Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (39)

 1. Anamarija Tomaževič: Socialna inteligenca v socialnem delu
 2. Marina Mrak: Izkušnja raka v družini skozi prizmo odpornosti
 3. Nataša Turk: Ženske in moški z izkušnjo razveze
 4. Melita Jelen: Mlade družine
 5. Metka Strnad: Doživljanje izgube in potek žalovanja mladostnika
 6. Urša Ravnikar: Uporaba transformativne mediacije v socialnem delu
 7. Martina Mlinarič: Sodelovanje staršev, otrok in vzgojiteljev v Vzgojnem domu Veržej
 8. Nataša Schwarzbartl: Stres in izgorevanje zaposlenih na centrih za socialno delo v Ljubljani
 9. Sabina Jager: Socialno delo z mladimi
 10. Petra Jelševar: Preživljanje prostega časa učenk in učencev zadnje triade v Zagorju ob Savi
 11. Maja Bezjak: Osamosvajanje mladih po zaključku rejništva
 12. Barbara Grobljar: Otroci o izkušnji življenja v matični in rejniški družini
 13. Nina Srebočan: Šolske svetovalne delavke o konceptu delovnega odnosa soustvarjanja v procesih podpore in pomoči učencem z učnimi težavami
 14. Tea Bevc: Prispevki strok v procesih pomoči in sodelovanje med njimi na Dispanzerju za psihohigieno otrok in mladine Celje
 15. Jasmina Šmarčan: Koncept vzpostavljanja delovnega odnosa soustvarjanja v šoli - študija primera
 16. Barbara Bence: Glas otrok v rejništvu
 17. Nina Gorjan: Pet poklicev, ena služba
 18. Sara Krašovec: Spremembe v življenju posameznika in njegove družine po možganski kapi
 19. Tadeja Horvat: Mlade družine
 20. Nika Hočevar: Družina v procesu ločitve ali razveze
 21. Mateja Ksenija Dular: Pogled na razvezo skozi proces in transformacijo razveze partnerske zveze po modelu Margaret Robinson
 22. Nataša Pirc: Pogledi mladih žensk na intimna razmerja
 23. Maja Kravanja: Sprejetost uporabnikov šolske svetovalne službe na Osnovni šoli Martina Krpana med vrstniki
 24. Darja Brusnjak: Duhovnost kot možen vir moči v socialnem delu
 25. Patricija Klanjšček: Uvajanje družinske mediacije na centre za socialno delo
 26. Andreja Hladnik: Uporaba znanja v procesih pomoči v socialnem delu
 27. Milanka Zakić, Hermina Zlobko: Znanje o stresu kot znanje za ravnanje v socialnem delu
 28. Urša Goršič: Pogled zaposlenih na reorganizacijo sistema dela v Kriznem centru za mlade Celje
 29. Mojca Mahnič: Raziskovanje socialnih stikov v stanovanjskih skupinah društva Vezi
 30. Borut Skočir: Medgeneracijsko sodelovanje kot možen vir moči med tremi generacijami v družinah
 31. Petra Ostanek: Vpliv rojstva otroka z motnjo v duševnem razvoju na družino in njeno nadaljnje življenje
 32. Urška Nagode: Rejnice o rejništvu
 33. Špela Sitar: Doživljanje ljubosumja in spoprijemanje z njim v partnerskem odnosu
 34. Nives Stanek: Projekt Laična pomoč - podpora socialnemu delu z družino
 35. Sara Mole Čuk: Sodobni očka
 36. Urška Kete Trunk: Varstvo otroka z intelektualno oviro na domu in celostna pomoč družini
 37. Mojca Čavničar, Tina Mojškerc: Projekt ZID: Zapor Ima Dušo - usposabljanje prostovoljcev za svetovanje osebam na prestajanju kazni zapora
 38. Bernarda Žohar: Proces razveze ali ločitve staršev skozi perspektivo otroka
 39. Mateja Peternel: Vsakdanje življenje družin in vzgoja otrok v podeželskem okolju

Other documents (6)

 1. Nina Mešl, Klavdija Kustec: Pomoč učencu z učnimi težavami
 2. Nina Mešl, Tadeja Kodele: Soustvarjanje podpore in pomoči učencem z učnimi težavami v izvirnem delovnem projektu pomoči
 3. Nina Mešl: Socialno delo z družino
 4. Nina Mešl: Od razumevanja pojava naučene nemoči k razvijanju odpornosti v socialnem delu
 5. Nina Mešl, Nataša Omladič Ograjenšek: Izviren delovni projekt pomoči v kriznem centru za mlade
 6. Nina Mešl: Developing social work practice in Slovenia