Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Marko Klemen: Revitalizacija vasi Kleče in Savlje; prenova in razvoj
 2. Rok Roblek: Analiza možnosti poslovnega sodelovanja zadrug na Gorenjskem
 3. Danko Puhalo: Agroturizem kot potencial za prostorski razvoj zapuščenega kmetijskega območja pri Crikvenici na Hrvaškem
 4. Janja Rudolf: Oblikovanje predloga nove metode izračunavanja pričakovanega donosa kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji
 5. Mateja Lednik: Ohranjanje kulturne krajine v Sloveniji kot rezultat izobraževanja kmetov o možnostih in registraciji dopolnilnih dejavnosti
 6. Kristina Ravnjak: Prepoznavnost in trženje krajine Ljubljanskega barja za potrebe turizma
 7. Anja Makor: Analiza možnosti za urbano vrtnarjenje na območju četrtne skupnosti Ljubljana Vič
 8. Mojca Seliškar: Možnosti razvoja podeželskega turizma v občini Ivančna Gorica na primeru doline zgornje Krke
 9. Ana Hiti: Določanje potenciala kmetije s pomočjo odločitvenega modela DEX
 10. Luka Žvokelj: Izbira najprimernejšega modela upravljanja z uporabo večkriterijskega odločanja za urbane zelene površine
 11. Jure Sukič: Tehnološka in dohodkovna primerjava konvencionalne in ekološke pridelave navadne pšenice (Triticum aestivum L. spp. aestivum)
 12. Matevž Dražumerič: Kmetija kot gradnik identitete podeželja – Idejna zasnova sodobne agrarne stanovanjske skupnosti in revitalizacije kmečke domačije na robu Ljubljanskega barja

Bsc theses (4)

 1. Anja Lukić: Spletno oglaševanje v kmetijstvu
 2. Dušan Meznarič: Analiza gospodarske upravičenosti nadaljnje vzgoje neprodanih izbranih vrst lončnic
 3. Karolina Kosjek: Pametni sistemi za podporo pri odločanju v kmetijstvu
 4. Špela Razboršek: Pregled razvoja trga s hmeljem (Humulus lupulus) med leti 1990-2020