Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jožica Peterka Novak: Optimiziranje organizacije zdravstvene nege v psihiatričnih zavodih

Magistrska dela (1)

 1. Katja Kunej Terčelj: Primerjava čustvenega odgovora moških in žensk po smrti bližnjega družinskega člana zaradi samomora ali raka

Diplomska dela (21)

 1. Lea Hrovat: Terapevtska komunikacija v zdravstveni negi z odvisnimi od alkohola
 2. Timotej Tomažin: Psihična priprava pacienta z duševno motnjo na operativni poseg
 3. Urša Juratovec: Etika v zdravstveni negi na področju psihiatrije
 4. Sara Avbelj: Vpliv gibalne dejavnosti na počutje anksioznih ali depresivnih oseb
 5. Darinka Urbanc: Etični vidiki zdravstvene obravnave pacientov z anoreksijo nervozo
 6. Klavdija Oven: Terapevtski odnos medicinske sestre s pacientom s panično motnjo
 7. Petra Šircelj: Izobraževalni programi za preprečevanje in obvladovanje nasilnega vedenja pacientov z duševno motnjo – primerjava s tujino
 8. Žan Rimc: Kontinuirana obravnava pacienta z duševno motnjo po odpustu iz bolnišnice: pregled literature
 9. Tanja Kraljič: Pomen promocije duševnega zdravja pri zmanjševanju stigme oseb z duševno motnjo v družbi
 10. Anja Boštjančič: Pojavnost in ozaveščenost o anksioznih motnjah pri mladostnikih
 11. Ana Ferlan: Varnost zdravstvene obravnave pacienta z duševno motnjo
 12. Ema Oblak: Stigmatizacija pacientov z motnjami hranjenja
 13. Petra Škodnik: Model zdravstvene nege Hildegard Peplau v klinični praksi
 14. Barbara Kastelec: Vloga zdravstvene nege pri obravnavi poporodne depresije
 15. Urban Arnič: Obravnava pacienta s spolno disfunkcijo po temeljnih življenjskih aktivnostih
 16. Armina Šahman: Zdravstvena nega pacienta s samomorilnim vedenjem po temeljnih življenjskih aktivnostih
 17. Ana Plahuta: Zdravstvena nega pacienta s preganjalnimi blodnjami po temeljnih življenjskih aktivnostih
 18. Nataša Traven: Zdravstvena nega pacienta z zlorabo psihoaktivnih snovi po temeljnih življenjskih aktivnostih
 19. Maša Lukša: Vloga uniforme in zunanja podoba medicinske sestre v psihiatrični bolnišnici
 20. Azra Škrijelj: Pomembni posamezniki, ki so doprinesli k razvoju zdravstvene nege na področju psihiatrije
 21. Lea Jagodic: Etične dileme pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov v zdravstveni negi na področju psihiatrije