izpis_h1_title_alt

Oblikovanje predloga nove metode izračunavanja pričakovanega donosa kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji
ID Rudolf, Janja (Author), ID Udovč, Andrej (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,03 MB)
MD5: 106049356913D6A20DA35115AC53DDAB

Abstract
Trenutno je Republika Slovenija brez uradno predpisane enotne metodologije za izračun tržne vrednosti kmetijskih zemljišč. Dohodkovni način, ki se ga najpogosteje uporablja pri sodnih cenitvah kmetijskih zemljišč, ima pomanjkljivost v enačbi, saj ne določa jasno opredeljenih pogojev za izračun pričakovanega donosa kmetijskega zemljišča. Na podlagi preučitve enačb in rezultatov vrednotenja kmetijskih zemljišč iz Primorske in Pomurske regije smo z uporabo znane metode prikazali, kaj bi se zgodilo z ocenjenimi vrednostmi, če bi uporabljali natančno izračunan pričakovan donos. Opisali smo nov postopek za izračun pričakovanega donosa, ki temelji na oceni realnega donosa kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji, pri čemer kmetijska zemljišča pojmujemo kot lastni kapital. Uporabili smo deset letno obrestno mero za državne obveznice, nepovezano beto in izračunano stopnjo kapitalizacije kmetijskih zemljišč. Ugotovili smo, da ima Zahodna regija manjši pričakovani donos kot Vzhodna regija. Ravno tako se je pokazalo, da obstaja neopredeljen vpliv v dohodkovnem načinu, ki se je pokazal šele z uporabo izračunanega pričakovanega donosa. Nov način omogoča izračun realnejše tržne vrednosti kmetijskih zemljišč zaradi upoštevanja cenovnih gibanj. Nov način omogoča izračun poštene tržne vrednosti kmetijskih zemljišč tudi v času ekstremnih ekonomskih položajev države, kot je na primer recesija.

Language:Slovenian
Keywords:kmetijska zemljišča, pričakovani donos, stopnja kapitalizacije, vrednotenje premoženja
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Publisher:[J. Rudolf]
Year:2018
PID:20.500.12556/RUL-102211 This link opens in a new window
UDC:332.6:330.143.1:332.832.4(043.2)
COBISS.SI-ID:9007481 This link opens in a new window
Publication date in RUL:23.07.2018
Views:1091
Downloads:553
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Designing a proposal of new method for calculating the expected return of agricultural land in the Republic of SloveniaA
Abstract:
Currently, the Republic of Slovenia has not officially prescribed a uniform methodology for calculating the market value of agricultural land. The income method, which is most often used in judicial estimates of agricultural land, has a deficiency in the equation since it does not provide clearly defined conditions for calculating the expected return on agricultural land. Based on the study of the equations and the results of the evaluation of agricultural land from the Primorska region and the Pomurje region, using the known methods, we demonstrated what would happen to the estimated values if we were using the precisely calculated expected yield. We have described a new procedure for calculating the expected return, based on an estimate of the real yield of agricultural land in the Republic of Slovenia, whereby agricultural land is considered as own capital. We used a ten-year interest rate for government bonds, unrelated beta and the calculated rate of capitalization of agricultural land. We have found that the Western region has a lower expected return than the Eastern region. It has also been shown that there is an undetermined influence in the income method, which was shown only using the calculated expected return. The new method allows calculating the realistic market value of agricultural land in order to take into account price movements. The new method makes it possible to calculate the fair market value of agricultural land during the time of the country's extreme economic situation, such as the recession.

Keywords:agricultural land, expected return, capitalization rate, valuation of property

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back