Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Andreja Čufar: Načrtovanje dejavnosti klinične farmacije v bolnišnici s pomočjo metod umetne inteligence
 2. Tadej Škvorc: Cross-lingual word embeddings for knowledge transfer in less-represented languages
 3. MATEJ PIČULIN: Učenje odločitvenih pravil z evolucijsko optimizacijo

MSc theses (30)

 1. Lodi Dodevska: Cross-lingual transfer of resources and models for question answering
 2. Luka Vranješ: Similarity of arbitrarily long legal documents
 3. Jasmina Pegan: Pomenska detekcija sopomenk in protipomenk s kontekstualnimi vložitvami
 4. Sabina Gorenc: Nenadzorovano učenje za avtomatsko poenostavljanje besedil
 5. Katja Logar: Učenje odgovarjanja na vprašanja v slovenskem jeziku
 6. Sanja Stojanoska: Cross-lingual transfer of POS tagger into a low-resource language
 7. Matej Klemen: Adaptations of perturbation-based explanation methods for text classification with neural networks
 8. Katarina Milačić: Summarization of web comments
 9. Aleš Žagar: Medjezikovni pristop k abstraktivnemu povzemanju
 10. Rok Zidarn: Avtomatsko povzemanje slovenskih besedil z globokimi nevronskimi mrežami
 11. Rok Marinšek: Cross-lingual embeddings for hate speech detection in comments
 12. Enja Kokalj: Iskanje interakcij s pomočjo interpretacije napovednih modelov na primeru navadne trsne rumenice
 13. Primož Belej: Oblikoskladenjsko označevanje slovenskega jezika z globokimi nevronskimi mrežami
 14. Matej Ulčar: Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež
 15. Jaka Klančar: Autoencoder based generators of semi-artificial data
 16. Luka Krsnik: Napovedovanje naglasa slovenskih besed z metodami strojnega učenja
 17. Peter Gabrovšek: Analiza relacij med valutnim trgom in družabnimi omrežji
 18. Tadej Škvorc: Gručenje z omejitvami na podlagi besedil in grafov pri razporejanju akademskih člankov
 19. Tadej Magajna: Izbira značilk pri večslojnem gručenju
 20. JOŽE KADIVEC: Prilagoditev statističnega strojnega prevajalnika za specifično domeno v slovenskem jeziku
 21. Gregor Čepin: Večciljno učenje v klasifikaciji in regresiji
 22. Declan McPartlin: Inteligentni agent z omejenimi viri v dinamični računalniški igri
 23. Primož Kariž: Iskanje podobnih primerov v večrazsežnih prostorih
 24. Roman Orač: Strojno učenje v porazdeljenem okolju z uporabo paradigme MapReduce
 25. Dejan Ognjenović: Iskanje neželenih interakcij zdravil
 26. Žan Kafol: Preiskovanje pri igrah z nepopolno informacijo na primeru tršeta
 27. DEJAN OGNJENOVIĆ: Iskanje neželenih interakcij zdravil
 28. ROMAN ORAČ: Strojno učenje v porazdeljenem okolju z uporabo paradigme MapReduce
 29. ŽAN KAFOL: Preiskovanje pri igrah z nepopolno informacijo na primeru tršeta
 30. Petar Vračar: Učenje in prepoznavanje strukturnih elementov fasade iz digitalnih slik

Bsc theses (98)

 1. ROK MOKOTAR: Obvladovanje slovničnih napak v šolskih pisnih izdelkih z metodami za obdelavo naravnega jezika
 2. ALJAŽ FERKO: Napovedovanje borznega indeksa S&P 500 z rekurenčnimi nevronskimi mrežami
 3. ALJAŽ POTOČNIK: Detekcija političnega prepričanja v novicah z uporabo velikih jezikovnih modelov
 4. LEONIDA LUMBUROVSKA: Explanations of medical prediction models using background knowledge
 5. MARTIN KORELIČ: Analiza tematske politične usmerjenosti slovenskih tvitov
 6. BRIN COLNAR: Avtomatsko povzemanje daljših besedil v slovenščini
 7. ILIJA TAVCHIOSKI: Detecting depression from social networks using natural language processing
 8. LUKA DRAGAR: Izgradnja podpore slovenščini v knjižnici Spacy
 9. Matej Kranjec: Izboljšava obravnave negacije v velikih jezikovnih modelih
 10. TIMOTEJ PETRIČ: Predlogi jezikovnih popravkov v slovenščini z modelom SloBERTa
 11. ALEKSANDAR DIMITRIEVIKJ: Language models and task-driven learning for sarcasm detection
 12. DREJC PESJAK: Hate speech paraphraser
 13. JAN BAJT: Analiza tematik in sentimenta slovenskih medijev z orodji za obdelavo naravnega jezika
 14. NEJC VELIKONJA: Segmentacija in postavljanje končnih ločil v slovenskih stavkih z modeli tipa BERT
 15. TIMOTEJ CIGLARIČ: Optimizacija preiskovanja grafov z vložitvami grafov
 16. TOM ŠABANOV: Generiranje slovenskega govora na podlagi učnih množic več govorcev
 17. TIMEN STEPIŠNIK PERDIH: Predznanje za izboljšavo razlag modelov strojnega učenja
 18. KLARA DROFENIK: Razlaga napovedi strojnega učenja z biološkim predznanjem
 19. MELANIJA KRALJEVSKA: Parkinson disease subtypes based on short time series and multi-view clustering
 20. MIHA BOMBEK: Prilagajanje vnaprej naučenega modela BERT slovenskim klasifikacijskim nalogam
 21. JAKOB ŠKORNIK: Strojno učenje za kombinatorično optimizacijo na problemu usmerjanja vozil
 22. BOSHKO KOLOSKI: Knowledge graph-based document embedding enrichment
 23. DOMEN VREŠ: Obramba pred sovražnimi napadi na perturbacijske razlage modelov strojnega učenja
 24. MARTIN BOŽIČ: Globoke nevronske mreže za postavljanje vejic v slovenskem jeziku
 25. YANNICK KUHAR: Konstruktivna indukcija s samokodirniki in gručenjem
 26. ŽAN PEČOVNIK: Medjezikovni prenos napovednih modelov za sovražni govor
 27. GAŠPER HÜLL: Anonimizacija sodnih odločb z metodami strojnega učenja
 28. ANDREJ PETRUSHEVSKI: Detection of Parkinson's disease symptoms based on wearable sensors
 29. Jasmina Pegan: Detekcija antonimov z vektorskimi vložitvami besed
 30. Sebastian Mežnar: Modeliranje sloga igre košarkarske ekipe iz prostorskih podatkov
 31. JERNEJ VIVOD: Ocenjevanje atributov s posplošitvami algoritma Relief
 32. MAJ BAJUK: Ansambli verjetnostnih klasifikacijskih pravil
 33. Kristjan Reba: Medjezikovna klasifikacija sentimenta tvitov
 34. LJUPCHE MILOSHESKI: Cross–lingual mappings of contextual word embedding ELMo
 35. TILEN ZELINKA: Vektorske vložitve za prepoznavanje slovenskih glagolskih idiomov
 36. KRISTJAN VOJE: Avtomatska izdelava vezljivostnih vzorcev za slovenske glagole
 37. Matej Klemen: Izboljšave metode globokih naključnih gozdov
 38. Jaka Koren: Napovedovanje ishemije iz simuliranih podatkov
 39. ANDREJAANA ANDOVA: Ugotavljanje berljivosti besedil z uporabo statističnih mer in strojnega učenja
 40. URBAN BAUMKIRHER: Avtomatsko podnaslavljanje slik z globokimi nevronskimi mrežami
 41. SIMON BELTRAM: Evolucijska optimizacija geometrije profila letalskega krila
 42. SAŠO KUNTARIČ: Statistično strojno prevajanje iz angleščine v slovenščino s sistemom Moses
 43. LOVRO ŽITNIK: Priporočilni sistem za slovenske elektronske knjige
 44. SAŠO RUTAR: Empirična evalvacija procesa avtomatske klasifikacije sentimenta na finančni domeni
 45. KLEMEN KADUNC: Določanje sentimenta slovenskim spletnim komentarjem s pomočjo strojnega učenja
 46. ROK REJC: Generiranje slovenskih besednih oblik s pomočjo strojnega učenja
 47. ARON BIRSA: Iskanje in razvrščanje spletnih trgovin
 48. ALEKSANDER KLJUČEVŠEK: Statistična analiza slovenskih jezikovnih korpusov
 49. ANDREJ JUGOVIC: Abstraktivno povzemanje dokumentov v slovenskem jeziku
 50. BLAŽ KONCILJA: Napovedovanje porabe pomnilniških kapacitet pri rezervnem kopiranju
 51. Nejc Ambrožič: Večkriterijska optimizacija pametnih stavb z evolucijskim algoritmom
 52. Nejc Ambrožič: Večkriterijska optimizacija pametnih stavb z evolucijskim algoritmom
 53. Tadej Škvorc: Orodje za razporejanje člankov na konferencah
 54. Tadej Škvorc: Orodje za razporejanje člankov na konferencah
 55. Karin Piškur: Popravljanje vejic v slovenskih besedilih z orodjem LanguageTool
 56. Žiga Pušnik: Uporaba globokih konvolucijskih nevronskih mrež na jezikovnih problemih
 57. Karin Piškur: Popravljanje vejic v slovenskih besedilih z orodjem LanguageTool
 58. Žiga Pušnik: Uporaba globokih konvolucijskih nevronskih mrež na jezikovnih problemih
 59. Jernej Andoljšek: Reševanje Ravenovih inteligenčnih testov v arhitekturi ACT-R
 60. Primož Tramte: Ogrodje za vizualizacijo prostorskih podatkov
 61. Anja Krajnc: Postavljanje vejic v slovenščini s pomočjo strojnega učenja
 62. ROK RITLOP: Umetno življenje na primeru kolonije inteligentnih agentov
 63. JERNEJ ANDOLJŠEK: Ravenov test inteligence v kognitivni arhitekturi ACT-R
 64. PRIMOŽ TRAMTE: Ogrodje za vizualizacijo prostorskih podatkov
 65. Žiga Ham: Ogrodje za vizualizacijo algoritmov
 66. Ervin Perhaj: Vizualizacija algoritma PageRank
 67. Andrej Levičnik: Priporočilni sistem za izbiro turističnih svetovalcev
 68. Rok Sokol: Vizualizacija iskanja z algoritmom LRTA*
 69. Matej Lenarčič: Testiranje modulov pri inačicah spletne aplikacije
 70. Matjaž Tramte: Vizualizacija algoritma minimax na primeru igre nim
 71. Maks Horvat: Orodja za tekstovno rudarjenje v slovenščini
 72. Ivan Drljepan: Klasifikacija s porazdeljeno predstavitvijo
 73. Tadej Lokar: Generiranje psevdoumetnih podatkovnih množic
 74. Uroš Kosič: Mera podobnosti na podlagi naključnih gozdov
 75. Nejc Gašperin: Spletna aplikacija za vozače
 76. Blaž Roženbergar: Upravljanje trgovskega blaga z značkami RFID
 77. Gašper Mlakar: Pripomoček za pisanje na podlagi besedilne analize
 78. Aleksandar Kojić: Vizualizacija optimizacije z rojem delcev na mobilni platformi
 79. Andrej Čopar: Kombinatorična optimizacija s porazdeljeno implementacijo genetskih algoritmov
 80. Alojzij Blatnik: Napovedovanje kritičnih dogodkov pri ponudbi računskih virov
 81. Simon Ivanšek: Vizualizacija optimizacije prometa z genetskimi algoritmi
 82. Aleš Uršič: Evolucija nevronskih mrež
 83. Mateja Rojko: Ideje in gradiva v računskem razmišljanju
 84. Andrej Štrajhar: Uporabniško prijazen sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami za skavte
 85. Matjaž Vončina: Predstavitev spletnih novic iz več virov
 86. Domen Rački: Ocenjevanje atributov v neuravnoteženih problemih
 87. Dejan Ognjenović: Ugotavljanje konsistentnosti anketnih odgovorov s strojnim učenjem
 88. Maja Madarasi: Podatkovna analiza uspešnosti sodelovanja zdravnikov in farmacevtov
 89. Nejc Ločniškar: Spletni zajem napovedne moči trgov
 90. Jan Kraljič: Napovedovanje podatkovnega toka porabe električne energije
 91. John Adeyanju Alao: Vizualizacija drevesnih modelov in naključnih gozdov
 92. Sandi Gec: Tridimenzionalna vizualizacija genetskih algoritmov
 93. Damjan Perenič: Praktična raba algoritmov za iskanje najkrajših poti pri upravljanju skladišč
 94. Matej Pičulin: Diskretizacija številskih atributov z razvrščanjem
 95. Primož Čater: Zajem modrosti množic s spletnim anketiranjem
 96. Darko Lipovec: Vizualizacija in animacija preiskovalnega algoritma RBFS
 97. Tomaž Kuzma: Hevristično sestavljanje križank
 98. Marko Lugarič: Podobnost izvorne kode

Other documents (5)

 1. Kristian Miok, Blaž Škrlj, Daniela Zaharie, Marko Robnik Šikonja: To BAN or not to BAN
 2. Tim Smole, Bojan Žunkovič, Matej Pičulin, Enja Kokalj, Marko Robnik Šikonja, Matjaž Kukar, Dimitrios I. Fotiadis, Vasileios C. Pezoulas, Nikolaos S. Tachos, Fausto Barlocco, Francesco Mazzarotto, Dejana Popović, Lars S. Maier, Lazar Velicki, Guy A. MacGowan, Iacopo Olivotto, Nenad Filipović, Djordje G. Jakovljević, Zoran Bosnić: A machine learning-based risk stratification model for ventricular tachycardia and heart failure in hypertrophic cardiomyopathy
 3. Smiljana Đorović, Marko Robnik Šikonja, Miloš D. Radović, Bojana Anđelković Ćirković, Nenad Filipović: Finite element modelling of cardiac ischemia and data mining application for ischemic detection and localization
 4. Domen Rački, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 5. Dejan Ognjenović, Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir: Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah