Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Daša Jevšinek Skok: Vloga genetske variabilnosti nekodirajočih RNA pri nalaganju maščobe sesalcev
 2. Minja Zorc: Razvoj biooznačevalcev za nalaganje maščobe z integracijo genomskih podatkov in bioinformacijsko analizo
 3. Jana Ferdin: Influence of hypoxia on expression of ultraconserved genomic regions in tumor tissue

Magistrska dela (5)

 1. Urša Kešar: Vpliv izbranih dejavnikov na protitumorno delovanje metformina v celični kulturi rakavih celic
 2. Nuša Kapušin: Bioinformatska analiza interaktoma genov, udeleženih v uravnavanjemetabolizma [i. e. uravnavanje metabolizma] maščob pri evkariontih
 3. Ana Krhač Levačić: Testiranje prenosa terapevtskega plazmida za gensko zdravljenje v naravno prisotne bakterije na koži pri psih z mastocitomi
 4. Ana Ogrinc: Izdelava genomskega atlasa kandidatnih genov za reprodukcijo pri moškem spolu sesalcev
 5. Špela Deržič: Identifikacija zelo ohranjenih regij genoma (UCR) ter njihovih funkcijskih polimorfizmov pri modelnih organizmih

Diplomska dela (18)

 1. Petra Konečnik: Določanje izražanja označevalcev embrionalnih matičnih celic v periferni krvi človeka z metodo PCR v realnem času
 2. Eva Čeh: Integracija mikroRNA (miRNA) v genske mreže pri kronični limfocitni levkemiji
 3. Mateja Žavbi: Vpliv izbranih polimorfizmov na stopnjo izražanja astme pri otrocih
 4. Maruša Lampič: Vpliv polimorfizma genov HLA na dovzetnost za Hashimotov tiroiditis pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1
 5. Urška Potočar: Vpliv zamrzovanja na sposobnost proliferacije in diferenciacije matičnih celic iz maščobnega tkiva
 6. Blažka Orel: Uporabnost pozitivne imunomagnetne selekcije usmerjene proti antigenu SSEA-4 za pridobitev obogatene celične populacije VSEL celic
 7. Tea Pavlek: Vzpostavitev testnega sistema za določanje morebitnega agonizma ali antagonizma inhibitorjev receptorja DC-SIGN
 8. Gašper Klančar: Primerjava metod izolacije mezenhimskih matičnih celic iz humanega kostnega mozga z imunomagnetno selekcijo in adherenco na plastiko
 9. Nejc Rački: Izdelava poročevalnega vektorja z dvema poročevalcema za spremljanje izražanja izbranega gena v celičnih kulturah
 10. Kristina Kumer: Izolacija in karakterizacija adherentnih celic CD34+ iz popkovnične krvi in kostnega mozga
 11. Matjaž Stanonik: Analiza kandidatnih genov za nalaganje maščevja na mišjem kromosomu 15
 12. Nina Šterman: Vloga gena Cyp51 v testisih miši med spermatogenezo
 13. Jasmina Beltram: Identifikacija novih rekombinantnih kongenih linij za kvantitativni lokus Fob3a pri miših
 14. Iva Boltar: Pridobivanje bioloških učinkovin iz kokošjih jajc
 15. Petra Hvala: Primerjava fenotipskih lastnosti mezenhimskih matičnih celic in glioblastomskih celičnih linij v indirektni ko-kulturi
 16. Daša Jevšinek Skok: Raziskave genetskih vzrokov za nalaganje maščobe z uporabo integrativnih genomskih strategij
 17. Mateja Poklukar: Analiza polimorfizmov gena TFAM pri konju (Equus caballus)
 18. Andrej Renčelj: Asociacijska analiza haplotipov v genu FTO z lastnostmi zamaščevanja pri govedu (Bos taurus)

Druga dela (46)

 1. Tanja Kunej, Daša Jevšinek Skok, Simon Horvat, Peter Dovč, Zhihua Jiang: The glypican 3-hosted murine Mir717 gene
 2. Tanja Kunej, Daša Jevšinek Skok, Minja Zorc, Ana Ogrinc, Jennifer J. Michal, Milena Kovač, Zhihua Jiang: Obesity gene atlas in mammals
 3. David Vogrinc, Katja Goričar, Tanja Kunej, Vita Dolžan: Systematic search for novel circulating biomarkers associated with extracellular vesicles in Alzheimerʹs disease
 4. Aleksander Turk, George Adrian Calin, Tanja Kunej: MicroRNAs in leukemias
 5. Aleša Kristan, Nataša Debeljak, Tanja Kunej: Integration and visualization of regulatory elements and variations of the EPAS1 gene in human
 6. Nekateri vidiki trajnostne prehrane živali
 7. Tanja Kunej, Irena Godnič, Jana Ferdin, Simon Horvat, Peter Dovč, George Adrian Calin: Epigenetic regulation of microRNAs in cancer
 8. Mojca Globočnik Petrovič, Tanja Kunej, Borut Peterlin, Peter Dovč, Danijel Petrovič: Gly482Ser polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gammacoactivator-1 gene might be a risk factor for diabetic retinopathy in Slovene population (Caucasians) with type 2 diabetes and the Pro12Ala polymorphism of the PPARgamma gene is not
 9. Zhihua Jiang, Jennifer J. Michal, Jie Chen, Tyler F. Daniels, Tanja Kunej, Matthew D. Garcia, Charles Thorne Gaskins, Jan Roger Busboom, Leeson J. Alexander, Raymond W. Wright, Michael D. MacNeil: Discovery of novel genetic networks associated with 19 economically important traits in beff cattle
 10. Rodica ima talent 2021
 11. Ana Ogrinc, Aleksander Turk, Tanja Kunej: Towards a multi-omics of male infertility
 12. Martin Šimon, Špela Mikec, Nicholas M. Morton, Santosh S. Atanur, Janez Konc, Simon Horvat, Tanja Kunej: Genome-wide screening for genetic variants in polyadenylation signal (PAS) sites in mouse selection lines for fatness and leanness
 13. Sebastijan Hobor, Tanja Kunej, Tina Lenasi, Peter Dovč: Kappa casein gen (CSN3) in horse
 14. Tina Flisar, Tanja Kunej, Milena Kovač, Peter Dovč: Effect of PPARGC-1 gene on backfat thickness in pigs
 15. Tanja Kunej, Jennifer J. Michal, Peter Dovč, Zhihua Jiang: Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses
 16. Rok Razpotnik, Petra Nassib, Tanja Kunej, Damjana Rozman, Tadeja Režen: Identification of novel RNA binding proteins influencing circular RNA expression in hepatocellular carcinoma
 17. Erika Prašnikar, Tanja Kunej, Mario Gorenjak, Uroš Potočnik, Borut Kovačič, Jure Knez: Transcriptomics of receptive endometrium in women with sonographic features of adenomyosis
 18. Aleksander Turk, Tanja Kunej, Borut Peterlin: MicroRNA-target interaction regulatory network in Alzheimer’s disease
 19. Tanja Kunej, Peter Dovč, Jana Obšteter: Genetic variability of microRNA regulome in human
 20. Veronika Pipan, Minja Zorc, Tanja Kunej: MicroRNA polymorphisms in cancer
 21. Minja Zorc, Tanja Kunej, Simon Fekonja: Genome-wide in silico screening of genetic variability of microRNA genes in seven plant species
 22. Minja Zorc, Tanja Kunej: Development of integrated cattle genomics knowledge base
 23. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 24. Tanja Kunej: Integrative map of HIF1A regulatory elements and variations
 25. Daša Jevšinek Skok, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genetic variability of microRNA genes in farm animals
 26. Zhihua Jiang, Jennifer J. Michal, Galen A. Williams, Tyler F. Daniels, Tanja Kunej: Cross species association examination of UCN3 and CRHR2 as potential pharmacological targets for antiobesity drugs
 27. Jernej Ogorevc, Peter Dovč, Tanja Kunej: Polymorphisms in microRNA targets
 28. Andrej Razpet, Jožica Butkovič, Tanja Kunej, Peter Dovč: Genetic diversity in the Karst Shepherd population
 29. Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, Minja Zorc, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide in silico screening for microRNA genetic variability in livestock species
 30. Zhihua Jiang, Jennifer J. Michal, Tanja Kunej, Michael D. MacNeil: Associations of nucleus encoded mitochondrial genes with carcass, meat and eating quality in beef cattle
 31. Jernej Ogorevc, Sonja Prpar Mihevc, Jakob Hedegaard, Tanja Kunej, Eva Čeh, Peter Dovč: Response of goat mammary gland cells to infection with Mycoplasma agalactiae
 32. Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, Irena Godnič, George Adrian Calin, Simon Horvat, Zhihua Jiang, Peter Dovč, Tanja Kunej: Catalog of MicroRNA seed polymorphisms in vertebrates
 33. C.V. Cannistraci, Jernej Ogorevc, Minja Zorc, Timothy Ravasi, Peter Dovč, Tanja Kunej: Pivotal role of the muscle-contraction pathway in cryptorchidism and evidence for genomic connections with cardiomyopathy pathways in RASopathies
 34. Irena Godnič, Minja Zorc, Daša Jevšinek Skok, George Adrian Calin, Simon Horvat, Peter Dovč, Milena Kovač, Tanja Kunej: Genome-wide and species-wide in silico screening for intragenic microRNAs in human, mouse and chicken
 35. Daša Jevšinek Skok, Milena Kovač, Tanja Kunej: Priortization of obesity candidate genes using reverse GWAS
 36. Jana Ferdin, Naohiro Nishida, X. Wu, Milena S. Nicoloso, Muhammad Yasin Shah, C. Devlin, H. Ling, Masayoshi Shimizu, K. Kumar, Maria Angelica Cortez, M. Ferracin, Y. Bi, Decheng Yang, Bogdan Czerniak, Wei Zhang, T. D. Schmittgen, M. P. Voorhoeve, M. J. Reginato, M. Negrini, Ramana V. Davuluri, Tanja Kunej, M. Ivan, George Adrian Calin: HINCUTs in cancer
 37. Vita Rozman, Tanja Kunej: Harnessing omics big data in nine vertebrate species by genome-wide prioritization of sequence variants with the highest predicted deleterious effect on protein function
 38. Špela Mikec, Živa Kolenc, Borut Peterlin, Simon Horvat, Neža Pogorevc, Tanja Kunej: Syndromic male subfertility
 39. Erika Prašnikar, Tanja Kunej, Katja Repnik, Uroš Potočnik, Jure Knez, Borut Kovačič: Determining the molecular background of endometrial receptivity in adenomyosis
 40. Rodica ima talent 2022
 41. Aleksander Turk, Tanja Kunej: Shared genetic risk factors between cancer and cardiovascular diseases
 42. Zdravje živali in spremljanje kazalnikov zdravja živali
 43. Petinsedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 44. Seventy fifth anniversary of the Biotechnical Faculty University of Ljubljana
 45. Špela Mikec, Simon Horvat, Hongyang Wang, Jennifer J. Michal, Tanja Kunej, Zhihua Jiang: Differential alternative polyadenylation response to high-fat diet between polygenic obese and healthy lean mice
 46. Alenka Hodžić, Aleš Maver, Branko Zorn, Danijel Petrovič, Tanja Kunej, Borut Peterlin: Transcriptomic signatures for human male infertility