Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Maja Tušek: Primerjava učinkov vadbe za ravnotežje s kognitivnimi nalogami in vadbe za mišično zmogljivost spodnjih udov na ravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslih
 2. Monika Jeruc Tanšek: Učinki vadbe inspiratornih dihalnih mišic na telesno zmogljivost med nošenjem bremena
 3. Nina Florjančič: Slovenski prevod, zanesljivost in veljavnost Vprašalnika o krhkih zmožnih posameznikih
 4. Mihael Juvan: Merske lastnosti testa hoje deset metrov v krogu pri starejših odraslih stanujočih v domu starejših občanov
 5. Nataša Mlakar: Vpliv kombinirane dihalno-mišične tehnike sproščanja na spremenljivost frekvence srčnega utripa pri pacientih po akutnem miokardnem infarktu
 6. Sebiha Fazlić: Izvedljivost indeksa premičnosti de Morton in 2-minutnega testa hoje pri pacientih s srčnim popuščanjem v kliničnem okolju
 7. Kristina Zavodnik: Kratkoročni učinki radio-frekvenčne terapije na utesnitveni sindrom rame
 8. Pija Pukšič: Ocenjevanje funkcijskih sposobnosti odraslih bolnikov s spinalno mišično atrofijo ob zdravljenju z nusinersenom
 9. Nika Kavšek: Učinkovitost vidno taktilne iluzije na zmanjšanje fantomske bolečine pri osebah po amputaciji spodnjega uda

Diplomska dela (103)

 1. Teja Vrbnjak Erbežnik: Učinkovitost funkcionalne magnetne stimulacije pri pacientki z vulvodinijo - poročilo o primeru
 2. Špela Mezek: Povezanost antropometričnih značilnostih starejših odraslih z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja
 3. David Hameršak: Biomehanske značilnosti teka ter tipične tekaške poškodbe in njihova preventiva
 4. Ula Štibelj: Učinek šesttedenske vadbe na nekatere gibalne in aerobne sposobnosti starostnikov
 5. Vita Slak: Merske lastnosti testa vstajanja s stola v 30 sekundah
 6. Leonora Rexhepi: Učinkovitost manualne terapije pri osebah s tenzijskim glavobolom – pregled literature
 7. Lana Skok: Merske lastnosti testa dvigovanja pete v stoje na eni nogi - pregled literature
 8. Mika Urbančič: Preverjanje učinkov `Zdrave vadbe ABC - program A` pri odraslih
 9. Sara Sobočan: Vpliv starosti, spola in dominance na obseg pasivne gibljivosti ramenskega sklepa pri starejših odraslih
 10. Petra Zore: Učinki aerobne vadbe pri otrocih in mladostnikih s prekomerno telesno težo in debelostjo – pregled literature
 11. Tina Papež: Vpliv preventivne vadbe na zmanjšanje števila poškodb spodnjega uda pri rokometu - pregled literature
 12. Ana Jug: Strategije preprečevanja poškodb v košarki - pregled literature
 13. Petra Železnik: Metabolični, respiratorni in srčnožilni odgovor telesa na pasivno gretje v primerjavi z odgovorom na telesno vadbo pri enaki srčni frekvenci
 14. Andraž Furlan: Učinkovitost preventivnih vadbenih programov za preprečevanje poškodb v dimljah pri nogometaših - pregled literature
 15. Lojze Petek: Učinki mobilizacije z gibanjem po Mulliganu pri mišično-kostnih okvarah na perifernih sklepih – pregled literature
 16. Benjamin Alispahić: Vpliv joge na tveganje in strah pred padci starejših odraslih - pregled literature
 17. Katja Pungartnik: Vpliv polarizirane polikromatske nekoherentne svetlobe na občutek praga bolečine s pritiskom
 18. Manja Kraigher: Poškodbe in dejavniki tveganja za poškodbe pri umetnostnem drsanju - pregled literature
 19. Nejc Grdadolnik: Vpliv Wim Hofove dihalne tehnike na premik anaerobnega praga pri zdravih preiskovancih
 20. Aja Slana: Ponovljivost in zanesljivost trigonometričnih meritev aktivnega obsega gibljivosti kolenskega sklepa
 21. Tina Globočnik: Učinki stabilizacijskih vaj na simptome in funkcijo oseb z nestabilnostjo ledvenega dela hrbtenice - pregled literature
 22. Elisa Terrana: Učinkovitost vadbe v vodi za izboljšanje motoričnih sposobnosti pri pacientih po možganski kapi
 23. Metka Škrabar: Učinek terapije z globinskimi udarnimi valovi na bolečino pri lateralnem epikondilitisu – pregled literature
 24. Katja Lamovšek: Povezanost funkcijske sposobnosti s spoznavnimi sposobnostmi med premičnimi starejšimi odraslimi stanovalci doma starejših občanov
 25. Jure Blatnik: Zanesljivost in veljavnost enostavnih kliničnih merilnih orodij in testov za ocenjevanje odstopanj drže pri adolescentni idiopatski skoliozi
 26. Žan Bohinc: Sila mišice abductor pollicis brevis pri pacientih s sindromom zapestnega prehoda
 27. Barbara Kubot: Učinkovitost vadbe v vodi pri starejših odraslih z osteoartrozo kolena – pregled literature
 28. Dragan Narić: Ponovljivost in zanesljivost meritev aktivnega obsega gibljivosti v kolenskem sklepu z digitalnim goniometrom
 29. Nastja Žaberl: Učinki hlajenja celega telesa po vadbi pri odraslih - pregled literature
 30. Julija Košir: Jakost cilindričnega in pincetnega prijema ter izvedbena utrudljivost pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
 31. Domen Švikart: Učinek lokalne vibracije na zaznavanje pritiska na latentni miofascialni prožilni točki mišice levator scapulae
 32. Darja Pestotnik: Vpliv uveljavljenih vadbenih programov na zmanjšanje tveganja za padce pri starejših odraslih
 33. Maja Sušin: Telesna pripravljenost zaposlenih v Centru za socialno delo Gornja Radgona in priporočila za vadbo
 34. Asja Jakopič: Učinki obnovitvene joge na človeško telo in kakovost življenja - pregled literature
 35. Matic Šiška: Povezanost sile prijema roke z antropometričnimi in funkcijskimi značilnostmi košarkarjev - pregled literature
 36. Anemarija Majcen: Učinkovitost postopkov manualne terapije na plantarni fasciitis – pregled literature
 37. Katja Opeka: Fizioterapija v procesu paliativne oskrbe
 38. Petra Gospeti: Učinki joge na kronično bolečino v spodnjem delu hrbta – pregled literature
 39. Anita Bajramović: Vpliv vibracijske vadbe celega telesa pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo – pregled literature
 40. Natalija Petkovšek: Fizioterapevtski pregled v dermatovenerologiji
 41. Sandra Nemec: Virtualna resničnost kot metoda zdravljenja fantomske bolečine
 42. Marina Poje: Razlika med spoloma in ponovljivost medio-lateralnega testa stopanja
 43. Staša Mlinar: Primerjava telesne pripravljenosti študentov prvih in tretjih letnikov Zdravstvene fakultete v Ljubljani
 44. Eva Kramar: Ponovljivost in zanesljivost meritev testa petih vstajanj s stola, izmerjenega z mobilno aplikacijo
 45. Tina Franetič: Zdraviliška obravnava mladostnikov z astmo
 46. Sonja Pustotnik: Učinkovitost hidrokinezioterapije pri pacientih s sindromom fibromialgije
 47. Nika Aleša Strle: Fizioterapevtski postopki pri konzervativni obravnavi stresne urinske inkontinence pri starejših ženskah
 48. Patricija Janežič: Ponovljivost in zanesljivost goniometričnih meritev pasivnega obsega gibljivosti kolenskega sklepa
 49. Estera Vehar: Poškodbe v floorballu
 50. Nataša Vidic: Vpliv starosti, spola in bolečine na raztegljivost mišic kolka in kolena pri starejših odraslih osebah
 51. Dolores Novak: Vpliv starosti, spola in dominance zgornjega uda na obseg aktivne gibljivosti ramena pri starejših odraslih
 52. Karmen Kovšca: Učinek mobilizacije mehkih tkiv s pomočjo pripomočka na obseg gibljivosti dorzalne fleksije skočnega sklepa - pregled literature
 53. Nina Malešič: Ponovljivost in zanesljivost meritev aktivnega obsega gibljivosti v kolenskem sklepu z univerzalnim goniometrom
 54. Neža Temlin: Povezanost somatotipa in spolne funkcije pri ženskah
 55. Urška Abramovič: Povezanost funkcijske telesne pripravljenosti s telesno krhkostjo med premičnimi starejšimi odraslimi stanovalci doma starejših občanov
 56. Žiga Omahen: Učinek hoje z natikači z nestrukturirano teksturo na zaznavanje praga bolečine na pritisk na miofascialnih prožilnih točkah intrinzičnih mišic stopala
 57. Marjeta Blas: Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zmanjševanju bolečine pri artrozi kolena
 58. Maša Brinšek: Vpliv vadbe joge na ravnotežje pri starejših odraslih – pregled literature
 59. Monika Kastelec: Takojšnji učinek manualne terapije na funkcijo gležnja pri nogometašici s kronično nestabilnostjo gležnja – študija primera
 60. Katja Zlodej: Primerjava telesne pripravljenosti študentov študijskega programa Fizioterapija s študenti ostalih študijskih smeri Zdravstvene fakultete v Ljubljani
 61. Adis Burzić: Diskriminacijska veljavnost Medio-lateralnega testa korakanja za padce pri stanovalcih doma starejših občanov
 62. Manca Oblak: Učinkovitost fizioterapevtskih postopkov pri starejših odraslih z zožitvijo hrbteničnega kanala v ledvenem delu - pregled literature
 63. Alan Albanese: Ponovljivost in zanesljivost merjenja rotacije v kolenskem sklepu z dvojno goniometrijo
 64. Jan Grum: Vpliv lokalne vibracije dominantne roke na nekatere lokalne in sistemske fiziološke dejavnike pri delu z računalniško miško
 65. Jan Meh: Z delom povezane mišično-kostne težave fizioterapevtov
 66. Gaber Arh: Ponovljivost in zanesljivost časovno merjenega "ulezi se in vstani" testa pri zdravih odraslih in povezanost izvedbe testa z antropometričnimi spremenljivkami
 67. Adelina Mešić: Fizioterapevtska obravnava labradorke po operaciji hernije diska L3-L4 - poročilo o primeru
 68. Aleš Žerjal: Vpliv dolgotrajnega ležanja na spremembe v porazdelitvi pritiskov na stopalih med hojo pri zdravih preiskovancih
 69. Tina Smerke: Slovenski prevod in razumljivost Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu
 70. Slađana Subotić: Učinki udarnih globinskih valov in ultrazvoka na zdravljenje nezaceljenih zlomov dolgih kosti - pregled literature
 71. Nina Zdolšek: Učinki udarnih globinskih valov na celjenje zapletenih ran pri sladkornih bolnikih
 72. Maša Zupan: Vadba za izboljšanje propriocepcije, pri osebah s kronično nespecifično bolečino v hrbtu - pregled literature
 73. Nina Holler: Učinki joge na zmanjševanje stresa - pregled literature
 74. Maša Svoljšak: Učinkovitost manualnih postopkov po nihajni poškodbi vratne hrbtenice - pregled literature
 75. Katarina Močnik: Učinkovitost uporabe kapacitivne in rezistivne monopolarne radiofrekvence v fizioterapiji - pregled literature
 76. Tea Zaverla: Učinki hlajenja na zdravljenje zvina gležnja: pregled literature
 77. Živa Bogolin: Mišično-skeletne poškodbe v hokeju na ledu: pregled literature
 78. Maks Dobrin: Meritve obsega gibljivosti kolena z digitalnim goniometričnim sistemom - raziskava ponovljivosti in zanesljivosti
 79. Miha Sobočan: Učinkovitost mobilizacije mehkega tkiva s pomočjo pripomočka pri preiskovancih z različnimi mišično-kostnimi okvarami – pregled literature
 80. Matic Palčič: Prevod in medkulturna prilagoditev vprašalnika PRISMA-7 v slovenski jezik
 81. Žana Lukač: Vpliv ohlajanja telesa na zmanjševanje simptomov pri pacientih z multiplo sklerozo
 82. Blaž Gvardjančič: Primerjava učinkovitosti udarnih globinskih valov in ultrazvoka pri obravnavi pacientov z lateralnim epikondilitisom komolca – pregled literature
 83. Claudia Štravs: Povezanost spoznavnih sposobnosti z izvedbo Testa medio-lateralnega korakanja pri stanovalcih doma starejših občanov
 84. Tamara Jerenko: Povezanost spoznavnih sposobnosti s funkcijsko telesno pripravljenostjo starejših odraslih
 85. Maja Kojanec: Povezanost telesne pripravljenosti in telesne krhkosti pri starejših odraslih stanovalcih doma starejših občanov
 86. Janez Kac: Merske lastnosti provokativnih manualnih testov za prepoznavanje utesnitvenega sindroma v ramenskem sklepu - pregled literature
 87. Maja Smolej: Merske značilnosti provokativnih manualnih testov za določitev nestabilnosti ramenskega sklepa – pregled literature
 88. Lea Avsec: Učinki manualnih tehnik pri pacientih s sindromom zamrznjene rame – pregled literature
 89. Živa Temlin: Povezanost somatotipa s spolnimi motnjami pri moških
 90. Sabina Vučkić: Meritve učinkov selektivne transkutane električne stimulacije avrikularnega živca na vitalne funkcije – poročilo o primeru
 91. Ana Ileršič: Učinki vadbe joge pri pacientih s sindromom fibromialgije - pregled literature
 92. Domen Mravinc: Učinki lokalne vibracijske terapije pri pisarniških delavcih s sumom na utesnitveni sindrom zapestnega prehoda
 93. Maja Dobnik: Ponovljivost in zanesljivost meritev torako-abdominalnega obsega gibljivosti
 94. Sara Ušaj: Učinek različnih frekvenc vibracij, apliciranih na telo mišice tibialis anterior, na statično ravnotežje
 95. Boni Peterle: Disparevnija ali boleč spolni odnos pri študentkah študijske smeri fizioterapija
 96. Anastazija Čeh: Primerjava učinkovitosti vadbenih programov pri obravnavi oseb z idiopatsko adolescenčno skoliozo - pregled literature
 97. Nika Bevc: Učinek radiofrekvenčne terapije na kronično bolečino v spodnjem delu hrbta - pregled literature
 98. Petra Indof: Vpliv predoperativne vadbe na pooperativne izide pri pacientih po totalni artroplastiki kolena - pregled literature
 99. Nina Majcen: Vloga fizioterapije v rehabilitaciji pacientov s COVID-19 - pregled literature
 100. Katarina Breznik: Telesna dejavnost fizioterapevtov zaposlenih v slovenskih zdraviliščih
 101. Eva Strle: Sodobni nevropsihološki pristop k obravnavi bolnikov s fibromialgijo: pregled literature
 102. Anamarija Souidi: Učinki aerobne vadbe na kognitivno delovanje pri osebah s shizofrenijo - pregled literature
 103. Kim Hrovat: Povezanost vzdržljivosti mišic trupa s pojavnostjo bolečine v spodnjem delu hrbta pri odraslih - pregled literature

Druga dela (12)

 1. Tea Zaverla, Miroljub Jakovljević, Daša Weber: Učinki hlajenja na zdravljenje zvina gležnja
 2. Sara Sobočan, Maja Petrič, Miroljub Jakovljević: Povezanost demografskih in antropometričnih lastnosti z obsegom pasivne sklepne gibljivosti ramenskega sklepa pri stanovalcih doma starejših občanov
 3. Jure Bornšek, Renata Vauhnik, Miroljub Jakovljević: Učinki hlajenja in kompresije kolena na anteriorno laksnost kolena
 4. Tjaša Lipovšek, Daša Weber, Miroljub Jakovljević: Vpliv vibracij celotnega telesa na mišično zmogljivost spodnjega uda - sistematični pregled literature
 5. Andreja Mrgole, Miroljub Jakovljević: Učinek elastičnega lepilnega traku na bolečino različne etiologije
 6. Miroljub Jakovljević, Urška Puh: Ocenjevanje intenzivnosti bolečine z vidno analogno lestvico
 7. Manca Stanković, Darija Šćepanović, Miroljub Jakovljević: Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah
 8. Irena Hudej, Miroljub Jakovljević: Učinek elastičnega lepilenga traku na aktivno gibljivost torako-lumbalne hrbtenice
 9. Miroljub Jakovljević: Časovno merjeni test vstani in pojdi
 10. Vesna Podvratnik, Darija Šćepanović, Miroljub Jakovljević: Urinska inkontinenca in zmogljivost prijema roke
 11. Miroljub Jakovljević, Darija Šćepanović, Sonja Hlebš, Urška Puh: Ocenjevanje motoričnih funkcij bolnikov z multiplo sklerozo
 12. Jan Meh, Nataša Bizovičar, Nataša Kos, Miroljub Jakovljević: Work-related musculoskeletal disorders among Slovenian physiotherapists