izpis_h1_title_alt

Uporaba metode osebnega načrtovanja in izvajanja storitev v praksi : magistrsko delo
ID Medved, Urša (Author), ID Videmšek, Petra (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,90 MB)
MD5: 392156E8DEEE4F0C5977042B3490831C

Abstract
Metoda osebnega načrtovanja je za uporabnika in izboljšanje njegovega življenja poglavitnega pomena, dober osebni načrt pa je tudi odraz dobrega načrtovanja. V magistrskem delu sem raziskala, kako poteka osebno načrtovanje v različnih organizacijah s področja socialnega varstva, kjer je metoda osebnega načrtovanja nujna praksa. V teoretičnem delu sem opisala temeljne značilnosti osebnega načrta in korake načrtovanja, strukturo načrta ter predloge za način zapisovanja, vlogo načrtovalca in vpliv uporabnika ter omejitve, na katere pri načrtovanju lahko naletimo. Predstavila sem tudi zakonodajo ter na kratko opisala vsako od organizacij, ki sem jih vključila v raziskavo. Namen moje raziskave je pripomoči h kakovostnejši in poenoteni izvedbi osebnih načrtov na različnih socialnovarstvenih organizacijah ter ugotavljanje morebitnih potreb, ki jih zaposleni ? načrtovalci imajo na tem področju, skozi pregled znanj in spretnosti, ki jih imajo strokovni delavci za izvajanje metode osebnega načrtovanja ter pomena, ki ga pripisujejo osebnemu načrtu tako za uporabnika kot tudi za svoje nadaljnje delo z njim. Ugotovila sem, da se z metodo osebnega načrtovanja večina strokovnih delavcev iz področja socialnega varstva prvič sreča na fakulteti. V CUDV Črna na Koroškem, SVZ Hrastovec in VDC Koper so imeli v sklopu službe organizirana formalna izobraževanja na temo osebnega načrtovanja, v Domu upokojencev Ptuj pa ne. Načini zapisovanja načrtov se pri različnih organizacijah razlikujejo, ali analizirajo življenjsko zgodbo s pomočjo indeksa potreb ali pa življenjsko zgodbo zapisujejo skupaj z uporabnikom, ki najprej postavi svoje cilje, vsaka služba zase pa nato zapiše še cilje za svoje področje. Osebni načrt je pogosto le del birokracije, zato se jim sama metoda kot taka ne zdi pomanjkljiva, pomanjkljiva je bolj uporaba metode znotraj pravilnikov in zakonov, slaba pripravljenost za načrtovanje in vsesplošno pomanjkanje časa. Osebni načrt Doma za upokojence Ptuj je edini, ki je zapisan v tretji osebi, tako da strokovni delavci pripovedujejo o uporabniku, ostala dva osebna načrta sta zapisana v prvi osebi, tako da uporabnik pripoveduje o sebi. V načrtih CUDV-ja Črna in VDC-ja Koper se cilji in želje navezujejo tako na življenje znotraj kot tudi zunaj institucije, v načrtu Doma upokojencev Ptuj, pa se cilji posameznih služb navezujejo bolj na socialne in zdravstvene storitve, ki jih uporabnik potrebuje v Domu in se tako navezujejo zgolj na bivanje znotraj institucije. Uporaba metode osebnega načrtovanja bi se morala v praksi okrepiti, izobraževanja na to temo pa bi morala biti za vse strokovne delavce nujno organizirana v sklopu službe. Smernice za oblikovanje osebnega načrta bi morale biti bolj poenotene za vse socialnovarstvene organizacije, osebni načrt pa bi moral poleg socialnovarstvenih storitev, ki jih uporabnik prejema v instituciji, vsebovati tudi vse ostale uporabnikove cilje, ne glede na to, ali se navezujejo na institucijo ali življenje v skupnosti.

Language:Slovenian
Keywords:osebni načrt, metoda osebnega načrtovanja, načrtovalci, institucionalno varstvo, uporabniki
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FSD - Faculty of Social Work
Year:2021
Publisher:[U. Medved]
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (68 str.))
Place:Ljubljana
UDC:364.65
COBISS.SI-ID:80038403 This link opens in a new window
Publication date in RUL:04.09.2021
Views:170
Downloads:43
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Use of Care Planning and Provision of Services methode in Prakse
Abstract:
The method of care planning is very important for the user of social services and the improvement of his life. A good personal plan is also a reflection of good planning. I researched how care planning takes place in various organizations in the field of social care, where the method of care planning is a necessary practice. In the theoretical part, I described the basic characteristics of a care plan and planning steps, the structure of the plan and suggestions for how to write, the role of the planner and the limitations that can be encountered in planning. I also wrote something about the legislation, and briefly described each of the organizations that are included in the survey. The purpose of my research is to help improve the quality and uniform implementation of care plans in various social welfare organizations and identify potential needs of employees - planners in this area. I did this through overview of knowledge and skills of professional workers to implement the method of care planning and its importance for the user and for their further work with him. I found that professionals in the field of social care meet with the method of care planning for the first time at the faculty. In CUDV Črna na Koroškem, SVZ Hrastovec and VDC Koper, formal educations on the topic of care planning were organized as part of the job, but not in Retirement Home Ptuj. The ways in which plans are written, vary from organization to organization. Either analyzing a life story using a needs index or writing a story about life with user, who first sets their own goals, and then each service writes down goals for their field. A personal plan is often only part of the bureaucracy and method as such does not seem to them to be deficient. There is a lack of use of the method within the rules and laws, poor willingness to plan and a general lack of time. The care plan of the Ptuj Retirement Home is the only one written in the third person (the professional workers are telling things about the user), the other two care plans are written in the first person, so that the user tells us about himself. In the plans of CUDV Črna and VDC Koper, goals and wishes are related to life inside and outside the institution, while in the plan of Retirement Home Ptuj, the goals of care services are more related to social and health services that the user receives in institution and relate mostly to living in the institution.The use of the care planning method should be strengthened in practice, and education on this topic should necessarily be organized for all professionals within the job. Guidelines for the design of a personal plan should be more uniform for all social security organizations, and the care plan should include, the social services provided to the user in the institution and all other users goals, regardless of whether they relate to the institution or life in community.

Keywords:care plan, methode of care planning, planner, institutional protection, user

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back