izpis_h1_title_alt

Antimüllerjev hormon in označevalci oksidativnega stresa kot prognostični dejavniki oploditve v postopku zunajtelesne oploditve : doktorska disertacija
ID Fabjan, Teja (Author), ID Osredkar, Joško (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Vrtačnik-Bokal, Eda (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,04 MB)
MD5: A872D3DE832B885E2172DDA0472D75D3

Abstract
Oksidativni stres je eden od možnih vzročnih mehanizmov za povečevanje incidence neplodnosti, ki zajema vplive okolja, sodobnega življenjskega sloga in psihološke dejavnike ter morebitne bolezni. Zaenkrat je vloga oksidativnega stresa pri reprodukciji žensk malo raziskano področje. V reproduktivnih organih je v primerjavi z ostalimi organi v človeškem telesu zelo visoka raven mitohondrijev, zato je razumljivo, da je oksidativni stres pomemben v različnih fizioloških procesih, tudi pri zorenju in oploditvi jajčne celice. Oksidativni stres poruši razmerje med oksidanti in antioksidanti. Razmerje je lahko spremenjeno zaradi povečane koncentracije prostih radikalov ali znižane stopnje antioksidantne zaščite. Ne glede na izvor lahko presežek reaktivnih prostih radikalov v telesu povzroči vrsto strukturnih in funkcijskih poškodb v sami celici in razvoj različnih patoloških stanj. Poškodbe so lahko epigenetske ali genetske. V procesu staranja postajajo jajčne celice pri ženskah slabše kakovosti in vsebujejo več poškodovane mitohondrijske DNA. Prav tako je več poškodovanih celičnih membran in pridobljenih kromosomskih aneuploidij. Podobne spremembe se lahko pojavijo tudi pri neplodnih ženskah v povezavi z oksidativnim stresom. V raziskavi smo želeli oceniti status oksidativnega stresa in pojasniti njegovo vlogo v povezavi z Antimüllerjevim hormonom (AMH) in estradiolom v foliklovi tekočini ter oceniti morebitno povezavo teh označevalcev z zrelostjo jajčnih celic in njihovo stopnjo oploditve. Vključili smo 409 naključnih pacientk, ki so v obdobju od marca 2013 do decembra 2014, prvič vstopile v postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) in podpisale privolitev za sodelovanje v študiji. Glede na vzrok neplodnosti smo jih razdelili v 4 skupine: 36 pacientk s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS), 72 pacientk z endometriozo, 41 pacientk s tuboperitonealnim faktorjem neplodnosti (TPF) in 48 zdravih žensk z vzrokom neplodnosti pri moškem, ki smo jo obravnavali kot kontrolno. Pri vsaki bolnici smo uporabili vzorec foliklove tekočine iz vodilnega dominantnega folikla. Merili smo foliklovo koncentracijo AMH, estradiola in izbranih označevalcev oksidativnega stresa: celokupni antioksidantni status (TAS), 8-izoprostan (8-IP), 8-hidroksi-2'-deoksigvanozin (8-OHdG), dROM in PAT. Koncentracija AMH se med skupinami z različnimi diagnozami ni signifikantno razlikovala. Mediana koncentracij estradiola v foliklovi tekočini je bila statistično pomembno nižja v skupini s PCOS (P = 0,0460) in tudi v skupini z endometriozo (P < 0,0001) v primerjavi s kontrolno skupino. Med skupinama s TPF in kontrolno skupino Teja Fabjan. Antiműllerjev hormon in označevalci oksidativnega stresa kot prognostični dejavniki oploditve v postopku zunajtelesne oploditve. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, 2022 II nismo zaznali statistično pomembnih razlik v koncentraciji estradiola v foliklovi tekočini. Med koncentracijami AMH in koncentracijami estradiola nismo našli povezave (Spearmanov rho koeficient je bil 0,0499). Pri označevalcih oksidativnega stresa smo med skupinami potrdili več razlik. Koncentracija 8-IP je bila statistično pomembno najvišja v zdravi skupini v primerjavi z vsemi tremi skupinami pacientk (253,35 pg/mL v primerjavi s 85,97 pg/mL pri PCOS, 91,07 pg/mL pri endometriozi in 91,8 pg/mL pri TPF; P≤0,0005). Takšen rezultat ni bil pričakovan, saj bi pri zdravih pacientkah pričakovali manj poškodovanih lipidov. Meritve 8-OHdG v raziskavi se niso razlikovale med foliklovimi tekočinami pacientk z endometriozo in zdravimi. V foliklovi tekočini pacientk s PCOS pa smo zaznali signifikantno nižje koncentracije 8-OHdG (6,82 ng/mL pri PCOS in 14,81 ng/mL pri zdravih; P = 0,0001). Meritve TAS v naši raziskavi povišane stopnje antioksidantne moči ne potrjujejo, saj so bile pričakovano nižje v foliklovih tekočinah v vseh skupinah pacientk v primerjavi s kontrolno skupino. Glede na referenčne meje testa dROM smo zaznali pri pacientkah z endometriozo (422 UCarr) in PCOS (414 UCarr) izrazit oksidativni stres. Meritve dROM v foliklovi tekočini pri pacientkah s TPF so kazale zmeren oksidativni stres (375 UCarr), kontrolna skupina pa je signifikantno odstopala (302,6 UCarr; P < 0,0001), vrednosti so bile v večini negativne. Pri testu PAT smo pri vseh treh skupinah pacientk zaznali povišano antioksidatno aktivnost v primerjavi s kontrolno skupino (2751,5 UCor pri endometriozi, 2618 UCor pri PCOS, 2954,7 UCor pri TPF in 2365 UCor pri kontrolah; P≤0,0020; povprečje ali mediana smiselno uporabljena glede na porazdelitev). Razmerje med testoma dROM/PAT je pokazalo signifikantno višjo stopnjo oksidativnega stresa pri pacientkah s PCOS in endometriozo v primerjavi s kontrolno skupino, kar potrjuje obe delovni hipotezi (P = 0,0076 pri endometriozi in P = 0,0049 pri PCOS). V foliklovi tekočini pacientk s TPF, razlika v razmerju med testoma ni bila statistično signifikantna v primerjavi s kontrolno skupino (P = 0,4933). Povezavo med koncentracijo posameznega označevalca v foliklovi tekočini v vsaki skupini pacientk in zrelostjo in oploditvijo celice iz tega folikla smo preverjali s pomočjo analize ROC. Koncentracija 8-OHdG pa je pomembno izstopala v skupini pacientk s PCOS (AUC = 0,886 za napoved zrelih in AUC = 0,839 za napoved oplojenosti jajčnih celic). Nižja koncentracija 8-OHdG kaže na boljši izzid postopka. V skupini PCOS smo zaznali tudi močnejšo napovedno vrednost količnika dROM/PAT tako za zrelost kot oplojenost jajčnih celic. Nižja vrednost količnika kaže na večjo verjetnost, da bo celica zrela ali oplojena. Prvo hipotezo v kateri smo predvideli, da bodo koncentracije biokemijskih označevalcev oksidativnega stresa v foliklovih tekočinah pacientk s PCOS zvišane smo potrdili z označevalci dROM, PAT in TAS in ovrgli z označevalcema 8-OHdG in 8-IP. Koncentracije AMH niso bile signifikantno višje pri pacientkah s PCOS v primerjavi s kontrolno skupino, kot smo predvidevali v prvi hipotezi. V prvi hipotezi smo tudi predvideli manjše število zrelih in oplojenih jajčnih celic v skupini žensk s PCOS. Tega nismo potrdili, saj smo dobili enako število zrelih in oplojenih jajčnih celic kot v kontrolni skupini. Drugo hipotezo v kateri smo predvideli, da bodo koncentracije biokemijskih označevalcev oksidativnega stresa v foliklovih tekočinah pacientk z endometriozo zvišane smo potrdili z označevalci dROM, PAT in TAS in ovrgli z označevalcema 8-OHdG in 8-IP. Koncentracije AMH niso bile signifikantno nižje pri pacientkah z endometriozo v primerjavi s kontrolno skupino, kot smo predvidevali v drugi hipotezi. V drugi hipotezi smo predvideli tudi enako število zrelih in oplojenih jajčnih celic v skupini žensk z endometriozo in smo jo potrdili. Naša raziskava je med prvimi, ki je merila 8-IP, dROM, PAT v foliklovi tekočini in na sploh prva, ki je koncentracije vseh uporabljenih označevalcev (poleg naštetih tudi 8-OHdG, AMH in estradiol) merila v ločeni foliklovi tekočini vodilnega folikla in iskala morebitne povezave z zrelostjo in oploditveno sposobnostjo jajčne celice. Odkrili smo povezavo med koncentracijo 8-OHdG in količnikom dROM/PAT v foliklovi tekočini in zrelostjo jajčnih celic ter njihovo oploditveno sposobnostjo pri bolnicah s PCOS. To pomeni, da bi označevalec 8-OHdG in količnik dROM/PAT v posamezni foliklovi tekočini lahko uporabili kot napovedni označevalec, ki kaže na večjo možnost, da se bo jajčna celica uspešno oplodila. Nižja koncentracija 8-OHdG, torej manj poškodb v DNA, kaže na boljši izzid postopka. Nižja vrednost količnika dROM/PAT kaže na nižjo stopnjo oksidativnega stresa in s tem večjo verjetnost, da bo celica zrela ali oplojena, kar je pričakovano. Količnik dROM/PAT je še posebej zanimiv označevalec za tako rabo, saj se določa na obposteljnem sistemu. Analiza bi se lahko izvedla že ambulatno takoj po odvzemu. Opisani rezultati lahko predstavljajo dobro izhodišče za nadaljne raziskave in razvoj označevalcev za spremljanje oksidativnega stresa kot napovednih dejavnikov oploditve v postopkih OBMP.

Language:Slovenian
Keywords:foliklova tekočina, biokemijske metode, N-acetilglukozaminilacija, Antimüllerjev hormon, označevalci oksidativnega stresa
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FFA - Faculty of Pharmacy
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[T. Fabjan]
Year:2022
Number of pages:XIV, 95 f.
PID:20.500.12556/RUL-143833 This link opens in a new window
UDC:612.015+616.697(043.3)
COBISS.SI-ID:104028931 This link opens in a new window
Publication date in RUL:13.01.2023
Views:118
Downloads:19
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Antimüllerian hormone and oxidative stress biomarkers as predictors of successful fertilization in medically assisted conception
Abstract:
Oxidative stress is one of the possible causal mechanisms to increase the incidence of infertility, covering environmental influences, modern lifestyle, psychological factors, and potential diseases. So far, the role of oxidative stress in female reproduction is a little researched area. The level of mitochondria in the reproductive organs is very high in comparison with other organs in the human body, so it is understandable that oxidative stress is important in various physiological processes, including the maturation and fertilization of the egg. Oxidative stress disrupts the relationship between oxidants and antioxidants. The ratio may be altered due to increased free radical concentrations or decreased levels of antioxidant protection. Regardless of the origin, an excess of reactive free radicals in the body can cause a range of structural and functional damage in the cell itself and the development of various pathological conditions. Injuries can be also epigenetic or genetic. In the aging process, eggs in women become poorer quality and contain more damaged mitochondrial DNA. There are also several damaged cell membranes and acquired chromosomal aneuploidies. Similar changes may also occur in infertile women in association with oxidative stress. The this study we try to assess the status of oxidative stress and explain its role in relation to Antimüllerian hormone (AMH) and estradiol in follicular fluid, and also to assess the possible association of these markers with oocyte maturity and fertilization. We included 409 randomized patients who, for the first time between March 2013 and December 2014, entered the Biomedical Assisted Reproduction procedure and signed a consent form to participate in the study. According to the cause of infertility, they were divided into 4 groups: 36 patients with polycystic ovary syndrome (PCOS), 72 patients with endometriosis, 41 patients with tuboperitoneal infertility factor (TPF) and 48 healthy women with the cause of infertility in male partner, who were treated as control. A follicular fluid sample from the leading dominant follicle was used in each patient. Follicle concentrations of AMH, estradiol, and selected oxidative stress markers were measured: total antioxidant status (TAS), 8-isoprostane (8-IP), 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG), dROM, and PAT. AMH concentrations did not differ significantly between groups with different diagnoses. The median estradiol concentrations in follicular fluid were statistically significantly lower in the PCOS group (P = 0.0460) and also in the endometriosis group (P <0.0001) compared to the control group. No statistically significant differences in estradiol concentrations in follicular fluid were observed between the TPF and control group. No association was found between AMH concentrations and estradiol concentrations (Spearman's rho coefficient was 0.0499). In the case of oxidative stress markers, several differences were confirmed between the groups. The 8-IP concentration was statistically significantly higher in the healthy group compared to all three groups of patients (253.35 pg / mL compared to 85.97 pg / mL in PCOS, 91.07 pg / mL in endometriosis and 91.8 pg / mL at TPF; P≤0.0005). Such a result was not expected, as less damaged lipids would be expected in healthy patients. Measurements of 8-OHdG in the study did not differentiate between follicular fluids of patients with endometriosis and healthy ones. Significantly lower concentrations of 8-OHdG (6.82 ng / mL in PCOS and 14.81 ng / mL in healthy; P = 0.0001) were detected in the follicular fluid of patients with PCOS. TAS measurements in our study did not confirm elevated levels of antioxidant protection, as they were expected to be lower in follicular fluids in all patient groups compared to the control group. According to the reference limits of the dROM test, marked oxidative stress was detected in patients with endometriosis (422 UCarr) and PCOS (414 UCarr). Measurements of dROM in follicular fluid in patients with TPF showed moderate oxidative stress (375 UCarr), and the control group deviated significantly (302.6 UCarr; P <0.0001), with mostly negative values. In the PAT test, increased antioxidant activity was detected in all three groups of patients compared to the control group (2751.5 UCor in endometriosis, 2618 UCor in PCOS, 2954.7 UCor in TPF and 2365 UCor in controls; P≤0.0020; mean or median applied according to distribution). The ratio of dROM / PAT tests showed a significantly higher level of oxidative stress in patients with PCOS and endometriosis compared to the control group (P = 0.0076 in endometriosis and P = 0.0049 in PCOS). In the follicular fluid of patients with TPF, the difference in the ratio between the two tests was not statistically significant compared to the control group (P = 0.4933). The relationship between the concentration of a single marker in the follicular fluid in each group of patients and the maturity and fertilization of a cell from that follicle was verified by ROC analysis. However, the concentration of 8-OHdG is important stood out in the group of patients with PCOS (AUC = 0.886 for the prognosis of mature and AUC = 0.839 for the prognosis of egg fertilization). A lower concentration of 8-OHdG indicates a better outcome of the procedure. In the PCOS group, we also detected a stronger predictive value of the dROM / PAT ratio for both maturity and fertilization of oocytes. A lower value of the quotient indicates a higher probability that the cell will be mature or fertilized. The first hypothesis in which we predicted that the concentrations of biochemical markers of oxidative stress in the follicular fluids of patients with PCOS elevated were confirmed with the markers dROM, PAT and TAS and rejected with the markers 8-OHdG and 8-IP. AMH concentrations were not significantly higher in PCOS patients compared to the control group as predicted in the first hypothesis. In the first hypothesis, we also predicted a smaller number of mature and fertilized eggs in the group of women with PCOS. We did not confirm this, as we obtained the same number of mature and fertilized eggs as in the control group. The second hypothesis in which we predicted that the concentrations of biochemical markers of oxidative stress in the follicular fluids of patients with endometriosis elevated were confirmed with the markers dROM, PAT and TAS and rejected with the markers 8-OHdG and 8-IP. AMH concentrations were not significantly lower in patients with endometriosis compared with the control group as predicted in the second hypothesis. In the second hypothesis, we also predicted the same number of mature and fertilized eggs in the group of women with endometriosis and confirmed it. Our research was among the first to measure 8-IP, dROM, PAT in follicular fluid and in general the first to measure the concentrations of all markers used (in addition to 8-OHdG, AMH and estradiol) in a separate follicular fluid of the leading follicle and searched possible links with oocyte maturity and fertilization ability. We found an association between 8-OHdG concentration and dROM / PAT ratio in follicular fluid with oocyte maturity and their fertility ability in patients with PCOS. This means that the 8-OHdG marker and the dROM / PAT ratio in each follicular fluid could be used as a prognostic marker, indicating a greater chance that the egg will be successfully fertilized. A lower concentration of 8-OHdG, i.e. less DNA damage, indicates a better outcome of the procedure. A lower dROM / PAT ratio indicates a lower level of oxidative stress and thus a higher probability that the cell will mature or fertilize, as expected. The dROM / PAT ratio is a particularly interesting marker for such use, as it is determined on Point-of-care system. The analysis could be performed immediately after collection of the cells. The described results can be a good starting point for further research and development of markers for monitoring oxidative stress as predictors of fertilization in Biomedical Assisted Reproduction procedures.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back