Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Željko Bellina: Commercial diplomacy as an instrument for enhancing national economy internationalisation

MSc theses (30)

 1. Anna Toffoli: Developing an e-commerce platform for Electrolux professional brand
 2. Lovrenc Golle: Raziskava trga za potencialni vstop podjetja Medex na japonski trg
 3. Hariz Zulji: An analysis of supplier satisfaction
 4. Gjorgji Damjanovski: Overview of foreign direct investment strategies of multinational companies
 5. Saikal Esenamanova: Generation Y
 6. Giedre Šadeikaite: An analysis of design thinking and innovation management approaches in European business schools
 7. Metka Dernovšek: An analysis of Wal-Mart's global strategy in the Brazilian market
 8. Zanda Brikmane: An overview of the crafts and creative economy
 9. Miroslav Vučković: Are economic development indicators biased by cultural background?
 10. Urška Judež, Darijo Krivaja: Analiza privlačnosti trgov v razvoju za farmacevtske družbe
 11. Chaowei Zhang: An overview of China's economic challenges
 12. Matjaž Babič: Internacionalizacija podjetja MonteMoro
 13. Matjaž Babič: Oblikovanje strategije širitve poslovanja izbranega podjetja na kitajskem trg[u]
 14. Alen Ćoralić: Analiza slovenskih stereotipov o Turkih
 15. Martin Kosaber: Analiza luksuznih blagovnih znamk žganih pijač v Sloveniji
 16. Jasna Kneipp, Zef Berišaj: Analiza kitajskega emitivnega turističnega trga za države bivše Jugoslavije
 17. Domen Silič: Analiza trga jaht na Kitajskem z vidika priložnosti za slovenska podjetja
 18. Anamarija Patricija Kelc Grah: Analiza podjetja Grammer po transnacionalni tipolgiji Bartletta in Ghoshala
 19. Maja Cok: Marketing Korean cosmetics in Italy
 20. Olga Yugay: An analysis of Kazakhstani investment environment and a policy framework for attracting foreign direct investments
 21. Urška Pengov Bitenc: Potovalne navade kitajskih turistov
 22. Milana Majkić: Generation Y stereotypes and their impact on conflict management in international business
 23. Matic Boh: Analiza možnosti za internacionalizacijo izbranega slovenskega podjetja na trge JV Azije
 24. Adrijana Lazić, Mirzad Brkić: An analysis of decision-making factors of international students in selecting the summer programme
 25. Davor Vuchkovski: The impact of cross-cultural differences, attitudes and stereotypes on hina-CEE economic relations
 26. Zhonghui Ding: Analysis of young-adults' consumer behavior
 27. Ana Drobnjak: Vloga slovenske gospodarske diplomacije pri spodbujanju internacionalizacije podjetij
 28. Mark Babnik: Analiza priložnosti za slovenska vina in vinarje na kitajskem trgu
 29. Bogdan Dular: Izzivi trženjske strategije blagovne znamke Lisca na nemškem trgu
 30. Anastasiia Iudina: Analiza vstopa ruskih podjetij na slovenski trg

Bsc theses (43)

 1. Žiga Pustavrh: Analiza podjetja Trimo po tipologiji mednarodnih podjetij Bartletta in Ghoshala
 2. Maja Trifković: Oris mednarodnega posla
 3. Kaja Korošec: Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB) - komplementarnost ali konkurenčnost obstoječim multilateralnim finančnim institucijam?
 4. Gregor Babnik: Internacionalizacija kitajskega renminbi juana v mednarodno valuto
 5. Jordi Ezekiel Rosales Luna: Oglaševanje in pregled dejavnikov njegove uspešnosti
 6. Tjaša Ribič: Analiza možnosti za vstop podjetja Rihter d.o.o. na turški trg
 7. Anja Keržič: Kulturne razlike v poslovanju podjetja Grundfos Pumpen Vertrieb
 8. Špela Strle: Uvajanje novih trženjskih konceptov v modni industriji
 9. Uroš Škrinjar: Prikaz mednarodnega posla s Kazahstanom
 10. Sabina Todić: Medkulturna primerjava dejavnikov nakupnega odločanja mladih porabnikov iz Slovenije, Srbije in Črne gore
 11. Eva Kalan: Odzivnost mlajših žensk na oglaševanje kozmetičnih izdelkov na spletnem omrežju Facebook
 12. Samo Strniša: Pregled slovenske gospodarske diplomacije
 13. Katra Terlep Vlachy: Kulturološke značilnosti in njihov vpliv na pogajalski slog
 14. Urša Petek: Dejavniki zaznane kakovosti vina
 15. Nika Petkovšek: Posebnosti ruskega pogajalskega sloga in izkušnje slovenskih podjetij
 16. Petra Zajc: Strategija prodora blagovne znamke Afrodita kozmetika na finski trg
 17. Tanja Druks: Vstop podjetja Spark Promotions na hrvaški trg
 18. Sandra Đurašević: Analiza poljskega pogajalskega sloga skozi izkušnje slovenskih podjetij
 19. Polona Grahek: Dejavniki nakupnega odločanja mladih porabnikov
 20. Kaja Terlikar: Trženje turistične destinacije Bled
 21. Tina Černejšek: Predstavitev oblik financiranja in tveganj na področju mednarodnega poslovanja v podjetju X
 22. Dragan Simić: Pregled in primerjava neposrednih tujih investicij za Češko in Slovenijo s predlogi za okrepitev sodelovanja
 23. Andreja Sevšek: Pregled različnih oblik razvojnega financiranja mednarodnega poslovanja v Sloveniji
 24. Minca Ilar: Prikaz možnosti vstopa podjetja Sitik d.o.o. na italijanski trg
 25. Maja Lukač: Predstavitev in analiza tržnih poti v podjetju Cegram d.o.o.
 26. Tjaša Sjekloča: Predstavitev možnosti vstopa podjetja GRC d.o.o. na ruski trg
 27. Alenka Ražman: Management oskrbovalnih verig, logistika ter vloga informacijske tehnologije: teoretični pregled
 28. Maja Merčon: Značilnosti japonskega in kitajskega pogajalskega sloga
 29. Robin Werner: Leadership in multinational corporations
 30. Maja Hren: Utaje davka na dodano vrednost
 31. Petra Volk: Trženje v modni industriji in strategija vstopa podjetja Lisca d.d. na ruski trg
 32. Enisa Behrić: Dejavniki nakupne odločitve tehnološkega izdelka
 33. Jasmina Šimunac: Značilnosti tržnega komuniciranja starejšim porabnikom
 34. Bine Smolej: Medorganizacijsko trženje na primeru slovenskega mednarodnega podjetja
 35. Dušica Ajnik: Analiza slovenskega trga nepremičnin z ocenami prihodnjega razvoja
 36. Duška Brnčič: Pregled logistične funkcije v podjetju Beti Moda d.o.o.
 37. Kada Halilović: Nacionalni interesi izvozno-kreditnih agencij
 38. Rok Jakelj: Vstop blagovne znamke Cockta na estonski trg
 39. Petra Alič: Spremljanje zadovoljstva odjemalcev na primeru podjetja Habjan Transport d.o.o.
 40. Vanja Ivanović: Sponzorstvo v športu kot orodje tržnega komuniciranja
 41. Mateja Veselica: Tržno komuniciranje korporativne blagovne znamke Volkswagen v lokalnem okolju na primeru Slovenije
 42. Sandra Juvan: Medkulturne ovire pri mednarodnem poslovanju malih in srednje velikih podjetij na izbranih trgih
 43. Matevž Rašković: Segmentacija končnih porabnikov piva na slovenskem trgu

Other documents (3)

 1. Boštjan Udovič, Matevž Rašković: Export markets and types of international market(ing) cooperation of top Slovenian exporters
 2. Matevž Rašković, Marjan Svetličič: Pomen poznavanja nacionalnega značaja in kulturnih posebnosti za slovensko gospodarsko diplomacijo
 3. Maja Zalaznik, Matevž Rašković, Miha Škerlavaj: Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja