Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (2)

  1. Megi Pilko: Vpliv obdelave smrekovine s plazmo na odziv premaznih sistemov med izpostavitvijo na prostem
  2. Dejan Todorović: Vpliv parametrov obdelave z DBD plazmo s plavajočo elektrodo na omočljivost lesa

Druga dela (7)

  1. Sebastian Dahle, L. Wegewitz, Wolfgang Viöl, Wolfgang Maus-Friedrichs: Formation of silver nanoparticles on lignin and two of its precursors
  2. Mirko Kariž, Daša Krapež Tomec, Sebastian Dahle, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Jure Žigon: Effect of sanding and plasma treatment of 3D-printed parts on bonding to wood with PVAc adhesive
  3. Arnaud Maxime Cheumani-Yona, Jure Žigon, Sebastian Dahle, Marko Petrič: Study of the adhesion of silicate-based coating formulations on a wood substrate
  4. Jure Žigon, Dejan Todorović, Matjaž Pavlič, Marko Petrič, Sebastian Dahle: Vpliv izbranih parametrov obdelave lesa z atmosfersko plazmo na proces obdelave in omočljivost lesa
  5. Sebastian Dahle, Jure Žigon, Marko Petrič, Mirko Kariž: Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties
  6. Sebastian Dahle, L. Wegewitz, Wolfgang Viöl, Wolfgang Maus-Friedrichs: Silver nanoparticle formation on lignin and two of its precursors
  7. Sebastian Dahle, Jure Žigon, Marko Petrič, Mirko Kariž: Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties