Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nejc Bezak: Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi

Magistrska dela (13)

 1. Marcos Alexopoulos: Use of the reanalysis products for the hydrological rainfall-runoff modelling: Slovenian case studies
 2. Steven Brazda: Poplave zaradi taljenja snega in sočasnega delovanja več dejavnikov v Severni Ameriki in Evropi
 3. Manca Petek: Analiza erozivnosti padavin v Sloveniji
 4. Luka Drole: Idejna zasnova renaturalizacije odseka reke Ljubljanice
 5. Maja Jelen: Hidrološka analiza kraških izvirov v Sloveniji
 6. Maja Matič: Primerjava dveh metod za analizo slik za določitev zrnavosti grobih agregatov in sedimentov
 7. Katarina Lavtar: Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save
 8. Anita Zore: Vpliv prestrezanja padavin na erozijo
 9. Matevž Piry: Analiza projektnih pretokov z upoštevanjem negotovosti
 10. Agata Serwińska: The use of the rainfall compound analysis in the process of the design discharge estimation in Slovenia
 11. Luka Prezelj: Modeliranje transporta plavin na porečju Save Dolinke
 12. Kristina Unger: Vrednotenje protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem podnebnih sprememb
 13. Matej Lahne: Analiza vpliva podnebnih sprememb na hidrološke procese v porečju Save do vodomerne postaje Litija

Diplomska dela (16)

 1. Nejc Bezak: Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov
 2. Luka Prezelj: Vrednotenje premeščanja sedimentov na podlagi podatkov o zapolnjenosti hudourniških pregrad
 3. Sandi Stanjko: Izračun odtoka z manjšega porečja
 4. Urška Maček: Analiza trendov evapotranspiracije v Sloveniji
 5. Timotej Jurček: Izračun odtoka s povirnega dela Gradaščice
 6. Matevž Piry: Preučevanje površinskega odtoka s fizičnim hidrološkim modelom
 7. Matej Mešl: Izračun površinskega odtoka z zgornjega dela porečja Dravinje
 8. Matevž Jenko: Meritve transporta plavin na Kamniški Bistrici in Pšati
 9. Jaka Plečko: Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji
 10. Damir Heco: Določanje parametra CN za manjše porečje
 11. Lazar Cerović: Primerjava izračunov srednje dnevne vrednosti temperature zraka po različnih metodah
 12. Ana Poglajen: Določanje zrnavostne sestave rečnih plavin na naravnih prodiščih
 13. Deja Mavri: Predlog razvoja enačbe za določitev sintetičnega hidrograma enote na podlagi podatkov z območja Slovenije
 14. Tadej Prevec: Določitev osnovnih lastnosti porečij v Sloveniji
 15. Lana Radulović: Vpliv prestrezanja padavin na mikrostrukturo padavin
 16. Urban Vozelj: Analiza vpliva hibridne infrastrukture na poplave

Druga dela (56)

 1. Maja Jelen, Matjaž Mikoš, Nejc Bezak: Kraški izviri v Sloveniji - analiza trendov
 2. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: Investigation of trends, temporal changes in intensity-duration-frequency (IDF) curves and extreme rainfall events clustering at regional scale using 5 min rainfall data
 3. Pavel Raška, Nejc Bezak, Carla S.S. Ferreira, Zahra Kalantari, Kazimierz Banasik, Miriam Bertola, Mary Bourke, Artemi Cerdà, Peter Davids, Mariana Madruga de Brito, Rhys Evans, David Christian Finger, Rares Halbac-Cotoara-Zamfir, Mashor Housh, Artan Hysa, Jiří Jakubínský, Marijana Kapović-Solomun, Maria Kaufmann, S. D. Keesstra, Emine Keles, Silvia Kohnová, Michele Pezzagno, Kristina Potočki, Samuel Rufat, Samaneh Seifollahi-Aghmiuni, Arthur Schindelegger, Mojca Šraj, Gintautas Stankunavičius, Jannes Stolte, Ružica Stričević, Jan Szolgay, Vesna Zupanc, Lenka Slavíková, Thomas Hartmann: Identifying barriers for nature-based solutions in flood risk management
 4. Nejc Bezak, Jošt Sodnik, Matej Maček, Timotej Jurček, Jernej Jež, Tina Peternel, Matjaž Mikoš: Investigation of potential debris flows above the Koroška Bela settlement, NW Slovenia, from hydro-technical and conceptual design perspectives
 5. Nejc Bezak, Martina Kovačević, Gregor Johnen, Klaudija Lebar, Vesna Zupanc, Andrej Vidmar, Simon Rusjan: Exploring options for flood risk management with special focus on retention reservoirs
 6. Jiří Jakubínský, Nejc Bezak, Tomáš Lepeška: Managing floodplains using nature-based solutions to support multiple ecosystem functions and services
 7. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš, Pasquale Borrelli, Leonidas Liakos, Panos Panagos: An in-depth statistical analysis of the rainstorms erosivity in Europe
 8. Nejc Bezak, Klaudija Lebar, Yu-Chieh Huang, Walter Chen: Data on 33 years of erroneous usage of rainfall erosivity equations
 9. Steven Brazda, Mojca Šraj, Nejc Bezak: Classification of floods in Europe and North America with focus on compound events
 10. Nejc Bezak, Sašo Petan, Matjaž Mikoš: Spatial and temporal variability in rainfall erosivity under Alpine climate - a Slovenian case study using optical disdrometer data
 11. Klaudija Lebar, Anže Medved, Simon Rusjan, Nejc Bezak: Investigation of low- and high-flow characteristics of karst catchments under climate change
 12. Nejc Bezak, Pasquale Borrelli, Matjaž Mikoš, Panos Panagos: Outreach and post-publication impact of soil erosion modelling literature
 13. Nejc Bezak, Sašo Petan, Mira Kobold, Mitja Brilly, Zoltán Bálint, Snezhanka Balabanova, Valeriu Cazac, András Csík, Reinhold Godina, Petr Janál, Željka Klemar, Eva Kopáčiková, Philipp Liedl, Marius Matreata, Viktoriia Korniienko, Dejan Vladiković, Mojca Šraj: A catalogue of the flood forecasting practices in the Danube River Basin
 14. Nejc Bezak, Simon Rusjan, Marjeta Kramar Fijavž, Matjaž Mikoš, Mojca Šraj: Estimation of suspended sediment loads using copula functions
 15. Anita Zore, Nejc Bezak, Mojca Šraj: The influence of rainfall interception on the erosive power of raindrops under the birch tree
 16. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: Estimation of design floods using univariate and multivariate flood frequency approach with regard to one wet year
 17. Mojca Šraj, Nejc Bezak, Mitja Brilly: Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcijekopula
 18. Nejc Bezak, Katarina Zabret, Mojca Šraj: Application of copula functions for rainfall interception modelling
 19. Nejc Bezak, Mojca Šraj, Simon Rusjan, Matjaž Mikoš: Impact of the rainfall duration and temporal rainfall distribution defined using the Huff curves on the hydraulic flood modelling results
 20. Nejc Bezak, Pasquale Borrelli, Panos Panagos: A first assessment of rainfall erosivity synchrony scale at pan-European scale
 21. Walter Chen, Nejc Bezak: Comment on “Towards improved USLE-based soil erosion modelling in India
 22. Klaudija Lebar, Andrej Vidmar, Nejc Bezak, Simon Rusjan: Lag times as indicators of hydrological mechanisms responsible for NO$_3$-N flushing in a forested headwater catchment
 23. Pasquale Borrelli, Nejc Bezak, Matjaž Mikoš, Panos Panagos: Soil erosion modelling
 24. Nejc Bezak, Jošt Sodnik, Matjaž Mikoš: Impact of a random sequence of debris flows on torrential fan formation
 25. Nejc Bezak, Mateja Jemec Auflič, Matjaž Mikoš: Reanalysis of soil moisture used for rainfall thresholds for rainfall-induced landslides
 26. Nejc Bezak, Pasquale Borrelli, Panos Panagos: Exploring the possible role of satellite-based rainfall data in estimating inter- and intra-annual global rainfall erosivity
 27. Panos Panagos, Pasquale Borrelli, Francis Matthews, Leonidas Liakos, Nejc Bezak, Nazzareno Diodato, Cristiano Ballabio: Global rainfall erosivity projections for 2050 and 2070
 28. Nejc Bezak, Lazar Cerović, Mojca Šraj: Impact of the mean daily air temperature calculation on the rainfall-runoff modelling
 29. Sirio Modugno, Sarah C. M. Johnson, Pasquale Borrelli, Edris Alam, Nejc Bezak, Heiko Balzter: Analysis of human exposure to landslides with a GIS multiscale approach
 30. Cenk Sezen, Mojca Šraj, Anže Medved, Nejc Bezak: Investigation of rain-on-snow floods under climate change
 31. Katarina Lavtar, Nejc Bezak, Mojca Šraj: Rainfall-runoff modeling of the nested non-homogeneous Sava River sub-catchments in Slovenia
 32. Tina Peternel, Mitja Janža, Ela Šegina, Nejc Bezak, Matej Maček: Recognition of landslide triggering mechanisms and dynamics using GNSS, UAV photogrammetry and in situ monitoring data
 33. Yun Bai, Nejc Bezak, Klaudija Lebar, Mateja Klun, Jin Zhang: Short-term streamflow forecasting using the feature-enhanced regression model
 34. Nejc Bezak, Jernej Jež, Jošt Sodnik, Mateja Jemec Auflič, Matjaž Mikoš: An extreme may 2018 debris flood case study in northern Slovenia
 35. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: Soil erosion modelling
 36. Mojca Šraj, Nejc Bezak: Comparison of time trend- and precipitation-informed models for assessing design discharges in variable climate
 37. Nejc Bezak, Cristiano Ballabio, Matjaž Mikoš, Sašo Petan, Pasquale Borrelli, Panos Panagos: Reconstruction of past rainfall erosivity and trend detection based on the REDES database and reanalysis rainfall
 38. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: Changes in the rainfall event characteristics above the empirical global rainfall thresholds for landslide initiation at the pan-European level
 39. Matjaž Mikoš, Nejc Bezak: Debris flow modelling using RAMMS model in the Alpine environment with focus on the model parameters and main characteristics
 40. Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: Changes in the compound drought and extreme heat occurrence in the 1961–2018 period at the European scale
 41. Uwe Pidoto, Nejc Bezak, Hannes Müller-Thomy, Bora Shehu, Ana Claudia Callau-Beyer, Katarina Zabret, Uwe Haberlandt: Comparison of rainfall generators with regionalisation for the estimation of rainfall erosivity at ungauged sites
 42. Martina Lacko, Kristina Potočki, Kristina Ana Škreb, Nejc Bezak: Joint modelling of flood hydrograph peak, volume and duration using copulas—case study of Sava and Drava river in Croatia, Europe
 43. Nejc Bezak, Josip Peranić, Matjaž Mikoš, Željko Arbanas: Evaluation of hydrological rainfall loss methods using small-scale physical landslide model
 44. Nejc Bezak, Walter Chen: Comment on “Review of methods of spatio-temporal evaluation of rainfall erosivity and their correct application” by Brychta et al. (2022), Catena 217, 106454
 45. Glenn Tootle, Emily Elliott, Nejc Bezak, Giuseppe Formetta: Streamflow reconstructions using tree-ring-based paleo proxies for the Sava river basin (Slovenia)
 46. Marcos Julien Alexopoulos, Hannes Müller-Thomy, Patrick Nistahl, Mojca Šraj, Nejc Bezak: Validation of precipitation reanalysis products for rainfall-runoff modelling in Slovenia
 47. Walter Chen, Yu-Chieh Huang, Klaudija Lebar, Nejc Bezak: A systematic review of the incorrect use of an empirical equation for the estimation of the rainfall erosivity around the globe
 48. Mark Bryan Alivio, Nejc Bezak, Matjaž Mikoš: The size distribution metrics and kinetic energy of raindrops above and below an isolated tree canopy in urban environment
 49. Francis Matthews, G. Verstraeten, Pasquale Borrelli, Matthias Vanmaercke, Jean Poesen, An Steegen, Aurore Degré, Belén Cárceles Rodríguez, Charles Bielders, Nejc Bezak, Vincenzo Bagarello, Vito Ferro, Panos Panagos: EUSEDcollab: a network of data from European catchments to monitor net soil erosion by water
 50. Pasquale Borrelli, Christine Alewell, Jae E. Yang, Nejc Bezak, Yixian Chen, Ayele Almaw Fenta, Arthur Nicolaus Fendrich, Surya Gupta, Francis Matthews, Sirio Modugno, Nigussie Haregewey, David A. Robinson, Florence Tan, Matthias Vanmaercke, G. Verstraeten, Diana C.S. Vieira, Panos Panagos: Towards a better understanding of pathways of multiple cooccurring erosion processes on global farmland
 51. Panos Panagos, Tomislav Hengl, Ichsani Wheeler, Pawel Marcinkowski, Montfort Bagalwa Rukeza, Bofu Yu, Jae E. Yang, Chiyuan Miao, Nabansu Chattopadhyay, Seyed Hamidreza Sadeghi, Yoav Levi, Gunay Erpul, Christian Birkel, Natalia Hoyos, Paulo Tarso S. Oliveira, Carlos A. Bonilla, Werner Nel, Hassan Al Dashti, Nejc Bezak, Kristof Van Oost, Sašo Petan, Ayele Almaw Fenta, Nigussie Haregeweyn, Mario Pérez-Bidegain, Leonidas Liakos, Cristiano Ballabio, Pasquale Borrelli: Global rainfall erosivity database (GloREDa) and monthly R-factor data at 1km spatial resolution
 52. Simon Rusjan, Klaudija Lebar, Nejc Bezak: Insight into heterogeneous karst catchment by the dynamical system approach
 53. Mark Bryan Alivio, Mojca Šraj, Nejc Bezak: Investigating the reduction of rainfall intensity beneath an urban deciduous tree canopy
 54. Matjaž Mikoš, Aleš Golja, Nejc Bezak: Climate and weather-related factors limiting outdoor activities and impacting tourism - case studies in Slovenia
 55. Nejc Bezak, Pasquale Borrelli, Matjaž Mikoš, Mateja Jemec Auflič, Panos Panagos: Towards multi-model soil erosion modelling
 56. Jošt Sodnik, Matjaž Mikoš, Nejc Bezak: Torrential hazards’ mitigation measures in a typical alpine catchment in Slovenia