Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (27)

 1. Ines Hribovšek: Odzivanje na uporabo psihoaktivnih substanc v vzgojnih zavodih
 2. Miha Stele: Odzivi socialnih pedagogov v osnovnih šolah v obdobju epidemije COVID-19
 3. Klavdija Vovk: Prepoznavanje procesa žalovanja pri mladostnikih v vzgojnem zavodu z vidika mladostnikov in vzgojiteljev
 4. Lina Novak: Terapevtski pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi
 5. Ana Bešter: Vpogled v sistem pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami preko implementacije programa Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava
 6. Lea Metelko: Vzgojni načrt osnovne šole z vidika socialnih pedagogov
 7. Maruša Jarc: Izzivi in doživljanje staršev otrok z avtističnimi motnjami
 8. Tjaša Slevec: Strategije uravnavanja čustev učiteljev in socialnih pedagogov pri pedagoškem delu v osnovni šoli
 9. Lea Verbič: Metodični izzivi vzgojiteljev vzgojnih zavodov
 10. Mateja Mikluš: Vpliv družinskih dejavnikov na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja
 11. Lana Brezovec: Doživljanje smisla življenja brezposelnih mladih
 12. Anja Poles: Poklicna orientacija z vidika šolskih svetovalnih delavcev in predlog programa poklicne orientacije
 13. Tjaša Božič: Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora
 14. Blanka Šiško: Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki
 15. Anina Matiš: Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu
 16. Estera Žibert: Značilnosti čustvovanja mladostnikov v vzgojnem zavodu
 17. Anja Mislej: Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod
 18. Lea Lah: Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah
 19. Rebeka Kos: Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev
 20. Natalija Kujavec: Iz rejništva v vzgojni zavod
 21. Neva Vaner: Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli
 22. Tjaša Dolinar: Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost
 23. Tjaša Frumen: Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini
 24. Maja Hercog: Predstave mladih o ljubezni in viri informacij
 25. Barbara Bizjan: Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi
 26. Špela Ivanuša: Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave
 27. Anja Stanič: Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami

Diplomska dela (20)

 1. Sara Justin: Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva
 2. Manca Trošt: Prijava nasilja v družini - ali je res tako enostavno?
 3. Sabina Blažević: Žalovanje mladostnika ob smrti starša
 4. Teja Černe: Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi
 5. Julija Raišp: Podpora šolske svetovalne službe ob ločitvi staršev
 6. Marija Mitrović: Nasilje med deklicami
 7. Jerneja Sever: Branje s pomočjo terapevtskega psa
 8. Tajda Lukan: Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine
 9. Mateja Mikluš: Problematika preveč skrbnih in ljubečih staršev ter premalo odgovornih otrok
 10. Maruška Merisa Krajnc: Otroci alkoholikov
 11. Lina Novak: Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 12. Estera Žibert: Disfunkcionalna družina - eden od vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj
 13. Tara Seme: Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju
 14. Ajda Burnik: Vključevanje otrok tujcev v slovensko družbo
 15. Nina Perger: Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah
 16. Tjaša Božič: Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin
 17. Neža Pavli: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 18. Tjaša Frumen: Vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni šoli
 19. Maša Viršček: Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci
 20. Anja Poles: Vloga socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora

Druga dela (10)

 1. Nataša Zrim Martinjak: Developing pedagogical competency during teacher education through the experiential learning of didactic and methodological approaches
 2. Maja Hercog: Smiselnost uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode
 3. Nataša Zrim Martinjak: Invalidna vzgoja invalidnih otrok
 4. Nataša Zrim Martinjak: Socialni pedagog - poklicni govorec
 5. Nataša Zrim Martinjak: Nasilje vzgoje brez pouka
 6. Nataša Zrim Martinjak: Telo, gibanje in razvoj mišljenja
 7. Nataša Zrim Martinjak: V ogledalu socialne pedagogike
 8. Nataša Zrim Martinjak: Koncept socialnega kapitala v socialni pedagogiki
 9. Nataša Zrim Martinjak: Socialna pedagogika v kontekstu edukacijskih politik in koncepta socialnega kapitala
 10. Nataša Zrim Martinjak: Influence of a habitus and practical education on the pedagogic praxis of a teacher