Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Barbara Rejc: Označevalci oksidativnega stresa v drugem trimesečju nosečnosti in ob porodu

MSc theses (21)

 1. Mateja Šter: Ocena ledvične funkcije s cistatinom C pri bolnikih, operiranih na koronarnih arterijah
 2. Alenka France Štiglic: Biokemični označevalci pri spektru avtističnih motenj
 3. Valerija Domajnko: Klinični pomen določanja Anti-Müllerjevega hormona v postopkih umetne oploditve
 4. Andrej Šturm: Povezanost serumskih koncentracij 25-hidroksiholekalciferola z gibalno zmožnostjo dializnih bolnikov
 5. Nana Kapus: Pomen timidin kinaze v laboratorijski diagnostiki raka dojke
 6. Tamara Rumenovič: Vpliv izbranih polimorfizmov posameznih nukleotidov na koncentracije tumorskih označevalcev pri bolnikih z rakom prostate
 7. Valentina Šavrič: Pomen nizkih serumskih koncentracij infliksimaba za klinični izid pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
 8. Mitja Bizjak: Klinični pomen določanja prekurzorja prostatno specifičnega antigena pri bolnikih z nizko celokupno plazemsko koncentracijo specifičnega antigena
 9. Mateja Kernjak Slak: Koncentracija inflikimaba kot bioznačevalec kronične vnetne črevesne bolezni
 10. Petra Finderle: Klinični pomen različnih diagnostičnih metod za določanje in spremljanje uspešnosti zdravljenja okužbe s Helicobacter pylori
 11. Renata Blazinšek: Klinični pomen določanja tumorskih označevalcev CEA in CA 19-9 pri raku trebušne slinavke
 12. Urška Turnšek: Inhibin A v drugem trimestru nosečnosti kot marker preeklampsije
 13. Zoran Baćić: Transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov in gama-glutamil transferaza kot biokemična označevalca kronične zlorabe alkohola
 14. Sabina Islamović: Primerjava rezultatov aktivnosti in koncentracije serumske timidin-kinaze pri izbranih hematoloških rakavih obolenjih
 15. Patricija Pernat: Pogostost in klinični pomen atipičnih železnih celic v brisih materničnega vratu pregledanih na oddelku za patologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 16. Gorana Bonifačić: Klinični pomen določanja simetričnega in asimetričnega dimetilarginina pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo
 17. Mihela Hvala Polanc: Povezanost povišanih koncentracij živega srebra v laseh nosečnic s porodno težo otroka
 18. Darja Pungertnik: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje placentarnega rastnega dejavnika (PIGF) in njegov klinični pomen pri preeklampsiji
 19. Elizabeta Božnar Alič: Pomen določanja proteina S100B v diferencialni diagnostiki bakterijskega in virusnega meningitisa
 20. Mojca Zupan: Določanje koncentracije everolimusa v krvi pri bolnikih po presaditvi srca s potrjeno koronarno vaskulopotijo
 21. Marjana Prah Krumpak: Določanje kotinina v urinu, kot biološkega označevalca izpostavljenosti nikotinu iz tobaka

Bsc theses (118)

 1. Jerneja Pajk: Sprememba serumske koncentracije 25-hidroksi vitamina D v pomenopavznem obdobju
 2. Jure Prešeren: Razmerje uroporfirina I proti koproporfirinu III v urinu avtističnih otrok ob sumu na zastropitev s težkimi kovinami
 3. Eva Olup: Porušeno ravnovesje lipidov v serumu v povezavi s srčnim infarktom
 4. Mojca Lešnik: Primerjava rezultatov dihalnega testa za določanje bakterije Helicobacter pylori in antigena v blatu
 5. Nataša Dobravec: Določanje kalprotektina v blatu pri različnih črevesnih obolenjih
 6. Metka Ašič: Pomen določanja komponente komplementa C5b9 v urinu pri napredovali ledvični odpovedi
 7. Nuša Lesar: Vpliv izpostavljenosti nosečnic živemu srebru na prezgodnji porod in nizko porodno težo
 8. Suzana Kavčič: Primerjava avtomatiziranih metod za izvedbo presejalnega testiranj za Downov sindrom v drugem tromesečju nosečnosti
 9. Tamara Jerebic: Diagnostični pomen tumorskih označevalcev pri raku na želodcu
 10. Vesna Juhant: Primerjava rezultatov določanja folikle stimulirajočega hormona v polni krvi in plazmi z avtomatizirano imunokemijsko metodo
 11. Sara Kolarič: Primerjava različnih testov v diagnostiki laktozne intolerance in možnost njihove uporabe v klinični praksi
 12. Barbra Moškrič: Primerjava koncentracij humanega horionskega gonadotropina v serumu in polni krvi pri pacientkah s sumom na izvenmaterično nosečnost
 13. Alenka Kavaš: Spremljanje koncentracije železa v serumu vrhunskih športnikov v hipoksičnih pogojih
 14. Mihaela Salkić: Klinični pomen porušenega razmerja kalcija in fosforja v serumu, ter korigiranega kalcija v serumu v odvisnosti od vitamina D
 15. Barbara Trdan: Povezanost koncentracij vitamin D in glukoze pri bolnikih s sladkorno boleznijo
 16. Anja Ploj: Določanje koncentracije prostaglandina F2-alfa kot pokazatelja bolečine pri ablaciji endometrija s toplotnim balonom
 17. Tina Humar: Antiproteinurično delovanje holekalciferola pri IgA nefropatiji
 18. Mojca Lešnik: Primerjava rezultatov dihalnega testa za določanje bakterije Helicobacter pylori in antigena v blatu
 19. Špela Boh: Serološke in genetske značilnosti pri bolnikih s celiakijo
 20. Staša Rep: Klinični pomen določanja koncentracije metabolitov adrenalina in noradrenalina v plazmi pri bolnikih z nevroblastomom (SLO)
 21. Marija Jeraj: Določanje aktivnosti amilaze in lipaze pri bolnikih z akutnim in kroničnim pankreatitisom
 22. Maja Golob: Zloraba anabolnih hormonov v športu: poznavanje v javnosti in analiza primera
 23. Živa Valenčič: Klinični pomen določanja povišanih koncentracij troponina I in srčnega tipa maščobne kisline vezočega proteina pri bolnikih, obravnavanih na urgentnem bloku
 24. Urška Kvas: Določanje 8-izoprostana in 8-hidrokisdeoksigvanozina v urinu in amnijski tekočini kot označevalca oksidativnega stresa med nosečnostjo
 25. Darja Klemenc Šinkovec: Klinični pomen določanja koncentracije proteina S100B kot pokazatelja poškodbe možganov po operaciji srca
 26. Polona Koser: Povezanost aktivnosti antioksidativnih encimov superoksid-dismutaze in glutation-peroksidaze z različnimi značilnostmi nosečnice in otroka
 27. Anita Lokar: Vpliv intenzivnosti treninga biatloncev na spremembo profila eritropoetina v urinu in nekaterih krvnih parametrov
 28. Maja Frankovič: Klinični pomen določanja koncentracije zgodnjega prostatičnega karcinomskega antigena 2 pri bolnikih z rakom prostate
 29. Martina Strmčnik: Povezava med označevalci okvare tubulnega delovanja in oceno velikosti glomerulne filtracije
 30. Mihaela Jurkovič: Klinični pomen elastaze v blatu in dihalnega testa pri bolnikih s celiakijo
 31. Sandi Meglič: Vrednotenje diagnostične uporabnosti dihalnega testa pri eksokrini insuficienci trebušne slinavke
 32. Vladka Zagoršek Zrna: Klinični pomen določanja koncentracije proste maščobne kisline vezočega proteina kot zgodnjega označevalca srčnega infarkta
 33. Tina Gerbec: Analiza terapevtskih izjem v obdobju 2007-12 pri slovenskih vrhunskih športnikih
 34. Urška Krese: Določanje renina in aldosterona v različnih bioloških vzorcih in vloga renina pri arterijski hipertenziji
 35. Rebeka Ahačič: Določanje heksanoillizina, propanoillizina, ditirozina in nitrozina kot označevalcev oksidativnega stresa v urinu in amnijski tekočini nosečnic
 36. Janja Ozmec: Primerjava različnih neinvazivnih testov za odkrivanje okužbe s Helicobacter pylori
 37. Barbara Smole: Klinični pomen določanja seroloških označevalcev pri pacientih s celiakijo
 38. Blaž Marčič: Primerjava dveh kemiluminiscenčnih metod za določanje troponina I pri srčno-žilnih obolenjih
 39. Janja Celinšek: Primerjava diagnostične uporabnosti rezultatov kvalitativne in kvantitativne metode za določanje proteinov v urinu
 40. Željka Veselinović: Pomen tumorskega označevalca CA125 pri endometriozi
 41. Sanja Smiljanić: Analiza serumskih koncentracij digoksina pri pacientih s srčno-žilnimi boleznimi
 42. Renata Kolenc Miklavžina: Klinični pomen določanja imunoglobulinov IgG pri bolnikih s cistično fibrozo
 43. Sanja Veindorfer: Primerjava rezultatov določanja progesterona v polni krvi in plazmi
 44. Lara Pezdir: Klinični pomen določanja kateholaminov pri feokromocitomu
 45. Romana Pleterski: Določanje koncentracije tetrahidrokanabinola (THC) pri povzročiteljih prometnih nesreč
 46. Tina Braček: Primerjava štetja bakterij v urinskem sedimentu pod mikroskopom in z avtomatiziranim analizatorjem
 47. Simon Druzovič: Korelacija rezultatov določitve prostega testosterona v serumu z izračunanim prostim androgenim indeksom
 48. Janoš Veber: Ocena indeksa stimulacije kostnega mozga pri sumu na zlorabo eritropoetina v športu
 49. Katarina Novak: Analiza rezultatov določitve troponina I, dobljenih z dvema različnima metodama
 50. Renata Kovačič: Sintezni retikulocitni indeks kot pokazatelj aktivnosti kostnega mozga
 51. Primož Ješe: Klinični pomen določanja karcinoembrionalnega antigena pri raku na jetrih oziroma debelem črevesu
 52. Barbara Krajnc: Klinični pomen določanja dipeptidov pri avtizmu
 53. Monika Nikolić: Pomen izračuna fibroznega indeksa pri različnih jetrnih obolenjih
 54. Tina Stanič: Laboratorijska diagnostika klopnega meningoencefalitisa
 55. Mitja Ferlež: Analiza uporabe biološkega potnega lista v športu
 56. Miroslav Mišić: Pomen določanja koncentracije kreatinina in izračun ocene glomerulne filtracije po transplantaciji ledvic
 57. Olivia Fijan: Rak trebušne slinavke - preživetje v odvisnosti od uspešnosti terapije
 58. Katarina Bratina: Primerjava določanja encimov aspartat transferaze (AST) in alanin transferaze (ALT) pri hepatitisu in alkoholni jetrni cirozi
 59. Nina Kovačič: Vpliv hormonskega nadomestnega zdravljenja na koncentracijo testosterona pri menopavznih ženskah
 60. Darja Horvat: Določanje razmerja 2-hidroksi/16-hidroksi estrogenov v urinu pri karcinomu jajčnika in endometrija
 61. Jasna Grah: Pomen določanja 17-ketosteroidov v urinu pri otrocih z motnjami v delovanju nadledvične žleze
 62. Izidor Štefančič: Klinični pomen določanja timidin kinaze in beta-2-mikroglobulina pri različnih hematoloških obolenjih
 63. Katarina Zorko: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje proteina S-100B pri poškodbah glave
 64. Breda Kladnik: Primerjava kromatografske in imunokemijske metode za določanje glikiranega hemoglobina v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
 65. Tina Sevnik: Določanje sedimentacije eritrocitov v primerjavi z določitvijo serumskega C-reaktivnega proteina in števila levkocitov za ugotavljanje prisotnosti vnetja in okužbe
 66. Katarina Bergant: Določanje cinka v krvi pri otrocih glede nato, ali živijo v mestnem, kmečkem ali z živim srebrom obremenjenem okolju
 67. Arteja Andoljšek: Določanje tumorskega označevalca HE4 pri raku jajčnika oziroma endometrija
 68. Cvetka Dren: Pomen določanja koncentracije alfa-fetoproteina pred in po terapiji s sorafenibom pri pacientih s hepatocelularnim karcinomom
 69. Anja Fic: Uspešnost eradikacije okužbe z bakterijo Helicobacter pylori merjene z dihalnim testom
 70. Iva Blatnik: Z nosečnostjo povezan plazemski protein A kot napovedni dejavnik za hipertenzijo v nosečnosti
 71. Andrea Tunjić: Primerjava koncentracij encima N-acetil glukozaminidaze pri otrocih iz obremenjenega, mestnega ali kmečkega okolja
 72. Sabina Barborič: Vpliv življenskega okolja na koncentracijo kadmija v krvi pri otrocih
 73. Petra Vidic Zupančič: Laboratorijska diagnostika gnojnega meningitisa
 74. Tanja Korošec: Primerjava koncentracij renina v plazmi z radioimunološko in kemiluminiscenčno metodo
 75. Suzana Karo: Koncentracija svinca v krvi pri otrocih glede na to ali živijo v mestnem, kmečkem ali obremenjenem okolju
 76. Tomaž Bau: Primerjava rezultatov NT-proBNP v polni krvi in serumu z uporabo dveh kemiluminiscenčnih metod
 77. Mateja Kukovec: Pomen določanja tumorskega označevalca Cyfra 21-1 pri raku sečnega mehurja
 78. Nina Habjanič: Invazivna in neinvazivna diagnostika ter zdravljenje okužbe s Helicobacter pylori pri otrocih
 79. Urška Logar: Delež okužbe s Helicobacter pylori pri bolnikih s karcinomom želodca
 80. Slavica Ferkolj: Vsebnost živega srebra v laseh in urinu pri osnovnošolskih otrocih v Sloveniji
 81. Anita Bavdek: Klinični pomen določanja timidin kinaze pri kronično limfatični levkemiji
 82. Andrijana Tripunović: Klinični pomen določanja tumorskega označevalca NMP22 pri raku sečnega mehurja
 83. Nejc Špendal: Koncentracija kortizola v slini kot pokazatelj stresa pri otrocih med manjšim operativnim posegom
 84. Danijela Mandić: Primerjava serumskega in foliklovega anti-Mullerjevega hormona med spontanimi in spodbujenimi ciklusi pri pacientkah v postopku zunajtelesne oploditve
 85. Sabina Osolnik: Primerjava serumskih in foliklovih koncentracij steroidnih hormonov med spontanimi in spodbujenimi ciklusi pri pacientkah v postopku zunajtelesne oploditve
 86. Majda Jarkovič: Klinični pomen določanja alfafetoproteina pri hepatocelularnem karcinomu različne etiologije
 87. Cvetka Rezar: Spremembe vrednosti z lipoproteini povezane fosfolipaze A2 ob zdravljenju koronarnih bolnikov z lipotičnimi zdravili
 88. Melita Pignar: Primerjava metod za določanje transferina z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov kot biokemičnega označevalca škodljive rabe alkoholnih pijač
 89. Klavdija Plevnik: Kliničen pomen določanja kromogranina A pri karcinoidnih tumorjih
 90. Andrej Šturm: Koncentracija selena v krvi pri otrocih glede na to ali živijo v mestnem, kmečkem ali obremenjenem okolju
 91. Aleksander Mohorčič: Določanje oksidativnega stresa pri vrhunskih športnikih neposredno po intenzivni obremenitvi
 92. Monika Korenjak: Določanje interlevkina-6 pri športnikih z mejnimi vrednostmi feritina
 93. Urška Cvetan: Klinični pomen določanja ditirozina, propanoillizina in heksanoillizina v urinu in amnijski tekočini in celotne antioksidantne aktivnosti pri nosečnicah
 94. Simon Guzelj: Klinični pomen spolne hormone vezočega globulina (SHBG) in testorena v serumu pri ženskah s policističnem ovarijem
 95. Maja Peterle: Določanje eritropoetina z izoelektričnim fokusiranjem pri alpinistih, izpostavljenih različnim nadmorskim višinam
 96. Lidija Pejić: Določanje vnetnih dejavnikov prokalcitonina in C-reaktivnega proteina pri bakterijskih in virusnih infekcijah
 97. Andreja Banovec: Pomen določanja prostatno specifičnega proantigena pri bolnikih s karcinomom prostate
 98. Janja Jančar: Klinični pomen določanja kromogranina A pri nevroendokrinih tumorjih
 99. Nataša Malavašič: Klinični pomen določanja izbranih biokemičnih in seroloških markerjev pri diagnostiki infekcijske mononukleoze
 100. Simona Obolnar: Vpliv višinskih priprav in bivanja v višinski sobi na koncentracijo biokemičnih parametrov profesionalnih športnikov
 101. Vanja Pliberšek: Pomen določanja adinopektina pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa II
 102. Kristina Jakopović: Vloga presepsina kot novega markerja sepse v diagnostiki bakterijske in virusne okužbe
 103. Jana Tišler Štuflek: Permeabilnostni indeks kot pokazatelj prizadetosti tankega črevesa pri celiakiji
 104. Jelka Peček: Vloga inzulinu podobnega rastnega faktorja proteina 3 (IGFBP-3) pri bolnikih zrakom in benigno hiperplazijo prostate
 105. Vesna Španić: Pomen določanja koncentracije endotelina pri pacientkah s policističnimi ovariji
 106. Lucija Novak: Korelacija rezultatov bilirubina in žolčnih kislin pri intrahepatični holestazi v nosečnosti
 107. Bojana Oražem: Primerjava dveh nefelometričnih metod za določanje prostih lahkih verig K[kapa] in [lambda] v serumu
 108. Mateja Horvat: Vpeljava preiskave anti Xa v 24-urnem laboratoriju, za namen spremljanja uspešnosti terapije bolnikov na nizkomolekularnem heparinu
 109. Mojca Herman: Primerjava dveh metod za določanje spolne hormone vezočega globulina (SHGB)
 110. Katja Simončič: Primerjava dveh imunokemijskih metod za določanje anti-Müllerjevega hormona
 111. Ana Staroveški: Določanje 17-hidroksisteroidov v urinu pri motnjah v delovanju nadledvične žleze
 112. Simona Torkar: Pomen določanja koncentracije receptorja za alfa fetoprotein pri bolnikih z rakom prostate
 113. Florenca Stojčovska: Spremljanje urejenosti sladkorne bolezni preko določitve povprečne koncentracije glukoze v krvi
 114. Anže Dimec: Vpliv višinskih priprav in bivanja v višinski sobi na koncentracijo eritropetina in rdečo krvno sliko profesionalnih športnikov
 115. Jerneja Gladek: Določanje 8-hidroksidegvanozina v urinu pri otrocih glede na to, ali živijo v mestnem, kmečkem ali z živim srebrom obremenjenem okolju
 116. Polonca Rakuša: Korelacija rezultatov določitve horionskega gonadotropina s kemiluminiscenčno metodo v plazmi in polni krvi
 117. Sandra Šimunić: Primerjava diagnostične uporabnosti rezultatov kvalitativne in kvantitativne metode za določanje prikrite krvavitve v blatu
 118. Mateja Tišler: Vpliv različnih postopkov zunajtelesne oploditve na koncentracijo steroidnih hormonov v krvi

Other documents (7)

 1. Joško Osredkar, Sara Pucko, Milica Lukič, Teja Fabjan, Elizabeta Božnar Alič, Kristina Kumer, Maria Martin Rodriguez, Matjaž Jereb: The predictive value of oxidative stress index in patients with confirmed SARS-COV-2 infection
 2. Ajda Trdin, Janja Snoj Tratnik, Darja Mazej, Vesna Fajon, Mladen Krsnik, Joško Osredkar, Igor Prpić, Zdravko Špirić, Oleg Petrović, Janja Marc, David Neubauer, Jana Kodrič, Alfred Bogomir Kobal, Fabio Barbone, Ingrid Falnoga, Milena Horvat: Mercury speciation in prenatal exposure in Slovenian and Croatian population - PHIME study
 3. Živa Lavriša, Hristo Hristov, Maša Hribar, Katja Žmitek, Anita Kušar, Barbara Koroušić-Seljak, Matej Gregorič, Urška Blaznik, Nadan Gregorič, Katja Zaletel, Adrijana Oblak, Joško Osredkar, Igor Pravst: Dietary intake and status of vitamin B12 in Slovenian population
 4. Joško Osredkar, Teja Fabjan, Kristina Kumer, Jure Tršan, Laura Poljančič, Miha Košir, Pia Vovk, Nada Snoj, Petra Finderle, Hugon Možina: Comparison of ADVIA Centaur ultra-sensitive and high-sensitive assays for troponin I in serum
 5. Jana Brankovič, Jakob Leskovec, Sabina Šturm, Vesna Cerkvenik, Saša Šterpin, Joško Osredkar, Estera Pogorevc, David Antolinc, Milka Vrecl: Experimental exposure to bisphenol A has minimal effects on bone tissue in growing rams
 6. Monika Korenč, Joško Osredkar, Ksenija Geršak, Kristina Kumer, Teja Fabjan, Saša Šterpin, Miha Lučovnik: Effect of high-dose intravenous vitamin C on postpartum oxidative stress in severe preeclampsia
 7. Maja Pajek, Alexander Jerman, Joško Osredkar, Jadranka Buturović-Ponikvar, Jernej Pajek: Association of uremic toxins and inflammatory markers with physical performance in dialysis patients