Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (5)

 1. Evelin Radulović: Duševno zdravje mladih v času pandemije Covid-19
 2. Urša Medved: Uporaba metode osebnega načrtovanja in izvajanja storitev v praksi
 3. Špela Palir: Izvajanje supervizije na centrih za socialno delo
 4. Tomo Novosel: Koronavirus: spremembe in izzivi družinske dinamike zaradi posledic epidemije
 5. Nina Kovač: Izzivi osebnega načrtovanja v domovih za stare ljudi

Bsc theses (31)

 1. Matevž Vršič: Življenjske okoliščine kot ključni faktor duševnega zdravja
 2. Saba Bratina Sirk: Duševno zdravje osnovnošolcev med epidemijo covid-19
 3. Ana Vujičić: Odnos socialnih delavk do prostitucije v Sloveniji
 4. Nuša Fegic: Samopodoba mladostnic z aknasto kožo
 5. Patricija Žgavec: Izzivi strokovnih delavk na centru za socialno delo v času epidemije koronavirusa
 6. Katja Bedöke: Pogled zaposlenih na centru za socialno delo na praktično usposabljanje študentk socialnega dela
 7. Janja Moličnik: Revščina med študenti
 8. Lea Perko: Stališča socialnih delavk o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo očetu ob razpadu družinske skupnosti
 9. Melita Zeneli: Psihično nasilje v partnerskem odnosu
 10. Tanja Geder: Dojemanje nasilja z vidika uporabnikov bivalne enote Gornja Radgona
 11. Špela Poklukar: Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo
 12. Miša Hrib: Zgodba odrinjenega očeta
 13. Tadeja Virant: Samostojno življenje gibalno oviranih ljudi
 14. Nina Sušnik Vrečič: Koordinirana obravnava v skupnosti
 15. Nina Lepej: Pogled učencev na vrstniško mediacijo kot način konstruktivnega reševanja konfliktov v osnovni šoli
 16. Sonja Kekec: Vloga socialnega dela pri delu z bolniki s srčnim popuščanjem
 17. Petra Velej: Razumevanje pomena duševnega zdravja v osnovni šoli
 18. Klavdija Bizjak: Soočanje zaposlenih v vrtcih z nasiljem nad otroki v družini
 19. Mateja Debelak, Kristina Tripar: Nasilje nad hendikepiranimi ljudmi v institucijah
 20. Majda Pečenik, Manca Raušl: V zvezi ima vedno nekdo prav. Drugi je moški
 21. Nika Gerdovič: Družbeni pogled na spolnost hendikepiranih ljudi
 22. Katja Bodanec: Sodelovanje centrov za socialno delo in policije na področju nasilja v družini
 23. Janja Kokovnik: Stališče družbe do materinstva hendikepiranih žensk
 24. Jana Kotar: Boj proti trgovanju z ljudmi v Sloveniji
 25. Barbara Mitrović: Socialna vključenost otrok in mladostnikov iz mladinskega doma Maribor v okolje izven mladinskega doma
 26. Renate Iršič, Urška Šon: Solidarnostna pomoč pri nasilju nad ženskami v družinah
 27. Davor Gantar: Pogled spremljevalcev gibalno oviranih otrok v rednih osnovnih šolah na inkluzijo
 28. Mojca Mahnič: Raziskovanje socialnih stikov v stanovanjskih skupinah društva Vezi
 29. Rosmarie Ambruž: Vpliv kvalitete osebnega življenja na kvaliteto delovnega življenja strokovnih delavcev centrov za socialno delo Pomurske in Ljubljanjske regije
 30. Sara Mole Čuk: Sodobni očka
 31. Tamara Faganelj: Kvaliteta storitev VDC Nova Gorica, enota Solkan, s perspektive uporabnikov in zaposlenih