Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Nejc Povšič: Dinamična izdelava scenarijev za aplikacije obogatene resničnosti
 2. Luka Bezovšek: Podpora servisnim posegom z uporabo obogatene resničnosti
 3. Martin Kozmelj: Razvoj uporabniških vmesnikov za različne naprave z uporabo ogrodja Qt
 4. Blaž Bertalanič: Samodejni merilnik čustvenega stanja socialne interakcije v skupini
 5. PRIMOŽ URH: Nadzor optičnega telekomunikacijskega omrežja z uporabo GIS sistema
 6. GREGOR RAKEF: Oddaljeno upravljanje protivlomnih sistemov preko spletnega vmesnika

Diplomska dela (42)

 1. NIKOLA SEKULOVSKI: Strojni vid na platformi Android
 2. MATEVŽ PRAČEK: Robustnost govornega vmesnika Google Home v hrupnem okolju
 3. JAKA MINKUŽ: Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike
 4. EVA ZMRZLIKAR: Vpliv okolja na sisteme za razpoznavo govora
 5. MARTIN DRAŠČEK: Produkcija elektronske glasbe
 6. BINE GEGIČ: Doseganje dramatičnosti v televizijskem video prispevku
 7. MANCA BREMŠAK: Razvoj prototipa turistične aplikacije, ki temelji na obogateni resničnosti
 8. ALJOŠA JEŽEK: Analiza in posodobitev grafične podobe blagovne znamke
 9. TADEJ BUČAR: Izzivi fotografije z velikim dinamičnim razponom pri kadrih pokrajine
 10. MATIJA FABČIČ: Vpliv emocianlno posnetih reklam na dojemanje sporočila reklame
 11. JAKOB KRAPEŽ: Promocijski video pivovarne izdelan z metodo gverilske video produkcije
 12. BOŠTJAN MIKLAVČIČ: Izdelava SCADA grafičnega vmesnika za nadzor industrijskega procesa
 13. JERNEJ KRAVOS: Izdelava 360 stopinjske vrteče fotografije izdelka
 14. JANJA JERMAN: Kako z digitalno obdelavo slik vplivati na njihovo sporočilnost
 15. BLAŽ HRUŠOVAR: Povezava oblačne storitve Salesforce z notranjim omrežjem podjetja
 16. Nejc Bevk: Izdelava celostne grafične podobe mikro pivovarne
 17. SLAVEN STANČIĆ: Primerjava med klasično in moderno metodo programiranja spletnih strani
 18. ANA SERAŽIN: Izdelava spletne strani z uporabo ogrodja WordPress in analiza uporabniške izkušnje
 19. NEJC GOLAVŠEK: Avtomatska meteorološka postaja Vransko
 20. Kristina Muhič: Uporaba fizike v računalniški animaciji
 21. MAJK PEROŠA: Oblikovanje produktnega kataloga
 22. MITJA FRANČEŠKIN: Izbor orodja za izdelavo aplikacije z nadgrajeno resničnostjo
 23. DANIEL MILEV: Oblikovanje grafične podobe podjetja, ki odraža njegovo dejavnost
 24. SANDI GRZETIČ: Izdelava 360 stopinjske fotografije podmornice
 25. DOMINIK ISOVSKI: Odpornost zvočnega vodnega žiga na napade
 26. JAN FAJON: Izdelava simulacije za gasilsko vozilo Rosenbauer
 27. PRIMOŽ KOCINA: Pregled stanja ogrodij za izdelavo odzivnih spletnih strani
 28. KARMEN MILUTINOVIĆ: Primerjava lastnosti polprofesionalnih programov za nelinearno montažo videa
 29. GAL STERGAR: Produkcija glasbenega videospota
 30. VITO KUŽNAR: Izdelava logotipa z upoštevanjem vpliva barv na čustveni odziv
 31. NEJA GORJAN: Primerjava nabora funkcionalnosti orodij za izdelavo vektorske grafike
 32. PETER PRERADOVIĆ: Animacija z zaustavljanjem gibanja
 33. MATEJ SELAN: Uporaba platforme Arduino za izdelavo vozlišča IoT na vezju ESP8266
 34. LOVRO STRMČNIK: Optimizacija delovanja korporativnega omrežja
 35. ROBI VUČAK: Vpliv razpoložljivih sistemskih virov in nastavitev 3D pogona na čas izrisa 3D scen
 36. ANDREJA PELJHAN: Primernost odprtokodnih orodij za izdelavo časopisa
 37. NUŠA FELTRIN: Fotografiranje z daljšim časom osvetlitve
 38. BLAŽ BAJEC: Izdelava merilnega vozlišča in strežnika v internetu stvari
 39. LUKA ŠTALCER: Primerjava produkcije videa s plačljivimi in brezplačnimi programi za nelinearno montažo
 40. ADEM IBRAHIMOVIĆ: Intervalna fotografija v naravi
 41. FLORJAN PRAPROTNIK: Elektronski podpis na papirju
 42. PETRA LAZAR: Tehnike in orodja za izdelavo animiranih fotografij