Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (23)

 1. Nal Dobnikar: Vpliv vadbe na telesno sestavo in gibalne sposobnosti pri starejših občankah
 2. Monika Trček: Življenjski slog študentov Fakultete za šport v času epidemije COVID-19
 3. Mitja Dišič: Uporabnost nizkoogljikohidratnih diet v športu
 4. Anja Verstovšek: Nepravilnosti telesne drže in deformacije hrbtenice v mladostništvu
 5. Marko Čipić: Življenjski slog študentov v študentskem domu Poljane
 6. Sebastian Bauman: Gorsko kolesarski turizem v Sloveniji in Hrvaški Dalmaciji
 7. Manca Smolič: Telesna dejavnost nosečnic z gestacijskim diabetesom
 8. Anže Spreizer: TELESNA DEJAVNOST IN ŠPORT ZAPORNIKOV
 9. Maja Sušin Donevski: Testiranje telesne pripravljenosti starostnikov v domovih starejših občanov v ljubljanski regiji
 10. Jošt Hren: Osebnostne lastnosti in agresivnost v borilnih športih
 11. Ana Novak: Šestminutni test hoje pri stabilnih srčnih bolnikih
 12. Kaja Mrgole: Sistematični pregled vpliva makro in mikro hranil, prehranskih dodatkov ter diet na žensko in moško plodnost
 13. Urša Pišek: Vpliv telesne vadbe na gibalne sposobnosti dečka z motnjo avtističnega spektra in težjo motnjo v duševnem razvoju
 14. Adam Anton Kastrevc: Program vadbe za slepe in slabovidne osebe z avtizmom
 15. Anja Primožič: Program priprave otrok s posebnimi potrebami za igre specialne olimpijade v igrah z žogo
 16. Nuša Lašič: Učenje iger z žogo pri otrocih s posebnimi potrebami
 17. Ivo Devetak: Primerjava porabe energije pri športni dejavnosti otrok 1. razreda osnovne šole pod vodstvom športnega pedagoga in brez njega
 18. Špela Stegne: Povezanost med življenjskim slogom študentov Univerze v Ljubljani in njihovim življenjskim slogom v obdobju osnovne šole
 19. Sara Besal: Pregled poškodb pri tradicionalnem ju-jitsu
 20. Katja Stišovič: Karate za predšolske otroke
 21. Miha Topolšek: Program športne vadbe za slepega dečka
 22. Natalia Lončar: Analiza merskih baterij za merjenje gibalnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami
 23. Nik Zobec: Osemtedenski program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu Ribnica

Diplomska dela (14)

 1. Ana Odlazek: Učenje rolanja slepih otrok
 2. Manca Smolič: Življenjski slog žensk z gestacijskim diabetesom
 3. Nives Leščanec: Program telesne dejavnosti za starostnike v okviru Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 4. Nuša Maver: Atletski program specialne olimpiade za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju
 5. Anja Primožič: Program priprave otrok s posebnimi potrebami za igre specialne olimpijade v košarki
 6. Luka Kuralt: Povezanost rezultatov judo fitnes testa z izbranimi morfološkimi značilnostmi
 7. Katja Kordiš: Vključenost otrok na področje gasilstva
 8. Matej Kasnik: Ocena mišične sile, vzdržljivosti v sili in mišičnega razmerja na podlagi sile stiska pesti za izbrano policijsko enoto
 9. Katarina Breskvar: Program vadbe z obtežitvami okončin pri aikidu
 10. Matija Horvat: PROGRAM RAZVOJA SPECIALNE GIBLJIVOSTI ZA KARATEISTE
 11. Anja Verstovšek: Program vaj za odpravljanje ploskosti stopal pri otrocih
 12. Nina Gabrovšek: Vidiki integracije pri učenju plavanja otrok z motnjo avtističnega spektra
 13. Anja Smrekar: RAZVOJ TERAPEVTSKEGA JAHANJA V LJUBLJANI
 14. Matej Mravljak: Življenjski slog študentov Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani