Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Janja Zajc: Fiziološke in molekularno-biološke prilagoditve halofilne glive Wallemia ichthyophaga na življenje v okolju z visokimi koncentracijami soli

Magistrska dela (2)

 1. Ana Pavšič: Vrednotenje toksičnosti kompleksov egerolizinov in proteinov z domeno MACPF za žitnega strgača in kapusovega bolhača
 2. Tim Gnidovec: Osamitev, identifikacija in karakterizacija gliv iz avtomehanične delavnice

Diplomska dela (38)

 1. Sonja Prpar Mihevc: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na potek alkoholne fermentacije s kvasovko Saccharomyces cerevisiae
 2. Miša Mojca Cajnko: Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 3. Mojca Horvat: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 4. Bernarda Finžgar: Izolacija kvasovk Saccharomyces cerevisiae iz neobičajnih naravnih habitatov
 5. Pavlina Müller Kroupa: Ekofiziologija varietet glive Aureobasidium pullulans
 6. Darja Klep: Vpliv različnih gostot bakterijskih suspenzij in različnih časov inkubacije na rezultate testitranja občutljivosti za antibiotike pri bakterijah Streptococcus pneumoniae in Staphylococcus aureus
 7. Alen Prole: Združba gliv v zdravilnem blatu sečoveljskih solin
 8. Jure Dobovšek: Proučevanje različnih tehnik mutageneze pri glivi Aspergillus terreus
 9. Marko Lutar: Priprava vzorcev halofilnih nitastih gliv za elektronsko vrstično mikroskopijo
 10. Mia Ličen: Taksonomska identifikacija in karakterizacija gliv, ki okužujejo sušene mesnine
 11. Tina Lukan Jezerčić: Klasične in sodobne metode določanja števila kvasovk vrst Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis v realnih vzorcih
 12. Klara Maučec: Vpliv slanosti okolja na strukturo in morfologijo celične stene glive Wallemia s.p.
 13. Anja Jarc: Primerjava treh metod za izolacijo DNK kvasovk rodu Candida
 14. Barbara Orozel: Primerjava talnih ektomikoriznih združb osutih in vitalnih dreves na gozdni raziskovalni ploskvi Veliki Vrh
 15. Monika Novak Babič: Pomivalni in pralni stroji
 16. Tina Trbuha: Vpliv slanosti na transkripcijo genov za encime, ki sodelujejo pri modifikaciji maščobnih kislin pri halotolerantni črni kvasovki Aureobasidium pullulans
 17. Nataša Hadalin Baša: Reševanje taksonomskih dilem pri bazidiomicetnih kvasovkah iz arktičnih ledenikov
 18. Katja Jazbec: Protiglivno delovanje linusitinskih proteinov
 19. Barbara Kurež: Vpliv razmerja glukoza/fruktoza na alkoholno fermentacijo pri kvasovki Candida stellata
 20. Nejc Thaler: Izboljšanje impregnabilnosti smrekovine z biovrezovanjem
 21. Rok Tkavc: Identifikacija in genotipizacija entomopatogenih gliv izoliranih iz troglofilnih metuljev Scolipteryx libatrix L. in Triphosa dubitata L.
 22. Špela Lavrinc: Antimikrobno delovanje izbranih nanodelcev na bakterije in glive
 23. Aleš Goznik: Sprememba parametrov kvalitete lizata Vibrio sp. DSM14379 v odvisnosti od koncentracije NaCl
 24. Barbara Hubad: Odpornost bakterijske združbe v prebavilih raka Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda) proti živemu srebru
 25. Nataša Kračun: Struktura in aktivnost mikrobne združbe vzdolž slanostnega gradienta v Sečoveljskih solinah
 26. Mihaela Škulj: Določanje števila kopij plazmidov v bakteriji Escherichia coli
 27. Tina Voglar: Vpliv ultravijoličnega sevanja na preživetje iz solin izoliranih halofilnih / halotolerantnih črnih kvasovk
 28. Monika Koprivnikar: Priprava vcepka za biološko čiščenje voda s povišano slanostjo
 29. Manca Kovač Viršek: Vpliv živega srebra na pojavljanje gena merA pri bakterijskih združbah v reki Idrijci
 30. Irena Kranjec: Raznolikost genov za desaturazo in elongazo pri glivah in njihova primernost za filogenetske študije
 31. Klara Lesjak: Gojenje celic elastičnega hrustanca za uporabo v tkivnem inženirstvu
 32. Janja Zajc: Fiziološke prilagoditve kserofilnih gliv iz rodu Wallemia na rast pri slanih pogojih
 33. Sašo Jančič: Ekofiziologija in taksonomija gliv iz rodu Wallemia
 34. Žana Kovačec: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih elstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv
 35. Iva Rappl: Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 36. Vanja Strniša: Uporabnost PCR testa Seeplex PneumoBacter ACE detection za ugotavljanje bakterijskih povzročiteljev okužb dihal
 37. Sandra Žulič: Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 38. Rok Miklavčič: Biogeografska tipizacija halofilne črne kvasovke Hortaea werneckii

Druga dela (53)

 1. Kristina Sepčić, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman: Low water activity induces the production of bioactive metabolites in halophilic and halotolerant fungi
 2. Mihaela Škulj: Določanje števila kopij plazmidov v bakteriji Escherichia coli
 3. Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman, Martina Turk: Genetic resources of extremotolerant fungi
 4. Prof. dr. Nina Gunde Cimerman
 5. Nina Gunde-Cimerman, Dirk Wagner, Max Häggblom: Polar and alpine microbiology
 6. Cene Gostinčar, Jason Eric Stajich, Anja Kejžar, Sunita Sinha, Corey Nislow, Metka Lenassi, Nina Gunde-Cimerman: Seven years at high salinity—experimental evolution of the extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii
 7. Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman: Overview of oxidative stress response genes in selected halophilic fungi
 8. Janja Zajc, Nina Gunde-Cimerman: The genus Wallemia—from contamination of food to health threat
 9. Monika Novak Babič, Jerneja Čremožnik Zupančič, João C. Brandão, Nina Gunde-Cimerman: Opportunistic water-borne human pathogenic filamentous fungi unreported from food
 10. Alessia Marchetta, Bert Gerrits van den Ende, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Ferry Hagen, Polona Zalar, Montarop Sudhadham, Nina Gunde-Cimerman, Clara Urzi, Sybren de Hoog, Filomena De Leo: Global molecular diversity of the halotolerant fungus Hortaea werneckii
 11. Laura Selbmann, Nina Gunde-Cimerman, Monika Novak Babič, Polona Zalar, Jason Eric Stajich: Shed light in The daRk lineagES of the fungal tree of life—STRES
 12. Teja Lavrin, Tilen Konte, Rok Kostanjšek, Simona Sitar, Kristina Sepčić, Sonja Prpar Mihevc, Ema Žagar, Vera Župunski, Metka Lenassi, Boris Rogelj, Nina Gunde-Cimerman: The neurotropic black yeast Exophiala dermatitidis induces neurocytotoxicity in neuroblastoma cells and progressive cell death
 13. Monika Novak Babič, Nina Gunde-Cimerman: Water-transmitted fungi are involved in degradation of concrete drinking water storage tanks
 14. Marina Dermastia, Radovan Komel, Tom Turk: Kjer se življenje začne ---
 15. Laura Perini, Cene Gostinčar, Alexandre Anesio, Christopher Williamson, Martyn Tranter, Nina Gunde-Cimerman: Darkening of the Greenland Ice Sheet
 16. Cene Gostinčar, Janja Zajc, Metka Lenassi, Ana Plemenitaš, Sybren de Hoog, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Nina Gunde-Cimerman: Fungi between extremotolerance and opportunistic pathogenicity on humans
 17. Polona Zalar, Jerneja Čremožnik Zupančič, Cene Gostinčar, Janja Zajc, G. S. de Hoog, Filomena De Leo, Armando Azua-Bustos, Nina Gunde-Cimerman: The extremely halotolerant black yeast Hortaea werneckii - a model for intraspecific hybridization in clonal fungi
 18. Monika Novak Babič, Nina Gunde-Cimerman, Márta Vargha, Zsófia Tischner, Donát Magyar, Cristina Veríssimo, Raquel Sabino, Carla Viegas, Wieland Meyer, João C. Brandão: Fungal contaminants in drinking water regulation?
 19. Sašo Jančič, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, Hai D.T. Nguyen, Martin Meijer, Joey B. Tanney, Keith A. Seifert: Application of the phylogenetic species concept to Wallemia sebi from house dust and indoor air revealed by multi-locus genealogical concordance
 20. Marjetka Kralj Kunčič, Tina Kogej, Damjana Drobne, Nina Gunde-Cimerman: Morphological response of the halophilic fungal genus Wallemia to high salinity
 21. Silva Sonjak, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: Fingerprinting using extrolite profiles and physiological data shows sub-specific groupings of Penicillium crustosum strains
 22. Cene Gostinčar, Martina Turk, Nina Gunde-Cimerman: The evolution of fatty acid desaturases and cytochrome b5 in eukaryotes
 23. Silva Sonjak, Mia Ličen, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: The mycobiota of three dry-cured meat products from Slovenia
 24. Silva Sonjak, Mia Ličen, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman: Salting of dry-cured meat - a potential cause of contamination with the ochratoxin A-producing species Penicillium nordicum
 25. Metka Lenassi, Janja Zajc, Cene Gostinčar, Alenka Gorjan, Nina Gunde-Cimerman, Ana Plemenitaš: Adaptation of the glycerol-3-phosphate dehydrogenase Gpd1 to high salinities in the extremely halotolerant Hortaea werneckii and halophilic Wallemia ichthyophaga
 26. Cene Gostinčar, Martin Grube, Nina Gunde-Cimerman: Evolution of fungal pathogens in domestic environments?
 27. Polona Zalar, Monika Novak Babič, Sybren de Hoog, Nina Gunde-Cimerman: Dishwashers - a man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens
 28. Martina Turk, Ana Plemenitaš, Nina Gunde-Cimerman: Extremophilic yeasts
 29. Tanja Botić, Marjetka Kralj Kunčič, Kristina Sepčić, Željko Knez, Nina Gunde-Cimerman: Salt induces biosynthesis of hemolytically active compounds in the xerotolerant food-borne fungus Wallemia sebi
 30. Sharon A. Cantrell, J. C. Dianese, J. Fell, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar: Unusual fungal niches
 31. Ana Zovko, Maja Vaukner, Kristina Sepčić, Franc Pohleven, Domen Jaklič, Nina Gunde-Cimerman, Tom Turk: Antifungal and antibacterial activity of 3-alkylpyridinium polymeric analogs of marine toxins
 32. Virginia De Garcia, Polona Zalar, Silvia Brizzio, Nina Gunde-Cimerman, Maria Van Broock: Cryptococcus species (Tremellales) from glacial biomes in the southern (Patagonia) and northern (Svalbard) hemispheres
 33. Marjetka Kralj Kunčič, Janja Zajc, Damjana Drobne, Živa Pipan Tkalec, Nina Gunde-Cimerman: Morphological responses to high sugar concentrations differ from adaptations to high salt concentrations in xerophilic fungi Wallemia spp.
 34. Janja Zajc, Cene Gostinčar, Anja Černoša, Nina Gunde-Cimerman: Stress-tolerant yeasts
 35. Benedetta Turchetti, Laura Selbmann, Nina Gunde-Cimerman, Pietro Buzzini, José Paulo Sampaio, Polona Zalar: Cystobasidium alpinum sp. nov. and Rhodosporidiobolus oreadorum sp. nov. from European cold environments and Arctic region
 36. Sarka Salajkova, Marketa Benkova, Jan Marek, Radek Sleha, Lukáš Prchal, David Malinak, Rafael Dolezal, Kristina Sepčić, Nina Gunde-Cimerman, Kamil Kuca, Ondrej Soukup: Wide-antimicrobial spectrum of picolinium salts
 37. Anja Černoša, Xiaohuan Sun, Cene Gostinčar, Chao Fang, Nina Gunde-Cimerman, Zewei Song: Virulence traits and population genomics of the black yeast Aureobasidium melanogenum
 38. Domen Jaklič, Klemen Zupančič, Aleš Lapanje, Dragica Smrke, Matej Cimerman, Zlatko Parać, Zoran M. Arnež, Nina Gunde-Cimerman: Uvedba zdravljenja kroničnih ran z ličinkami muh Lucilia sericata v Slovenijo
 39. Cene Gostinčar, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman: No need for speed
 40. Irina Jiménez-Gómez, Gisell Valdés-Muñoz, Tonatiuh Moreno-Perlín, Rosa R. Mouriño-Pérez, María del Rayo Sánchez-Carbente, Jorge Luis Folch-Mallol, Yordanis Pérez-Llano, Nina Gunde-Cimerman, Nilda del C. Sánchez, Ramón Alberto Batista-García: Haloadaptative responses of Aspergillus sydowii to extreme water deprivation
 41. Xiaohuan Sun, Cene Gostinčar, Chao Fang, Janja Zajc, Yong Hou, Zewei Song, Nina Gunde-Cimerman: Genomic evidence of recombination in the basidiomycete Wallemia mellicola
 42. Cene Gostinčar, Xiaohuan Sun, Janja Zajc, Chao Fang, Yong Hou, Yonglun Luo, Nina Gunde-Cimerman, Zewei Song: Population genomics of an obligately halophilic basidiomycete Wallemia ichthyophaga
 43. Cene Gostinčar, Martina Turk, Janja Zajc, Nina Gunde-Cimerman: Fifty Aureobasidium pullulans genomes reveal a recombining polyextremotolerant generalist
 44. Laura Perini, Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman: Fungal and bacterial diversity of Svalbard subglacial ice
 45. Laura Perini, Diana C. Mogrovejo, Rok Tomazin, Cene Gostinčar, Florian H. H. Brill, Nina Gunde-Cimerman: Phenotypes associated with pathogenicity
 46. Yordanis Pérez-Llano, Eya Caridad Rodríguez-Pupo, Irina S. Druzhinina, Komal Chenthamara, Feng Cai, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, Cene Gostinčar, Rok Kostanjšek, Jorge Luis Folch-Mallol, Ramón Alberto Batista-García, María del Rayo Sánchez-Carbente: Stress reshapes the physiological response of halophile fungi to salinity
 47. Katja Kavkler, Miha Humar, Davor Kržišnik, Martina Turk, Črtomir Tavzes, Cene Gostinčar, Sašo Džeroski, Stefan Popovic, Ana Penko, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar: A multidisciplinary study of biodeteriorated Celje Ceiling, a tempera painting on canvas
 48. Vanja Kokol, Sara Novak, Veno Kononenko, Monika Kos, Vera Vivod, Nina Gunde-Cimerman, Damjana Drobne: Antibacterial and degradation properties of dialdehyded and aminohexamethylated nanocelluloses
 49. Cene Gostinčar, Xiaohuan Sun, Anja Černoša, Chao Fang, Nina Gunde-Cimerman, Zewei Song: Clonality, inbreeding, and hybridization in two extremotolerant black yeasts
 50. Rachel Porter, Anja Černoša, Paola Fernández-Sanmartín, Antonio Martínez Cortizas, Elisabet Aranda, Yonglun Luo, Polona Zalar, Matejka Podlogar, Nina Gunde-Cimerman, Cene Gostinčar: Degradation of polypropylene by fungi Coniochaeta hoffmannii and Pleurostoma richardsiae
 51. Vanja Kokol, Monika Kos, Vera Vivod, Nina Gunde-Cimerman: Cationised fibre-based cellulose multi-layer membranes for sterile and high-flow bacteria retention and inactivation
 52. Monika Novak Babič, Nina Gunde-Cimerman: Culturable mycobiota of drinking water in Göteborg (Sweden) in comparison to Ljubljana (Slovenia) with implications on human health
 53. Cene Gostinčar, Nina Gunde-Cimerman: Black yeasts in hypersaline conditions