Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Anže Mihelič: A delegation-based lightweight agile approach for secure software development in small and medium enterprises

Magistrska dela (12)

 1. Nal Lukšič: Napovedovanje trenda cen delnic na podlagi sporočil za javnost
 2. Gregor Karpljuk: Model ocenjevanja uspešnosti sistema ERP s poudarkom na dimenziji sprejemanja sistema ERP s strani uporabnikov
 3. Nina Vehovec: Pristop za izboljšanje zajema zahtev pri razvoju programske opreme
 4. ALEKSANDAR KOJIĆ: Ogrodje za izboljšanje procesov razvoja informacijskih sistemov z uporabo hevristik za izboljšave splošnih poslovnih procesov
 5. MARIJA VAVPOTIČ: Ocena vpliva tehničnih in drugih značilnosti mobilnih aplikacij na njihovo uspešnost
 6. DARKO GAVRIČ: Zasnova modela za evalvacijo elementov oblačnih platform
 7. Alja Kunovar: Ogrodje za ovrednotenje ustreznosti aktivnosti in orodij pri testiranju mobilnih aplikacij
 8. Viki Petrovič: Model ocenjevanja skladnosti informacijskega sistema z interesi ključnih deležnikov v podjetju
 9. Miloš Lukić: Evalvacija procesov razvoja programske opreme s pomočjo dnevniških zapisov razvojnega okolja
 10. Eva Lužnik Žnidaršič: Ocenjevanje uspešnosti razvoja programske opreme z upoštevanjem vpliva organizacijskih karakteristik
 11. Jernej Jankovič: Model za analizo sistemov upravljanja dobavne verige
 12. Tilen Kavčič: Napovedovanje inflacije z nevronskimi mrežami z dolgim kratkoročnim spominom

Diplomska dela (27)

 1. MATEVŽ DOLINAR: Model vrednotenja procesa razvoja programske opreme in njegova uporaba v podjetju
 2. TOMAŽ GRABNAR: Razvoj modela in orodja za izbiro ustreznega programa za napredno planiranje in razvrščanje proizvodnje
 3. JURIJ BAJŽELJ: Analiza procesa razvoja programske opreme za trženje
 4. Matej Šircelj: Razvoj mobilne aplikacije za pomoč študentom pri organizaciji študija
 5. ANDRAŽ ERKER: Analiza trga, zajem zahtev in razvoj mobilne aplikacije za učinkovitejšo prodajo kmečkih izdelkov
 6. BOŠTJAN AŽMAN: Razvoj algoritma za napovedovanje vrednosti in trgovanje s kriptovalutami
 7. ŽAN DEMŠAR: Izdelava poslovnega načrta in spletne trgovine za rabljene izdelke
 8. LUKA BRECELJ: Model za izbiro ustreznega ponudnika sistemov za upravljanje odnosov s strankami
 9. JON SELIČ: Napoved gibanja delniških tečajev in kriptovalut z uporabo javnega sentimenta na socialnem omrežju Reddit
 10. BOJAN VONČINA: Analiza sprejemljivosti metodologije Scrum
 11. ANA ROVAN: Situacijski pristop k oblikovanju agilne metode razvoja programske opreme
 12. FRANC BENJAMIN DEMŠAR: Produktivnost in počutje zaposlenih v panogi razvoja programske opreme med delom od doma
 13. ALJAŽ JAZBEC: Razvoj spletne aplikacije za upravljanje projektov za manjša podjetja
 14. JAN ŠTIHEC: Vpliv metodologij razvoja programske opreme na uspešnost slovenskih podjetij
 15. Maja Kovačič: Ocenitev informacijsko tehnološkega proizvoda podjetja Chipolo
 16. KLEMEN RIZMAN: Primerjava uspešnosti metod poslovne inteligence ter metod tehnične analize za napovedovanje gibanja cen vrednostnih papirjev
 17. NEJC ČIBEJ: Analiza uspešnosti uporabe ERP v podjetju
 18. LUKA KRHLIKAR: Model za ocenjevanje sistemov za trženje
 19. MARTIN CORETTI: Analiza najpopularnejših algoritmov za trgovanje z lastniškimi vrednostnimi papirji
 20. Tilen Kavčič: Zajem zahtev, razvoj in priprava načrta trženja za aplikacijo za deljenje povezav
 21. SABINA MATJAŠIČ: Napovedovanje gibanja vrednosti delniškega indeksa Dow Jones s pomočjo zapisov na družbenih omrežjih
 22. NIKA KRALJ: Ocenjevanje in analiza aplikacij za prenos denarja
 23. TJAŠA DOMADENIK: Analiza vloge mnenjskih vodij s socialnih omrežij pri oblikovanju cen delnic
 24. KLEMEN LAVRAČ: Dejavniki izbora tehnologije podatkovnega skladiščenja
 25. GREGA KRANJEC: Primerjava metod za napovedovanje vrednosti delniških indeksov
 26. Klara Kolar: Pregled trgovalnih strategij na podlagi tehnične analize za trgovanje s finančnimi inštrumenti
 27. NEJC LONČAR: Razvoj mobilne aplikacije za vodenje delovnih nalogov na platformi Android