Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Tom Levanič: Dendrokronološka in dendroekološka analiza propadajočih vladajočih in sovladajočih jelk (Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji
 2. Katarina Čufar: Električna upornost tkiv, prirastne značilnosti in odziv na poškodbe pri zdravih in obolelih jelkah
 3. Maks Merela: Anatomske, histokemične in mikrookoljske spremembe v mehansko poškodovanem lesu bukve (Fagus sylvatica) in doba (Quercus robur)

MSc theses (1)

 1. Katarina Čufar: Ocena obdelavnosti s primerjavo relevantnih lastnosti neznane in znanih lesnih vrst na primeru devetih centralnoafriških lesov

BSc theses (1)

 1. Katarina Čufar: Uravnovesna hitrost - kazalec stabilnosti, higroskopnosti in difuzijskega upora lesa

Other documents (74)

 1. Niko Torelli, Mitja Piškur, Vesna Tišler: Wood species of the Central African republic
 2. Niko Torelli: "Les" enokaličnic
 3. Niko Torelli: Primerjalna ocena življenjskega cikla lesa
 4. Niko Torelli, Željko Gorišek, Primož Oven, Maks Merela: Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.)
 5. Niko Torelli: Lunski les
 6. Niko Torelli: Platana (Platanus sp.)
 7. Niko Torelli: Senescenca, staranje in dolgoživost dreves
 8. Niko Torelli: Les kot viskoelastičen material
 9. Niko Torelli: Ojedritev - vloga in proces
 10. Niko Torelli: Reakcijski les in njegova mehanika
 11. Niko Torelli: Znanost, tehnologija, raziskave, razvoj - publish or perish
 12. Niko Torelli: Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - drevo z zlim slovesom
 13. Niko Torelli: Robinija (Robinia pseudoacacia L.) in njen les
 14. Niko Torelli: Lunarni les ali les posekan ob "pravem" času
 15. Niko Torelli: Gospodarjenje z debelim lesom/drevjem v Sloveniji
 16. Niko Torelli: Ortotropna elastičnost lesa
 17. Niko Torelli: Nastanek mraznih razpok pri drevju
 18. Niko Torelli, Darij Krajčič, Franc Ferlin, Mitja Piškur, Robert Krajnc: Vseevropska gozdna in lesna certifikacija (PEFC)
 19. Niko Torelli: Drevesne smole iz stročnic (Leguminosae- Caesalpinioideae). Kaj je "dizelsko gorivo"?*
 20. Niko Torelli: Rožni les in palisander
 21. Niko Torelli: Sandalovina - terminologija, etimologija, lastnosti in raba
 22. Niko Torelli: Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - lesna zgradba in obdelavnostne lastnosti
 23. Niko Torelli: Bukev - etimologija ljudskega in znanstvenega imena
 24. Niko Torelli: Barvilni lesovi
 25. Niko Torelli: Sledi vej na lubju
 26. Niko Torelli: Rožičevec (Ceratonia siliqua L.) in njegov les
 27. Niko Torelli: Točka nasičenja celičnih sten (TNCS) - pregled
 28. Niko Torelli: Bojkot tropskega lesa rešuje pragozdove?
 29. Niko Torelli: Oljka (Olea europaea L.), oljkov les
 30. Niko Torelli: Ksilogeneza
 31. Niko Torelli: Garcinia - drevesni rod, ki je botroval poimenovanju Kambodže
 32. Niko Torelli, Martin Zupančič: Širokolistna zelenika (Phillyrea latifolia L.) in njen les
 33. Niko Torelli: Cedre (Cedrus spp.), cedri (Cedrele spp.) in "cedre"
 34. Niko Torelli: Pinija (Pinus pinea L.)
 35. Niko Torelli: Dvokrpi ginko (Ginkgo biloba L.) in njegov les
 36. Niko Torelli: Beli les in beli lesovi
 37. Niko Torelli: Absolutno in relativno
 38. Niko Torelli: Benetke - mesto na vodi in lesu
 39. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič, T... Logar: Juvenilni les pri jelki (Abies alba Mill.) in smreki (Picea abies Karst.)
 40. Niko Torelli: Gostota in relativna gostota lesa
 41. Niko Torelli: Evolucija lesnih rastlin
 42. Niko Torelli, Željko Gorišek, Martin Zupančič: Mikrofibrilni kot v juvenilni in zreli jelovini (Abies alba Mill.)
 43. Niko Torelli: Sladkorni javor (Acer saccharum Marsh.)
 44. Niko Torelli: Les po katerem je Brazilija dobila svoje ime
 45. Niko Torelli: Evolucija lesnih rastlin
 46. Niko Torelli: Lesna tekstura
 47. Niko Torelli: Rastne napetosti v drevesu in lesu
 48. Niko Torelli: Zunajkambijska rast celic v lesu dvokaličnic
 49. Niko Torelli: Sequoia in Sequoiadendron - etimologija
 50. Niko Torelli, Martin Zupančič: Kvaliteta jesenovine
 51. Niko Torelli: Daljinski transport vode v drevesu - vodni potencial
 52. Niko Torelli, Harold A. Stewart: Machining and related characteristics of five wood species from Bayanga region (Central African Republic)
 53. Niko Torelli, Bojana Križaj, Primož Oven, Martin Zupančič, Katarina Čufar: Schleimzellen in der Rinde und traumatische Harzkanale sterbender Tannen
 54. Niko Torelli, Katarina Čufar: Drevesne vrste z biološko aktivnim lesom
 55. Niko Torelli, W.C. Shortle, Katarina Čufar, Franc Ferlin, K.T. Smith: Detecting changes in tree health and productivity of silver fir in Slovenia
 56. Tom Levanič, Niko Torelli, Martin Zupančič: Zveza med širino branike in električno upornostjo živih tkiv pri jelki (Abies alba Mill.) na Ravniku
 57. Niko Torelli, Primož Oven, Martin Zupančič: Nastanek in značilnosti barierne cone ter lesa nastalega po ranitvi
 58. Niko Torelli, Dušan Robič, Martin Zupančič, Primož Oven, Franc Ferlin, Bojana Križaj: Električna upornost kot kazalec zdravstvenega stanja in možnosti jelk za preživetje na območjih z zračno polucijo
 59. Leon Marion, Niko Torelli, Primož Oven: Arboristični vidiki snegoloma v mestni občini Ljubljana v zimi 1999
 60. Niko Torelli, Katarina Čufar, Dušan Robič: Nekateri ksilotomski, fiziološki in gozdno gojitveni vidiki umiranja jelke v Sloveniji
 61. Niko Torelli, Katarina Čufar, Martin Zupančič: Ocena zdravstvenega stanja in prirastnega potenciala z meritvijo električne upornosti aktivnih tkiv pri jelki (Abies alba Mill.)
 62. Niko Torelli, Martin Zupančič, Primož Oven, Katarina Čufar: Barierna cona in les, nastal po ranitvi pri navadni jelki (Abies alba Mill.)
 63. Niko Torelli, Katarina Čufar, Dušan Robič: Some wood anatomical, physiological, and sylvicultural aspects of Silver fir dieback in Slovenia (NW Yugoslavia)
 64. Primož Oven, Martin Zupančič, Maks Merela, Niko Torelli: Zgradba reakcijskih con pri bukvi (Fagus sylvatica L.)
 65. Janja Zule, Vesna Tišler, Andrej Žurej, Niko Torelli: Isolation and characterization of essential oils from the cones of Norway spruce (Picea abies Karst.), European larch (Larix decidua Mill.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.)
 66. Niko Torelli: Promocijske raziskave znanih in manj znanih lesnih vrst-xylopia-perspektivni les za izdelavo športnega orodja
 67. Maks Merela, Aleš Straže, Primož Oven, Niko Torelli: Osnovna gostota, permeabilnost in zgradba reakcijskih con pri bukvi
 68. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Blütenbildung unterschiedlich geschädigter Weisstannen in Slowenien
 69. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Die Phänologie von unterschiedlich geschädigten Weisstannen (Abies alba Mill.) in Slowenien
 70. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Phenology, occurrence of epicormic branches and reproductive growth on air-polluted silver firs
 71. Niko Torelli: Makroskopska in mikroskopska identifikacija lesa
 72. Niko Torelli: Les & skorja
 73. Niko Torelli: Raziskovanje fizikalnih in mehanskih lastnosti tropskih vrst lesa
 74. Niko Torelli: Research on physical and mechanical properties of tropical wood species