Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Gašper Stegnar: Progresivna metodologija informacijskega modeliranja za energijsko prenovo poslovnih stavb

Magistrska dela (59)

 1. Sanel Djedović: Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje
 2. Petra Tihole: Projektiranje klasičnih in krožnih križišč ter odcepov s pristopom BIM
 3. Taiane Barichello Bohrer: Quality assurance of BIM models in project management
 4. José Luis Rodríguez Hernández: Generative Design for Constructability improvements with BIM-Lean approach
 5. Mahya Nazari: Minimum Datasets For 4D Simulation of Infrastructure Projects and Their Carbon Footprint
 6. Andraž Starc: Reinženiring poslovnih procesov z uporabo orodij BIM in aplikacijskih vmesnikov
 7. SAJEDEH NAGHAVI SENJANI: Delotok BIM za pred-izvedbeno presojo izvedljivosti z uporabo aktivnosti 4D
 8. Jernej Gortnar: Reinženiring procesov terminske in stroškovne spremljave gradnje z BIM
 9. Toni Čančar: Uporaba BIM za parametrično analizo izbranih okoljskih trajnostnih vidikov stavb
 10. Jure Česnik: Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila
 11. Jure Šimic: Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera
 12. Dejan Semič: Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM
 13. Jure Lovšin: Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM)
 14. Matjaž Skvarča: Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše
 15. Matic Kotnik: Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti
 16. Sabina Saje: Parametrični model zaletišča in doskočišča smučarske skakalnice
 17. Luka Miklavčič: Napredne elektronske izmere projektnih količin iz BIM, CAD in PDF s primerom
 18. Andraž Starc: Vodenje in uporaba tehnologij BIM na primeru energetskega objekta
 19. Enej Truden: Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje
 20. Samo Saje: Globalna parametrizacija modelov BIM za infrastrukturne objekte
 21. Denis Bojanc: Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM
 22. Nejc Filipič: Avtomatizirano preverjanje skladnosti stavb s predpisi na osnovi modelov BIM
 23. Enej Skuk: Analiza potenciala BIM za gradbene projekte in primer uporabe modelnih izmer
 24. Tilen Lovše: Analiza uporabe sheme IFC za izmenjavo informacijskih modelov zgradb pri pristopu Open BIM
 25. Muniru Nyei: BIM in structural engineering: a study of interoperability between BIM platform and FEM software on structural modelling, analysis and design
 26. Gregory Onyibe: BIM Libraries and Workflows for Concrete formwork Design Optimization
 27. Lucijana Radošević: Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno - poslovnih objektov s primerom
 28. Petra Franko: Izmere projektnih količin s pomočjo modela BIM in analiza na izvedenih večstanovanjskih blokih
 29. Martin Boncelj: Analiza integracij 5D BIM: primer Osnovne šole Litija
 30. Arlind Dervishaj: Pristop BIM za metode trajnostnega načrtovanja: od bioklimatskega do regenerativnega načrtovanja
 31. João Vieira: Podatkovni center za poslovno inteligenco v gradbeništvu
 32. Domen Štihec: Interoperabilnost orodij BIM pri parametričnem projektiranju infrastrukturnih objektov
 33. Jernej Radakovič: Analiza uporabe pristopa BIM pri projektiranju obvoznice Brežice
 34. Vanesa Antonela Valentina Bertero: The use of BIM for Design-Build-Relocate buildings
 35. Ana Gloria De Luna Guajardo: BIM-procedure zagotavljanja in nadzora kakovosti na osnovi izkušenj s težavami pri izvedljivosti
 36. Matteo Mandrile: BIM kot pospoševalec analiz grajenega okolja na več merilih
 37. Filipe Mateus Moraes Finco: Zahteve in knjižnice pri prenovi hidro-elektrarn z BIM
 38. Nabih Mousharbash: Razvoj seznama gradiv na osnovi BIM s študijami primerov
 39. Md Tousif Rahman: Upravljanje geotehničnih podatkov v okolju BIM
 40. Cristian David Rincón Pinzon: Geotehnični BIM za odvzem količine v tunelskih konstrukcijah z deformacijo tal
 41. Camila Andrea Sandoval Bustos: Integrirani delotoki projektiranja BIM nad in pod površjem tehnoloških objektov
 42. Akpezi Victoria Ikede: BIM project progression auditing system: use-case methods & Revit plug-in prototype
 43. Iuri Gonçalves Rodrigues: Advanced construction progress management with BEXEL Manager
 44. Samir Mohamed Abdelmoneim Ahme Anbar: BIM automation for the design of building services
 45. Julio Joaquin Salaberri Martin: Automated BIM QA/QC procedures with practical application
 46. Veronica Lorena Andrade Sierra: Simulation of visitor flows management in the Slovenian coastal zone using the technology of the urban digital twin
 47. Tshewang Dorji: Theoretical application of framework for digital twin for operation and maintenance phase
 48. Zama Ambe Azinwie: A study of practical BIM interoperability for implementation of workflows for structural modeling, analysis, and design
 49. Simona Jovanova: Uporaba pristopa BIM pri projektiranju mestnih prometnih površin s primerom Industrijske cone Cikava
 50. Jernej Granda: Primer projektiranja infrastrukture gospodarske cone s pristopom BIM
 51. Dhanya Mary Alexander: BIM for construction claims management and forensic delay analysis
 52. Vicente Mediano Corona: Automated code compliance checks with BIM
 53. Mohamed Omar: Automated BIM-based model checking workflows with exchange information requirements
 54. Razan Rashid: BIM Automation: Design optioneering towards energy performance B optimization
 55. Faith Sharon Tangara: Integrating BIM models and AI models for cost estimation
 56. Cesar David Grisales: Architecturally driven BIM processes with practical explorations
 57. Sheyanu Odeyemi: Bi-directional Interoperability Between Architectural and Structural BIM for Efficient Structural Design and Analysis
 58. Daria Kharchenko: Planning and prototyping digital twin for educational building
 59. Paula Rebello Bender: Application of BIM for bridge monitoring

Diplomska dela (47)

 1. Ladislav Klinc: Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu Sketchup
 2. Miha Krečič: Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb
 3. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 4. Luka Arko: Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures
 5. Vesna Škof: Analiza uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij na gradbiščih podjetja Energoplan
 6. Leon Pelc: Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb
 7. Tine Logonder: Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo
 8. Urška Blumauer: Virtualna gradnja: primera simulacij 4D
 9. Rok Soklič: Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros - Grasshopper
 10. Sabina Saje: Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti
 11. Tadej Mirkac: Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe
 12. Lovro Gorše: Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu
 13. Jerneja Završki: BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo
 14. Rok Zabret: Optimizacija projekta na osnovi informacijskega modela stavbe 5D
 15. Aleksandar Šašić Kežul: Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
 16. Sebastjan Kravanja: Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela
 17. Samo Saje: Modeliranje predora z BIM orodji
 18. Rok Fabijan: Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov
 19. Luka Ceglar: Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov
 20. Anže Perko: Snežni plazovi v Sloveniji
 21. Matic Ožbolt: Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo
 22. Martin Lah: Razvoj kompendija o upravljanju tveganj
 23. Aljaž Pudgar: Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov
 24. Simon Marinko: Uporaba okolja Vico Software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana
 25. Urška Kregar Cundrič: Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za AB kontinuirne nosilce
 26. Luka Videmšek: Primer uporabe 5D informacijskega modela stavbe
 27. Matjaž Milharčič: Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za AB prostoležeč nosilec
 28. Jure Česnik: Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente
 29. David Božiček: Geometrija lupinastih konstrukcij
 30. Nejc Filipič: Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih
 31. Marko Tratar: Uporaba informacijskih modelov stavb za izdelavo opažnih načrtov
 32. Benjamin Resnik: Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo
 33. Mitja Kopin: Vrednotenje nepremičnin v postopku razlastitve
 34. Tomaž Pikovnik: Priprava 3D modelov za 3D tisk
 35. Matej Opačić: Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov
 36. Damir Nadarević: Primer izdelave modela 5D BIM
 37. Vasja Pavlovič: Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov
 38. David Cirman: Uporaba 4D modelov v gradbeništvu
 39. Sara Poglajen: Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji
 40. Lucijana Radošević: Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov
 41. Marjan Bradica: Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno-lokacijskimi metodami
 42. Damjan Alešnik: Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji
 43. Jan Mehlin: BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's
 44. Ana Kastelic: Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM
 45. Luka Jemec: Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk
 46. Luka Gradišar: Uporaba BIM za aplikacije virtualne resničnosti v gradbeništvu
 47. Grega Lap: Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrich's in prenos podatkov na CNC

Druga dela (2)

 1. Pavol Mayer, Tomáš Funtík, Ján Erdélyi, Richard Honti, Tomo Cerovšek: Assessing the Duration of the Lead Appointed Party Coordination Tasks and Evaluating the Appropriate Team Composition on BIM Projects
 2. Lihnida Stojanovska-Georgievska, Ivana Sandeva, Aleksandar Krleski, Hristina Spasevska, Margarita Ginovska, Igor Panchevski, Risto Ivanov, Ignasi Perez Arnal, Tomo Cerovšek, Tomáš Funtík: BIM in the center of digital transformation of the construction sector—the status of BIM adoption in North Macedonia