Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Davide Benedetto Tiz: Razvoj novih N-fenilpirolamidov kot zaviralcev DNA-giraze in topoizomeraze IV
 2. Andraž Lamut: Načrtovanje in sinteza novih protimikrobno delujočih zaviralcev DNA-giraze in Hsp90

Magistrska dela (8)

 1. Jure Požar: Sinteza potencialnih zaviralcev giraze B z 1,4-benzoksazinskim skeletom
 2. Kristina Nemec: Sinteza derivatov 4-amino-1H-pirol-2-karboksamida s potencialnim zaviralnim delovanjem na girazo B
 3. Andreja Jernej: Načrtovanje in sinteza potencialnih zaviralcev giraze B z aminoetanolnim fragmentom
 4. Marko Trampuž: Načrtovanje in sinteza aminokislinskih derivatov substituiranih pirolamidov kot zaviralcev bakterijske DNA giraze B
 5. Jure Požar: Sinteza potencialnih zaviralcev giraze B z 1,4-benzoksazinskim skeletom
 6. Eva Jerič: Načrtovanje in sinteza derivatov 3-amino-2-tioksitiazoldin-4-ona in 1H-pirol-3-amina kot potencialnih zaviralcev giraze B
 7. Andrej Emanuel Cotman: Načrtovanje in sinteza analogov 4,5-dibromo-1H-pirola s tirozinskim fragmentom kot zaviralcev giraze B s protibakterijskim delovanjem
 8. Lea Sajovic: Sinteza potencialnih tetrahidrokinazolinskih zaviralcev DNA giraze B

Diplomska dela (7)

 1. Adrijana Krope: Testiranje občutljivosti bakterij na nove potencialne inhibitorje Mur encimov
 2. Dominik Nabergoj: Vrednotenje protivnetnega in proapoptotičnega delovanja sinteznih analogov klatrodina na humanih monocitnih levkemičnih celicah THP-1
 3. Saša Ciglič: Sinteza derivatov benzo[b][1,4]dioksina in benzo[b][1,4]oksazina kot gradnikov dualnih antitrombotičnih učinkovin
 4. Karlo Lovrić: Vrednotenje kokristalov flukonazola, pripravljenih z mletjem
 5. Žiga Hodnik: Priprava in karakterizacija kokristalov flukonazola
 6. Uroš Trstenjak: Načrtovanje in sinteza gradnikov novih inhibitorjev faktorja Xa
 7. Jernej Grmaš: Razvoj metod HPLC in MS za vrendotenje stabilnosti farmacevtskega pripravka

Druga dela (10)

 1. Martina Durcik, Žiga Skok, Janez Ilaš, Nace Zidar, Anamarija Zega, Petra Éva Szili, Gábor Draskovits, Tamás Révész, Danijel Kikelj, Ákos Nyerges, Csaba Pál, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič: Hybrid inhibitors of DNA gyrase A and B
 2. Polya G. Roydeva, Anna-Madeleine Beckmann, Marit Stirnberg, Jožko Cesar, Danijel Kikelj, Janez Ilaš, Michael Gütschow: 3,1-Benzothiazines, 1,4-benzodioxines, 1,4-benzoxazines as inhibitors of matriptase-2
 3. Nace Zidar, Sofia Montalvão, Žiga Hodnik, Dorota A. Nawrot, Aleš Žula, Janez Ilaš, Danijel Kikelj, Päivi Tammela, Lucija Peterlin-Mašič: Antimicrobial activity of the marine alkaloids, clathrodin and oroidin, and their synthetic analogues
 4. Steve Peigneur, Aleš Žula, Nace Zidar, Fiona Chan-Porter, Robert Kirby, David J. Madge, Janez Ilaš, Danijel Kikelj, Jan Tytgat: Action of clathrodin and analogues on voltage-gated sodium channels
 5. Aleš Žula, Izabela Będziak, Danijel Kikelj, Janez Ilaš: Synthesis and evaluation of spumigin analogues library with thrombin inhibitory activity
 6. Marina Gjorgjieva, Tihomir Tomašič, Michaela Barančokova, Sotirios Katsamakas, Janez Ilaš, Päivi Tammela, Lucija Peterlin-Mašič, Danijel Kikelj: Discovery of benzothiazole scaffold-based DNA gyrase B inhibitors
 7. Martina Durcik, Päivi Tammela, Michaela Barančokova, Tihomir Tomašič, Janez Ilaš, Danijel Kikelj, Nace Zidar: Synthesis and evaluation of N-phenylpyrrolamides as DNA gyrase B inhibitors
 8. Michaela Barančokova, Danijel Kikelj, Janez Ilaš: Recent progress in the discovery and development of DNA gyrase B inhibitors
 9. Žiga Jakopin, Janez Ilaš, Michaela Barančokova, Matjaž Brvar, Päivi Tammela, Marija Sollner Dolenc, Tihomir Tomašič, Danijel Kikelj: Discovery of substituted oxadiazoles as a novel scaffold for DNA gyrase inhibitors
 10. Tihomir Tomašič, Matic Mirt, Michaela Barančokova, Janez Ilaš, Nace Zidar, Päivi Tammela, Danijel Kikelj: Design, synthesis and biological evaluation of 4,5-dibromo-N-(thiazol-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxamide derivatives as novel DNA gyrase inhibitors