Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (29)

 1. Peter Zaletelj: Dendrokronološke raziskave objektov na Dolenjskem
 2. Marjan Jerala: Razvoj lesene obloge za zimske vrtove
 3. Janez Peperko: Tradicionalna gradnja lesenih stavb na Dolenjskem
 4. Boštjan Šifrer: Razvoj klubske mize
 5. Tomaž Skarlovnik: Preučevanje nakupnega vedenja slovenskih potrošnikov bivalnega pohištva
 6. Tomaž Gliha: Dendrokronološke raziskave dvojnega stegnjenega kozolca na Dolenjskem
 7. Gregor Bračun: Razvoj modela za motorni čoln
 8. Miha Bijol: Oblikovanje in konstruiranje tikove palube
 9. Majda Rakovec: Vzroki za nastanek napak na robovih obdelovancev
 10. Miran Nemanič: Razvoj sistemskega kopalniškega pohištva
 11. Bojan Derganc: Dendrokronološke raziskave kozolcev v Velikem Orehku
 12. Boštjan Povše: Dendrokronološke raziskave pastirskih objektov iz okolice Kranjske Gore
 13. Matej Drnovšek: Javnomnenjska raziskava o vplivu rabe lesa na zdravo bivalno okolje
 14. Sašo Tanko: Univerzalni sistem stopniščnih ograj
 15. Alen Pangos: Razvoj razstavljive lesne vezi
 16. Iztok Gliha: Vpliv konstrukcije na trajnost otroških igral
 17. Simon Lekše: Embaliranje in pakiranje končnih izdelkov
 18. Luka Golob: Dendrokronološke raziskave lesa zgodovinskih objektov iz okolice Šentjurja
 19. Klemen Korošec: Razvoj pohištva za spalnice
 20. Dejan Češnovar: Dendrokronološke raziskave kozolcev iz vasi Ratje in Malo Lipje
 21. Blaž Erznožnik: Razvoj okenskega profila
 22. Dejan Maver: Uporaba računalniških programov za konstruiranje in oblikovanje v slovenskih lesnih podjetjih
 23. Darja Antolin: Razvoj novega programa pohištva za vrtce
 24. Kristjan Brodnik: Primerjava izbranih CAD programov v pohištveni industriji
 25. Matjaž Pajnič: Raziskava ergonomske ustreznosti kuhinjskega pohištva
 26. Jurij Jene: Navlaževanje elementov zunanjih podov v odvisnosti od njihove konstrukcije
 27. David Plantan: Razvoj servirnega vozička
 28. Matic Kete: Vpliv izvedbe kotne vezi na odpornost površinsko obdelanega okenskega profila proti staranju
 29. Bojan Iskra: Izbira optimalne konstrukcijske rešitve stola Ken

Druga dela (8)

 1. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin, Jože Kušar: Lesene lepljene konstrukcije v arhitekturi
 2. Jasna Hrovatin: Opredelitev kriterijev za vrednotenje konstrukcije pohištva
 3. Jasna Hrovatin, Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar: Členitev sistemov lesene motažne gradnje glede na postopek gradnje
 4. Jasna Hrovatin: Dejavniki, ki so vplivali na karakteristike sedežnega pohištva v določenem stilnem obdobju
 5. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin: Raziskava stališč o leseni gradnji v Sloveniji v letu 2006
 6. Les
 7. Manja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin: Model za vrednotenje kriterijev gradnje
 8. Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar, Jasna Hrovatin: Smernice in potencial lesene gradnje v Sloveniji