Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mateja Bodlaj: Povezanost med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo podjetja

MSc theses (31)

 1. Matej Hladnik: Razsežnosti oblikovanja cen izdelkov za medorganizacijske trge
 2. Alenka Baša: Pomen ravnanja z znanjem o kupcih za uspešno ravnanje s ključnimi kupci
 3. Aleš Novak: Pot do močne blagovne znamke na medorganizacijskem trgu
 4. Alenka Markučič: Zaznavanje ovir za uporabo internetnega bančništva pri porabnikih bančnih storitev
 5. Mojca Rus: Odnos porabnikov do vplivov embalaže na naravno okolje
 6. Tamara Volf: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na porabnikovo zvestobo gostilni
 7. Monika Triller: Slog trženja v majhnih družinskih podjetjih
 8. Peter Požrl: Spodbujanje zvestobe kupcev na medorganizacijskem trgu
 9. Laura Črnigoj: Storitveni trženjski trikotnik in njegov pomen za ponudnika finančnih storitev
 10. Gorazd Jakomini: Celovita prodajna storitev kot dejavnik razlikovanja med trgovci z avtomobili
 11. Mojca Babič: Vloga prodajnega osebja v banki pri ravnanju z odnosi do velikih gospodarskih družb kot porabnikov bančnih storitev
 12. Vlado Gobec: Uvedba koncepta upravljanja odnosov s strankami v podjetje informacijske dejavnosti
 13. Lidija Brščič: Značilnosti trženja v dinamičnih podjetjih v poznih tranzicijskih razmerah - primer Slovenije
 14. Jana Kajfež: Obravnava pritožb na storitve turističnih agencij v Sloveniji
 15. Barbara Kurevija: Vključevanje porabnikov v proces razvoja nove zavarovalne storitve
 16. Mateja Kepic: Proces razvoja nove bančne storitve (primer plačilne poslovne debetne kartice)
 17. Uroš Stanić: Merjenje dolgoročne marketinške uspešnosti
 18. Dario Šik: Organiziranost trženjske funkcije na osnovi koncepta trženja, temelječega na odnosih
 19. Andrej Košir: Strateško načrtovanje trženja v malih podjetjih
 20. Boris Kuhelj: Pomen zadovoljstva s storitvami po prodaji pri nameri o ponovnem nakupu avtomobila istega proizvajalca
 21. Andrej Škrinjar: Sodobna vloga prodajnih predstavnikov pri odnosih s kupci
 22. Margareta Guček Zakošek: Posebnosti trženja v farmacevtski industriji
 23. Damjana Vrtač Škrjanc: Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost novih izdelkov v slovenski kemijski industriji
 24. Peter Breznikar: Ravnanje s ključnimi kupci v bankah in zavarovalnicah
 25. Agata Kopač: Uporaba koncepta množično prilagojenega izdelka pri proizvajalcu obutve
 26. Liljana Rupnik: Razumevanje in merjenje kakovosti storitev na področju izobraževanja odraslih
 27. Simona Kokalj: Ravnanje z odnosi do strank v banki, podprto s skladiščem podatkov
 28. Mateja Bodlaj: Internet kot trženjsko orodje za razvoj blagovne znamke
 29. Martina Konič: Tržna naravnanost in uspešnost malih podjetij v Sloveniji
 30. Iva Konda: Razvoj teorije odnosov med prodajalci in kupci na medorganizacijskem trgu
 31. Tanja Perne: Inovativnost v majhnih podjetjih

Bsc theses (90)

 1. Simon Meglič: Strategija nizkih prodajnih cen storitev, primer letalskih družb
 2. Sara Jaklič: Vloga otrok pri nakupu revij Cicido in Mali Moj planet
 3. Gaia Röhler: Potovalne navade in nagnjenja študentov
 4. Maja Colja: Vloga trgovinskih letakov v procesu nakupnega odločanja
 5. Anamarija Klančar: Trgovina z rabljenimi oblačili nekdaj in danes
 6. Suzana Bartulović: Razsežnosti etike pri trženju
 7. Saša Avsec: Odnos porabnikov do zdravljenja z zdravilnimi zelišči
 8. Irena Kuštrin: Vloga sejmov pri uvajanju novega izdelka na trg
 9. Manca Zaletelj: Vloga blagovne znamke pri zdravilih v prosti prodaji
 10. Marjeta Žabar: Porabnik kot soustvarjalec storitve
 11. Doroteja Kovačič: Odnos porabnikov do denarja
 12. Mateja Rozman: Zaznavanje kakovosti storitev fakultetne knjižnice pri študentih
 13. Amir Kajtazović: Programi zvestobe v trgovini na drobno
 14. Katja Koritnik: Dejavniki, ki pri starših vplivajo na izbiro otroškega vrtca
 15. Miha Vodopivec: Odnos porabnikov do prehranskih dopolnil
 16. Edina Smajlović: Zadovoljstvo potnikov s storitvami Slovenskih železnic
 17. Deja Horvat: Povezanost med zaznavanjem fizičnega okolja gostinskega lokala in vedenjem porabnikov
 18. Zoran Bosančić: Trženje s poudarkom na odnosih z zornega kota malega podjetja
 19. Urška Kragelj: Kako postati najboljši hostel na svetu v očeh porabnikov?
 20. Blaž Šager: Poznavanje in zvestoba blagovnim znamkam ustekleničene vode
 21. Nina Čapelnik: K prestižu usmerjeni porabniki in njihovo nakupno vedenje
 22. Tanja Babac: Stališča starejših porabnikov do uporabe interneta v nakupnem procesu
 23. Mateja Zgonec: Govorice od ust do ust kot nadomestek in/ali dopolnilo za pritožbe
 24. Petra Zaman: Odnos porabnikov do okolju prijaznih oblačil
 25. Amadeja Lapanja: Smučarski center Cerkno kot destinacija za mlade družine
 26. Eva Hrastelj: Vloga porabnikov asociacij v zvezi z blagovno znamko v nakupnem procesu
 27. Manca Kovačič: Analiza kakovosti storitev smučarske šole
 28. Alina Meško: Zaznavanje Amnesty International Slovenije pri mogočih darovalcih sredstev za njeno delovanje
 29. Mateja Petkovšek: Naklonjenost porabnikov telefonskemu trženju
 30. Nina Dragičević: Ekološka ozaveščenost študentov v razmerju do nakupa avtomobila
 31. Špela Filipič: Preučevanje stališč mogočih porabnikov do tajske masaže
 32. Dejan Nadoh: Razvoj svetovnega trga pripomočkov za deskanje na valovih
 33. Tina Bačić: Spreminjanje vrednot porabnikov in trženja v času recesije
 34. Rene Primožič: Pot do močne blagovne znamke v hotelirstvu
 35. Jana Kolenc: Pomen storitev po prodaji za porabnike storitev informacijske tehnologije
 36. Marjetka Žnidaršič: Naklonjenost porabnikov trgovskim blagovnim znamkam v času recesije
 37. Tanja Dereani: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo poslušalcev radijske postaje Aktual
 38. Mojca Rus: Vloga otrok pri nakupu mlečnih izdelkov v družini
 39. Simona Gobec: Analiza nakupnega vedenja za modne dodatke
 40. Tamara Volf: Izzivi pri trženju storitev letalskega prevoza
 41. Nina Mihor: Preverjanje ustreznosti imena blagovne znamke za ustekleničeno vodo
 42. Ines Lunar: Uveljavljanje načela pravične trgovine v svetu in pri nas
 43. Dikran Tawitian: Trženje visoko tehnoloških izdelkov
 44. Krista Urbas: Analiza zadovoljstva študentov v vlogi porabnikov bančnih storitev
 45. Lidija Juteršek: Uravnoteženje zmogljivosti glede na nihanje povpraševanja v podjetju Parkovno vrtnarstvo, planiranje in urejanje zemljišč, Viktor Lozinšek, s.p.
 46. Kristina Potočnik: Analiza kakovosti storitev podjetja na medorganizacijskem trgu
 47. Kaja Kutin Funda: Preoblikovanje identitete blagovne znamke v podjetju Hit Nova Gorica
 48. Ajda Seničar: Ravnanje s ključnimi kupci v Gorenju
 49. Vanja Erjavec: Preverjanje koncepta nove skupine izdelkov v ponudbi trgovca pri kupcih
 50. Tomaž Hutar: Segmentacija kot osnova za trženjsko strategijo pri izdaji poslovnega imenika
 51. Tanja Nadišič: Načrtovanje trženja v majhnem podjetju
 52. Jasna Mihelčič: Elektro Ljubljana na poti v trženjsko naravnano podjetje
 53. Kristina Magdič: Analiza kakovosti bančnih storitev, namenjenim prebivalstvu
 54. Tomaž Golob: Pomen spremljajočih storitev za proizvajalca in kupca na medorganizacijskem trgu
 55. Kristina Bogataj: Analiza trženjskega stanja v podjetju Interpapir
 56. Marko Srabotnik: Analitična orodja za ravnanje na področju kakovosti storitev
 57. Irena Pucihar: Prevzgoja kaznjenk v ZPKZ Ig z zornega kota socialnega trženja
 58. Boštjan Čretnik: Zaznavanje kakovosti gostinskih storitev
 59. Mateja Bonutti: Kakovost storitev kot podlaga za konkurenčno razlikovanje v trgovini na drobno
 60. Matjaž Jeran: Testiranje koncepta nove storitve
 61. Boris Kozlevčar: Vzdržljive konkurenčne prednosti v storitveni dejavnosti
 62. Nina Trpin: Navidezno ugodne cene izdelkov
 63. Mateja Špenko: Sestavine kakovosti storitev na področju internetnega bančništva
 64. Gašper Čehovin: Trženje dolgoročnih osebnih zavarovanj prek svetovnega spleta
 65. Vanja Kobe: Vloga osebne prodaje pri porabnikovem zaznavanju kakovosti v trgovini na drobno
 66. Simona Spolenak: Pristop k ravnanju s ključnimi kupci v izbranem podjetju
 67. Laura Črnigoj: Razlogi za prehajanje porabnikov h konkurenčnim ponudnikom storitev
 68. Sibila Lebar: Uvajanje trženja v splošne knjižnice
 69. Luka Cerar: Metoda navideznega nakupovanja in njena uporabnost v storitvenih podjetjih
 70. Mojca Trkman: Posebnosti storitvene znamke
 71. Urška Velepec: Vloga osebne prodaje v medorganizacijskem trženju včeraj in danes
 72. Jelena Milinković: Odnos mladih do nakupa in uporabe ponarejenih izdelkov
 73. Barbara Culiberg: Analiza projekta Z glavo na zabavo z zornega kota socialnega trženja
 74. Maja Grebenc: Porabnikovo zaznavanje tveganja pri nakupu živil
 75. Tina Bajde: Koncept trženjskega trikotnika na primeru podjetniškega krožka
 76. Nina Cigut: Pomen blagovne znamke pri moških oblačilih z zornega kota podjetja Mura d.d.
 77. Jana Logonder: Merjenje zadovoljstva porabnikov v javnem podjetju Snaga, d.o.o. Ljubljana
 78. Maja Remic: Porabnikovo vrednotenje zdravstvenih storitev
 79. Marika Mirtič: Uporaba koncepta storitvene pokrajine v prodajalni s pohištvom
 80. Melita Klopčič: Uvedba novega živilskega izdelka na slovenski trg
 81. Saša Bremšak: Od ekološke zavesti do ekološko odgovornega vedenja porabnikov
 82. Marko Janža: Prednosti in slabosti franšiznega sistema z zornega kota podjetja Mura d.d.
 83. Nika Murovec: Vedenje porabnikov v zvezi s pritožbami
 84. Nina Jaušovec: Trženje s hkratno podporo dobrodelnih namenov
 85. Sabina Muc: Strategija širjenja blagovne znamke
 86. Andrej Daniel Kuhelj: Povezanost med zadovoljstvom kupca in njegovo zvestobo prodajalni
 87. Simon Plestenjak: Vidni dokazi storitev kot način za premagovanje njihove neopredmetenosti
 88. Katja Pečlin: Zadovoljstvo in zvestoba uporabnikov bančnih storitev
 89. Nastja Slak: Razsežnosti problema čakalnih vrst v storitvenih organizacijah
 90. Iris Kavčič: Trženje kot podpora vinskemu turizmu