Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (42)

 1. Šejla Trožić: Slikanje medenice stoje z in brez odmika mehkega tkiva: primerjava kakovosti slike in dozne obremenitve
 2. Alja Janežič: Primerjava dozne obremenitve in kakovosti rentgenograma pri slikanju kolena z in brez avtomatskega nadzora ekspozicije v splošni radiografiji
 3. Jelena Perić: Vloga računalniške tomografije pri PET/CT preiskavi in tipične doze pacientov pri CT delu PET/CT preiskav V Sloveniji
 4. Laura Dolenc: Optimizacija obsevanja možganskih tumorjev za določitev varnostnega roba pri sodobnih tehnikah obsevanja
 5. Laura Šubej: T1 in T2 mapiranje pri magnetno resonančnem slikanju srca
 6. Doroteja Plavčak: Primerjava učinkovitosti avtomatičnih postopkov segmentacije prsne mišice
 7. Lucija Pergar: Določanje tipičnih bolnišničnih vrednosti doz za najbolj pogoste preiskave v splošni radiografiji
 8. Laura Kocet: Avtomatska prepoznava artefakta zvonjenja pri preiskavah magnetne resonance
 9. Natalija Kusturić: Zadovoljstvo pacientov z delom radioloških inženirjev kot element kakovostne obravnave na Oddelku za nuklearno medicino Onkološkega inštituta Ljubljana
 10. Sašo Muc: Točkovna orientacija pri rentgenskem slikanju prsnih organov v posterio anteriorni projekciji
 11. Erna Alukić: Primerjava anteroposteriorne in posteroanteriorne projekcije slikanja ledvene hrbtenice
 12. Martina Majger: Primerjava doz in kakovost slik na fantomu pri izbranih projekcijah v diagnostični radiologiji
 13. Miha Kovačič: Analiza vpliva visokih doz na poškodbe kože pri interventnih posegih na Kliničnem inštitutu za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 14. Matej Potočnik: Povezava med dozno obremenitvijo in kakovostjo slike na računalniškem tomografu pri slikanju abdomna: študija na fantomu
 15. Aljaž Gerečnik: Implementacija odprtokodnih sistemov PACS in RIS
 16. Maja Orehek: Stopnja žrelnega refleksa pri intraoralnem slikanju zob
 17. Sara Krajnc: Vpliv osebne varovalne opreme na izpostavljenost pacientk pri mamografskem slikanju
 18. Anja Resnik: Rentgensko slikanje medenice: z uporabo drugačne postavitve pacienta do zmanjšanja doze
 19. Nina Kočar: Optimizacija protokola rentgenskega slikanja ledvene hrbtenice z uporabo dodatne filtracije bakra
 20. Barbara Petrinjak: Vpliv indeksa telesne mase na obsevanost pacientov pri slikanju v splošni radiografiji
 21. Anja Bedene: Vpliv različnega kota pri nastavitvi dojke v polstranski mediolaterlani projekciji pri mamografskem slikanju
 22. Anamaria Pažanin: Vpliv optimalnega zaslanjanja na dozo ionizirajočega sevanja pri rentgenskem slikanju ledvene in torakalne hrbtenice v splošni diagnostiki
 23. Nika Zalokar: Učinkovitost zmanjševanja doze na dojke z uporabo svinčene zaščite pri računalniški tomografiji glave
 24. Nuša Turk: Primerjava doz in kakovosti rentgenskih slik pri izbranih projekcijah med splošnimi radiološkimi diagnostikami v slovenskih zdravstvenih ustanovah
 25. Rebeka Viltužnik: Primerjava slikanj prsne in ledvene hrbtenice izvedenih s strani študentov radiološke tehnologije
 26. Nuša Dovečar: Vpliv kompresijske sile pri mamografskem slikanju
 27. Teja Lapornik: Vpliv negativnih kontrastnih sredstev pri magnetno resonančni holangiopankreatografiji
 28. Polona Bravhar: Vpliv samokompresije na žlezno dozo in debelino dojke v mamografski diagnostiki
 29. Teja Hribar: Optimizacija urgentnega računalniško tomografskega protokola pri sumu na akutno ishemično možgansko kap
 30. Tomaž Prašnikar: CT slikanje trebušnih organov z uporabo Dual Energy metode: primerjava doze in količine kontrastnega sredstva
 31. Anja Šimunović: Povprečna žlezna doza pri mamografiji s prsnimi vsadki
 32. Manca Likar: Kontrola kakovosti osebne varovalne opreme v diagnostični radiologiji
 33. Anja Jerman: Primerjava vrednosti atenuacijskih koeficientov na enospektralnih nativnih in dvospektralnih virtualnih nativnih CT slikah abdomna
 34. Zorica Malinova: Radioterapija s protonskimi žarki
 35. Matej Jurjević: Magnetno resonančno slikanje kolena: primerjava med dvema MR tomografoma z različno jakostjo magnetnega polja
 36. Jaro Milič: Ocena učinkovitosti svinčene zaščite pred ionizirajočim sevanjem v nuklearno medicinski slikovni diagnostiki
 37. Tadeja Žakelj: Vrednosti doze pri izbranih področjih rentgenskega slikanja v Zdravstvenem domu Idrija
 38. Tjaša Romšak: Določitev tipičnih doz pri najpogostejših preiskavah v splošni radiografiji v Splošni bolnišnici Celje in njihova primerjava z ekspozicijskim indeksom
 39. Katarina Jazbec: Naključne najdbe pri magnetno resonančnem slikanju ledvene hrbtenice
 40. Vesna Novšak: Primerjava protokola računalniške tomografije glave na različnih CT aparatih v UKC Ljubljana: Povezava med dozno obremenitvijo in kakovostjo slike: študija na fantomu
 41. Anita Žekš: Postopek izdelave 3D modela za tiskanje iz CT diagnostičnih slikovnih podatkov
 42. Nejka Jerneja Pečnik: Ponovljivost in zanesljivost ehokardiografskih meritev za oceno diastolične funkcije

Diplomska dela (39)

 1. Sara Belšak, Diana Oletič: Funkcionalno slikanje možganov z magnetno resonanco
 2. Anamarija Maček, Karin Šparovec: Vpliv dodatne filtracije in anodne napetosti na dozo za pacienta pri slikanju ledvene hrbtenice
 3. Alen Skitek: Zaslanjanje slikovnega polja v praksi
 4. Armin Ćeman, Katja Dulmin: Zaslonka pri rentgenskem slikanju - vpliv na kakovost slike in dozno obremenitev preiskovanca
 5. Blaž Palčnik: Pregled uporabe CAD aplikacij v računalniški tomografiji
 6. Anamarija Rajnar, Anita Žekš: Primerjava doz pri slikanju reber v anteroposteriorni in posteroanteriorni projekciji
 7. Lea Vodopivec, Tadeja Žakelj: Analiza vpliva ekspozicijskih pogojev na kakovost slik pri računalniški radiografiji
 8. Kaja Homar, Maja Pavić: Ocenjevanje mamografskih slik - vpliv subjektivnosti
 9. Špela Smolič, Klara Stipar: Primerjava učinkovitosti svinčenih in ne svinčenih zaščit
 10. Martina Majger, Angela Obu: Primerjava protokola pri slikanju medenice v anteroposteriorni projekciji med slovenskimi zdravstvenimi ustanovami in evropskimi smernicami
 11. Kaja Klančar, Ula Krivograd: Vpliv oddaljenosti ledvenih vretenc na velikost le-teh na rentgenogramu pri slikanju v AP in stranski projekciji
 12. Klara Homar, Katja Zavodnik: Primerjava dozne obremenitve pri slikanju skolioze v anteroposteriorni in posteroanteriorni projekciji - študija na fantomu
 13. Manca Lenart: Uporaba slovenskega prevoda strukturiranega intervjuja za ocenjevanje motorične aktivnosti zgornje ekstremitete
 14. Anja Ropič, Nina Širovnik: Doza, ki jo prejme pacient pri slikanju ledvene hrbtenice pri horizontalnem poteku centralnega žarka
 15. Zala Šart, Klavdija Trebušak: Zanesljivost odčitavanja radiogramov študentov radiološke tehnologije
 16. Staša Polanec, Tilen Lednik: Primerjava obsevanosti organov pri slikanju ledvene hrbtenice v stranski projekciji
 17. Zala Blažun, Katja Gartner: Ozaveščenost zaposlenih na Zdravstveni fakulteti o presejalnem programu DORA
 18. Janja Sluga: Primerjava med slikanjem prsnih organov v anteroposteriorni in posteroanteriorni projekciji
 19. Teja Kocbek, Saša Perša: Optimizacija protokolov za slikanje abdomna in kolkov v veterini
 20. Manca Pišek, Pia Pšenič Pikelj: Vpliv zmanjševanja žleznega tkiva na silo in debelino dojke pri mamografskem slikanju
 21. Nika Klobasa, Nika Poderžan: Vpliv dodatnega usposabljanja radioloških inženirjev na prejeto povprečno žlezno dozo
 22. Martina Polič, Špela Vičar: Vpliv doze na ščitnico pri mamografiji
 23. Ines Lesjak, Manca Rudolf: Radiološki inženir na delu v tujini (izkušnje in nasveti)
 24. Nina But, Nataša Čepin: Ustreznost radiološke osebne varovalne opreme v veterinarskih ambulantah
 25. Kristina Jeralič: Odziv ploda na telesno vadbo v nosečnosti
 26. Lea Pogorevčnik, Anja Robida: Analiza ponovnih priprav pri raku glave in vratu na obsevalnem aparatu Halcyon 3.0 (Varian)
 27. Nik Tavčar: Ekspozicijski pogoji v praksi in evropska priporočila
 28. Katarina Hren: Anketa o uporabi svinčene zaščite pri pacientih
 29. Ajla Isaković, Ajla Mahmutović: Nosečnica v območju ionizirajočega sevanja
 30. Meliha Hajdarević, André Keglević: Vpliv dodatne filtracije in anodne napetosti na dozo za pacienta pri slikanju pljuč
 31. Larisa Hankić, Sara Lorenci: Rentgensko slikanje prsnih organov leže
 32. Patricija Gramc, Nika Štraus: Uporaba osebne varovalne opreme pri delu radioloških inženirjev
 33. Jan Grah, Tami Ščančar: Vpliv dodatne filtracije in pospeševalne napetosti na dozo za pacienta pri slikanju medenice
 34. Slavko Grašič, Luka Kerezović: Priprava navodil za pravilen položaj jezika pri panoramskem slikanju zob
 35. Kim Golavšek: Primerjava virtualnih monoenergijskih rekonstrukcij z algoritmom za odpravljanje kovinskih artefaktov pri računalniško tomografskih slikah
 36. Vita Korošec: Modulacija tokovnih sunkov glede na anatomske strukture pri CT slikanju glave in prsnih organov
 37. Ana Hovnik, Ajda Madon: Pacientova privolitev v radiološki poseg
 38. Nina Deželak, Nuša Križan: Slikanje nosečnic v radiološki tehnologiji
 39. Nina Gračner, Matic Pinter: Delo nosečih radioloških inženirk na radioloških diagnostikah

Druga dela (16)

 1. Erna Alukić, Kaja Homar, Maja Pavić, Janez Žibert, Nejc Mekiš: The impact of subjective image quality evaluation in mammography
 2. Alenka Matjašič, Nejc Mekiš: Optimisation of pelvic imaging radiography protocols in plain radiology
 3. Erna Alukić, Nika Zalokar, Nejc Mekiš: Optimisation of radiographic procedures – lumbar spine imaging in general radiography
 4. Manca Pišek, Pia Pšenič Pikelj, Nejc Mekiš, Erna Alukić: How does the reduction of glandular tissue effect the force and breast thickness in mammography?
 5. Šejla Trožić, Andrew England, Nejc Mekiš: Erect pelvic radiography with fat tissue displacement
 6. Nejc Mekiš, Erna Alukić: Effect of different phantom positions in lateral lumbar spine radiography on effective dose and absorbed dose to selected organs
 7. Kristina Jeralič, Petra Petročnik, Nejc Mekiš, Ana Polona Mivšek: Maternal and fetal response on prenatal exercise
 8. Sophie Bockhold, Jonathan P. McNulty, Edwin Abdurakman, Paul Bezzina, Nicholas Drey, Andrew England, David Flinton, Ricardo Khine, Mark F. McEntee, Nejc Mekiš: Research ethics systems, processes, and awareness across Europe
 9. Sophie Bockhold, Jonathan P. McNulty, Edwin Abdurakman, Paul Bezzina, Nicholas Drey, Andrew England, David Flinton, Ricardo Khine, Mark F. McEntee, Nejc Mekiš: Research ethics training, challenges, and suggested improvements across Europe
 10. Nina Djurić, Tina Starc, Nejc Mekiš: Kako prepoznaven je poklic radiološkega inženirja?
 11. Mateja Malin, Nejc Mekiš, Damijan Škrk: Kontrola kakovosti negatoskopov
 12. Nejc Mekiš, Mark F. Mc Entee: Uporaba PA projekcije namesto AP pri slikanju SIS
 13. Anja Bedene, Erna Alukić, Janez Žibert, Nejc Mekiš: Mediolateral oblique projection in mammography
 14. Nika Zalokar, Nejc Mekiš: Efficacy of breast shielding during head computed tomography examination
 15. Gemma Walsh, Nikolaos Stogiannos, Riaan Van de Venter, Claire Rainey, Winnie Tam, Sonyia McFadden, Jonathan P. McNulty, Nejc Mekiš, Sarah Lewis, Tracy O'Regan: Responsible AI practice and AI education are central to AI implementation
 16. Nejc Mekiš, Tiziano Alessandro Bianchi, Clodagh Doyle, Manon Pauline Gauchat, Indy Larissa Amata Geerling, Jesse Linneman, Seugnet Staats, Cosmin Campeanu: Gridless adult cervical spine radiography and its' effect on image quality and radiation dose