Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Dajana Janjatović: Preprečevanje sekundarne viktimizacije otrok, žrtev nasilja v družini
 2. Danijela Mrhar Prelić: Povratništvo oseb, obsojenih na zaporno kazen

Magistrska dela (32)

 1. Nina Mesojedec: Zaščita otroka, žrtve kaznivega dejanja nasilja v družini
 2. Maja Trošt: Kazenskopravni vidiki šikaniranja na delovnem mestu
 3. Jera Novak: Ženska kriminaliteta in materinstvo
 4. Tjaša Mulec: Ustna obravnava v prekrškovnem pravu
 5. Kaja Breznik: Kriminološki vidiki šikaniranja na delovnem mestu
 6. Blaž Kolenc: Zaporna kazen za mladoletne storilce
 7. Lara Dular: Forenzični intervju v slovenskem pravnem sistemu in primerjalnopravno
 8. Ajla Trožić: Kriminološki in kazenskopravni vidiki umorov v družini
 9. Maša Ban: Sankcioniranje mladoletnih storilcev v kaznovalnem pravu
 10. Jelena Stanković: Ženske storilke kaznivega dejanja uboja in umora
 11. Jelena Šmitran: Pogojna obsodba
 12. Staša Lotrič: Surovo ravnanje z mladoletno osebo - kazenskopravni vidik
 13. Tjaša Župevec: Kriminološki vidiki sostorilstva in udeležbe pri kaznivih dejanjih uboja in umora
 14. Sara Gombač: Neprištevnost v slovenski pravni ureditvi
 15. Kim Hočevar: Spletno družbeno omrežje kot vir medvrstniškega nasilja
 16. Klara Pezdir: Odnos policije do žrtev spolnega nasilja
 17. Saša Miklavčič: Zastaranje kazenskega pregona
 18. Valentina Đekanović: Evtanazija kot pravica do dostojne smrti - primerjalnopravni vidik
 19. Lucija Žnidar: Obravnavanje mladoletnih storilcev najtežjih kaznivih dejanj
 20. Pia Florjančič: Povratništvo zapornikov v Sloveniji
 21. Maša Gril: Restorativna pravičnost v primeru spolnega nasilja
 22. Eva Makovec: Kazenskopravno varstvo pravic delavcev
 23. Alen Firšt: Odgovornost za ravnanje drugega v prekrškovnem in kazenskem pravu
 24. Vida Marčeta: Lažne ovadbe spolnih zlorab otrok
 25. Branka Lučić: Alternativne sankcije za mladoletne storilce kaznivih dejanj
 26. Urška Ušaj: Nasilje mladostnikov nad starši
 27. Živa Pezdirc: Izvrševanje globe
 28. Nastassja Skubic: Obravnavanje mladoletnih storilcev nasilnih kaznivih dejanj
 29. Erika Poles: Analiza izrečenih kazni pri kaznivem dejanju nasilja v družini
 30. Petra Šokčević: Varen šolski prostor - kriminološki vidiki
 31. Ana Bratina: Položaj žrtve v postopku pred Mednarodnim kazenskim sodiščem
 32. Sabina Mivšek: Zavodski ukrepi

Diplomska dela (3)

 1. Sara Birsa: Preprodaja drog kot oblika organiziranega kriminala
 2. Valentina Đekanović: Pogojni odpust v času izvrševanja zavodskih ukrepov ter mladoletniškega zapora
 3. Vanja Jotanović: Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike