Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Alan Lukežič: Discriminative appearance models for efficient correlation-based visual object tracking
 2. Domen Tabernik: Representing visual entities with deep hierarchical and compositional models
 3. Luka Čehovin Zajc: Hierarhični adaptivni model za robustno kratkoročno vizualno sledenje
 4. Matej Kristan: Sledenje ljudi v video posnetkih s pomočjo verjetnostnih modelov

MSc theses (17)

 1. Domen Kos: Izboljšan segmentacijski sledilnik z uporabo diskriminativnega učenja
 2. Marko Rus: Analysis of Methods for Few-shot Semantic Segmentation
 3. Blaž Česnik: Segmentacija videoposnetkov vodnih scen s pomočjo delno nadzorovanega učenja
 4. Lojze Žust: Metoda globokega učenja za napovedovanje poplavljanja morja
 5. Boris Karamatić: Siamski sledilnik s segmentacijo za robustno lokalizacijo tarče
 6. Ajda Lampe: Discriminative correlation filter with segmentation and context for robust tracking
 7. Tilen Nedanovski: An improved visual model for tracking by segmentation
 8. Staš Hvala: Sledenje objektov s segmentacijo in napovedovanjem globinskih barvnih slik
 9. Vitjan Zavrtanik: Segmentacijska konvolucijska nevronska mreža za štetje polipov na slikah
 10. Nejc Ambrožič: Detekcija in klasifikacija objektov v vodnem okolju s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež
 11. Borja Bovcon: Izboljšan segmentacijski model za detekcijo ovir na robotskem čolnu
 12. Boštjan Bohte: Robustno sledenje s konvolucijskimi nevronskimi mrežami
 13. Kevin Sedevcic: Razpoznavanje hrane na podlagi slik z nevronskimi mrežami
 14. Jon Natanael Muhovič: Vizualno sledenje objektov s kvadrokopterjem
 15. Alan Lukežič: Izboljšan robusten model z regijami za vizualno sledenje objektov
 16. Domen Rački: Object detection with constellations of keypoints
 17. DOMEN RAČKI: DETEKCIJA OBJEKTOV S KONSTELACIJAMI ZNAČILK

Bsc theses (47)

 1. JURE NENDL: Panoptična segmentacija za detekcijo vodnih ovir
 2. MATJAŽ ZUPANIČ: Detekcija prask na pokrovih avtomobilskih koles z računalniškim vidom
 3. MATEJ MIOČIĆ: Uporaba simuliranih scen za izboljšavo učenja detekcije ovir na vodni površini
 4. KLEMEN ŠKRLJ: Uporaba gibanja za izboljšanje detekcije ovir v vodnem okolju
 5. ALEŠ KERT: Detekcija poškodb stekel s polarizacijsko kamero
 6. ALJOŠA KOREN: Orodje za diagnosticiranje malarije iz krvnih razmazov
 7. JER PELHAN: A semi-automatic video object segmentation method
 8. Lojze Žust: Detekcija izbranih površinskih anomalij na odbojnih površinah z deflektometrijo
 9. JANJA KOŽELJ: Lokalizacija mej med odbojnimi površinami v deflektometrični aplikaciji
 10. DAMJAN KALŠAN: Detekcija objektov na vodni gladini na podlagi zaznavanja anomalij
 11. ANDREJ MUHIČ: Učinkovita implementacija sledilnika CSR-DCF
 12. ANDREJ MIŠČIČ: Konvolucijska nevronska mreža za ocenjevanje globine z deflektometrijo
 13. Marko Rus: Konvolucijske nevronske mreže DAU z reduciranimi prostostnimi stopnjami
 14. MAJA GORNIK: Globoka nevronska mreža za ostrenje slik z glajenjem
 15. TIM REJC: Dolgoročno sledenje objektov z uporabo predlaganja regij
 16. Peter Mlakar: Siamska nevronska mreža za detekcijo gibanja v video sekvencah
 17. GAŠPER PRIMOŽIČ: Kompresija slik s pomočjo linearne regresije in delitve slike na ploske sektorje.
 18. Matej Račič: Mobilna aplikacija za razpoznavanje objektov iz več pogledov
 19. Roman Komac: Analiza izbranih algoritmov za pridobivanje strukture iz gibanja kamere
 20. Domen Lušina: Prepoznava obrazov z opisnikom Alfa-Gama
 21. Marko Prelevikj: Analiza generalizacije semantične segmentacije z globokimi zbirkami filtrov
 22. PATRIK VINOVRŠKI: Struktura iz gibanja na osnovi homogenih regij
 23. SAMO ŠELA: Fina lokalizacija grč z metodami računalniškega vida
 24. MAJA ZADNIKAR: Sistem za optimizacijo in analizo sledilnikov v računalniškem vidu
 25. Vitjan Zavrtanik: Učinkovito generiranje hipotetičnih slikovnih regij za detekcijo polipov
 26. Ajda Lampe: Semantična segmentacija slik za razpoznavanje notranjih prostorov
 27. BLAŽ PETERLIN: Izboljšava metode za slednje objektov z dinamičnimi grafi
 28. KRISTIJAN SHIRGOSKI: Zaznavanje polipov z računalniškim vidom v podvodnih slikah
 29. Bor Juroš: Avtomatska prepoznava pehotnih jarkov na podlagi višinskih map terena
 30. Bor Juroš: Avtomatska prepoznava pehotnih jarkov na podlagi višinskih map terena
 31. JAN MARKOČIČ: Računalniški vid za pomoč slepim in slabovidnim pri navigaciji
 32. Kristijan Shirgoski: Zaznavanje polipov z računalniškim vidom v podvodnih slikah
 33. Jan Markočič: Računalniški vid za pomoč slepim in slabovidnim pri navigaciji
 34. Matic Švab: Razpoznavanje dreves s pomočjo računalniškega vida
 35. Tina Strgar: Metoda za dolgoročno vizualno sledenje z značilnimi točkami
 36. Franc Oven: Detekcija ovir z zlivanjem senzorske informacije za avtonomna plovila
 37. Jon Natanael Muhovič: Sledenje objektov z generaliziranim Houghovim transformom
 38. GAŠPER TOMAŽIČ: Zaznavanje in prepoznavanje logotipov na vozilih z računalniškim vidom
 39. FRANC OVEN: Detekcija ovir z zlivanjem senzorske informacije za avtonomna plovila
 40. TINA STRGAR: Metoda za dolgoročno vizualno sledenje z značilnimi točkami
 41. MATIC ŠVAB: Razpoznavanje dreves s pomočjo računalniškega vida
 42. ALEKSANDAR DIMITRIEV: A Markov random field based autonomous image segmentation
 43. Jon Natanael Muhovič: Sledenje objektov z generaliziranim Houghovim transformom
 44. Miha Pleško: Razpoznavanje objektov kot spletna storitev
 45. Nejc Saje: Učinkovit postopek izračuna časa do trka s pomočjo kamere
 46. Marko Škrjanec: Avtomatsko razpoznavanje vrste sadežev z metodami računalniškega vida
 47. Alan Lukežič: Avtonomno vodenje kvadrokopterja z računalniškim vidom

Other documents (1)

 1. Rok Mandeljc, Stanislav Kovačič, Matej Kristan, Janez Perš: Tracking by identification using computer vision and radio