Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Mattia Petroni: Računalniško podprta metodologija za analizo občutljivosti večnivojskih stohastičnih modelov bioloških preklopnih gradnikov
 2. Miha Moškon: Modeli in metrike dinamike preklopa v enostavnih bioloških sistemih za potrebe računalniških struktur prihodnosti

Magistrska dela (3)

 1. Žiga Pušnik: Analiza prostora dopustnih rešitev v visoko-dimenzionalnih dinamičnih modelih bioloških sistemov
 2. Silvo Gazvoda: Pregled orodij za agentno modeliranje bioloških sistemov in njihova uporaba na modelu večceličnega biološkega oscilatorja
 3. Simon Arbajter: Analiza toka in načina hrambe podatkov o obravnavah pacientov v Urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana

Diplomska dela (22)

 1. DAVID MIŠKIĆ: Pregled in primerjava računskih pristopov za analizo ritmičnega izražanja genov
 2. LUKA ŽNIDARŠIČ: Mobilna aplikacija za določanje lokacij z optimalnim vremenom
 3. NERMIN JUKAN: Razvoj spletne platforme za vizualizacijo in deljenje medicinskih algoritmov
 4. NEJC NADIŽAR: Vzpostavitev informacijskega okolja za vodenje evidence bioloških vzorcev
 5. MARKO BOLČIČ TAVČAR: Detekcija in preprečevanje napadov DDOS v okolju manjšega ponudnika internetnih storitev
 6. Lidija Magdevska: Uporaba mehke logike za modeliranje bioloških sistemov na primeru signalne poti MAPK
 7. URBAN LEBEN: Programska rešitev avtomatizacije procesa sestave turističnega itinerarja
 8. NATAŠA VODOPIVEC: Prenos meritev pametne zapestnice v enovito podatkovno bazo
 9. TIMOTEJ OSOLIN: Zasnova translacije bioloških modelov v SBML zapis
 10. MATEJ STIPIČ: Razvoj modula za upravljanje delovnih obremenitev v sistemu AtlasWMS
 11. Nejc Poljanšek: Vzpostavitev spletnega vmesnika za prikaz tenziomiografskih meritev
 12. Jure Janša: Merjenje zmogljivosti in optimizacija navideznih naprav DataPower
 13. Matjaž Gulja: Analiza računalniškega omrežja na primeru Dijaškega doma Tabor
 14. Ožbolt Menegatti: Vzorčni primeri programskih rešitev za Raspberry Pi
 15. Silvo Gazvoda: Analiza delovanja računalniških omrežij s programskim orodjem CACTI
 16. Miha Moškon: Modeliranje iskanja izvora hrane v mehkem modelu za računalniško simulacijo letenja ptic v jati
 17. NEJC POLJANŠEK: Vzpostavitev spletnega vmesnika za prikaz tenziomiografskih meritev
 18. NIK MIŠKOVIČ: Analiza storitve FlipIT z vidika časa dostopa
 19. JURE JANŠA: Merjenje zmogljivosti in optimizacija navideznih naprav DataPower
 20. MATJAŽ GULJA: Analiza računalniškega omrežja na primeru Dijaškega doma Tabor
 21. Silvo Gazvoda: Analiza delovanja računalniških omrežij s programskim orodjem CACTI
 22. OŽBOLT MENEGATTI: Vzorčni primeri rešitev za RasberryPi

Druga dela (11)

 1. Matej Stipič: Razvoj modula za upravljanje delovnih obremenitev v sistemu AtlasWMS
 2. Miha Moškon, Miha Mraz: Systematic Approach to Computational Design of Gene Regulatory Networks with Information Processing Capabilities
 3. Miha Moškon, Monika Avbelj, Roman Jerala, Nikolaj Zimic, Miha Mraz: Model realizacije funkcionalnosti RS-pomnilne celice v biološkem sistemu
 4. Domen Šoberl, Nikolaj Zimic, Aleš Leonardis, Jaka Krivic, Miha Moškon: Hardware implementation of FAST algorithm for mobile applications
 5. Martin Stražar, Miha Mraz, Nikolaj Zimic, Miha Moškon: An adaptive genetic algorithm for parameter estimation of biological oscillator models to achieve target quantitative system response
 6. Jure Bordon, Miha Moškon, Miha Mraz: Semi-quantitative modelling of biological systems with extended Fuzzy Petri nets
 7. Miha Moškon, Miha Mraz: Modelling and analysing the information processing capabilities of simple biological systems
 8. Miha Moškon, Miha Mraz: Modeling as the essential step in the construction of biological computer structures
 9. Miha Moškon: Solving the vaguely defined assignment problems
 10. Miha Moškon, Štefan Novak, Marino Medeot, Iztok Lebar Bajec, Nikolaj Zimic, Miha Mraz: Solving the logistic problems with optimal resource assignment using fuzzy logic methods
 11. Miha Mraz, Miha Moškon: Modeliranje računalniških omrežij