Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Jožica Peterka Novak: Optimiziranje organizacije zdravstvene nege v psihiatričnih zavodih

MSc theses (1)

 1. Katja Kunej Terčelj: Primerjava čustvenega odgovora moških in žensk po smrti bližnjega družinskega člana zaradi samomora ali raka

Bsc theses (22)

 1. Zala Naglič: Zagotavljanje varnosti samomorilno ogroženega mladostnika v bolnišničnem okolju
 2. Lea Hrovat: Terapevtska komunikacija v zdravstveni negi z odvisnimi od alkohola
 3. Timotej Tomažin: Psihična priprava pacienta z duševno motnjo na operativni poseg
 4. Urša Juratovec: Etika v zdravstveni negi na področju psihiatrije
 5. Sara Avbelj: Vpliv gibalne dejavnosti na počutje anksioznih ali depresivnih oseb
 6. Darinka Urbanc: Etični vidiki zdravstvene obravnave pacientov z anoreksijo nervozo
 7. Klavdija Oven: Terapevtski odnos medicinske sestre s pacientom s panično motnjo
 8. Petra Šircelj: Izobraževalni programi za preprečevanje in obvladovanje nasilnega vedenja pacientov z duševno motnjo – primerjava s tujino
 9. Žan Rimc: Kontinuirana obravnava pacienta z duševno motnjo po odpustu iz bolnišnice: pregled literature
 10. Tanja Kraljič: Pomen promocije duševnega zdravja pri zmanjševanju stigme oseb z duševno motnjo v družbi
 11. Anja Boštjančič: Pojavnost in ozaveščenost o anksioznih motnjah pri mladostnikih
 12. Ana Ferlan: Varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo
 13. Ema Oblak: Stigmatizacija pacientov z motnjami hranjenja
 14. Petra Škodnik: Model zdravstvene nege Hildegard Peplau v klinični praksi
 15. Barbara Kastelec: Vloga zdravstvene nege pri obravnavi poporodne depresije
 16. Urban Arnič: Obravnava pacienta s spolno disfunkcijo po temeljnih življenjskih aktivnostih
 17. Armina Šahman: Zdravstvena nega pacienta s samomorilnim vedenjem po temeljnih življenjskih aktivnostih
 18. Ana Plahuta: Zdravstvena nega pacienta s preganjalnimi blodnjami po temeljnih življenjskih aktivnostih
 19. Nataša Traven: Zdravstvena nega pacienta z zlorabo psihoaktivnih snovi po temeljnih življenjskih aktivnostih
 20. Maša Lukša: Vloga uniforme in zunanja podoba medicinske sestre v psihiatrični bolnišnici
 21. Azra Škrijelj: Pomembni posamezniki, ki so doprinesli k razvoju zdravstvene nege na področju psihiatrije
 22. Lea Jagodic: Etične dileme pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov v zdravstveni negi na področju psihiatrije