Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Živa Humer: Etika skrbi, spol in družina
 2. Tjaša Žakelj: Sociološki vidiki iskanja partnerjev/partnerk preko interneta
 3. Katja Pesjak: Reorganizirane družine v Sloveniji
 4. Nina Tuš: Heteronormativnost vzgojnega procesa
 5. Saša Pišot: Gibalna/športna aktivnost kot determinanta "zdravega" življenjskega sloga družine in otrokovega telesnega kapitala
 6. Jasmina Šepetavc: Feministični in queerovski manjšinski film kot alternativno izrazno in politično sredstvo
 7. Nina Perger: Vsakdanje življenje oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami

Magistrska dela (60)

 1. Mojca Perić: Otroci z motnjo vedenja in osebnosti med družino in državo
 2. Tjaša Žakelj: Starševske vloge v razveznih postopkih
 3. Aleš Skornšek-Pleš: Državljanske pravice in osebne svoboščine žensk v sodobni alžirski družbi
 4. Darja Rabzelj: Vpliv demografskih sprememb na družinsko politiko v Sloveniji ter v nekaterih državah EU
 5. Nataša Steklasa: Vpliv značilnosti sodobnih partnerstev na odločitev za otroka
 6. Zorana Medarić: Sociološki vidiki nasilja nad ženskami v družini
 7. Veronika Baša: Analiza reprezentacije ženskega orgazma v reviji Men´s Health
 8. Tanja Lisjak: Evalvacija Resolucije o temeljih družinske politike v Sloveniji
 9. Anja Žagar: Poznomoderne spremembe intimnosti
 10. Evelin Trafela: Ljubezen v sociološki perspektivi
 11. Nina Luin: Življenjske prakse in strategije preživetja
 12. Maša Muster: Spremembe v diskurzih o seksualnosti v svetovalnih rubrikah
 13. Petra Leverić: Riot Grrrls kot kritika patriarhalnega konstrukta ženskosti
 14. Jerneja Javornik: Vloga družinske politike v reproduktivnih odločitvah ljudi
 15. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih kot orodje za opolnomočenje žensk
 16. Mateja Šešerko: Spremembe v partnerskih odnosih v pozni moderni
 17. Katja Krajnc: Zunaj - znotraj. Trans-spolnost in queer kot način preseganja binarnega spolnega razlikovanja
 18. Mateja Pačnik: Reprezentacija žensk v sodobnih pravljicah
 19. Petra Grahek: Očetovstvo v pozni modernosti
 20. Irena Kepeski: Odnos do homoseksualnosti v Srbiji
 21. Sabina Fridl: Nasilje nad starejšimi
 22. Adrijana Narat: Diskriminacija in stigmatizacija gluhih in naglušnih v vsakdanjem življenju
 23. Janja Tkalec: Sociološki vidiki spolnih praks
 24. Anja Štante: Partnerske zveze študentov in študentk v Sloveniji
 25. Lana Berčan: Nasilje nad ženskami v Indiji: primer reprezentacij v bollywoodskih filmih
 26. Metod Knific: Naprej k prvinskosti: med retrotopijo in utopistiko
 27. Nina Jug: Znanje ali pridnost?
 28. Ana Stamejčič: Neodločanje za otroke ter ideologija obveznega materinstva v pozni modernosti
 29. Ida Gračanin: Preseganje binarnega spolnega sistema v športu
 30. Jasmina Skale: Medikalizacija moške seksualnosti
 31. Lea Verbič: Ideologija biološkega starševstva
 32. Janja Bezjak Kranjc: Preobrazba spolnosti
 33. Matevž Gotovnik: Družbena konstrukcija očetovstva
 34. Barbara Ivačič: Materinstvo za rešetkami
 35. Anja Kocman: Za njeno varnost gre
 36. Anja Novak: Sociološki vidiki biseksualnosti
 37. Alis Bedenk: Transseksualnost
 38. Špela Colja: Percepcija študentk in študentov do novih oblik spoznavanja partnerjev s pomočjo aplikacije Tinder
 39. Renato De Corti: Spletna prostitucija v Sloveniji
 40. Sara Slana: Predlog strategije za implementacijo Istanbulske konvencije
 41. Marina Božič: Starši kot vir socialne opore istospolno usmerjenim
 42. Urša Zupan: Vpliv veganstva na vsakdanje življenje posameznika_ce v sodobni družbi
 43. Mirjam Hočevar: Percepcija in pomen časa v poznomoderni družbi
 44. Aleš Istenič: Učinki participacije učencev v slovenskih osnovnih šolah
 45. Sanja Vičar: Družbeni in kulturni vidiki prostitucije na Zahodu skozi analizo celovečernih filmov
 46. Maja Podržaj: Drag queens
 47. Tajda Ferko: Biti LGBT oseba v razdeljeni družbi Severne Irske
 48. Anita Kos: Nadomestno materinstvo
 49. Tjaša Merklin: Družbena povezanost ženske identitete z identiteto matere
 50. Tinkara Rupar: Vpliv vzorcev vsakdanjega življenja mladih odraslih Romov na Kočevskem na njihovo zaposljivost
 51. Anja Jaksetič: Istospolna usmerjenost kot ovira v delovnem okolju
 52. Jasna Rajnar Petrović: Strategije in načini prilagajanja na vsakdanje življenje po vrnitvi iz Erasmus izmenjave
 53. Jerneja Nina Voga, Elizabeta Pristav Bobnar: Očetovski dopust kot prispevek k novem očetovstvu in starševstvu
 54. Nataša Bucik Ozebek, Lidija Frank: Primerjalna analiza vpliva ukrepov javnih politik na rodnost v izbranih evropskih državah
 55. Sara Orlač: Medijske reprezentacije smrti (Analiza sodobnega slovenskega revijalnega tiska)
 56. Tea Rogan: Moj pes – moj otrok: »Pet parenting« kot moderna oblika starševstva in način življenja
 57. Andrej Kreča: Alternativni načini iskanja partnerjev: analiza oglasov za spoznavanje partnerjev/-k
 58. Špela Vovk: Odnos mladih odraslih do nedolžnosti
 59. Tjaša Tušar: Življenjske zgodbe transspolnih oseb v Sloveniji: subjektivni, družbeni in medicinski vidiki potrditve spola
 60. Sara Krulc: Seksizem in spolno nadlegovanje študentk pri študentskem delu

Diplomska dela (120)

 1. Nadja Kovač: Sociološke razsežnosti fenomena otrokocentričnosti
 2. Jasmina Jakomin: Nova intimna razmerja?
 3. Tina Novina: Tranzicije v starševstvu
 4. Tanja Oprešnik: Fenomen novega očetovstva
 5. Ines Eberl: Novi trendi v starševstvu
 6. Sandra Kajdič: Istospolna partnerstva in družine
 7. Simi Merhar: Homofobija in parade ponosa
 8. Ana Hribar: Vsakdanje življenje kmečkih žensk v Sloveniji
 9. Branka Stiplošek: Javno dnevno otroško varstvo kot mehanizem usklajevanja dela in družine v Sloveniji in izbranih evropskih državah
 10. Irena Bezlaj: Sodobna partnerska razmerja
 11. Nina Sirk: Socialna konstrukcija seksualnosti
 12. Zdenka Đokić: Samoreprezentacije v internetnih oglasih za spoznavanje partnerjev: analiza glede na spolno usmerjenost
 13. Marija Viktorija Jagodic: Alkoholizem v družini
 14. Nuša Peternelj: Primerjava javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji in nekaterih evropskih državah
 15. Nataša Naglič: Hierarhija spolov v moderni družini
 16. Vesna Matevljič: Reprezentacije nosečnosti, nosečnic in rojevanja na slovenskih starševskih forumih
 17. Eva Debeljak: Fenomen striptiz kulture in komercializacije seksa
 18. Anja Žagar: Socialno starševstvo - primer rejništva
 19. Katra Cijak: Reprezentacije homoseksualnosti na televiziji
 20. Helena Požun: Pravica do telesa - priznanje seksualnega dela kot konsenzualnega seksa
 21. Katjuša Leban: Seksualni vidiki preobrazbe intimnosti in njihova komercializacija
 22. Katja Balič: Usklajevanje službe, dela in družinskega življenja
 23. Denis Vidmar: Steroidi v športu in njihov vpliv na človeško telo
 24. Alja Fabjan: Poliamorija kot poznomoderen fenomen
 25. Urška Burkelc Hribar: Spremembe v vlogah bodočih očetov v pričakovanju in po rojstvu otroka
 26. Polona Jaunik: Družine po izbiri
 27. Zoja Prašnikar: Moškost v pozni modernosti
 28. Teja Poljanšek: Primerjalna analiza usklajevanja (in vrednotenja) dela in družine v Sloveniji in na Irskem
 29. Evelin Trafela: Sociološki pogled na nove ženske identitete
 30. Alenka Podobnik: Sociološki vidiki rejništva
 31. Anita Kos: Samostojnost, spolnost in partnerstvo oseb z motnjo v duševnem razvoju
 32. Katarina Ćurić: Socialna opora staršem, ki imajo predšolskega otroka
 33. Nike Kobal: Podpiranje enakopravnosti istospolnih zakonskih zvez in družin
 34. Špela Ščurec: Vpliv igralništva na družinsko življenje
 35. Jerneja Javornik: Medijsko produciranje ženskih telesnih idealov
 36. Mira Stropnik: Spol v popularni kulturi
 37. Martina Švelc: Nasilje v družini - okvir dela organizacij za pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja
 38. Maja Zorman: Istospolne družine in starševstvo: primer lezbičnih družin
 39. Petra Grahek: Družina v času študija
 40. Maja Krelj: Vsakdanje življenje istospolnih družin
 41. Ida Gračanin: Samskost kot način življenja
 42. Tjaša Pečarič: Debeli in veseli
 43. Sandra Poredoš: Nasilje in zloraba žensk v družini
 44. Petra Godeša: Metroseksualnost
 45. Valeria Četić: Stigmatizacija istospolno usmerjenih na področju reproduktivnih in starševskih pravic
 46. Anja Kocman: Seksizem v romanih o Harryju Potterju
 47. Pika Brce: Meja med umetnostjo in pornografijo na primeru porno-chica
 48. Jasmina Skale: "Novi pogled" na ženske seksualne probleme
 49. Urška Črnič: Spreminjanje koncepta ženskosti/moškosti skozi modo in oblačenje
 50. Polona Centa: Ženske med usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti
 51. Katja Hohler: Spolno obeleženo telo in fenomen zapriseženih devic
 52. Aleša Komljenovič: Vsakdanje življenje enostarševskih družin
 53. Tina Kralj: Moške percepcije in prakse spolne delitve dela glede na urbano in ruralno okolje
 54. Teja Meško: Stališče Rimskokatoliške cerkve in njenih vernikov do homoseksualnosti
 55. Mateja Šlebinger: Medijske reprezentacije staranja
 56. Maruša Umbreht: Delitev družinskega dela v reorganiziranih družinah
 57. Polona Selan: Partnersko življenje skupaj in narazen
 58. Remi Bajrič: Mladi odrasli in njihovi pogledi na partnerstvo
 59. Sara Bevc: Vpliv in vloga staršev ter vrstnikov na najstnike
 60. Janja Bezjak Kranjc: Družbena konstrukcija spola
 61. Deja Popošek: Gledališko telo
 62. Sandra Ličer: Vpliv individualizacije na intimne odnose v pozni modernosti
 63. Nina Zbašnik: Intimna razmerja v pozni modernosti
 64. Mihaela Nemec: Socialna opora v reorganiziranih družinah
 65. Tinkara Rupar: Discipliniranje telesa glede na sodobna lepotna merila
 66. Matevž Gotovnik: Družbena konstrukcija aseksualnosti
 67. Nina Perger: Izgubljeno s prevodom
 68. Ana Ažman: Socialni vidiki in stigma kronične vnetne črevesne bolezni
 69. Samanta Kerčmar: Vpliv alkoholizma na družinsko življenje
 70. Špela Javornik: Položaj in delež enostarševskih družin v Sloveniji
 71. Ana Jagodic: Vstop mladih na trg delovne sile
 72. Klara Bukovec: Reproduktivne odločitve gejev in lezbijk
 73. Adrijana Narat: Razmerje med vnuki in starimi starši
 74. Neža Rabič: Vpliv pornografije na percepcije spolnosti in partnerstva
 75. Živa Kus: Družinska razmerja
 76. Nina Šramel: Družbena konstrukcija seksualnih praks
 77. Mojca Ritonja: Razvoj in zgodovina tetoviranja v Evropi
 78. Mojca Stojko: Vsakdanje življenje reorganiziranih družin
 79. Boštjan Zrnec: Dezinstitucionalizacija in resocializacija uporabnic in uporabnikov psihiatričnih storitev
 80. Sara Gjorgjieva: Sociološki vidiki partnerstev pri študentih in študentkah v Sloveniji
 81. Lana Berčan: Reprezentacije materinstva v bollywoodskih filmih
 82. Saša Novak: Starševstvo in delitev družinskega dela
 83. Urša Zupan: Ideologija obveznega materinstva
 84. Tjaša Merklin: Družbene spremembe na področju intimnosti in seksualnosti
 85. Nadia Zorman: Protektivno otroštvo
 86. Anja Kogoj: Poznomoderne oblike discipliniranja teles
 87. Nina Sobočan: Trendi na področju družinskega življenja
 88. Tjaša Mišmaš: Čisto razmerje, percepcija partnerstva v pozno moderni
 89. Karmen Arnuš: Sociološki vidiki enostarševske družine
 90. Nika Oblak: Bifobija in izbris biseksualne identitete: Najboljše obeh svetov?
 91. Tjaša Tušar: Vpliv socialnih omrežij na razkrivanje istospolno usmerjenih posameznikov
 92. Maja Lesjak: Družbeni vidiki dojenja v Sloveniji in na Švedskem
 93. Matjaž Dežan: Intimnost skozi čas, novi načini spoznavanja partnerjev
 94. Nina Brinovec: Medijska reprezentacija poroda na domu
 95. Tjaša Hudobivnik: Spolna vzgoja v slovenskih osnovnih šolah
 96. Mija Ostrouška: Spolnost med mladimi odraslimi v heteroseksualnih odnosih
 97. Mark Džamastagič: Mladi kot novi subjekt v visokotehnološki družbi
 98. Janez Konda: V omari prostitucije
 99. Ana Vider: Izrazoslovje o seksualnosti med mladimi, razlika po spolu
 100. Kaja Bradeško: Percepcija družin staršev enakega spola z vidika študentov_k
 101. Martina Štakul: Dejavniki vpliva na prisotnost žensk v slovenskem parlamentu
 102. Špela Mazovec: Joga kot način življenja med člani društva Joga v vsakdanjem življenju
 103. Metod Knific: Šolanje doma
 104. Špela Črešnar: Sociološki vidiki sodobnih partnerskih razmerij: spoznavanje partnerjev po spletu
 105. Lidija Barukčić: Pornografija
 106. Maja Blatnik: Odsotnost dotika, spol in seksualnost v južnokorejski družbi
 107. Sandra Prhaj: Medgeneracijska primerjava trenda spreminjanja priimka ob poroki
 108. Barbara Pertoci: Izražanje osebne identitete skozi opremljanje stanovanja
 109. Maruša Prvinšek: Sociološki vidiki reorganiziranih družin
 110. Patricija Bajc: Učne vsebine v osnovnih šolah, povezane s telesom ter odnosom do telesa
 111. Elena Božič: Družbeni vplivi na razvoj telesne stigme posameznika in dinamiko družinskih odnosov
 112. Špela Strašek: Matriarhat kot egalitarnejša oblika družbe in družine v odnosu do žensk
 113. Erika Kosmač: Sociološki vidiki otrokocentričnosti in vpliv na prakse starševanja
 114. Barbara Babič: Brezdomci o brezdomstvu
 115. Rok Gošnjak, Anja Vrdlovec: Spoznavanje/srečevanje partnerjev/partnerk prek interneta - sociološki vidiki novega partnerstva in maritalnega trga
 116. Ula Bogdan: Dejavniki zadovoljstva v partnerski zvezi
 117. Maja Nikolić: Istospolno starševanje v Sloveniji
 118. Patricija Močnik: Odnos družbe do očetovskih enostarševskih družin
 119. Teja Romšak: Sociološki vidiki otroške igre in otroških aktivnosti v pozni moderni
 120. Anja Gosar: Internet kot partnerski trg: analiza vsebine oglasov za spoznavanje partnerjev na spletnem portalu Ona–on

Druga dela (26)

 1. Alenka Švab: Ženske kot manjšina skozi spremembe v feminizmu drugega vala
 2. Alenka Švab: Jeffrey Weeks: Invented moralities, sexual values in the age of uncertaint
 3. Alenka Švab: Anthony Giddens: Transformacija intimnosti: seksualnost, ljubezen in erotika v modernih družbah
 4. Alenka Švab: Poti in stranpoti novih očetovskih identitet
 5. Alenka Švab: Mateja Sedmak Kri in kultura: etnično mešane zakonske zveze v slovenski Istri
 6. Alenka Švab: Sprejeti med prijatelji, zavrnjeni v družbi - istospolna partnerstva v Sloveniji
 7. Alenka Švab: Od tabuizacije do privatizacije homoseksualnosti (uvodnik)
 8. Alenka Švab: Skrb med delom in družino
 9. Alenka Švab: Zalka Drglin: Rojstna hiša: kulturna anatomija poroda
 10. Alenka Švab: Ann Oakley: Gospodinja
 11. Alenka Švab, Roman Kuhar: "Skrite" socialne manjšine - primer raziskovanja vsakdanjega življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji
 12. Alenka Švab: Sociološki vidiki fenomena novega očetovstva
 13. Alenka Švab, Tina Kogovšek, Roman Kuhar: Characteristics of first sexual intercourse among secondary school students in Slovenia
 14. Alenka Švab, Tanja Oblak Črnič: Gender differences in epidemic everyday scenarios
 15. Seksualna revolucija
 16. Predlog novega družinskega zakonika
 17. Tina Kogovšek, Alenka Švab, Roman Kuhar: Intimacy transformed?
 18. Alenka Švab, Živa Humer: Two different stories?
 19. Alenka Švab: "Enake ali različne"?
 20. Alenka Švab: Baudrillardovo zapeljevanje ženske
 21. Živa Humer, Alenka Švab, Tjaša Žakelj: Družinski centri kot odgovor na spremenjene značilnosti in zahteve družinskega življenja
 22. Tina Kogovšek, Ivan Bernik, Alenka Švab, Roman Kuhar: The social organization of university students' first heterosexual intercourse in Slovenia
 23. Tjaša Žakelj, Alenka Švab: Rely on yourself and your family
 24. Manuela Du Bois-Reymond, Mirjana Ule, Metka Kuhar, Alenka Švab: Young parenthood, agency and social change
 25. Tanja Rener, Živa Humer, Tjaša Žakelj, Andreja Vezovnik, Alenka Švab: Novo očetovstvo v Sloveniji
 26. Tina Kogovšek, Roman Kuhar, Alenka Švab: Health related aspects of sexual behaviour among internet daters in Slovenia