Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (10)

 1. Andreja Švab Lenarčič: Veččasovna klasifikacija pokrovnosti z optičnimi satelitskimi posnetki
 2. Tilen Urbančič: Ocenjevanje geometrične podobnosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja
 3. Tina Peternel: Dinamika pobočnih masnih premikov na območju Potoške planine z uporabo rezultatov daljinskih in terestričnih geodetskih opazovanj ter in-situ meritev
 4. Janez Matos: Dejavniki prostorske razporeditve divjih odlagališč odpadkov
 5. Aleš Marsetič: Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov
 6. Andrej Kobler: Nove metode za obdelavo podatkov letalskega laserskega skenerja za monitoring gozdnih ekosistemov
 7. Peter Lamovec: Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja
 8. Peter Lamovec: Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja
 9. Žiga Kokalj: Uporaba daljinskega zaznavanja pri modeliranju spremenljivk dinamičnega cestninjenja
 10. Dejan Grigillo: Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov

Magistrska dela (19)

 1. Leja Špiler: Opazovanje obsega ledu na Grenlandiji z daljinskim zaznavanjem
 2. Valentin Hegediš: Izdelava in analiza časovne vrste satelitskih posnetkov različnih virov
 3. Blaž Mikl: Analiza urbanega odtisa
 4. Tadeja Vok: Določanje vidnosti satelitov na obzorju z dvovrstičnimi elementi NORAD
 5. Blaž Lipuš: Analiza časovnih vrst satelitskih posnetkov Sentinel-2 na vektorskih podatkih
 6. Viktorija Stojcheska: Določanje višine oblakov iz enega satelitskega posnetka
 7. Klemen Stropnik: Uporaba programa FME za sistematično spremljanje vegetacije s satelitskimi posnetki
 8. Andreja Medved: Opazovanje suše s satelitskimi posnetki – uporabnost indeksov stanja vegetacije in standardiziranega padavinskega indeksa
 9. Meta Uršič: Uporaba podatkov daljinskega zaznavanja za opazovanje onesnaženosti zraka
 10. Ana Potočnik Buhvald: Regeneracija gozdov v Zgornji Mežiški dolini – zaznavanje sprememb z daljinskim zaznavanjem
 11. Jasmina Markovič: Izdelava modela površja iz letalskih posnetkov – uporaba novih fotogrametričnih metod in primerjava z lidarskimi podatki
 12. Uroš Jamnik: Klasifikacija pokrovnosti z uporabo podatkov OpenStreetMap in satelitskih posnetkov Sentinel-2
 13. Dejan Jenko: Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju
 14. Nika Mesner: Analiza možnosti uporabe samodejne klasifikacije podobe za vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk
 15. Irena Rojko: Uporaba diferencialne radarske interferometrije za opazovanje premikov površja
 16. Ana Matičič: Opazovanje jamskih vhodov s termalnimi satelitskimi podatki
 17. Toja Požun: Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin
 18. Rok Cedilnik: Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov Landsat
 19. Andreja Švab Lenarčič: Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

Diplomska dela (18)

 1. Polona Hrovat: Objektna klasifikacija s programom QGIS
 2. Primož Skledar: Analiza uporabnosti odprtokodnega programa Sentinel Application Platform za obdelavo satelitskih posnetkov
 3. Lucija Konda: Prenos in obdelava radarske slike padavin za Slovenijo
 4. Maruša Cestnik: Kako zelena so slovenska mesta
 5. Blaž Kuhar: Opazovanje razvoje mest s časovno vrsto satelitskih posnetkov
 6. Pia Gornik: Klasifikacija pokrovnosti z uporabo več časovnih satelitskih posnetkov Sentinel-2
 7. Patricija Vrhovšek: Analiza podatkov Landsat daljšega časovnega obdobja
 8. Klemen Ritlop: Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota
 9. Marko Grabljavec: Vulkanski pepel nad Slovenijo
 10. Dominik Štefan: Uporaba odprtokodnih programov za objektno usmerjeno analizo visoko ločljivega posnetka daljinskega zaznavanja
 11. Jernej Nejc Dougan: Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki
 12. Ana Urbas: Vpliv instrumentalnih pogreškov na satelitski zajem porazdelitve antropogenih plinov v atmosferi
 13. Gašper Štebe: Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010
 14. Darja Vodišek: Opazovanje poplav s podatki daljinskega zaznavanja
 15. Urška Šorli: Georeferenciranje in analiza starih kart Ljubljane
 16. Janja Avbelj: Co-registration of tree-dimensional building models with image features from infrared video sequences
 17. Tine Zidarič: Uporaba posnetkov senzorja MODIS
 18. Urška Kanjir: Objektna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja

Druga dela (7)

 1. Bujar Fetai, Krištof Oštir, Mojca Kosmatin Fras, Anka Lisec: Extraction of visible boundaries for cadastral mapping based on UAV imagery
 2. Aleš Marsetič, Krištof Oštir, Mojca Kosmatin Fras: Automatic orthorectification of high-resolution optical satellite images using vector roads
 3. Dejan Ognjenović, Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir: Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah
 4. Klemen Zakšek, Krištof Oštir, Tomaž Podobnikar: Osončenost površja Slovenije
 5. Tomaž Podobnikar, Krištof Oštir, Marjan Čeh: 7. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
 6. Klemen Zakšek, Krištof Oštir, Tomaž Podobnikar: Osončenost površja Slovenije
 7. Peter Lamovec, Krištof Oštir, Matjaž Mikoš: Flash floods and peak discharge estimation