas, Janez Ilaš, Päivi Tammela, Lucija Peterlin-Mašič, Danijel Kikelj: Discovery of benzothiazole scaffold-based DNA gyrase B inhibitors
 3. Zdravje Slovencev