Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (6)

 1. Nejc Povšič: Dinamična izdelava scenarijev za aplikacije obogatene resničnosti
 2. Luka Bezovšek: Podpora servisnim posegom z uporabo obogatene resničnosti
 3. Martin Kozmelj: Razvoj uporabniških vmesnikov za različne naprave z uporabo ogrodja Qt
 4. Blaž Bertalanič: Samodejni merilnik čustvenega stanja socialne interakcije v skupini
 5. PRIMOŽ URH: Nadzor optičnega telekomunikacijskega omrežja z uporabo GIS sistema
 6. GREGOR RAKEF: Oddaljeno upravljanje protivlomnih sistemov preko spletnega vmesnika

Bsc theses (41)

 1. MATEVŽ PRAČEK: Robustnost govornega vmesnika Google Home v hrupnem okolju
 2. JAKA MINKUŽ: Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike
 3. EVA ZMRZLIKAR: Vpliv okolja na sisteme za razpoznavo govora
 4. MARTIN DRAŠČEK: Produkcija elektronske glasbe
 5. BINE GEGIČ: Doseganje dramatičnosti v televizijskem video prispevku
 6. MANCA BREMŠAK: Razvoj prototipa turistične aplikacije, ki temelji na obogateni resničnosti
 7. ALJOŠA JEŽEK: Analiza in posodobitev grafične podobe blagovne znamke
 8. TADEJ BUČAR: Izzivi fotografije z velikim dinamičnim razponom pri kadrih pokrajine
 9. MATIJA FABČIČ: Vpliv emocianlno posnetih reklam na dojemanje sporočila reklame
 10. JAKOB KRAPEŽ: Promocijski video pivovarne izdelan z metodo gverilske video produkcije
 11. BOŠTJAN MIKLAVČIČ: Izdelava SCADA grafičnega vmesnika za nadzor industrijskega procesa
 12. JERNEJ KRAVOS: Izdelava 360 stopinjske vrteče fotografije izdelka
 13. JANJA JERMAN: Kako z digitalno obdelavo slik vplivati na njihovo sporočilnost
 14. BLAŽ HRUŠOVAR: Povezava oblačne storitve Salesforce z notranjim omrežjem podjetja
 15. Nejc Bevk: Izdelava celostne grafične podobe mikro pivovarne
 16. SLAVEN STANČIĆ: Primerjava med klasično in moderno metodo programiranja spletnih strani
 17. ANA SERAŽIN: Izdelava spletne strani z uporabo ogrodja WordPress in analiza uporabniške izkušnje
 18. NEJC GOLAVŠEK: Avtomatska meteorološka postaja Vransko
 19. Kristina Muhič: Uporaba fizike v računalniški animaciji
 20. MAJK PEROŠA: Oblikovanje produktnega kataloga
 21. MITJA FRANČEŠKIN: Izbor orodja za izdelavo aplikacije z nadgrajeno resničnostjo
 22. DANIEL MILEV: Oblikovanje grafične podobe podjetja, ki odraža njegovo dejavnost
 23. SANDI GRZETIČ: Izdelava 360 stopinjske fotografije podmornice
 24. DOMINIK ISOVSKI: Odpornost zvočnega vodnega žiga na napade
 25. JAN FAJON: Izdelava simulacije za gasilsko vozilo Rosenbauer
 26. PRIMOŽ KOCINA: Pregled stanja ogrodij za izdelavo odzivnih spletnih strani
 27. KARMEN MILUTINOVIĆ: Primerjava lastnosti polprofesionalnih programov za nelinearno montažo videa
 28. GAL STERGAR: Produkcija glasbenega videospota
 29. VITO KUŽNAR: Izdelava logotipa z upoštevanjem vpliva barv na čustveni odziv
 30. NEJA GORJAN: Primerjava nabora funkcionalnosti orodij za izdelavo vektorske grafike
 31. PETER PRERADOVIĆ: Animacija z zaustavljanjem gibanja
 32. MATEJ SELAN: Uporaba platforme Arduino za izdelavo vozlišča IoT na vezju ESP8266
 33. LOVRO STRMČNIK: Optimizacija delovanja korporativnega omrežja
 34. ROBI VUČAK: Vpliv razpoložljivih sistemskih virov in nastavitev 3D pogona na čas izrisa 3D scen
 35. ANDREJA PELJHAN: Primernost odprtokodnih orodij za izdelavo časopisa
 36. NUŠA FELTRIN: Fotografiranje z daljšim časom osvetlitve
 37. BLAŽ BAJEC: Izdelava merilnega vozlišča in strežnika v internetu stvari
 38. LUKA ŠTALCER: Primerjava produkcije videa s plačljivimi in brezplačnimi programi za nelinearno montažo
 39. ADEM IBRAHIMOVIĆ: Intervalna fotografija v naravi
 40. FLORJAN PRAPROTNIK: Elektronski podpis na papirju
 41. PETRA LAZAR: Tehnike in orodja za izdelavo animiranih fotografij