Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Tomo Veldin: Končni elementi za simulacijo gubanja tankih lupin na elastičnih substratih
 2. Damjan Lolić: Velike deformacije prostorskih kompozitnih nosilcev z nelinearnim zakonom stika med sloji
 3. Luka Porenta: Stabilnost superelastičnih tankostenskih lupin iz materiala z oblikovnim spominom za uporabo v elastokalorični tehnologiji

Magistrska dela (28)

 1. Rok Luzar: Zasnova naprave za merjenje mehanskih lastnosti gumijastih gradiv na osnovi dvoosnih preizkusov
 2. Tilen Mlinarič: Metoda elastičnih multipolov za napoved napetostno-deformacijskega stanja v ravninskih elastičnih strukturah z vključki
 3. Tadej Malus: Analiza stabilnostnih problemov s korotacijskimi končnimi elementi in metodo ločne poti
 4. Maks Veselko: Primerjava deformacij različnih konfiguracij zunanjih fiksaterjev za zlom distalne golenice
 5. Jonas Trojer: Razvoj algoritma za avtonomno pristajanje letal
 6. Luka Porenta: Analiza uklona cevi iz materiala z oblikovnim spominom
 7. Filip Stražišar: Napetostno stanje kompozitnega nosilca poljubnega prereza obremenjenega s kombinacijo torzije in upogiba
 8. Jan Zaletel: Vezan termomehanski problem nosilca pri cikličnem upogibu
 9. Andraž Varšek: Modeliranje elastokaloričnega pojava v ravnem in vijačno zvitem polimernem vlaknu
 10. Urban Gramc, Miha Brojan: Napetostno stanje v slojevitem cilindričnem telesu med hitrim ohlajanjem
 11. Matija Gaberšček: Numerična simulacija pretoka fluida in prenosa toplote v grelniku dizelskega goriva
 12. Jernej Rijavec: Upogib kompozitnega nosilca na elastični podlagi
 13. Timotej Mrzelj: Teoretično in eksperimentalno določanje uklonske stabilnosti konzervatorja cilindrične oblike pri vakuumiranju
 14. Jan Zavodnik: Model velikih deformacij visko-hiperelastičnega gradiva za simulacijo rasti mehkih tkiv
 15. Blaž Kurent: Postopki za kalibriranje numeričnih modelov konstrukcijskih sistemov
 16. Tomaž Brzin: Uklon neidealno vpetega elastoplastičnega nosilca z začetno ukrivljenostjo
 17. Nina Kumer: Model tankega filma na elastičnem substratu za simulacijo ovirane rasti bioloških tkiv
 18. Adam Plantarič: Vpliv zračnosti na aerodinamično stabilnost poenostavljenega modela letalskega krila
 19. Nace Remih: Trdnostni preračun avtoklava za parno sterilizacijo medicinskih odpadkov
 20. David Rožman: Vpliv ortotropnih lastnosti lesa na napetostno polje in nastanek ter rast razpok pri sušenju
 21. Anja Mubi: Snovanje ravninskih paličij s pomočjo Michellove optimizacijske metode
 22. Jan Leon Pfeifer: Zasnova mehkega biomimetičnega plavalca na osnovi bistabilnih struktur
 23. Luka Brajnik: Nelinearna analiza stabilnosti nosilcev iz materiala z oblikovnim spominom z uporabo metode končnih elementov
 24. Aljaž Robek: Ravnovesna stanja elastičnih plaščev prisekanih antistožcev in elastični tok Jordanovih krivulj na sferah
 25. Ema Štukelj: Koncept bistabilnega ravninskega nosilca za izvedbo stikala z zvezno nastavljivo silo
 26. Špela Noč: Zasnova biomimetičnega klobučnjaka in matematično modeliranje njegovega gibanja
 27. Luka Arlič: Zasnova in izdelava biomimetičnega mehkega robota morskega biča
 28. Jan Časl: Medslojna ojačitev polimernih izdelkov natisnjenih z metodo ciljnega nalaganja

Diplomska dela (48)

 1. Adam Plantarič: Analiza pretoka zraka okoli aeroprofila s panelno metodo
 2. Matic Prevc: poševni upogib ravnega kompozitnega nosilca
 3. Blaž Kurent: Uklon nosilca z začetno ukrivljenostjo in nepopolnim vpetjem
 4. Jan Zavodnik: Karakterizacija umetne mišice iz metamateriala z negativnim koeficientom toplotne razteznosti
 5. Andraž Varšek: Primerjava pritrditev ploščice za oskrbo zloma kosti s klasičnimi in kotno-stabilnimi vijaki
 6. Jaka Gravnar: Vpliv velikih upogibnih deformacij na aerodinamičen vzgon eliptičnega letalskega krila
 7. Patrik Hlebec Štor: Stabilnost mejne plasti na oscilirajoči plošči v smeri toka
 8. Špela Noč: Določitev tlačno-deformacijske karakteristike mehkega pnevmatskega prijemala
 9. Robert Glazer: Merjenje togosti primarne strukture dirkalnika Formule Student
 10. Blaž Janev: Merjenje efektivnih mehanskih lastnosti slojevitih kompozitov prek tritočkovnega upogiba
 11. Tomaž Brzin: Upogib konzolno vpetega elastoplastičnega nosilca na elastični podlagi
 12. Miha Babič: Razvoj mehkega fluidno-tehničnega robotskega prijemala
 13. Tilen Mlinarič: Analiza deformabilnosti zoba polimernega zobnika
 14. ŽAN PIRNAR: Prototip polariskopa za opazovanje notranjih napetosti s pomočjo fotoelastičnosti
 15. Blaž Potokar: Stabilnost visečega nosilca na vrtljivi podlagi
 16. Luka Stegenšek: Deformacija okroglih slojevitih kompozitnih gredi
 17. Anton Zupan: Merjenje karakteristike propelerjev pri različnih vpadnih kotih lopatic
 18. Toni Dragovan: Stabilnostni odziv zaprtega sistema več povezanih sferičnih membran
 19. Jani Jarc: Modeliranje odlepljanja trakov z različnimi modeli stika
 20. Anja Matoh: Stabilna stanja zaprtega sistema povezanih lupin
 21. Andrej Trofenik: Velike deformacije nelinearno elastičnih cevi pri pretoku nenewtonskih tekočin
 22. Jan Leon Pfeifer: Vpliv materialnih lastnosti na deformacijo geometrije in reznega robu pri izrezovanju elektropločevine
 23. Luka Brajnik: Deformacija anizotropne cilindrične lupine pod vplivom hidrostatičnega tlaka
 24. Ema Štukelj: Upogib slojevitega nosilca zaradi zaostalih napetosti
 25. Kaja Pirnar, Miha Brojan: Merjenje elastičnega modula visečega obroča
 26. FILIP MARUŠIČ: Simulacija škropljenja blata po avtomobilskih vratih
 27. Urh Štempihar Jazbec: Nehomogena deformacija troslojnega kompozitnega nosilca zaradi zaostalih napetosti
 28. Gašper Ahačič: Preprosta računalniško krmiljena batna črpalka na osnovi injekcijske brizge
 29. Teodor Ličer: Preprosta simulacija streljanja z lokom prek formalizma nelinearne deformacije nosilca
 30. Andrej Nabergoj: Dimenzioniranje skeletnih elementov geodetske kupole obremenjene s hidrostatičnim tlakom
 31. Mohor Stanonik: Vpliv razdalje med vodilno in rezilno ploščo na progresivnem orodju za preoblikovanje pločevine
 32. Aljaž Pirnar: Pipeta na osnovi mehanske nestabilnosti sferičnih membran
 33. Nermina Nuhanović: Deformacija zoba polimernega zobnika
 34. Žiga Bedić: Simulacija streljanja s fračo iz hiperelastičnega materiala
 35. Janez Godeša: Shranjevanje energije v večstabilnih nosilcih na osnovi preskoka sistema
 36. Gal Terzer: Upogibna in tlačna togost slojevite plošče z origami sredico
 37. Ema Letnar: Akustične lastnosti prilagodljivih Miura origami struktur
 38. Brin Jenčič Novak: Torzijska stabilnost niti iz poliamida
 39. Benjamin Burgar: Razvoj in preizkus naprave za rotacijsko litje tekočih polimerov
 40. Anže Kruh: Zasnova in eksperimentalna karakterizacija togosti sestavljenih plošč z valovito sredico
 41. Žan Vengust: Sistem za merjenje deformacij letalskega krila med letom
 42. Andraž Močnik: Velike deformacije tankega nosilca pod vplivom aerodinamičnih sil
 43. Jakob Ocepek: Analiza toka tekočine okoli aeroprofila z metodo konformnih preslikav v potencialnem toku
 44. Luka Slapničar: Idejna zasnova in karakterizacija aerodinamičnih lastnosti preobraznega krila
 45. Aljaž Robek: Gubanje tanke krožne plošče na elastičnem substratu
 46. Luka Kambič: Elastični uklon vitkih cevi pod vplivom notranjega tlaka
 47. Nina Kumer: Gubanje tankih filmov na elastični podlagi
 48. Tadej Vozel: Primerjava metod dela za izdelavo 3D modelov pomivancev

Druga dela (23)

 1. Jan Zavodnik, Andrej Košmrlj, Miha Brojan: Rate-dependent evolution of wrinkling films due to growth on semi-infinite planar viscoelastic substrates
 2. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank, Miha Brojan: Multiple wrinkling mode transitions in axially compressed cylindrical shell-substrate in dynamics
 3. Luka Porenta, Parham Kabirifar, Andrej Žerovnik, Matjaž Čebron, Borut Žužek, Matej Dolenec, Miha Brojan, Jaka Tušek: Thin-walled Ni-Ti tubes under compression
 4. Luka Porenta, Boštjan Brank, Jaka Dujc, Miha Brojan, Jaka Tušek: A shell finite element model for superelasticity of shape memory alloys
 5. Enej Istenič, Viktor Šajn, Miha Brojan: Influence of surface properties on the dynamics of fluid flow
 6. Katja Molan, Ramin Rahmani, Daniel Krklec, Miha Brojan, David Stopar: Phi 6 bacteriophage inactivation by metal salts, metal powders, and metal surfaces
 7. Žiga Ahčin, Parham Kabirifar, Luka Porenta, Miha Brojan, Jaka Tušek: Numerical modeling of shell-and-tube-like elastocaloric regenerator
 8. Ragunanth Venkatesh, Arkady S. Voloshin, Igor Emri, Miha Brojan, Edvard Govekar: Digital image correlation based internal friction characterization in granular materials
 9. 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, September 20-22, 2017, Ljubljana, Slovenia
 10. Ramin Rahmani, Nikhil Kamboj, Miha Brojan, Maksim Antonov, Konda Gokuldoss Prashanth: Hybrid metal-ceramic biomaterials fabricated through powder bed fusion and powder metallurgy for improved impact resistance of craniofacial implants
 11. Jaka Tušek, Andrej Žerovnik, Matjaž Čebron, Miha Brojan, Borut Žužek, Kurt Engelbrecht, Andrea Cadelli: Elastocaloric effect vs fatigue life
 12. Luka Porenta, Marko Lavrenčič, Jaka Dujc, Miha Brojan, Jaka Tušek, Boštjan Brank: Modeling large deformations of thin-walled SMA structures by shell finite elements
 13. Parham Kabirifar, Andrej Žerovnik, Žiga Ahčin, Luka Porenta, Miha Brojan, Jaka Tušek: Elastocaloric cooling
 14. Damjan Lolić, Dejan Zupan, Miha Brojan: A consistent strain-based beam element with quaternion representation of rotations
 15. Tomo Veldin, Boštjan Brank, Miha Brojan: Computational finite element model for surface wrinkling of shells on soft substrates
 16. Boštjan Brank, Tomo Veldin, Marko Lavrenčič, Miha Brojan: A comparison of computational models for wrinkling of pressurized shell-core systems
 17. Parham Kabirifar, Jonas Trojer, Miha Brojan, Jaka Tušek: From the elastocaloric effect towards an efficient thermodynamic cycle
 18. Žiga Ahčin, Stefano DallʹOlio, Andrej Žerovnik, Urban Žvar Baškovič, Luka Porenta, Parham Kabirifar, Jan Cerar, Samo Zupan, Miha Brojan, Jernej Klemenc, Jaka Tušek: High-performance cooling and heat pumping based on fatigue-resistant elastocaloric effect in compression
 19. Luka Porenta, Jonas Trojer, Miha Brojan, Jaka Tušek: Experimental investigation of buckling stability of superelastic Ni-Ti tubes under cyclic compressive loading
 20. Enej Istenič, Miha Brojan: Fluid flow during phase transition
 21. Jan Zavodnik, Yunbo Wang, Wenzhong Yan, Miha Brojan, Mohammad Khalid Jawed: Soft kirigami composites for form-finding of fully flexible deployables
 22. Ramesh Kumpati, Wojciech Skarka, Michał Skarka, Miha Brojan: Enhanced optimization of composite laminates
 23. Tomaž Brzin, Miha Brojan: Using a generative adversarial network for the inverse design of soft morphing composite beams