Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Tilen Gorenšek: Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov
 2. Bilbil Kastrati: Skupna varnostna in obrambna politika EU na primeru misije EULEX na Kosovu

MSc theses (23)

 1. Lara Fink: Odnos slovenske družbe do institucionalne ureditve množičnih migracij
 2. Lucija Dolinšek: Primerjava vrednot med mlajšo in srednjo generacijo med leti 1999 in 2017 v Sloveniji
 3. Matej Vladimir Vajda: Nezvestoba z vidika relacijske družinske terapije v kontekstu različnih spolnih moral
 4. Vida Božičko: Neveljavne glasovnice kot oblika protesta na primeru predsedniških volitev 2017 v Republiki Sloveniji
 5. Teodora Tea Ristevska: Primerjalna analiza percepcije groženj, povezanih s priseljevanjem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji kot državama s civilno in etnično nacionalno identiteto
 6. Neža Bračič: Primerjava stališč do dopinga med športniki individualnih in ekipnih športnih disciplin
 7. Ana Kos: Pravni status socialnega podjetja in njegov pomen za delovanje in razvoj neprofitnih organizacij
 8. Otto Gerdina: Partnersko nasilje med starimi
 9. Tadej Ostrc: Primerjava stališč uporabnikov zdravstvenih sistemov v Sloveniji in ZDA
 10. Karmen Lugarič: Odnos evropskih elit do manj premožnih
 11. Tanja Peterlin: Politika zdravstvenega varstva v Združenih državah Amerike in Sloveniji
 12. Jasna Likar: Šport in sprava
 13. Emina Pandžić: Vpliv medijev na politično zaupanje in participacijo v Sloveniji
 14. Nina Novak: Odnos med zunanjo politiko in javnim mnenjem
 15. Tjaša Dolinar: Glasbeni okus mladih in razredne razlike
 16. Marko Hrvatin, Tomaž Kramžar: Razlike v kakovosti življenja med državami EU širitve leta 2004
 17. Mateja Žibret: Vrednote kot motiv družbeno odgovorne potrošnje
 18. Nataša Dolenc: Možnosti za razvoj zasavske regije
 19. Janez Praček: Vpliv fleksibilnosti trga delovne sile na brezposelnost v EU
 20. Tina Malenšek Kojić: Odnosi med strokovnjaki za odnose z javnostmi in novinarji
 21. Liliana Brožič: Evalvacije programov usposabljanja v državni upravi
 22. Nada Serajnik Sraka: Uspešnost in učinkovitost javnih komunikacijskih kampanij
 23. Sonja Robnik: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu kot mnogoplastni družbeni konstrukt

Bsc theses (49)

 1. Žiga Kobal: Brezdomci v času epidemije covida-19
 2. Iva Martinčič: Vplivi na spremembe stopnje zaupanja med mladimi na Švedskem
 3. Alenka Medič: Ali smo srečni? Primerjava družbenih vrednot med Slovenijo in Nizozemsko
 4. Lara Fink: Percepcija stališč slovenske družbe o begunski krizi leta 2016
 5. Veronika Kavs: Pomen dela in zaposlovanja v socializmu in danes
 6. Tim Grilc: (Ne)varnost mladih na spletu
 7. Ana Končina: Mladi z nedokončano izobrazbo kot najbolj ranljiva skupina na trgu dela v Sloveniji
 8. Ivana Kožulović: Zasvojenost s posebnimi igrami na srečo
 9. Andraž Zorko: Vpliv rezultatov predvolilnih javnomnenjskih raziskav na rezultat volitev
 10. Lucija Dolinšek: (Ne)zaupanje v institucije v Sloveniji med leti 2005 in 2015
 11. Špela Vučajnk: Reprodukcija seksizma
 12. Nika Intihar: Percepcije slovenske javnosti do migrantov po letu 2000
 13. Nastja Drolc: Vrednotni profil prebivalcev RS
 14. Mija Javornik: Družbena neenakost spolov
 15. Teja Meško: Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti
 16. Mojca Juvančič: Pozitivna kriminologija
 17. Marko Dunat: Primerjava življenjske ravni in kakovosti življenja v socializmu in kapitalizmu
 18. Mojca Podlogar: Zaznavanje (ne)prostovoljnosti svete birme med mladimi slovenskimi katoličani
 19. Anja Rankel: Vpliv izobrazbe žensk na njihovo zasebno življenje
 20. Cvetka Progar: Vpliv religioznosti na oblikovanje predsodkov
 21. Črt Podlogar: Oblikovanje političnih preferenc v polariziranih družbah
 22. Tina Gaber: Bela estrada
 23. Neža Marolt: Šport in socialna integracija
 24. Matjaž Jaušovec: Ekološka osveščenost Evropejcev in okoljske politike EU
 25. Katja Simončič: Vpliv lastništva in nelastništva menedžerjev na podjetje
 26. Emina Pandžić: Sodobne vrednote slovenskih študentov
 27. Aljoša Kovačič: Iskanje novega v novi politiki stranke Zares
 28. Nika Rupnik: Družinske vrednote samoopredeljenih katoličanov v Sloveniji
 29. Anja Čampa: Novomeška mladina in prepovedane droge
 30. Domen Strmšnik: Javno mnenje kot instrument političnega komuniciranja
 31. Špela Kenda: Vloga socialnega kapitala v primeru naravnih nesreč
 32. Marijana Kašnik-Janet: Mladi v objemu opoja
 33. Maša Muster: Pomen osebne prodaje pri nakupih z visoko stopnjo vpletenosti
 34. Martina Račič: Kakovost življenja - sreča
 35. Gregor Kržan: Razširjenost supersticij v Evropi
 36. Milan Žagar: Religijske spremembe v tranzicijskih državah - podobe ateizirane vernosti na Slovenskem
 37. Tina Kristan: Politična sprememba 2004 v luči vrednot
 38. Saša Muzga: Trženje pogrebnih in pokopaliških storitev
 39. Sandra Kajdič: Istospolna partnerstva in družine
 40. Jasmina Zajc: Odnosi z javnostmi v občini
 41. Blaž Simčič: Družbena neenakost in javno mnenje v času tranzicije
 42. Rok Durič: Samomor
 43. Suzana Kogovšek: Ko pesem zvonov dviga prah
 44. Luka Hvalc: Politični marketing in zloraba javnomnenjskih raziskav
 45. Sandra Kremžar: Ekološka osveščenost
 46. Katja Kolenc: Prehranjevalne navade Slovencev
 47. Nika Hoelcl: Vrednotenje položaja ženske v Sloveniji
 48. Andrej Novak: Referendum OBMP
 49. Tanja Lučič: Nacionalne identitete v kontekstu globalizacije

Other documents (20)

 1. Bilbil Kastrati, Samo Uhan: The EU's common security and defence policy in the case of the Eulex mission in Kosovo
 2. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
 3. Marjan Smrke, Samo Uhan: Atheism in post-socialist conditions
 4. Samo Uhan, Brina Malnar, Slavko Kurdija: Grounded theory and inductive ethnography
 5. Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink: Context effects in social surveys
 6. Marjan Malešič: Slovenska javnost
 7. Samo Uhan: Respondenti in stališča
 8. Samo Uhan: Razumevanje vloge subjekta v procesu raziskovanja javnega mnenja
 9. Samo Uhan: Družbena želenost in težnja k soglašanju v družboslovnem raziskovanju
 10. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči
 11. Samo Uhan: Researching communication
 12. Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan, Marta Gregorčič: Raziskovalni projekt Družbene spremembe, spreminjanje vrednot in razvoj
 13. O notranjepolitični situaciji
 14. Marjan Smrke, Samo Uhan: Družbena stratifikacija in (ne)vernost v posttranzicijski Sloveniji
 15. Frane Adam, Mitja Hafner-Fink, Samo Uhan: Public conceptions and images of the European Union
 16. Karmen Erjavec, Jožica Čehovin Zajc, Melita Poler Kovačič, Jelka Šuštar Vozlič, Samo Uhan, Luka Juvančič: Attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia
 17. Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink: Večrazsežnostne lestvice in vplivi konteksta na odgovore v družboslovnih anketnih raziskavah
 18. Samo Uhan: Izrekanje, razumevanje in interpretacija
 19. Slavko Kurdija, Samo Uhan: Med družbeno in zasebno razsežnostjo potrošnje
 20. Samo Uhan: Poljubnost in standardiziranost anketne konverzacije