izpis_h1_title_alt

Poenostavljena prisilna poravnava: izzivi in problemi v praksi
ID Zupančič, Špela (Author), ID Vlahek, Ana (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (915,20 KB)
MD5: 88D8964745B000276BE09C9359119F09

Abstract
V magistrski nalogi obravnavam institut poenostavljene prisilne poravnave po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) skozi posebnosti njegove ureditve, ki v praksi povzročajo kar nekaj težav in nejasnosti. Poenostavljena prisilna poravnava je postopek zaradi insolventnosti, ki najmanjšim subjektom v slovenskem gospodarstvu (mikro družbe in samostojni podjetniki) omogoča cenejše in enostavnejše prestrukturiranje brez pretirane strogosti in formalizma. Prav zaradi tega so nekatere zahteve, ki v postopku redne prisilne poravnave ščitijo interese in pravice upnikov, v postopku poenostavljene prisilne poravnave zmanjšane – ni prijave in preizkusa terjatev, ni upravitelja, ni upniškega odbora, kar v praksi res pomeni precejšnjo pocenitev in poenostavitev postopka za insolventnega dolžnika, hkrati pa je nujna posledica tudi omejen oz. pomanjkljiv nadzor nad ravnanji dolžnika. Zagotovljen je zgolj delni sodni nadzor, ki pa ravno zaradi svoje omejenosti ne vzbuja takega zaupanja upnikov v postopek. Magistrska naloga je razdeljena na štiri dele. V prvem delu pojasnim razloge uvedbe tega instituta v naš pravni red, drugi del je namenjen predstavitvi poteka postopka poenostavljene prisilne poravnave s poudarjenimi posebnostmi (kot npr. posodobljeni seznam terjatev, neupoštevanje načela absolutne prednosti) in zlorabami, ki se dogajajo v praksi. V tretjem delu vključim nekaj statističnih podatkov in kratke analize podatkov o sami o vsebini potrjenih poenostavljenih prisilnih poravnav. V četrtem delu pa pozornost namenjam zapolnjevanju pravne praznine pri ureditvi razmerja med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in stečajnim postopkom.

Language:Slovenian
Keywords:insolvenčno pravo, postopek zaradi insolventnosti, poenostavljena prisilna poravnava, finančno prestrukturiranje, mikro družba, posodobljeni seznam terjatev, sodni preizkus, izvršilni postopki, izvršilni naslov, stečajni postopek
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PF - Faculty of Law
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-101207 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:16144465 This link opens in a new window
Publication date in RUL:13.05.2018
Views:7480
Downloads:1176
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Simplified compulsory settlement: challenges and problems in practice
Abstract:
In this master thesis I consider the simplified compulsory settlement procedure under the Slovenian Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Winding-up Act (ZFPPIPP) through its specific regime, which causes a plethora of problems and uncertainties in practice. The simplified compulsory settlement procedure is an insolvency proceeding, which allows the smallest entities in Slovenia’s economy (micro companies and sole entrepreneurs) to restructure more simply and at a lesser cost, without the need for excessive rigidness and formalisms. It is due to this fact that certain rules, which in the regular compulsory settlement proceeding protect the interests and rights of creditors, are reduced in the simplified compulsory settlement proceeding – there is no registration and testing of claims, no administrator, no creditor’s committee, which in practice means a severe reduction in costs and simplification of the procedure for the insolvent debtor, yet in turn the necessary consequence is a reduced or even faulty supervision over the actions of the debtor. Only partial judicial supervision is ensured, which precisely because it is limited does not engender creditor’s confidence in the procedure. The master thesis is divided into four parts. In the first part I elaborate the reasons for this proceeding being introduced, the second part is meant to introduce how the simplified compulsory settlement procedure takes place, with a special emphasis on the specifics (e.g. updated list of claims, non-consideration of the principle of absolute priority) and the misuses, which occur in practice. In the third part I include some statistical information and a brief analysis of data concerning the content of confirmed simplified compulsory settlement proceedings. In the fourth part I focus on the filing in of legal gaps pertaining to the relationship between the simplified compulsory settlement and bankruptcy proceeding.

Keywords:insolvency law, insolvency proceeding, simplified compulsory settlement, financial restructuring, micro company, updated list of claims, judicial review, enforcement proceedings, instrument permitting enforcement, bankruptcy proceeding

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back