Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (4)

 1. Lenart Štaut: Analiza kakovosti vode na izbranih vodotokih v Zasavju
 2. Stanka Miklič: Spreminjanje vodostaja Cerkniškega jezera v obdobju 1958–2019
 3. Tilen Mlakar: Analiza pretočnih vrednosti na vodotokih Planinskega polja na primeru poplav leta 2014
 4. Andreja Dintinjana: Geoinformacijska podpora odločanju pri trajnostnem umeščanju posebne rabe voda v Zgornji Savinjski dolini

Bsc theses (13)

 1. Andraž Kamerički: Hidrogeografska analiza Šmartinskega jezera
 2. Domen Blaznik: Ogroženost občine Bovec zaradi naravnih nesreč
 3. Zala Peternel: Hidrogeografske značilnosti jezera Jasna
 4. Lucija Ličer: Primerjava terenskega popisa obremenjenosti pritokov reke Bače s prečnimi vodnimi objekti z obstoječimi evidencami
 5. Sara Golčman: Poseganje na poplavna območja hudourniških vodotokov v občini Laško
 6. Matej Horvat: Geografski vidiki vodooskrbe v Beli krajini
 7. Lovro Jecl: Vpliv kmetijskega onesnaževanja na kakovost tekočih površinskih voda v Spodnji Savinjski dolini
 8. Haris Ljubijankić: Hidroenergetski potencial Kamniške Bistrice
 9. Urban Pipan: Problematika zastajanja in sanacije mulja v Zbiljskem jezeru
 10. Jure Pavšek: Hidrogeografske značilnosti površinskih tekočih voda v porečju Gameljščice
 11. Jure Krnc: Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Blanščice
 12. Miha Sever: Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Grosupeljščice
 13. Tajan Trobec: Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih pretokov v Sloveniji