Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Adrijana Černič: Pogledi učiteljev in učna gradiva za pouk na prostem pri učni vsebini snovi od 1. do 5. Razreda osnovne šole
 2. Tina Jeraj: Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah
 3. Neža Iglič: Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole
 4. Anja Stroj: Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol
 5. Alja Vencelj: Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole
 6. Viktorija Simončič: Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole
 7. Sabina Zaleznik: Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole
 8. Maja Zalaznik: Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole
 9. Urša Kisovec: Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole
 10. Barbara Jazbinšek: Uporaba spektroskopa pri poučevanju svetlobe in barv v četrtem razredu osnovne šole
 11. Nejc Plankar: Računalniška didaktična igra pri naravoslovju za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole
 12. Lara Podberšič: Didaktične igre na temo svetloba pri naravoslovju in fiziki v osnovni šoli
 13. Tamara Gartner: Računalniška in namizna didaktična igra pri poučevanju orientacije in smeri neba v 3. razredu osnovne šole
 14. Neja Tkalec: Raziskovanje in poučevanje sodobnih učnih vsebin v osnovni šoli - Kayev pojav
 15. Monika Semič: Ocenjevanje eksperimentalnega dela učencev pri pouku fizike v osnovni šoli
 16. Staša Hribar: Razumevanje osnovnih astronomskih pojmov pri učencih 4. razreda osnovne šole
 17. Eva Bevk: Poučevanje učne vsebine temperatura in toplota v 5. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami
 18. Kaja Slokar: Interpretacija izbranih naravoslovnih pojavov s strani učencev drugega triletja osnovne šole
 19. Mija Lavrič: Uporaba učnega pripomočka »Utripač« pri pouku učne vsebine električni tok v 6. in 9. razredu osnovne šole

Diplomska dela (5)

 1. Neja Tkalec: Raziskovanje Kayevega pojava kot aktivnost za osnovnošolce
 2. Katja Debevec: Uporaba infrardeče kamere pri obravnavi pojmov toplota in temperatura v 5. razredu OŠ
 3. Katja Ševo: Spoznavanje lune s pomočjo didaktičnih iger v drugi starostni skupini predšolskih otrok
 4. Medina Alagić: Pregled uspešnosti reševanja izbranih fizikalnih nalog raziskave TIMSS z vidika tematike, kognitivne stopnje in strukture nalog v primerjavi z nalogami v učbenikih in delovnih zvezkih
 5. Janja Rogelj: Dejavnosti z vodo v skupini predšolskih otrok

Druga dela (34)

 1. Book of abstracts
 2. Katarina Susman, Maja Pečar: Aktivnosti o svetlobi in barvah pripouku naravoslovnih vsebin
 3. Katarina Susman, Maja Pečar: Barve svetlobe ali igra luči skozi oči naravoslovca
 4. Katarina Susman, David Rihtaršič, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Mojca Čepič: Wow, it works!
 5. Saša Ziherl, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Jure Bajc, Mojca Čepič: Wood as a model for liquid crystals
 6. Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: It seems easy to float, but is it really?
 7. Jerneja Pavlin, Katarina Susman, Mojca Čepič: Does conceptual understanding of density increase with the level of education?
 8. Jerneja Pavlin, Katarina Susman, Saša Ziherl, Maja Pečar, Nataša Vaupotič, Mojca Čepič: Hands-on experiments with liquid crystals
 9. Maja Pečar, Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: How to explain the conoscopic figures
 10. Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: The role of analogies and models in understanding a concept of phase transition
 11. Katarina Susman, Jure Bajc, Jelmer Renema, Irena Drevenšek Olenik, Celia Voetmann: Spread of show physics in Europe
 12. Saša Ziherl, Katarina Susman, Mojca Čepič, Jerneja Pavlin, Saša A. Glažar, Nataša Vaupotič: A teaching unit on liquid crystals
 13. Katarina Susman, Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Mojca Čepič: Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school
 14. Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Saša Ziherl, Maja Pečar, Mojca Čepič: Phase transitions in the frame of mechanical model
 15. Katarina Susman: Verižni eksperiment
 16. Katarina Susman: Verižni eksperiment
 17. Katarina Susman, Saša Ziherl: Sončno kuhališče
 18. Katarina Susman, Gregor Torkar: Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo?
 19. Saša Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič, Katarina Susman, Mojca Pečar: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Naravoslovje
 20. Katarina Susman, David Rihtaršič: How to observe electric current and resistance?
 21. Katarina Susman, David Rihtaršič: How to observe electric current and resistance?
 22. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič, Katarina Susman, Maja Pečar: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi
 23. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Didaktične igre v naravoslovju - izbirni predmet
 24. Ines Novak: Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja
 25. Katarina Susman: Tekoči kristali
 26. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju
 27. Tina Jeraj, Katarina Susman: Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik
 28. Katarina Susman, Saša Ziherl, Jure Bajc: Ten years of the project Chain experiment
 29. Katarina Susman, Saša Ziherl: Ali je pozimi Zemlja najbolj oddaljena od Sonca?
 30. Jerneja Pavlin, Nastja Kastelec, Katarina Susman: Kdaj voda zavre?
 31. Saša Ziherl, Jerneja Pavlin, Maja Pečar, Katarina Susman, Jure Bajc, Mojca Čepič: Studying anisotropy with wood and microwaves
 32. Mojca Čepič, Saša Ziherl, Jure Bajc, Katarina Susman, Jerneja Pavlin, Nataša Vaupotič: Physics and nature - a new course for the first year students of physics education
 33. Iztok Devetak, Lovro Rozman, Maja Sopotnik, Katarina Susman: Dotik narave 7
 34. Jerneja Pavlin, Katarina Susman: Didaktične igre v naravoslovju - izbirni predmet