Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Metka Knific: Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli
 2. Aksinja Kermauner: Fenomenologija samogenerirane slepote
 3. Konstanca Zalar: Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka"
 4. Ada Holcar Brunauer: Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli

MSc theses (8)

 1. Jar Žiga Marušič: Odnosna in vsebinska naravnanosti pri udejanjanju znanja, mišljenju in komuniciranju
 2. Aleš Oblak: Strategije reševanja nalog vidno-prostorskega delovnega spomina in njihove reprezentacijske modalnosti
 3. Viktorija Lipič: Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja
 4. Tine Kolenik: Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja
 5. Ema Demšar: The circular character of the conceptual space of cognitive science
 6. Karin Bojc: Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini
 7. Florian Klauser: Doživljanje udejanjenja znanja
 8. Mateja Lesar: Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole

Bsc theses (2)

 1. Nina Podobnik: Izobraževalni in emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji pri ageneziji prečnika
 2. Damjan Makovec: Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo

Other documents (32)

 1. Aleš Oblak, Anka Slana Ozimič, Grega Repovš, Urban Kordeš: What individuals experience during visuo-spatial working memory task performance
 2. Urban Kordeš, Ema Demšar: Being there when it happens : a novel approach to sampling reflectively observed experience
 3. Urban Kordeš, Ema Demšar, Toma Strle: Prosojnice s predavanj pri predmetu Uvod v raziskovanje 1 : študijsko gradivo za študente 1. letnika študijskega programa Kognitivna znanost
 4. Urban Kordeš, Ema Demšar: Prosojnice s predavanj pri predmetu Prvoosebno raziskovanje : študijsko gradivo za študente 1. letnika študijskega programa Kognitivna znanost
 5. Urban Kordeš: Uvod v prvoosebno raziskovanje : študijsko gradivo za predmet Prvoosebno raziskovanje za študente 1. letnika študijskega programa Kognitivna znanost
 6. Florian Klauser, Urban Kordeš: Loops and recursions in cognitive science: cross-roads between methodology and epistemology
 7. Florian Klauser, Urban Kordeš: Editorial thematic issue Reflections on consciousness
 8. Viktorija Lipič, Urban Kordeš: What dwells on the fringe of awareness
 9. Urban Kordeš: The elusive blueprint for building bridges
 10. Urban Kordeš, Florian Klauser: Second-person in-depth phenomenological inquiry as an approach for studying enaction of beliefs
 11. Urban Kordeš: Where is spacetime constituted?
 12. Urban Kordeš: Where is consciousness?
 13. Konstanca Zalar, Urban Kordeš, Barbara Sicherl-Kafol: Non-verbal communication in music lessons
 14. Konstanca Zalar, Urban Kordeš, Barbara Sicherl-Kafol: The role of children's musical instruments in communication with musical language
 15. Urban Kordeš: Going beyond theory: constructivism and empirical phenomenology
 16. Urban Kordeš: Dreams: an experimental laboratory of phenomenology
 17. Alja Lah, Urban Kordeš: Dialog s sanjami
 18. Urban Kordeš, Andreja Gimpelj, Karin Bojc: V iskanju objektivnosti v socialnopedagoškem raziskovanju
 19. Urban Kordeš, Olga Markič, Ioana Laura Popa: First-person inquiry
 20. Urban Kordeš, Olga Markič, Ioana Laura Popa: First-person inquiry
 21. Urban Kordeš, Barbara Sicherl Kafol, Ada Holcar Brunauer: A model of formative assessment in music education
 22. Urban Kordeš, Barbara Sicherl-Kafol, Ada Holcar Brunauer: A model of formative assessment in music education
 23. Alja Lah, Urban Kordeš: One cannot ʺjust askʺ about experience
 24. Urban Kordeš, Andreja Gimpelj, Karin Bojc: V iskanju objektivnosti v socialnopedagoškem raziskovanju
 25. Helena Jeriček Klanšček, Urban Kordeš: Smernice za delovanje v skupnosti in s skupnostjo
 26. Helena Jeriček Klanšček, Urban Kordeš: Kondenzacijska jedra - osnova za grajenje skupnosti
 27. Urban Kordeš: Znanost s stališča udeleženosti
 28. Urban Kordeš: Kako raziskovati placebo?
 29. Urban Kordeš: Entropy - our best friend
 30. Ioana Laura Popa, Urban Kordeš: Looking into self-exploration attitudes and ways of constructing experience
 31. Alja Lah, Urban Kordeš: One cannot "just ask" about experience
 32. Simona Tancig, Urban Kordeš: Approaches to interdisciplinary collaborative research