Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

 1. Luka Škerjanec: Antična naselbina v Vodicah pri Ljubljani
 2. Matic Žličar: Zgodnjerimske vojaške najdbe in konteksti z območja raziskav na Slovenski cesti v Ljubljani (2015)
 3. Urška Pajnič: Arheološka podoba prostora med Blokami in Ribniško dolino
 4. MIRA VUČENOVIĆ: Prostorski, arhitekturni in funkcionalni vidiki galorimskih svetišč z Mariborske ceste v Celju
 5. Ana Vičar: Jeterbenške utrdbe v luči arheoloških in zgodovinskih virov
 6. Nuša Videc: Prostorski in urbanistični razvoj Celeje
 7. Nik Fortič: Novci v arheološkem kontekstu
 8. Matjaž Jenko: Pomožne enote rimske vojske v jugovzhodnem prostoru med pozno republiko in zgodnjim cesarstvom

Diplomska dela (16)

 1. Jure Korenjak: Mlajšeželeznodobna in zgodnjerimska poselitev v Zgornjem Posočju in Furlaniji med ustanovitvijo Akvileje in avgustejskim obdobjem
 2. Petra Karalić: Primerjava dveh različnih metod vzorčenja v arheobotaniki z območja rimskega grobišča na Gosposvetski cesti v Ljubljani
 3. Nina Biščak: Rimske najdbe iz reke Ljubljanice: Pregled funkcionalne in kronološke sestave ter možnih ozadji njihovega pojavljanja v strugi
 4. Bernarda Sjekloča: Pokopi v sarkofagih na grobiščih poznorimske Emone
 5. Lana Nastja Anžur: Informacijska podpora sistemu poročanja o arheoloških raziskavah
 6. Žan Špendal: Arheološka podoba ozemlja med severnim Jadranom in obronki jugovzhodnih Alp v tretjem stoletju našega štetja
 7. Lan Višnar: Rimski akvedukti med severovzhodno Italijo in Makedonijo
 8. Mira Vučenović: Suburbana in ruralna svetišča ter kultni kraji rimskega obdobja na ozemlju današnje osrednje in vzhodne Slovenije
 9. Nuša Videc: Arheološka izkopavanja rimskih in srednjeveških ostalin na Savinovi ulici v Celju leta 1980
 10. Peter Tihle: Udarno orožje v srednjem in novem veku
 11. Denis Rondič: Izolski otok z okolico v antiki
 12. Saša Koren: Tehnološki razvoj šivanih ladij
 13. Gregor Kočar: Cestna povezava med Poetovijem in Sallo
 14. Matic Žličar: Rimska vojska med premikom in taborom
 15. Sara Ćorković: Antične plovne poti na Jadranu
 16. Aleš Lazar: Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož

Druga dela (2)

 1. Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Miran Erič, Tjaša Tolar: Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri
 2. Miran Erič, Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Franc Solina, Tomaž Verbič: Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici