Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Avdylkader Mucaj: Challenges of Public Enforcement of Competition Law in Kosovo
 2. Dušan Mitrović: Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu

MSc theses (29)

 1. Aleksandra Šokčević: Problemska vprašanja osebnega stečaja
 2. Tamara Boh: Unovčevanje stečajne mase v postopku osebnega stečaja
 3. Eva Jenko: Vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe v stečajnem postopku
 4. Jure Vozel: Ureditev potrošniških kolektivnih tožb v pravu Evropske unije
 5. Inesa Žigon: Civilna odgovornost ponudnika na Prevozi.org
 6. Ana Furlan: Financiranje kolektivnih tožb s strani tretjih oseb
 7. Manca Gorišek: Analiza izbranih postopkov s kolektivnimi tožbami v Evropski uniji
 8. Eva Jean: Analiza sodnih postopkov ugotavljanja skupnih pripadajočih zemljišč po ZVEtL
 9. Nika Stojković Todorić: Opravljanje dejavnosti oddaje stanovanja v najem v Republiki Sloveniji in izbranih državah članicah EU
 10. MAGDALENA LESKOVAR: PRIMERJALNOPRAVNA ANALIZA UREDITVE PRIDOBITVE IN IZGUBE DRŽAVLJANSTVA V SLOVENIJI IN NA POLJSKEM
 11. Valentina Golobič: Predznamba in zaznamba kot instituta zavarovanja
 12. Urška Polovšak: Zahtevki kupca v primeru napak na blagu, kupljenem na spletu
 13. Domen Brus: Demokratični deficit v Evropski uniji
 14. Tina Pavlović: Ustreznost pravne ureditve varstva osebnih podatkov v digitalni dobi
 15. Marko Ojsteršek: Pravna in ekonomska analiza postopka prisilne poravnave nad družbo Thermana, d. d.
 16. Kaja Zemljič: Razmerje med temeljnimi pravicami in temeljnimi ekonomskimi svoboščinami v pravu EU
 17. Špela Zupančič: Poenostavljena prisilna poravnava: izzivi in problemi v praksi
 18. Ana Bonča: Odškodninska odgovornost države članice za kršitve prava Evropske unije
 19. Miloš Dimitrijević: Prestrukturiranje majhnih družb po slovenski insolvenčnopravni zakonodaji
 20. Špela Krajnc: Analiza instituta preventivnega prestrukturiranja po ZFPPIPP in primernosti slovenske ureditve
 21. Tjaša Geč: Načela pripisovanja odgovornosti za kartelne kršitve v luči razvoja sodne prakse SEU
 22. Maja Petrovič: Odnos med Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice
 23. Petra Cencič: Upravljanje večstanovanjskih stavb
 24. Urška Ušeničnik: Odškodninska odgovornost Evropske unije za ukrepe bail-in: analiza primerov Kotnik in Ledra Advertising
 25. Ines Popović: Prenos hipoteke na novega upnika
 26. Urban Kropivšek: Pravna analiza primera Dieselgate
 27. David Mauhler: Poslovna odškodninska odgovornost
 28. Ana Rangus: Načelo sorazmernosti pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov
 29. Gašper Kisovec: Prevzem zdravega jedra v stečaju