Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Andreja Čufar: Načrtovanje dejavnosti klinične farmacije v bolnišnici s pomočjo metod umetne inteligence
 2. Tadej Škvorc: Cross-lingual word embeddings for knowledge transfer in less-represented languages
 3. MATEJ PIČULIN: Učenje odločitvenih pravil z evolucijsko optimizacijo

Magistrska dela (30)

 1. Lodi Dodevska: Cross-lingual transfer of resources and models for question answering
 2. Luka Vranješ: Similarity of arbitrarily long legal documents
 3. Jasmina Pegan: Pomenska detekcija sopomenk in protipomenk s kontekstualnimi vložitvami
 4. Sabina Gorenc: Nenadzorovano učenje za avtomatsko poenostavljanje besedil
 5. Katja Logar: Učenje odgovarjanja na vprašanja v slovenskem jeziku
 6. Sanja Stojanoska: Cross-lingual transfer of POS tagger into a low-resource language
 7. Matej Klemen: Adaptations of perturbation-based explanation methods for text classification with neural networks
 8. Katarina Milačić: Summarization of web comments
 9. Aleš Žagar: Medjezikovni pristop k abstraktivnemu povzemanju
 10. Rok Zidarn: Avtomatsko povzemanje slovenskih besedil z globokimi nevronskimi mrežami
 11. Rok Marinšek: Cross-lingual embeddings for hate speech detection in comments
 12. Enja Kokalj: Iskanje interakcij s pomočjo interpretacije napovednih modelov na primeru navadne trsne rumenice
 13. Primož Belej: Oblikoskladenjsko označevanje slovenskega jezika z globokimi nevronskimi mrežami
 14. Matej Ulčar: Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež
 15. Jaka Klančar: Autoencoder based generators of semi-artificial data
 16. Luka Krsnik: Napovedovanje naglasa slovenskih besed z metodami strojnega učenja
 17. Peter Gabrovšek: Analiza relacij med valutnim trgom in družabnimi omrežji
 18. Tadej Škvorc: Gručenje z omejitvami na podlagi besedil in grafov pri razporejanju akademskih člankov
 19. Tadej Magajna: Izbira značilk pri večslojnem gručenju
 20. JOŽE KADIVEC: Prilagoditev statističnega strojnega prevajalnika za specifično domeno v slovenskem jeziku
 21. Gregor Čepin: Večciljno učenje v klasifikaciji in regresiji
 22. Declan McPartlin: Inteligentni agent z omejenimi viri v dinamični računalniški igri
 23. Primož Kariž: Iskanje podobnih primerov v večrazsežnih prostorih
 24. Roman Orač: Strojno učenje v porazdeljenem okolju z uporabo paradigme MapReduce
 25. Dejan Ognjenović: Iskanje neželenih interakcij zdravil
 26. Žan Kafol: Preiskovanje pri igrah z nepopolno informacijo na primeru tršeta
 27. DEJAN OGNJENOVIĆ: Iskanje neželenih interakcij zdravil
 28. ROMAN ORAČ: Strojno učenje v porazdeljenem okolju z uporabo paradigme MapReduce
 29. ŽAN KAFOL: Preiskovanje pri igrah z nepopolno informacijo na primeru tršeta
 30. Petar Vračar: Učenje in prepoznavanje strukturnih elementov fasade iz digitalnih slik

Diplomska dela (96)

 1. ALJAŽ POTOČNIK: Detekcija političnega prepričanja v novicah z uporabo velikih jezikovnih modelov
 2. LEONIDA LUMBUROVSKA: Explanations of medical prediction models using background knowledge
 3. MARTIN KORELIČ: Analiza tematske politične usmerjenosti slovenskih tvitov
 4. BRIN COLNAR: Avtomatsko povzemanje daljših besedil v slovenščini
 5. ILIJA TAVCHIOSKI: Detecting depression from social networks using natural language processing
 6. LUKA DRAGAR: Izgradnja podpore slovenščini v knjižnici Spacy
 7. Matej Kranjec: Izboljšava obravnave negacije v velikih jezikovnih modelih
 8. TIMOTEJ PETRIČ: Predlogi jezikovnih popravkov v slovenščini z modelom SloBERTa
 9. ALEKSANDAR DIMITRIEVIKJ: Language models and task-driven learning for sarcasm detection
 10. DREJC PESJAK: Hate speech paraphraser
 11. JAN BAJT: Analiza tematik in sentimenta slovenskih medijev z orodji za obdelavo naravnega jezika
 12. NEJC VELIKONJA: Segmentacija in postavljanje končnih ločil v slovenskih stavkih z modeli tipa BERT
 13. TIMOTEJ CIGLARIČ: Optimizacija preiskovanja grafov z vložitvami grafov
 14. TOM ŠABANOV: Generiranje slovenskega govora na podlagi učnih množic več govorcev
 15. TIMEN STEPIŠNIK PERDIH: Predznanje za izboljšavo razlag modelov strojnega učenja
 16. KLARA DROFENIK: Razlaga napovedi strojnega učenja z biološkim predznanjem
 17. MELANIJA KRALJEVSKA: Parkinson disease subtypes based on short time series and multi-view clustering
 18. MIHA BOMBEK: Prilagajanje vnaprej naučenega modela BERT slovenskim klasifikacijskim nalogam
 19. JAKOB ŠKORNIK: Strojno učenje za kombinatorično optimizacijo na problemu usmerjanja vozil
 20. BOSHKO KOLOSKI: Knowledge graph-based document embedding enrichment
 21. DOMEN VREŠ: Obramba pred sovražnimi napadi na perturbacijske razlage modelov strojnega učenja
 22. MARTIN BOŽIČ: Globoke nevronske mreže za postavljanje vejic v slovenskem jeziku
 23. YANNICK KUHAR: Konstruktivna indukcija s samokodirniki in gručenjem
 24. ŽAN PEČOVNIK: Medjezikovni prenos napovednih modelov za sovražni govor
 25. GAŠPER HÜLL: Anonimizacija sodnih odločb z metodami strojnega učenja
 26. ANDREJ PETRUSHEVSKI: Detection of Parkinson's disease symptoms based on wearable sensors
 27. Jasmina Pegan: Detekcija antonimov z vektorskimi vložitvami besed
 28. Sebastian Mežnar: Modeliranje sloga igre košarkarske ekipe iz prostorskih podatkov
 29. JERNEJ VIVOD: Ocenjevanje atributov s posplošitvami algoritma Relief
 30. MAJ BAJUK: Ansambli verjetnostnih klasifikacijskih pravil
 31. Kristjan Reba: Medjezikovna klasifikacija sentimenta tvitov
 32. LJUPCHE MILOSHESKI: Cross–lingual mappings of contextual word embedding ELMo
 33. TILEN ZELINKA: Vektorske vložitve za prepoznavanje slovenskih glagolskih idiomov
 34. KRISTJAN VOJE: Avtomatska izdelava vezljivostnih vzorcev za slovenske glagole
 35. Matej Klemen: Izboljšave metode globokih naključnih gozdov
 36. Jaka Koren: Napovedovanje ishemije iz simuliranih podatkov
 37. ANDREJAANA ANDOVA: Ugotavljanje berljivosti besedil z uporabo statističnih mer in strojnega učenja
 38. URBAN BAUMKIRHER: Avtomatsko podnaslavljanje slik z globokimi nevronskimi mrežami
 39. SIMON BELTRAM: Evolucijska optimizacija geometrije profila letalskega krila
 40. SAŠO KUNTARIČ: Statistično strojno prevajanje iz angleščine v slovenščino s sistemom Moses
 41. LOVRO ŽITNIK: Priporočilni sistem za slovenske elektronske knjige
 42. SAŠO RUTAR: Empirična evalvacija procesa avtomatske klasifikacije sentimenta na finančni domeni
 43. KLEMEN KADUNC: Določanje sentimenta slovenskim spletnim komentarjem s pomočjo strojnega učenja
 44. ROK REJC: Generiranje slovenskih besednih oblik s pomočjo strojnega učenja
 45. ARON BIRSA: Iskanje in razvrščanje spletnih trgovin
 46. ALEKSANDER KLJUČEVŠEK: Statistična analiza slovenskih jezikovnih korpusov
 47. ANDREJ JUGOVIC: Abstraktivno povzemanje dokumentov v slovenskem jeziku
 48. BLAŽ KONCILJA: Napovedovanje porabe pomnilniških kapacitet pri rezervnem kopiranju
 49. Nejc Ambrožič: Večkriterijska optimizacija pametnih stavb z evolucijskim algoritmom
 50. Nejc Ambrožič: Večkriterijska optimizacija pametnih stavb z evolucijskim algoritmom
 51. Tadej Škvorc: Orodje za razporejanje člankov na konferencah
 52. Tadej Škvorc: Orodje za razporejanje člankov na konferencah
 53. Karin Piškur: Popravljanje vejic v slovenskih besedilih z orodjem LanguageTool
 54. Žiga Pušnik: Uporaba globokih konvolucijskih nevronskih mrež na jezikovnih problemih
 55. Karin Piškur: Popravljanje vejic v slovenskih besedilih z orodjem LanguageTool
 56. Žiga Pušnik: Uporaba globokih konvolucijskih nevronskih mrež na jezikovnih problemih
 57. Jernej Andoljšek: Reševanje Ravenovih inteligenčnih testov v arhitekturi ACT-R
 58. Primož Tramte: Ogrodje za vizualizacijo prostorskih podatkov
 59. Anja Krajnc: Postavljanje vejic v slovenščini s pomočjo strojnega učenja
 60. ROK RITLOP: Umetno življenje na primeru kolonije inteligentnih agentov
 61. JERNEJ ANDOLJŠEK: Ravenov test inteligence v kognitivni arhitekturi ACT-R
 62. PRIMOŽ TRAMTE: Ogrodje za vizualizacijo prostorskih podatkov
 63. Žiga Ham: Ogrodje za vizualizacijo algoritmov
 64. Ervin Perhaj: Vizualizacija algoritma PageRank
 65. Andrej Levičnik: Priporočilni sistem za izbiro turističnih svetovalcev
 66. Rok Sokol: Vizualizacija iskanja z algoritmom LRTA*
 67. Matej Lenarčič: Testiranje modulov pri inačicah spletne aplikacije
 68. Matjaž Tramte: Vizualizacija algoritma minimax na primeru igre nim
 69. Maks Horvat: Orodja za tekstovno rudarjenje v slovenščini
 70. Ivan Drljepan: Klasifikacija s porazdeljeno predstavitvijo
 71. Tadej Lokar: Generiranje psevdoumetnih podatkovnih množic
 72. Uroš Kosič: Mera podobnosti na podlagi naključnih gozdov
 73. Nejc Gašperin: Spletna aplikacija za vozače
 74. Blaž Roženbergar: Upravljanje trgovskega blaga z značkami RFID
 75. Gašper Mlakar: Pripomoček za pisanje na podlagi besedilne analize
 76. Aleksandar Kojić: Vizualizacija optimizacije z rojem delcev na mobilni platformi
 77. Andrej Čopar: Kombinatorična optimizacija s porazdeljeno implementacijo genetskih algoritmov
 78. Alojzij Blatnik: Napovedovanje kritičnih dogodkov pri ponudbi računskih virov
 79. Simon Ivanšek: Vizualizacija optimizacije prometa z genetskimi algoritmi
 80. Aleš Uršič: Evolucija nevronskih mrež
 81. Mateja Rojko: Ideje in gradiva v računskem razmišljanju
 82. Andrej Štrajhar: Uporabniško prijazen sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami za skavte
 83. Matjaž Vončina: Predstavitev spletnih novic iz več virov
 84. Domen Rački: Ocenjevanje atributov v neuravnoteženih problemih
 85. Dejan Ognjenović: Ugotavljanje konsistentnosti anketnih odgovorov s strojnim učenjem
 86. Maja Madarasi: Podatkovna analiza uspešnosti sodelovanja zdravnikov in farmacevtov
 87. Nejc Ločniškar: Spletni zajem napovedne moči trgov
 88. Jan Kraljič: Napovedovanje podatkovnega toka porabe električne energije
 89. John Adeyanju Alao: Vizualizacija drevesnih modelov in naključnih gozdov
 90. Sandi Gec: Tridimenzionalna vizualizacija genetskih algoritmov
 91. Damjan Perenič: Praktična raba algoritmov za iskanje najkrajših poti pri upravljanju skladišč
 92. Matej Pičulin: Diskretizacija številskih atributov z razvrščanjem
 93. Primož Čater: Zajem modrosti množic s spletnim anketiranjem
 94. Darko Lipovec: Vizualizacija in animacija preiskovalnega algoritma RBFS
 95. Tomaž Kuzma: Hevristično sestavljanje križank
 96. Marko Lugarič: Podobnost izvorne kode

Druga dela (4)

 1. Tim Smole, Bojan Žunkovič, Matej Pičulin, Enja Kokalj, Marko Robnik Šikonja, Matjaž Kukar, Dimitrios I. Fotiadis, Vasileios C. Pezoulas, Nikolaos S. Tachos, Fausto Barlocco, Francesco Mazzarotto, Dejana Popović, Lars S. Maier, Lazar Velicki, Guy A. MacGowan, Iacopo Olivotto, Nenad Filipović, Djordje G. Jakovljević, Zoran Bosnić: A machine learning-based risk stratification model for ventricular tachycardia and heart failure in hypertrophic cardiomyopathy
 2. Smiljana Đorović, Marko Robnik Šikonja, Miloš D. Radović, Bojana Anđelković Ćirković, Nenad Filipović: Finite element modelling of cardiac ischemia and data mining application for ischemic detection and localization
 3. Domen Rački, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 4. Dejan Ognjenović, Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir: Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah