izpis_h1_title_alt

Duševno zdravje mladih v času pandemije Covid-19 : magistrsko delo
ID Radulović, Evelin (Author), ID Videmšek, Petra (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (933,40 KB)
MD5: E5A7B47500F1B9B054E4FCCF54EF754F

Abstract
V magistrskem delu opisujem duševno zdravje mladostnikov in mladih v času pandemije COVID-19, in sicer z vidika mladinskih delavk in z vidika mladih. V prvem delu povzamem nekaj teoretičnih izhodišč na temo duševnega zdravja, podrobneje se posvetim doživljanju stresa, predstavim mladinski sektor, pri čemer je poudarek na mladinskem centru, na koncu pa prestavim socialno delo v času pandemije COVID-19 pri delu z mladimi. V drugem, empiričnem delu pišem o kvalitativni raziskavi. Izvedla sem fokusno skupino s štirimi mladinskimi delavkami in dva ločena intervjuja z mladima osebama. Osredotočila sem se na to, kakšne so duševne stiske mladostnikov in mladih v času pandemije COVID-19, kaj lahko na tem področju naredijo mladinski centri in zakaj so mladinski centri pomembni za mladostnike in mlade. Rezultati so pokazali, da se mladostniki in mladi soočajo s porastom duševnih stisk v času pandemije COVID-19. Vsebino duševnih stisk je predstavljal porast osamljenosti, anksioznosti, govora je bilo o samomorilnosti in pomanjkanju smisla ter motivacije. Stiske mladih in mladostnikov so se med pandemijo poglabljale predvsem zaradi nefunkcionalnega družinskega okolja in finančnih stisk, ki so prizadele celotno dijaško in študentsko populacijo. Mladi osebi sta pogrešali druženje, širjenje socialne mreže, neformalno izobraževanje in aktivno participacijo skozi kreativnost in aktivno državljanstvo. Alarmantno se mi zdi izpostaviti, da je dostop do strokovne pomoči otežen zaradi pomanjkanja prostora v institucionalni obravnavi in da si mladostniki ter mladi pri načinih spoprijemanja s stiskami pomagajo s konzumiranjem alkohola, kajenjem marihuane, uporabo benzodiazipinov in injiciranjem heroina. Duševne stiske so doživljale tudi mladinske delavke. Stiske so bile vezane na področje dela, pa tudi na področje osebnega življenja. Mladinski centri so svoje delovanje v pandemiji COVID-19 učinkovito prilagodili. Okrepili so spletno delovanje, vodilo mladinskih centrov pa je bila čimprejšnja odprtost in srečanje z mladimi v skladu z ukrepi. Mladinske delavke dajejo pri naslavljanju duševnih stisk mladostnikov in mladih največjo vlogo državi skozi zagotavljanje financ za urejen sistem dostopnosti pomoči mladim, brezplačno svetovanje in izobraževanje strokovnjakov. Obe mladi osebi mladinski center doživljata izrazito pozitivno. Navajata občutja, kot so: sprejetost, pripadnost, možnost širjenja socialne mreže, zaupni odnosi z njima varnimi osebami in možnost aktivne participacije. Mladinski centri prav tako predstavljajo varne prostore, hkrati pa imajo izrazito zagovorniško držo, saj opozarjajo na strukture v družbi, ki slabše vplivajo na duševno zdravje mladih. Pomembno vlogo imajo pri neformalnem izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa. Mladi osebi si v času pandemije najbolj želita podpore mladinskega delavca, ki naj jima omogoči varen prostor in skrbi za njuno počutje. Menita, da naj bo kljub trajanju pandemije v ospredju srečanje v živo in nadaljevanje z aktivnostmi v živo.

Language:Slovenian
Keywords:mladostniki, mladi na prehodu v odraslost, duševno zdravje, pandemija COVID-19, stres, kriza duševnega zdravja, mladinski center
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FSD - Faculty of Social Work
Year:2021
Publisher:[E. Radulović]
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (151 str.))
Place:Ljubljana
UDC:364:613.86-053.6
COBISS.SI-ID:80338691 This link opens in a new window
Publication date in RUL:04.09.2021
Views:549
Downloads:339
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Mental health of youth in the times of Covid-19 pandemic
Abstract:
The thesis will describe youth mental health in time of the COVID-19 pandemic, specifically from the perspective of youth workers and youths. The first part summarizes a few theoretical bases on the subject of mental health, more specifically with prominence on the experience of stress, introduces the youth sector with an emphasis on youth centres, and concludes with a presentation of social work with youths in time of the COVID-19 pandemic. The second, empirical part, describes the qualitative study. The study was conducted with a focus group involving four youth workers and separate interviews with two youths. With a concentration on what the mental distress of adolescents and youths are in time of the COVID-19 pandemic, what can youth centres do in this field and why youth centres are important for adolescents and youths. The results showed a rise in mental distress among adolescents and youths in time of the COVID-19 pandemic. The mental distress was defined by a rise of loneliness, anxiety, talk of suicide, lack of meaning, and lack of motivation. The distress among youths and adolescents ingrained itself during the pandemic, predominately because of dysfunctional family settings and financial distress, which harmed the entire student population. The two youth interviewees expressed missing socializing, expanding their social circles, informal education, active participation trough creativity, and active citizenship. Alarmingly it must be stressed that access to professional help has been made difficult due to lack of availability of institutional treatments and that adolescents and youths are treating their distress by consuming alcohol, smoking marijuana, using benzodiazepine, and injecting heroin. The mental distress was also experienced by the youth workers. The distress was associated with their field of work, just as much as their personal lives. The youth centres adjusted their work successfully to the COVID-19 pandemic. They strengthened their online presence, with the main drive of the youth centres being quick availability and meeting with and for youths in accordance to the pandemic regulations. The youth workers convey that the greatest responsibility with addressing mental distress among youths and adolescents lies with the government, which should provide financial support for an organized system for accessible help for youths, free consultations, and education of experts. Both youth interviewees have outstandingly positive experiences with the youth centre, listing feelings, such as, being accepted, a sense of belonging, an opportunity to expand their social circles, trusted relationships with safe individuals, and an opportunity for active participation. The youth centres represent safe spaces, and simultaneously have a distinctly counselling role by addressing the structures in society which negatively influence the mental health of youths. They have an important role at informal education and active use of spare time. The youth interviewees’ greatest wish is support from a youth worker, who would provide a safe space and care for their wellbeing. They believe that even during the pandemic, meetings and activities should continue in person.

Keywords:youth, emerging adulthood, mental health, COVID-19 pandemic, stress, mental health crisis, youth centre

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back